Повне погашення кредиту, - як правильно поступити?


Recommended Posts

Хочу погасити заборгованість по кредиту. Кредит брався в банку "Ренесанс капітал", була заборгованість ~ 24000 грн. Потім прийшов лист з "Укрфінансів" про те, що банк уступив їм права. Укрфінанси накрутили мені борг до >33000грн. Я вносив на їхній рахунок декілька разів незначні суми. На днях прийшов лист, що якщо не буду платити, - відкриють кримінальну справу про шахрайство :blink: . Зараз маю змогу погасити повністю кредит, але не знаю, чи не прийде мені потім знову лист про якусь заборгованість від банку чи колекторів. Судячи з ситуацій навколо історій з кредитами, довіряти фінустановам не можна, - будуть тягнути соки до останнього.

Дякую!

Link to comment
Share on other sites

Хочу погасити заборгованість по кредиту. Кредит брався в банку "Ренесанс капітал", була заборгованість ~ 24000 грн. Потім прийшов лист з "Укрфінансів" про те, що банк уступив їм права. Укрфінанси накрутили мені борг до >33000грн. Я вносив на їхній рахунок декілька разів незначні суми. На днях прийшов лист, що якщо не буду платити, - відкриють кримінальну справу про шахрайство :blink: . Зараз маю змогу погасити повністю кредит, але не знаю, чи не прийде мені потім знову лист про якусь заборгованість від банку чи колекторів. Судячи з ситуацій навколо історій з кредитами, довіряти фінустановам не можна, - будуть тягнути соки до останнього.

Дякую!

у Вас правильное предчувствие.

Убедитесь в переуступке долга, путем письменного заявления в ренесанс (если он Вас не предупреждал). Убедитесь в его размерах.

Вообще Вы не обязаны что-то платить другому лицу, пока Вас письменно не уведомит об этом первоначальный кредитор.

А теперь ответьте на вопрос:

Если завтра Вам придет письмо с требованием заплатить компании "УкрПупкинКапиталФинанс" с угрозами уголовного преследования Вы тоже заплатите?

Информация к размышлению. :P

Link to comment
Share on other sites

если он Вас не предупреждал

В том то и дело, что письмо было только от Укр финансов типа "Согласно договору уступки прав требования такого-то..."

Если завтра Вам придет письмо с требованием заплатить компании "УкрПупкинКапиталФинанс" с угрозами уголовного преследования Вы тоже заплатите?

Вот я и спрашиваю, как мне поступить правильно с погашением долга. План действий так сказать.
Link to comment
Share on other sites

Ну вот и напишите в ренесанс об этой ситуации если хотите.

Или "забейте" и ничего не платите укрфинансам, а платите ренесансу как и раньше. Имеете полное право.

ЦК

Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні

1. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні

1. Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

2. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні

1. Боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора.

2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, він має право висунути проти вимоги нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент пред'явлення йому вимоги новим кредитором або, якщо боржник виконав свій обов'язок до пред'явлення йому вимоги новим кредитором, - на момент його виконання.

Вот и снова вопрос: если завтра Вам напишет компания "УкрПупкинКапиталФинанс" о том, что теперь они Ваши кредиторы, Вы тоже им заплатите?

Поэтому то, что пишет "УкрПупкинКапиталФинанс" можно смело свернуть в трубочку...

Требуйте доказательств перехода прав у первого кредитора. Именно он должен это подтвердить. Хотя теперь более заинтересован в этом укрфинанс.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 516 Цивільного кодексу України

Коментована стаття містить класичне правило про те, що для заміни кредитора згода боржника не є обов'язковою. Це випливає із того, що боржникові байдуже, кому виконувати зобов'язання: старому кредитору чи кредитору новому.

Правило частини 1 коментованої статті означає, що, наприклад, договір відступлення права вимоги (цесії) може бути підписаний тільки старим та новим кредиторами без визначення волі боржника. В практиці ділового обороту часто зустрічаються договори відступлення права вимоги, що підписуються трьома особами: старим кредитором, новим кредитором та боржником. Це є можливим з точки зору реалізації принципу свободи договору та у зв'язку з тим, що боржника все одно треба повідомляти про заміну кредитора, але не є необхідним.

Разом з тим, зазначене правило є диспозитивним, отже договором або законом може бути встановлене обов'язкове узгодження боржником заміни кредитора у зобов'язанні.

Незважаючи на те, що воля боржника за загальним правилом не береться до уваги в разі заміни кредитора у зобов'язанні, частина 2 коментованої статті визначає необхідність письмового повідомлення про це боржника. Боржник має знати, на користь кого він повинен виконати зобов'язання. Стаття чітко не визначає, на кого покладається обов'язок повідомлення боржника про заміну кредитора. Тобто, в принципі це може зробити як старий кредитор, так і новий. Разом з тим, оскільки ризики неповідомлення боржника несе новий кредитор, логічним ж те, що саме він має турбуватися про належне повідомлення боржника про заміну кредитора у зобов'язанні.

Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, він може виконати зобов'язання старому кредитору, і таке виконання буде вважатися належним. І як будь-яке належне виконання, виконання зобов'язання на користь старого кредитора буде означати припинення зобов'язання для боржника (ст. 599 ЦК). Тобто новий кредитор буде не в праві вимагати від боржника виконання на свою користь. Єдине право, що залишиться у нового кредитора в такому випадку - це право вимагати від старого кредитора передачі всього отриманого від боржника як безпідставного збагачення (ст. ст. 1212 - 1214 ЦК).

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 517 Цивільного кодексу України

Оскільки до нового кредитора у зобов'язанні переходять всі права первісного кредитора. Останній за правилами коментованої статті повинен передати новому кредитору всі документи, що засвідчують його права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Конкретний перелік документів та інформації, які мають бути передані новому кредитору, бажано передбачити у договорі відступлення права вимоги або в додатку до нього. Якщо заміна кредитора здійснюється на якихось інших, крім договору, підставах, перелік необхідних документів та інформації визначається виходячи із суті зобов'язання, яке існує між боржником та первісним кредитором. Як правило, до необхідних документів відноситься договір, на підставі якого виникло право первісного кредитора, первісні бухгалтерські документи (накладні, що засвідчують факт передачі товару, платіжні доручення про сплату грошових коштів, акти приймання-передачі робіт або послуг тощо). Важливою для здійснення прав кредитора інформацією можна вважати інформацію про боржника як такого, зміст переговорів, що велися з боржником тощо.

Оскільки саме на боржника покладається ризик виконання зобов'язання неналежному кредитору, частина 2 коментованої статті надає йому право не виконувати свій обов'язок новому кредитору до надання йому доказів наявності у нового кредитора відповідних прав. Коментована стаття не містить переліку доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні. Перелік доказів залежить від того, на якій підставі здійснювалася заміна кредитора. Отже це може бути договір відступлення права вимоги та відповідний акт приймання-передачі прав, якщо заміна кредитора здійснюється на підставі договору. Якщо мала місце реорганізація юридичної особи, доказом прав нового кредитора може бути передавальний або розподільний баланс. Якщо права перейшли до нового кредитора в результаті спадкування, доказом цього є свідоцтво про право на спадщину тощо.

Порядок надання боржнику доказів переходу прав до нового кредитора узгоджується сторонами (боржником та новим кредитором). Якихось чітких вимог до такого порядку законодавством не встановлено, отже певні вимоги до оформлення доказування можуть бути висунуті боржником (наприклад, вимога надати нотаріально засвідчені копії підтверджувальних документів або показати оригінали таких документів та надати копії, засвідчені підписом та (в разі наявності) печаткою нового кредитора.

Link to comment
Share on other sites

AntiBank, дякую за вичерпну інформацію.

Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, він може виконати зобов'язання старому кредитору, і таке виконання буде вважатися належним. І як будь-яке належне виконання, виконання зобов'язання на користь старого кредитора буде означати припинення зобов'язання для боржника (ст. 599 ЦК).

Тобто, якщо я Ренесансу погашу борг передним (24 тис. скажімо), то на ті 9000, що мені накинули в Укрфінансах, можу не звертати уваги?

P.S. Можливо десь подивитись зразок листа з запитом до банку про уступку прав вимоги, а також про суму боргу і надання мені документу про припинення зобов'язання по кредиту в разі його погашення?

Link to comment
Share on other sites

AntiBank, дякую за вичерпну інформацію.

Тобто, якщо я Ренесансу погашу борг передним (24 тис. скажімо), то на ті 9000, що мені накинули в Укрфінансах, можу не звертати уваги?

P.S. Можливо десь подивитись зразок листа з запитом до банку про уступку прав вимоги, а також про суму боргу і надання мені документу про припинення зобов'язання по кредиту в разі його погашення?

Я думаю, что теперь уже Вам будет менее проблемнее, если вы просто истребуете у укрфинансов доказательства, чем писать ренесансу. Ренесансу Вы уже не нужны. Он свои деньги уже получил.

а с укрфинансами можете поторговаться, т.к. они купили Ваш кредит за копейки.

Напишите укрфинансам заявление в свободной форме об этой ситуации и потребуйте документы (нотаріально засвідчені копії підтверджувальних документів або показати оригінали таких документів та надати копії, засвідчені підписом та (в разі наявності) печаткою нового кредитора.)

В общем вариантов много. Как я вижу:

1. Платить ренесансу, это будет считаться належное выполнение, т.к. Вас не предупредили. Т.е. посылать укрфинанс в сад.

2. Не платить укрфинансам до тех пор пока не дадут (или то или тот кредитор) вам доказательства перехода прав кредитора

3. поторговаться с укрфинансами о скидке и заплатить все же им, но только после выполнения п.2. Ни о каких "накидках", понятно, не может идти речи.

Думаю, 3 вариант наиболее дешевый (перспективный). Если вы скажете, что готовы заплатить всю сумму сразу, если дадите дисконт, то вполне возможно, что пойдут на такое (списание части долга).

НО ОБЯЗАТЕЛЬНО, вытребуйте документы.

Впрочем, есть еще вариант: не платить вообще никому. Скорее всего ваш кредит уже списан как безнадежный. Но это предположение. :rolleyes:

Удачи.

Link to comment
Share on other sites

AntiBank, спасибо, буду значит писать в Укрфинансы, требовать и торговаться.

Только звонить им не надо, у них все телефоны платные и львиную долю прибыли они получают от входящих звонков.
Link to comment
Share on other sites

AntiBank, спасибо, буду значит писать в Укрфинансы, требовать и торговаться.

Вот и зря вы так! Какие такие отношения Вас связывают с Укрфинансами? Договор то с банком. Заплатить можете дважды!
Link to comment
Share on other sites

Написав листа, прошу глянути:

TOB «Укрфінанси»

Від такого-то

Заява.

З метою моїх намірів повного погашення заборгованості за кредитним договором

№ ..... від .... з ПАТ «Банк ...» прошу:

1. Надіслати мені нотаріально засвідчені копії підтверджувальних документів про відступлення права вимоги по даному кредиту банком ПАТ «Банк ...» на користь TOB «Укрфінанси», або оригінали таких документів чи копії, засвідчені підписом та печаткою TOB «Укрфінанси».

2. Обгрунтовану відповідь на законність та правомірність нарахування TOB «Укрфінанси» додаткових сум до моєї заборгованості перед ПАТ «Банк ...».

3. Суму боргу, яку потрібно погасити повністю та одноразово, якщо можливо, з максимальним зменшенням загальної суми (про що я прошу у керівництва TOB «Укрфінанси»).

4. Дати письмову згоду вислати мені листа про підтвердження повного погашення заборгованості по даному кредиту при наявності оплати мною заборгованості, зазначеної в листі, та вислати мені лист-підтвердження про відсутність заборгованості по даному кредитному договору та перед TOB «Укрфінанси» з мокрою печаткою.

З повагою, підпис, дата.

Написати ще в банк такого плану?

Link to comment
Share on other sites

Написав листа, прошу глянути:

Написати ще в банк такого плану?

Вполне.

И продублируйте в ренесанс. Пусть сами думают, кто из них будет подтверждать.

Link to comment
Share on other sites

Добре, дякую :)

А якщо обоє напишуть, що їм платити, Укрфінансам відписати, що подам заяву за здирство, я правильно зрозумів?

Link to comment
Share on other sites

У меня такая же ситуация. Брал 20 должен 30 тыс. От Ренесанса на запрос о моём состоянии кредита получил официалный ответ, что долг переуступлен Укрфинасам и все вопросы теперь к ним.

Уже ГОД я "прошу" Укрфинансы дать мне подтверждающие документы, что долг им переуступлен. Прошлым летом даже ездил к ним в офис. По предварительной договорённости. Также делал письменные запросы документов. Бесполезно. Одни отписки типа "борг бесперечный, платите".

Я не плачУ. Год разговариваю с их сотрудниками об одном - дайте подтверждающие документы. Заметьте, что ваш долг НЕ растёт (сумму называют одну и ту же). В суд они не подают.

П.С. В офисе попросил показать мой кредитный договор. Не нашли.

Link to comment
Share on other sites

Добре, дякую :)

А якщо обоє напишуть, що їм платити, Укрфінансам відписати, що подам заяву за здирство, я правильно зрозумів?

Ну да. Но скорее двое не напишут, что им надо платить обоим.

ваша задача - выбить хоть с кого -нибудь документы, подтверждающие переуступку.

А дальше уже плясать от этого.

А пока посылайте всех.

Link to comment
Share on other sites

Уже ГОД я "прошу" Укрфинансы дать мне подтверждающие документы, что долг им переуступлен.

Відправив сьогодні листи туди і туди. Побачу швидкість реакціі. У всякому разі, поки не буде відповідей, - платити не буду.
Link to comment
Share on other sites

Здраствуйте!У меня и у моей семьи сложилась такая проблема!Взяли в кредит ноутбук через Платинумбанк,всегда изрядно платили в сроки как и было сказано!И тут после последней проплаты по кредиту где-то через недели две,начались звонки из банка о том что мы должны погасить задолженность,мы были в ужасе,вроде все платили без задержек откуда могла возникнуть задолженность нам стало непонятно!Стараемся узнать откуда задолженность нам нечего не говорят и не объясняют,просто говорят вы должны 4000тыс. и все,хотя сумма по кредиту была 5600,так получается что мы нечего не платили!Мы попросили чтобы нам дали распечатку платежей,а нам отвечают звоните на гарячую линию,но от этих звонков было толку мало!Сколько не пытались узнать откуда просрочка образовалась,никто нам так и не смог объяснить!И мы решили нечего не платить!И тут начали звонить всей семье и днем и ночью!Где то это продолжалось месяца три!Потом маме приходит смс "Ваш кредит закрыт и надеемся на дальнейшее с вами сотрудничество!"Эта смс пришла с подпись самого банка!Мы думали что уже все,а оказалось все только начинается,через месяц началось все заново,только начали они звонить всем на работу,узнали как то даже номер маминой подруги,короче жуть полная!Пришло после этого что вызывают в суд в Киев,хотя кредит брался в Крыму!

Помогите нам пожалуйста,очень нужна помощь,что можете посоветовать,мы уже сами не знаем что делать!

Link to comment
Share on other sites

Забейте и расслабьтесь.

они блефуют и разводят на лоха.... Думаю, Ваш кредит был успешно "слит" какой-то компашке (т.е. вся Ваша банковская и личная информация) и теперь просто Вас разводят, оказывая психологическое давление. Все это уголовно наказуемо.

Почитайте смежные темы, ваши ситуации очень похожи.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3181

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3292

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3416

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=456

и т.д.

В общем, прочтите внимательно всю тему

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...topicfilter=all

Они мошенники.

К сожалению, в такой среде (стране) живем.

И нынешняя власть дает всю необходимую почву для этого.

Все эти конторки это лишь лакмусовая бумажка нынешней конъюнктуры.

Link to comment
Share on other sites

2. Не платить укрфинансам до тех пор пока не дадут (или то или тот кредитор) вам доказательства перехода прав кредитора

как они выглядят - эти доказательства? Кто-нибудь видел?

Мой кредит 2 года назад передали ККГ, я, понятно, у них требую бумажку, подтверждающую, что я теперь им должна денег. Они показали что-то, сказали, что с мокрой печатью))), т.к. прислали на электронку. Там все мои данные, адреса, пароли, явки, - и все. Одновременно банк прислал письмо, в котором сообщили, что право вимоги передали коллекторам. Но... через год после этого письма тот же банк присылает еще одно, в котором просит меня все-таки сотрудничать с ними. Так что это было? Кому мне погашать - банку или коллекторам?

Link to comment
Share on other sites

как они выглядят - эти доказательства? Кто-нибудь видел?

Мой кредит 2 года назад передали ККГ, я, понятно, у них требую бумажку, подтверждающую, что я теперь им должна денег. Они показали что-то, сказали, что с мокрой печатью))), т.к. прислали на электронку. Там все мои данные, адреса, пароли, явки, - и все. Одновременно банк прислал письмо, в котором сообщили, что право вимоги передали коллекторам. Но... через год после этого письма тот же банк присылает еще одно, в котором просит меня все-таки сотрудничать с ними. Так что это было? Кому мне погашать - банку или коллекторам?

Что значит показали что-то?

Тут уж надо быть по-настойчивее.

И уже самим принимать належное то доказательство или нет.

А то, что первый кредитор прислал письмо о переуступке долга, тут он уже не отвертится. Это тоже может служить доказательством.

А почему опять предложил сотрудничество?

Да потому что бардак у них там.

Link to comment
Share on other sites

Забейте и расслабьтесь.

они блефуют и разводят на лоха.... Думаю, Ваш кредит был успешно "слит" какой-то компашке (т.е. вся Ваша банковская и личная информация) и теперь просто Вас разводят, оказывая психологическое давление. Все это уголовно наказуемо.

Почитайте смежные темы, ваши ситуации очень похожи.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3181

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3292

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3416

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=456

и т.д.

В общем, прочтите внимательно всю тему

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...topicfilter=all

Они мошенники.

К сожалению, в такой среде (стране) живем.

И нынешняя власть дает всю необходимую почву для этого.

Все эти конторки это лишь лакмусовая бумажка нынешней конъюнктуры.

Кстати,еще приходила повестка в Третейский суд в г.Киев,но понятно никто туда никто не поехал!Сегодня приходит смс "Предупреждаем,позаботьтесь о своём имуществе!"Так самое интересно,если даже идти писать заявление в органы то на кого писать?Мы ж даже не знаем кто это все делает!

Link to comment
Share on other sites

Забейте и расслабьтесь.

они блефуют и разводят на лоха.... Думаю, Ваш кредит был успешно "слит" какой-то компашке (т.е. вся Ваша банковская и личная информация) и теперь просто Вас разводят, оказывая психологическое давление. Все это уголовно наказуемо.

Почитайте смежные темы, ваши ситуации очень похожи.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3181

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3292

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3416

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=456

и т.д.

В общем, прочтите внимательно всю тему

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...topicfilter=all

Они мошенники.

К сожалению, в такой среде (стране) живем.

И нынешняя власть дает всю необходимую почву для этого.

Все эти конторки это лишь лакмусовая бумажка нынешней конъюнктуры.

Кстати,еще приходила повестка в Третейский суд в г.Киев,но понятно никто туда никто не поехал!Сегодня приходит смс "Предупреждаем,позаботьтесь о своём имуществе!"Так самое интересно,если даже идти писать заявление в органы то на кого писать?Мы ж даже не знаем кто это все делает!

Link to comment
Share on other sites

Забейте и расслабьтесь.

они блефуют и разводят на лоха.... Думаю, Ваш кредит был успешно "слит" какой-то компашке (т.е. вся Ваша банковская и личная информация) и теперь просто Вас разводят, оказывая психологическое давление. Все это уголовно наказуемо.

Почитайте смежные темы, ваши ситуации очень похожи.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3181

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3292

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3416

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=456

и т.д.

В общем, прочтите внимательно всю тему

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...topicfilter=all

Они мошенники.

К сожалению, в такой среде (стране) живем.

И нынешняя власть дает всю необходимую почву для этого.

Все эти конторки это лишь лакмусовая бумажка нынешней конъюнктуры.

Кстати,еще приходила повестка в Третейский суд в г.Киев,но понятно никто туда никто не поехал!Сегодня приходит смс "Предупреждаем,позаботьтесь о своём имуществе!"Так самое интересно,если даже идти писать заявление в органы то на кого писать?Мы ж даже не знаем кто это все делает!

Link to comment
Share on other sites

Кстати,еще приходила повестка в Третейский суд в г.Киев,но понятно никто туда никто не поехал!Сегодня приходит смс "Предупреждаем,позаботьтесь о своём имуществе!"Так самое интересно,если даже идти писать заявление в органы то на кого писать?Мы ж даже не знаем кто это все делает!

Пришло письмо от "Примоколлект"!Пишут ожидайте визит группы инспекторов продидействия финансового мошенничества Департамента финансово-экономической безопасности за местом вашей прописки!

Цель визита:

1.Выявление признаков мошенничества и предумеренного нанесения материального ущерба!

2.Выявление и осмотр Вашего имущества(для его дальнейшего ареста и конфискации исполнительными службами в случае согласования решения суда)

3.Предоста

вление рекомендаций и предложений в юридический департамент относительно обращения в правоохранительные и судовые органы!

И ниже приводят сумму долга которая возникла по договору Платинум банка!

И в письме еще написано что банк отступил право задолженности агенству!

Подскажите как правильно поступить?

Link to comment
Share on other sites

Подскажите как правильно поступить?

использовать письмо как туалетную бумажку и отправить обратно.

Меня эти коллекторы просто поражают, пишут бред полный, и на что только рассчитывают? Детский сад какой-то. Ну вы сами подумайте, как они выявлять это собираются?

Выявление признаков мошенничества и предумеренного нанесения материального ущерба!

а это? На каком основании?

.Выявление и осмотр Вашего имуществ

вы им позволите что-то осматривать?
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...