Определение Житомирского апелляционого административного суда об отмене определения Житомирского окружного административного суда о закрытии производства в деле по оспариванию действий частного нотариуса Каплуна по регистрации обремения имущества ипо


Recommended Posts

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67155106

Державний герб України
                    

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

_____________________________________________

10002, м-н Путятинський, 3/65, телефон/факс: (0412) 481-604, 481-637  e-mail:  [email protected]

                                                                                    Головуючий у 1-й інстанції: Капинос О.В.

                                                                      Суддя-доповідач:Охрімчук І.Г.

УХВАЛА

іменем України

"13" червня 2017 р.                                                              Справа №  806/719/17

Житомирський апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого судді                                                          Охрімчук І.Г.        

суддів:                                                                              Котік Т.С.

                                                                                          Моніча Б.С.,

за участю секретаря судового засідання                     Полоневич Т.Ю.,

представника позивача:


розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу  ОСОБА_3 на ухвалу Житомирського окружного адміністративного суду від "06" березня 2017 р. у справі за позовом  ОСОБА_3     до  Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Каплуна Юрія Вікторовича,  третя особа -    Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" про скасування рішення ,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Житомирського  окружного адміністративного суду від 06 березня 2017 року відмовлено у відкритті провадження у справі з підстав визначених п.1 ч.1 ст.109 КАС України.

В апеляційній скарзі апелянт, посилаючись на порушення судом норм процесуального права, просить вказану ухвалу скасувати, справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що скарга підлягає до задоволення з таких підстав.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_3 звернулася до Житомирського окружного адміністративного суду з позовом до  Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Каплуна Юрія Вікторовича, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс",  в якому просив  скасувати рішення приватного нотаріуса  Київського міського нотаріального округу Каплуна Юрія Вікторовича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, номер запису 15932663 від 16.08.2016 14:48:29, індексний номер рішення 30961966 від 16.08.2016 15:16:38.

Відмовляючи у відкритті провадження у справі, суд першої інстанції виходив з того, що позовну заяву належить розглядати в порядку не адміністративного, а цивільного судочинства, оскільки позивачем фактично  ставиться питання правомірності набуття третьою особою права власності на нерухоме майно.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком суду першої інстанції з огляду на наступне.

Згідно з пунктами 4, 6 частини 1 статті 107 Кодексу адміністративного судочинства України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує чи належить позовну заяву розглядати в порядку адміністративного судочинства, чи немає інших підстав для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до частин першої та другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Так, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України   справа адміністративної юрисдикції - переданий на  вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до вимог частини 2 статті 2 статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України, до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження. Наведене положення кореспондується з приписами частини 2 статті 4 цього ж Кодексу.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Відповідно до частини 1 статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно» рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

Пунктом 8 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 року № 8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» визначено, що суди повинні мати на увазі, що під цими діями також слід розуміти рішення, прийняті зазначеними суб'єктами владних повноважень з питань реєстрації. Спори, які виникають у цих відносинах, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Як зазначає позивач в позовній заяві, 18.04.2008р. між ним та ВАТ "Сведбанк" , правонаступником якого є ПАТ "Омегабанк" укладено кредитний договір №0501/0408/71-073. На забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між позивачем та банком укоалдено іпотечний договір від 18.04.2008р., за яким в іпотеку передалося : нерухоме майно - квартира загальною площею 47,4 кв.м., житловою площею 32,9 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

28.11.2012р. між  ВАТ "Сведбанк" та   Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Вектор Плюс" укладено договір факторингу та договір про передачу прав за іпотечними договорами , за якими нібито відбулося відступлення права вимоги за кредитним договором та іпотечним договором на користь  ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс".

30.09.2015р. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу          Кобєлєва А.М. здійснила державну реєстрацію права власності ТОВ "Факторингова компанія "Вектор Плюс" на предмет іпотеки : нерухоме майно квартиру загальною площею 47,4 кв.м., житловою площею 32,9 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яку оформив рішенням, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

16.08.2016р.  приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу           Каплун Ю.В. здійснив  державну реєстрацію прав та їх обтяжень іпотекою нерухомого майна   квартири загальною площею 47,4 кв.м., житловою площею 32,9 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яку оформив рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 30465381 від 14.07.2016р. 17:55:25 запис за №15401535 від 14.07.2016 17:33:26.

Вважаючи вчинені реєстраційні дії приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу  Каплуна Ю.В.  протиправними ОСОБА_3   звернувся до суду.

Відтак, предметом позову у даній справі є визнання протиправними дій приватного нотаріуса Каплуна Ю.В. , який не мав права, на думку позивача вчиняти дії по реєстрації, та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень  іпотекою нерухомого майна,  прийнятого приватним нотаріусом як державним реєстратором наділеним владними повноваженнями в системі державної реєстрації прав.

Розглядаючи питання про правомірність прийнятого судового рішення, суд апеляційної інстанції враховує наступне.

Згідно пункту 7 ч. 1 ст. 3 КАС України, суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Дії, які вчиняються державним реєстратором при прийнятті рішення про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень,  випливають з наданих йому владних управлінських функцій, які не пов'язані з приватноправовими відносинами у сфері господарювання, так як реєстраційна дія є елементом зовнішнім по відношенню до договору.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 17 КАС України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Надаючи правову оцінку встановленим обставинам, колегія суддів дійшла до висновку, що даний спір щодо оскарження дій приватного нотаріуса Каплуна Ю.В., як державного реєстратора, є публічно-правовими, оскільки позивач не ставить перед судом адміністративної юрисдикції вимог про оскарження прав, які виникли на підставі договору іпотеки чи сам факт його реєстрації та виконання, а має на меті за результатом розгляду справи визнати протиправними дії відповідача щодо вчинення реєстраційних дій.

Посилання суду на правову позицію викладену у постанові Верховного суду України від 14.06.2016 у справі №21-41а16 є помилковим, оскільки у вказаній справі судом вирішувалося питання щодо належності способу звернення стягнення на предмет іпотеки, що застосований іпотекодержателем, належності порядку набуття останнім такого права за укладеними договорами та в подальшому набуття ним права власності на нерухоме майно, що було зареєстровано приватним нотаріусом.

З огляду на викладене, суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про наявність підстав, передбачених п.1 ч.1 ст.109 Кодексу адміністративного судочинства України для відмови у відкритті провадження в адміністративній справі.

У відповідності до п.3 ч.1 ст.204 КАС України, ухвала Житомирського  окружного адміністративного суду від 06.03.017 року підлягає скасуванню з направленням справи для продовження розгляду.

    

Керуючись ст.ст. 195, 196, 199, 204-206 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу  ОСОБА_3  задовольнити.

Ухвалу Житомирського окружного адміністративного суду  від "06" березня 2017 р. скасувати і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий   суддя                                                                       І.Г. Охрімчук

судді:                                                                                               Т.С. Котік

                                                                                                         Б.С. Моніч

  

Роздруковано та надіслано:р.л.п.  

1- в справу:

2 - позивачу/позивачам:   ОСОБА_3  АДРЕСА_2,10000  

3- представнику позивача:   ОСОБА_6  АДРЕСА_2,10000

             - ,

    

      

      

  

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Одним из оснований иска является то, что нотариус не осуществлял нотариальное действие с имуществом.

Пунктом 1 ОСОБА_5 Прикінцеві та перехідні положення Закону України від 26 листопада 2015 року №834-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далі - Закон №834-VIII) встановлено, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 1 (щодо змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"), 2 (щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення), 7 (щодо змін до Закону України "Про адміністративні послуги") і 4 (щодо змін до Закону України "Про звернення громадян") розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2016 року.

Пунктом 2 ОСОБА_5 Прикінцеві та перехідні положення Закону №834-VIII  встановлено, що з дня набрання чинності цим Законом нотаріуси наділяються повноваженнями державних реєстраторів прав на нерухоме майно та можуть здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень без вчинення нотаріальної дії щодо такого майна.

как бить п. 2 прикінцевих і перехідних положень?

Вот здесь 3 инстанции признали незаконными действия частного нотариуса в 2016 году по госрегистрации права собственности: 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 часов назад, west11 сказал:

В этом вопросе уже формируется положительная практика, особенно после Постановы ВСУ от 25.04.2017 года

напомните постанову ссылкой, пожалуйста...

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, у.zaporozhskiy сказал:

Есть практика хотя бы апелляционных судов?

Не знаю, у меня пока нет...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...