А был ли мальчик? (Наличный швейцарский франк в кредит)


Recommended Posts

Приветствую друзья, коллеги и просто хорошие люди.

Впервые за мою практику мне попался весьма любопытный, для меня по крайней мере, документ, а именно заявление на выдачу наличных в швейцарских франках.

С франковыми кредитами я сталкивался давно, и в разных банках, но нал .... 

Я прекрасно понимаю, что банки никогда наличного франка не имели, тем более в кассе отделения и в количестве больше 20 000, соответственно даже по документам, они не могли провести выдачу с кассы наличного CHF. 

Вот стал вопрос. Как доказать, что мальчика не было?

Буду признателен за любые идеи.

Link to comment
Share on other sites

Клопотання про витребування доказів...

 

...А ну-ка, надайте:

 

1.      Положення або Наказ АКІБ «УкрСиббанк» «Про затвердження внутрішнього банківського нормативного документу та умов кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб у швейцарських франках» з Додатком №1 «Паспорт кредитування фізичних осіб у швейцарських франках», яким визначено порядок взаємодії підрозділів Банку при наданні кредитів фізичним особам у швейцарських франках й при погашенні зобов'язань за такими кредитами на травень 2007 року.

2.      Форму щоденної статистичної звітності відділення №340 АКІБ «УкрСиббанк» м. Тернополя форма №550Д.03 «Розшифрування валютних рахунків» 17 травня 2007 року, яка містить інформацію про всі банківські операції за названу дату.

3.      Щоденну оборотну відомість відділення № 340 АКІБ «УкрСиббанк» в м. Тернополі за 17 травня 2007 року.

4.     Документ первинної бухгалтерської документації перерахунку кредиту в безготівковій формі у сумі 70 254,00 Швейцарських франків на поточний рахунок позичальника №26200000000000 з поясненням, якому нормативно-правовому акту НБУ документ відповідає та яким пунктом кредитного договору узгоджений - доказ виконання пункту 1.1 кредитного договору.

5.  Заяву про відкриття поточного рахунку №262000000000000 від 17 травня 2007 року у національній валюті у оригіналі.

6.  Заяву про відкриття поточного рахунку №262000000000000 від 17 травня 2007 року у іноземній валюті у оригіналі.

 

7. Квитанцію про сплату комісії за відкриття рахунку на ім’я Іванової Марії Петрівни від 17 травня 2007р.

 

8.   Письмове повідомлення АКІБ  «УкрСиббанк» Івановій Марії Петрівні з її підписом про основні економічні та правові вимоги виникнення іпотечного боргу відповідно статті 2 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», оскільки без цього повідомлення договір не є укладеним, як зазначено у цьому Законі.

9.  Письмове повідомлення з підписом Іванової яке свідчить про її обізнаність з існуванням Наказу або Положення АКІБ «УкрСиббанк» «Про умови кредитування клієнтів індивідуального бізнесу та фізичних осіб у швейцарських франках» з Додатком до нього та їх змістом.

10.   Положення про облікову політику банку, а також методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику регламентують, відповідно до Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України» від З0 грудня 1998 року №566, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 року за №56/3349 на 07 червня 2007 року.

11.  Положення про кредитну політику банку (внутрішньобанківський документ), відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих трат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000року №279, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2000року за №474/4695 зі змінами і доповненнями (постанова втратила чинність на підставі Постанови НБУ №23 від 25.01.2012року), але діяла на момент укладання кредитного договору між Сторонами процесу.

12.   Витяг з Книги реєстрації відкритих рахунків (по рахунку, що належить Івановій М.П.) передбаченої Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання від 8 грудня 2004 року №601, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 р. за №1646/10245, із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Національного банку України від 29 листопада 2010 року №515.

13.   Рух коштів по поточному рахунку №262000000000000000, відкритому банком Івановій М.П. в національній валюті, відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №1172/8493 та інших діючих нормативних актів.

14.   Рух коштів по поточному рахунку Іванової М.П. №262000000000000, відкритому банком в іноземній валюті, що регламентовано пунктом 4 глави 3 розділу 3 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України від 14 серпня 2003 року №337, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 року за №768/8089 та до Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання ї закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №1172/8493.

15.   Рух коштів по валюті, тобто виписки АКІБ «УкрСиббанк» по рахунках бухгалтерського обліку 380014176 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», 380174176756 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» на дату фактичного проведення розрахунків по Кредитному договору №11163917000 від 07 червня 2007 року.

16.   Рух коштів по рахунку №1001190076 за 17 травня 2007 року з первинними документами.

17.   Касові документи за 17 травня 2007 року.

18.   Оборотно-сальдову відомість за 17 травня 2007 року.

19.   Відомість касових документів за 17 травня 2007 року.

20.   Зведену довідку про касові обороти за 17 травня 2007 року.

 

Дослідження вказаних документів дозволить суду встановити обставини, що мають істотне значення для правильного вирішення спору, а саме, - встановити факт реального надання кредиту чи відсутності такого надання.

  • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Не дадут !!! У них нет  этих документов ,так как по бухгалтерии банка валютные кредиты не проходили. Это все "левак". Банки укрывают доходы от налогооблажения.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Не дадут !!! У них нет  этих документов ,так как по бухгалтерии банка валютные кредиты не проходили. Это все "левак". Банки укрывают доходы от налогооблажения.

Дыкс, ведь смысл не в том, что они дадут или не дадут, а смысл в том, какой, они ответ предоставят (как отмазываться будут). И будет ли он вообще. 

У них и по долларам не чисто, и ничего. Суды/судьи  хавают...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Пишем запрос в НБУ, выходил ли Укрсиббанк с продажей-покупкой франков на межбанк такого-то числа (указанного как дата выдачи кредита). Я знаю случай, когда НБУ честно ответил - нет.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Приветствую друзья, коллеги и просто хорошие люди.

Впервые за мою практику мне попался весьма любопытный, для меня по крайней мере, документ, а именно заявление на выдачу наличных в швейцарских франках.

С франковыми кредитами я сталкивался давно, и в разных банках, но нал .... 

Я прекрасно понимаю, что банки никогда наличного франка не имели, тем более в кассе отделения и в количестве больше 20 000, соответственно даже по документам, они не могли провести выдачу с кассы наличного CHF. 

Вот стал вопрос. Как доказать, что мальчика не было?

Буду признателен за любые идеи.

 

Заявление на выдачу наличных – это первичный бухгалтерский документ на вторую операцию.

Вы должны и можете получить в банке дополнительную информацию о первой операции – безналичное перечисление швейцарских франков на банковский (текущий, № 2620) счет заемщика.

1. Справка о движении денежных средств по банковскому (текущему, № 2620) счету заемщика.

2. Выписка по банковскому (текущему, № 2620) заемщика.

3. Мемориальные ордера по «телу кредита».

Вы уверены в том, что была первая операция?

 

Чем неграмотные украинцы-потребители финансовых услуг отличаются от таких же украинцев, которые проголосовали в Крыму, в Луганской и Донецкой области на референдумах за федерализацию Украины?

Каждый, кто подписал недействительный кассовый документ, проголосовал и предоставил право недобросовестным банкам:

- не учитывать в бухгалтерском учете наличную иностранную валюту;

- уклоняться от уплаты налогов;

- совершать легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

- финансировать терроризм.

Вам при подписании недействительных кассовых документов говорили, что Вы таким образом голосуете за «федерализацию» недобросовестных банков, т.н. «автономию» от украинской банковской системы?

Недействительный кассовый документ не является первичным бухгалтерским документом и бухгалтерскому учету не подлежит. Данный документ как фальшивый бюллетень на фальшивом референдуме.

Запис про здійснення вказаної банківської операції у виписці від 22 грудня 2006 року є необґрунтованим і безпідставним, оскільки здійснений з порушенням ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 2.1.1 вказаного вище Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України та п. 5.1. Положення про організацію операційної діяльності в банках України, а саме: за відсутності первинного документу - меморіального ордеру від 22 грудня 2006 року про зарахування грошових коштів у сумі 410.000 швейцарських франків на поточний рахунок ОСОБА_1 за НОМЕР_3, складення якого відповідно до перелічених вище положень законодавства України є обов'язковою умовою для подальшого внесення відповідного запису до банківської виписки.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6575&page=4#entry108651

Отправлено 05 June 2014 - 11:31

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6753&page=2#entry109901

Отправлено 24 July 2014 - 10:39

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=285#entry114447

01 August 2014 - 10:40

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6575&page=12#entry115740

Судьи, которые принимают решение и не обращают внимание на деятельность «банков»-конвертационных центров, таким образом голосуют за «федерализацию» недобросовестных банков от банковской системы Украины, т.е. содействует легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма."

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6575&page=51#entry135403

В НБУ заявляют о ликвидации основных банков-"прачечных"

23.03.2015 | 19:03

Нацбанк активно борется отмыванием денег, подчеркнул первый заместитель Гонтаревой.

Видимый эффект борьбы Национального банка Украины с банками-«мойками» снизился в силу того, что основные платформы для отмывания денег выведены с рынка.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук в эксклюзивном интервью УНИАН.

По словам чиновника, мелких банков, которые специализируются на отмывании денег, практически не осталось. «Решительность Нацбанка бороться с «мойками» не снизилась. Может быть, видимый эффект этой борьбы снизился в силу того, что основные платформы мы вывели. Из профессиональных банков-«моек», которые мы вывели с рынка, никто не вернулся из Фонда гарантирования. Хотя именно на эту группу было достаточно много покупателей», - сказал Писарук.

В то же время он отметил, что при снижении объемов операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег, по банкам третьей-четвертой групп, эта деятельность отчасти переместилась в более крупные банки, где ее сложно выявить.

«Сейчас мы работаем с крупными банками, помогаем усилить службы финансового мониторинга, чтобы отслеживать такие случаи. Отслеживаем миграцию конверт-центров между банками, иногда это отлавливает Фискальная служба. Мы все над этим работаем, стараемся выявлять конверт-центры и препятствовать открытию новых. Это непростой процесс», - добавил Писарук.

Как сообщал УНИАН, с 6 февраля в Украине действует закон, позволяющий ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Нацбанк в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временные администрации. В том числе 7 банков под прикрытием банковского бизнеса проводили операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

http://economics.unian.net/finance/1058964-v-nbu-zayavlyayut-o-likvidatsii-osnovnyih-bankov-prachechnyih.html

 

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Вся прелесть в том, что кредит выдан без текущего счета.

проводка в заявлении на выдачу наличных   ДТ2233 КТ1002. Т.е. "была" выдача наличного франка со ссудного счета в кассу, минуя текущий счет.

 

Понимая, что банки никогда не владели в таких количествах наличным франком, да и вообще такая валюта для нашей страны скорее экзотика, нужно этот момент доказать.

 

И ... это не укрсиб, это укрсоц.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Вы уверены в том, что была первая операция?

 

 

в том то и дело, что я уверен в том, что вообще никакой операции не было, по крайней мере фактически.

Link to comment
Share on other sites

Встречный иск о недействительности пункта договора о выдаче кредита, - банк использовал операцию, которой не было в имеющемся Додатке к письменному Дозволу.

Ссылаемся на п.11 Пленума ВССУ №5 ( на то, что в скобках, - "це стосується лише тих операцій уповноваженого банку..."), проводим судебно-экономическую экспертизу, где просим эксперта квалифицировать операцию 2233-1002 как операцию с наличной иностранной валютой в кассе банка (он подтвердит), истребуем лицензии банка (все) и смотрим, когда же банк получил право на такие операции (в 2011-м году).
Ссылаемся на ст.227 ГК, дальше, - ст.ст.203, 215...

 

Такое дело у меня сейчас в апелляции (первая инстанция перепугалась... ;) ).

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Пишем запрос в НБУ, выходил ли Укрсиббанк с продажей-покупкой франков на межбанк такого-то числа (указанного как дата выдачи кредита). Я знаю случай, когда НБУ честно ответил - нет.

Где положительные решения?
Link to comment
Share on other sites

Встречный иск о недействительности пункта договора о выдаче кредита, - банк использовал операцию, которой не было в имеющемся Додатке к письменному Дозволу.

Ссылаемся на п.11 Пленума ВССУ №5 ( на то, что в скобках, - "це стосується лише тих операцій уповноваженого банку..."), проводим судебно-экономическую экспертизу, где просим эксперта квалифицировать операцию 2233-1002 как операцию с наличной иностранной валютой в кассе банка (он подтвердит), истребуем лицензии банка (все) и смотрим, когда же банк получил право на такие операции (в 2011-м году).

Ссылаемся на ст.227 ГК, дальше, - ст.ст.203, 215...

Такое дело у меня сейчас в апелляции (первая инстанция перепугалась... ;) ).

Кто бы сомневался на счет первой инстанции?

Удачи Вам в апелляции,будем держать кулачки за Вас.

Какая официальная позиция нацбанка по проводке 2233-1002?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Вот одно из "решений" по ОТП, постарались... http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42511690

 

Ну и как 17 марта обошлось...

Link to comment
Share on other sites

не рассмотрели еще, но должны "решить все верно"

 

перенесли... на какое число... 

А почему "должны"...

Link to comment
Share on other sites

перенесли... на какое число... 

А почему "должны"...

мой товарищ сопровождает это дело, "должны" так как заходили в апелляцию, предварительно было достигнуто согласие на позитивный исход.

Link to comment
Share on other sites

мой товарищ сопровождает это дело, "должны" так как заходили в апелляцию, предварительно было достигнуто согласие на позитивный исход.

как Вам суть этого решения?

Link to comment
Share on other sites

мой товарищ сопровождает это дело, "должны" так как заходили в апелляцию, предварительно было достигнуто согласие на позитивный исход.

 

Ничего не понял... То есть судьи уже получили взятку от товарища... С кем было достигнуто согласие... Судьи как бы не являются стороною согласия...

Link to comment
Share on other sites

как Вам суть этого решения?

 

Решение то нормальное, но оно ещё не вступило в законную силу... Банк тоже может ведь придти к согласию...)))

Link to comment
Share on other sites

Ничего не понял... То есть судьи уже получили взятку от товарища... С кем было достигнуто согласие... Судьи как бы не являются стороною согласия...

 

Решение то нормальное, но оно ещё не вступило в законную силу... Банк тоже может ведь придти к согласию...)))

Правильно, вот в этом и вопрос, поэтому и сказано предварительное согласие, а там уже у кого из сторон какие "доводы", т.е их размеры))) Р.S. одни доводы они уже узнали

Link to comment
Share on other sites

Правильно, вот в этом и вопрос, поэтому и сказано предварительное согласие, а там уже у кого из сторон какие "доводы", т.е их размеры))) Р.S. одни доводы они уже узнали

 

Ну тогда Вас не с чем поздравлять... Жаль, а я думал Вы выиграли это дело... Как я понимаю первая инстанция была тоже не в Вашу пользу... по сути решения...

 

Я не могу понять, 17-го решение вынесено уже или нет...

Link to comment
Share on other sites

Ну тогда Вас не с чем поздравлять... Жаль, а я думал Вы выиграли это дело... Как я понимаю первая инстанция была тоже не в Вашу пользу... по сути решения...

 

Я не могу понять, 17-го решение вынесено уже или нет...

Нет, первая инстанция исковые требования удовлетворила, а банку отказала, вот они и пошли в апелляцию, решения  еще нет, как только будет скину его, потом и будет видно можно ли будет поздравить)

Link to comment
Share on other sites

Нет, первая инстанция исковые требования удовлетворила, а банку отказала, вот они и пошли в апелляцию, решения  еще нет, как только будет скину его, потом и будет видно можно ли будет поздравить)

 

Вы меня не поняли... (((

То есть заседание было 17-го, какое решение вынесла апелляция... Как это так ещё нет решения... Если заседание было, то только или вынесли решение или перенесли (перерыв объявили)... по другому не бывает...

Link to comment
Share on other sites

Нет, первая инстанция исковые требования удовлетворила, а банку отказала, 

 

Удовлетворила или продала...(((

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи