Чому я маю платити судовий збір за подання касації у справі про захист прав споживачів?


Recommended Posts

Подав касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції, залишене без змін апеляцією, яким позов банку про стягнення з кредитної заборгованості задоволено повністю, а у задоволенні моїх вимог про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними відмовлено. Серед іншого я просив скасувати ухвалу апеляції про стягнення з мене судового збору у розмірі 2 041,35 грн. У відповідь ВССУ залишає скаргу без розгляду і просить сплатити судовий збір, бо: «Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав. Враховуючи, заявник касаційної скарги просить скасувати судові рішення як в частині вирішення його зустрічного позову, так і в частині позову ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до нього про стягнення заборгованості, то вищевказані положення законодавства не поширюються на відносини, що виникли між сторонами в частині вирішення первинного позову за яким заявник є відповідачем, а тому не можуть бути застосовані у цьому випадку.» http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62249415
Зауважу, що банк сплатив в першій інстанції судовий збір на суму 1 855,77 грн., апеляція змісила мене сплатити судовий збір за апеляцію у розмірі 2 041,35 грн (т.т. 110% від збору, що сплатив банк), а тепер касація хоче змусити мене сплатити 2 023,77 грн.
Хтось може мені пояснити, чому я маю платити судовий збір? З логіки викладеної в ухвалі ВССУ виходить те, що якщо б мене як споживача не звільняли від судового збору, то при поданні касації, в якій я прошу скасувати рішення суду в частині задоволення вимог банку і в частині відмови в задоволенні моїх вимог, я мав би платити подвійний судовий збір, т.т. 120% від судового збору сплаченого банком і 120% від судового збору, який я би платив?! Це яким таким законодавством передбачено? Чи є в когось рішення ВССУ, які б свідчили про неоднакове застосування ВССУ норм матеріального права? Дякую за допомогу
Link to comment
Share on other sites

Згідно Постанови Пленуму ВСС України N 5 від 30.03.2012 р. «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин»:   

Абз. 2 п. 5. «Крім цього до позовної заяви має бути додано документ, що підтверджує сплату судового збору за ставками, встановленими Законом України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір». При цьому від сплати судового збору (пункт 17 статті 5 цього Закону), наприклад, за подання позовів, апеляційної/касаційної скарги у спорах, що виникають із кредитних правовідносин, споживачі звільнені лише в разі, якщо вони виступають у процесуальному статусі позивачів, а не відповідачів, наприклад, за позовом банку про стягнення кредитної заборгованості, що відповідає змісту частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів». Це не виключає застосування до сторін спору положення статті 82 ЦПК щодо відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати».

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 82 ЦПК України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі. З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд може зменшити розмір належних до оплати судових витрат, пов'язаних з розглядом справи, або звільнити від їх оплати.

 п. 29 Постанови №10 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах» від 17 жовтня 2014 року, зазначено, що відповідно до статті 8 Закону № 3674-VI та статті 82 ЦПК єдиною підставою для відстрочення або розстрочення сплати судового збору є врахування судом майнового стану сторони, тобто фізичної або юридичної особи (наприклад, довідка про доходи, про склад сім'ї, про наявність на утриманні непрацездатних членів сім'ї, банківські документи про відсутність на рахунку коштів, довідка податкового органу про перелік розрахункових та інших рахунків тощо). Клопотання про відстрочення або розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати може бути викладене в заяві чи скарзі, які подаються до суду, або окремим документом. Особа, яка заявляє відповідне клопотання, згідно зі статтею 10 ЦПК повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав(перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому законодавством порядку і розмірі.

      З практики скажу, що ВССУ звільняє від сплати суд. збору в частині позову банку про стягнення боргу на підставі клопотання про звільнення від сплати судового збору(ст. 82 ЦПК), поданого разом з документами, які свідчили про несприятливий майновий стан особи(довідка про доходи, довідка лікарні про тяжке захворювання, квитанції про придбання лікарських засобів, докази на підтвердження перебування на утриманні інших осіб і т.д. і т.п.). Однак, таке клопотання є сенс подавати до того як винесено ухвалу про залишення скарги без руху, бо існує ризик що суд його не задовольнить і поверне касаційну скаргу. А якщо подати разом з касацією, і  суд не задовольнить, то просто винесе ухвалу про залишення скарги без руху і можна буде усунути недоліки.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, Сергій Рішко сказал:

а тепер касація хоче змусити мене сплатити 2 023,77 грн.

А почему так мало... Как это они так высчитали...

Link to comment
Share on other sites

А якщо оскаржити рішення суду лише в частині відмови в задоволенні моїх позовних вимог за зустрічним позовом? Як ВССУ вирішить колізію, якщо будуть підстави задовільнити мою касацію щодо визнання кредитного договору недійсним при тому, що рішення суду першої інстанції в частині стягнення з мене боргу по цьому ж кредитному договору я не оскаржував і воно залишиться в силі?

Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, Сергій Рішко сказал:

А якщо оскаржити рішення суду лише в частині відмови в задоволенні моїх позовних вимог за зустрічним позовом? Як ВССУ вирішить колізію, якщо будуть підстави задовільнити мою касацію щодо визнання кредитного договору недійсним при тому, що рішення суду першої інстанції в частині стягнення з мене боргу по цьому ж кредитному договору я не оскаржував і воно залишиться в силі?

По всей видимости коллизии не будет, т.к. главное, что вы не оспариваете решение против вас, т.е. по сути признаете его.
 

Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, ais сказал:

По всей видимости коллизии не будет, т.к. главное, что вы не оспариваете решение против вас, т.е. по сути признаете его.
 

я оспорюю дійсність правочину, за яким з мене стягнуто заборгованість, отже по суті не визнаю і рішення суду в частині задоволення вимог банку

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...