Решения 3-х инстанций о недействительности договора поручительства с Райффайзен банком Аваль в связи с подписанием связанными лицами


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

2 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ 

27 жовтня 2015 р.

Справа № 918/845/15

Господарський суд Рівненської області у складі судді Марач В.В. розглянувши справу за позовом Приватне акціонерне товариство Агрофірма "Зоря ім. Плютинського"

до відповідача ОСОБА_1 акціонерне товариство "ОСОБА_2 ОСОБА_3" 

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Габен" 

про визнання недійсним Договору поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 р.

За участю представників сторін:

від позивача: представник ОСОБА_3 не з'явився 
від відповідача: представник ОСОБА_4 
від третьої особи: не з"явився

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" (надалі Позивач або Агрофірма) звернулося в господарський суд Рівненської області з позовом до Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 ОСОБА_3" (надалі Відповідач або ОСОБА_2) в якому просить визнати недійсним договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 р., укладений між ОСОБА_1 акціонерним товариством "ОСОБА_2 ОСОБА_3" та Приватним акціонерним товариством Агрофірма "Зоря ім. Плютинського".

Свої вимоги Позивач мотивує тим, що договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 р. укладений з численними порушеннями діючого законодавства України, а саме без рішення наглядової ради ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" (ч. 1 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства"), укладений зі сторони Агрофірми" заінтересованою особою (ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства").

Представник Відповідача надав суду відзив на позов в якому вимог Позивача не визнає, посилається на те, що договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 р. укладений на виконання рішення наглядової ради ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" №7-2011 від 04.07.2011 року, а відтак, вважає, що відсутні підстави для визнання договору недійсним.

Крім того представником Відповідача подана заява про застосування строків позовної давності при вирішенні спору. В даній заяві Відповідач стверджує, що Позивачем пропущено строк позовної давності на звернення з позовом до суду, так як оспорюваний договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 укладено 29.07.2011р., а Позивач звернувся з позовом до господарського суду 27.07.2015 року, тобто після спливу трьохрічного строку, встановленого ст.257 Цивільного кодексу України.

Розглянувши дану заяву суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 257 Цивільного кодексу України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Статтею 259 цього ж Кодексу передбачено, що позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.

Пунктом 6.9 договору поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 р., укладеного між ОСОБА_1 акціонерним товариством "ОСОБА_2 ОСОБА_3" та Приватним акціонерним товариством Агрофірма "Зоря ім. Плютинського", передбачено, що до всіх правовідносин, пов"язаних з укладенням та виконанням цього Договору, застосовується строк позовної давності тривалістю у п"ять років.

Таким чином Позивач звернувся до господарського суду з вимогою про захист свого цивільного права та інтересу в межах строку позовної давності. 

Третя особа відзиву на позов суду не надала, явку представника в судове засідання не забезпечила, про дату, час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення №79026 0590864 0.

Розглянувши документи і матеріали, які подані учасниками судового процесу, заслухавши пояснення присутніх представників сторін, давши належну оцінку доказам, які мають значення для справи, господарський суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню. При цьому господарський суд керувався наступним.

29 липня 2011 року між ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», як кредитором в особі директора Львівської обласної дирекції та ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського», як поручителем в особі голови правління ОСОБА_5 укладено договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 за умовами якого поручитель зобов'язався відповідати перед кредитором солідарно з ТОВ фірма «Габен» (позичальник) за Кредитними договорами №69 від 22.12.2006 року та №010/42-0-1/91 від 28.07.2011 року. Пунктом 1.1. вказаного договору передбачено, що Поручитель зобов'язується відповідати перед Кредитором солідарно з Позичальником за виконання забезпечених зобов'язань, в тому числі і тих що виникнуть у майбутньому, які випливають з умов Кредитного договору, за умовами якого Позичальник зобов'язаний повернути кредит у розмірі 2 900 000 (два мільйона дев'ятсот тисяч) доларів США.

Статтею 203 Цивільного кодексу України встановлено загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

Зокрема, зазначеною статтею передбачено, що:

1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29 липня 2011 року між ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» та ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» зазначеним вимогам не відповідає, що підтверджується наступним.

Відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VI (надалі Закон), в редакції на момент укладення договору поруки, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

Згідно річної фінансової звітності ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 рік (тобто за рік, який передував укладенню оскаржуваного договору) ринкова вартість активів товариства становила 148 622 000 грн. З огляду на це, є всі підстави стверджувати про те, що укладений 29.07.2011 року договір поруки з ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» на суму 2 900 000 (два мільйона дев'ятсот) доларів США, що за офіційним валютним курсом НБУ на 29.07.2011 року (7.9712 грн. за 1 долар США) становить 23 116 480 (Двадцять три мільйони сто шістнадцять тисяч чотириста вісімдесят) гривень, є значним правочином, адже його предмет становить 15,55% від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності (за 2010 рік).

Від імені поручителя (ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського») договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року було підписано Головою правління товариства ОСОБА_5, який, як вбачається із змісту вказаного договору, діяв на підставі Статуту та Рішення Наглядової ради ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» № 7-2011 від 4 липня 2011 року.

В обгрунтування правомірності укладення договору поруки №12/010/42-0-1/91/2 ОСОБА_2 надав суду копію протоколу засідання наглядової ради Товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року (а.с. 41).

Згідно даного протоколу на порядок денний засідання Наглядової ради ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» виносилось питання продовження терміну дії Генерального кредитного договору №69 від 22.12.2006 року (далі - ГКД) в сумі 2 900 000,00 дол. США до 21.12.2012 року в т.ч.: відкриття в межах ГКД відновлюваної кредитної лінії в сумі 2 900 000,00 дол. США для фінансування поточної діяльності по якому Товариство виступає/буде виступати поручителем. Розглянувши дане питання було вирішено «Надати згоду на продовження терміну дії ГКД № 69 від 22.12.2006 року в сумі 2,9 млн. дол. США до 21.12.2012 року в т.ч. відкриття в межах ГКД відновлюваної кредитної лінії в сумі 2,9 млн. дол. США терміном на 360 днів під ставку встановленою AT «ОСОБА_2 ОСОБА_3» + одноразову комісію 0,5% від суми ліміту по якому Товариство виступає/буде виступати поручителем по зобов'язаннях ТзОВ Фірма «Габен».

Також в даному Протоколі зазначено, що право підпису усіх необхідних документів, в т.ч. договорів, пов"язаних з отриманням кредиту та передачею майна в іпотеку/заставу, договору поруки, надати Голові правління Товариства ОСОБА_5

Однак суд критично оцінює зазначену копію протоколу засідання наглядової ради Товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року, надану Банком, та вважає, що даний Протокол не може бути належним доказом правомірності укладення договору поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року, як значного правочину.

Відповідно до п.8.3.3 Статуту ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» (в редакції на момент засідання наглядової ради Товариства 04.07.2011 року) кількісний склад Наглядової ради - 3 особи. У вказаному пункті також передбачено, що член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

Пунктом 8.3.5 Статуту Агрофірми встановлено, що на засіданні Наглядової ради кожний член ради має один голос і рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Тобто з вищенаведеного вбачається, що брати участь в засіданнях Наглядової ради ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» станом на 04.07.2011р. мали право лише її члени, і, відповідно, тільки останні були наділені правом складання протоколу засідання та його підпису. 

Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року, копія якого надана Банком, як секретарем засідання, підписано ОСОБА_5, який не є членом Наглядової ради ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» так як є Головою правління останнього.

Отже засідання Наглядової ради Товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року, оформлене Протоколом № 7-2011, копія якого надана Банком, не може вважатися правомочним, так як його результати оформлені та підписані не членом Наглядової ради ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського».

Крім того суд зазначає, що копія Протоколу засідання Наглядової ради Товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року, надана Банком, не завірена належним чином, ні особою, яка його приймала, ні самим Банком, ні іншим органом, якому надано таке право. Сама по собі відмітка на Протоколі "згідно з оригіналом", без зазначення повного найменування особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, не може бути підтвердженням такої відповідності.

Суд також не приймає копію Протоколу як належний доказ через те, що Банком жодним чином не підтверджено відповідність її (копії) оригіналу, а Позивачем надано оригінал Протоколу засідання Наглядової ради Товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року, який по своєму змісту відрізняється від копії, наданої Банком.

Суд не вбачає необхідності в проведенні судової експертизи для дослідження того чи належними особами підписані Протоколи засідання Наглядової ради Товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року, які надані Сторонами, так як Протокол, наданий банком є неналежним доказом, а в Протоколі, наданому Позивачем, взагалі не йде мова про погодження договору поруки по зобов'язаннях ТзОВ Фірма «Габен» перед ПAT «ОСОБА_2 ОСОБА_3», а відтак дослідження даного Протоколу не може вплинути на вирішення спору.

Також в результаті розгляду матеріалів справи судом встановлено, що від імені поручителя (ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського») договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року було підписано заінтересованою у вчиненні правочину особою. Даний висновок підтверджується наступним.

Частиною 1 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено, що особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

Із змісту договору поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року вбачається, що ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» виступило поручителем перед ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» за зобов'язаннями ТОВ фірма «Габен» (код ЄДРПОУ 20832731, місцезнаходження: м. Львів, вул. Персенківка, 19), яке є позичальником (боржником) по Генеральному кредитному договору №69 від 22.12.2006 року та Кредитним договором «Відновлювальна кредитна лінія та поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» №010/42-0-1/91 від 28.07.2011 року до Генерального кредитного договору на загальну суму 2 900 000 (два мільйона дев'ятсот тисяч) доларів США.

Від імені ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» договір поруки підписано Головою правління ОСОБА_5.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 29.07.2011р. ОСОБА_5 являвся одним із засновників Товариства з обмеженою відповідальністю - фірма "ГАБЕН" (код ЄДРПОУ 20832731, м. Львів, вул. Персенківка, 19) а також являвся керівником та підписантом зазначеного товариства.

Тобто, на час підписання договору поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року, ОСОБА_5, як Голова Правління ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського», був особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством даного правочину, оскільки одночасно являвся співвласником та керівником боржника за кредитним договором (ТОВ фірма «Габен»), на забезпечення виконання зобов'язань якого і укладався оскаржуваний договір поруки. Про вказані обставини пану ОСОБА_5 було достеменно відомо.

Разом з тим всупереч вимогам ч. 1 ст. 71 Закону "Про акціонерні товариства" Голова Правління ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» ОСОБА_5 протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у нього заінтересованості не поінформував товариство про це.

Порядок дій виконавчого органу акціонерного товариства при отриманні відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, передбачений ч. 2 ст. 72 Закону про AT, згідно якої виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів надати наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про: предмет правочину; вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

Через неповідомлення Головою Правління ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» ОСОБА_5 про виникнення у нього заінтересованості щодо вчинення зазначеного правочину, вчинення наглядовою радою товариства вищезазначених дій було унеможливлено. 

Факт настання правових наслідків за оскаржуваним договором поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року для ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» підтверджується зокрема рішенням Господарського суд Львівської області від 28.03.2013 року по справі № 5015/5067/12 за позовом Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 ОСОБА_3» до Товариства з обмеженою відповідальністю-фірма «Габен», Приватного акціонерного товариства Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» про солідарне стягнення 3 223 671,01 доларів США, яким позовні вимоги ПАТ "ОСОБА_2 ОСОБА_3» задоволено та стягнуто солідарно з Товариства зі обмеженою відповідальністю-фірма "Габен» та Приватного акціонерного товариства Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» на користь позивача заборгованість за кредитним договором №010/42-0-1/91 від 28.07.2011р, укладеним в рамках дії Генерального кредитного договору №69 від 22.12.2006р у розмірі 3 223 671,01 доларів США, що в еквіваленті становить 25 766 802,38 грн. (відповідно до курсу НБУ станом на 14.01.2013р. - 7,9930 грн. за дол. США), у тому числі : 2 900 000,00 дол. США (еквівалент становить 23 179 700,00 грн., відповідно до курсу НБУ станом на 14.01.2013р. - 7,9930 грн. за дол. США) - заборгованість за тілом кредиту; 96 666,67 дол. США ( еквівалент становить 772 656,69 грн., відповідно до курсу НБУ станом на 14.01.201Зр. - 7,9930 грн., за дол. США) - нараховані відсотки; 227004,34 дол. США ( еквівалент становить 1814 445,69 грн. відповідно до курсу НБУ станом на 14.01.201Зр. - 7,9930 грн. за дол. США) - нарахована пеня за невиконання зобов'язань, а також 64 380,00 грн. судового збору.

Крім того, суд зазначає, що сам договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року та кредитні договори, в забезпечення виконання яких його укладено, зі сторони боржника (ТОВ фірма "Габен") та поручителя (ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського») підписано однією і тією ж особою.

Згідно з частиною 1 статті 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 Цивільного кодексу України.

Статтею 203 Цивільного кодексу України встановлено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Згідно з вимогами статті 63 Закону України «Про акціонерні товариства» посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

З огляду на викладене, є всі підстави стверджувати про те, що договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року, укладений між ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» та ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за умовами якого поручитель зобов'язався відповідати перед Кредитором солідарно з ТОВ фірма «Габен» (позичальник) за Кредитними договорами №69 від 22.12.2006 року та №010/42-0-1/91 від 28.07.2011 року на загальну суму 2 900 000 (два мільйона дев'ятсот) доларів США був укладений з порушеннями вимог статей 70, 71 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вчинення значного правочину та правочину щодо якого є заінтересованість.

Згідно з частиною 1 статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства", правочин, вчинений з порушенням вимог статті 71 зазначеного вище закону, може бути визнано судом недійсним.

На підставі вищенаведеного позовні вимоги ПрАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» грунтуються на законі, є правомірними, а відтак підлягають задоволенню.

Судові витрати, на підставі ст.49 ГПК України покладаються на Відповідача. 

Керуючись статями 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити.

2. Визнати недійсним договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 р., укладений між ОСОБА_1 акціонерним товариством "ОСОБА_2 ОСОБА_3" та Приватним акціонерним товариством Агрофірма "Зоря ім. Плютинського".

3. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 ОСОБА_3" (01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 20846070) на користь Приватного акціонерного товариства Агрофірма "Зоря ім. Плютинського"(35314, Рівненська обл., Рівненський район, с. Зоря, ЄДРПОУ 25319777) 1218 грн. 00 коп. судового збору.

4. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення підписано 30 жовтня 2015 року.

Суддя Марач В.В.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52954334

Link to comment
Share on other sites

Державний герб України
 
РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
33001, м. Рівне, вул. Яворницького, 59

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2015 р.

Справа № 918/845/15 

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючої судді Коломис В.В.
суддів Огороднік К.М. 
суддів Тимошенко О.М.

при секретарі судового засідання Величко К.Я.

розглянувши апеляційну скаргу відповідача - Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 ОСОБА_2" в особі Львівської обласної дирекції ПАТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2" на рішення господарського суду Рівненської області від 27.10.15 р.

у справі № 918/845/15 (суддя Марач В.В. )

позивач ОСОБА_3 акціонерне товариство агрофірма "Зоря ім. Плютинського"

відповідач ОСОБА_4 акціонерне товариство "ОСОБА_1 ОСОБА_2"

за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Габен"

про визнання недійсним Договору поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 р.

за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_2 (довіреність б/н від 04.08.2015р.);

відповідача - ОСОБА_5 (довіреність №436/15 від 01.09.2015р.);

третьої особи - не з'явився.

Судом розяснено представникам сторін права та обовязки, передбачені ст.ст.20, 22 ГПК України.

Клопотання про технічну фіксацію судового процесу не поступало, заяв про відвід суддів не надходило.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Рівненської області від 27.10.2015 року у справі №918/845/15 позов Приватного акціонерного товариства агрофірма "Зоря ім. Плютинського" до Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 ОСОБА_2" про визнання недійсним Договору поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 р. - задоволено. Визнано недійсним договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 р., укладений між ОСОБА_4 акціонерним товариством "ОСОБА_1 ОСОБА_2" та ОСОБА_3 акціонерним товариством Агрофірма "Зоря ім. Плютинського". Присуджено до стягнення з Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль"на користь Приватного акціонерного товариства Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" 1218 грн. 00 коп. судового збору.

Не погоджуючись з прийнятим судом першої інстанції рішенням, відповідач звернувся до Рівненського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення місцевого господарського суду скасувати та прийняти нове рішення, яким в задоволенні позову відмовити.

Обгрунтовуючи свої вимоги апелянт посилається на порушення господарським судом Рівненської області норм матеріального та процесуального права, а також на невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого суду, обставинам справи.

Позивач - ПрАТ агрофірма "Зоря ім. Плютинського" у відзиві на апеляційну скаргу вважає оскаржуване рішення місцевого господарського суду законним та обгрунтованим, а тому просить залишити його без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Третя особа - ТзОВ "Габен" в судове засідання не з'явилася, про причини неявки суд не повідомила.

Колегія суддів вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника ТзОВ "Габен", оскільки останній був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи.

Крім того, відповідно до п.4 ухвали апеляційного суду від 19.11.2015 року передбачено, що неявка представників сторін в судове засідання в разі повідомлення їх належним чином не є перешкодою для розгляду апеляційної скарги по суті.

Безпосередньо в судовому засіданні представники позивача та відповідача повністю підтримали вимоги і доводи, викладені відповідно в апеляційній скарзі та у відзиві на неї.

Колегія суддів, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, розглянувши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права, вважає, що у задоволенні вимог апеляційної скарги слід відмовити, рішення місцевого господарського суду - залишити без змін.

При цьому колегія суддів виходила з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, 29 липня 2011 року між ПАТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2" в особі директора Львівської обласної дирекції (кредитор/відповідач) та ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" в особі голови правління ОСОБА_6 (поручитель/позивач) був укладений договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 (далі - договір поруки, а.с.21-25), згідно п.1.1. якого поручитель зобов'язувався відповідати перед кредитором солідарно з позичальником (третя особа/ТОВ фірма "Габен") за кредитними договорами №69 від 22.12.2006 року та №010/42-0-1/91 від 28.07.2011 року за виконання забезпечених зобов'язань, в тому числі і тих що виникнуть у майбутньому, які випливають з умов кредитного договору, за умовами якого позичальник зобов'язаний повернути кредит у розмірі 2 900 000 доларів США.

Позивач - ПрАТ агрофірма "Зоря ім. Плютинського" посилаючись на те, що вищевказаний договір поруки укладений з порушенням вимог діючого законодавства України звернувся до господарського суду з позовом про визнання останнього недійсним на підставі ст.ст. 203, 215 ЦК України.

Місцевий господарський суд, розглянувши подані сторонами документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи, проаналізувавши вимоги чинного законодавства, що регулюють спірні правовідносини, прийшов до висновку про наявність правових підстав для визнання недійсним договору поруки.

Колегія суддів погоджується з таким висновком суду першої інстанції з огляду на таке.

Згідно з частиною 1 статті 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 Цивільного кодексу України.

Статтею 203 Цивільного кодексу України встановлено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції на момент укладення договору поруки), рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Згідно річної фінансової звітності ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" за 2010 рік (тобто за рік, який передував укладенню оскаржуваного договору) ринкова вартість активів товариства становить 148 622 000 грн. (а.с.18-19).

З огляду на викладене, місцевий господарський суд вірно зазначив в оскаржуваному рішенні, що укладений 29.07.2011 року договір поруки з ПАТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2" на суму 2 900 000 доларів США, що за офіційним валютним курсом НБУ на 29.07.2011 року (7.9712 грн. за 1 долар США) становить 23 116 480 гривень, є значним правочином, оскільки його предмет становить 15,55% від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності (за 2010 рік).

Як вбачається, від імені поручителя (ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського") договір поруки підписаний Головою правління товариства ОСОБА_6, який діяв на підставі Статуту та Рішення Наглядової ради ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" № 7-2011 від 4 липня 2011 року.

Зі змісту зазначеного рішення, оформленого протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" № 7-2011 від 4 липня 2011 року (а.с.20), вбачається, що на порядок денний були винесені наступні питання:

1. Погодження відкриття Товариству Генерального кредитного договору в розмірі 31 000 000 грн., строком до 01.06.2014 року та відкриття в межах даного договору відновлювальної кредитної лінії в сумі 10 000 000 грн. терміном дії до 29.04.2012 року.

2. Надання АТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2" в забезпечення виконання зобовязань за укладеними кредитними договорами майна (із зазначенням переліку майна, його виду та місцезнаходження).

3. Визначення уповноваженої особи на підписання усіх відповідних договорів та/або внесення відповідних змін.

За результатами розгляду вказаного порядку денного Наглядова рада товариства, серед іншого, погодила відкриття товариству генерального кредитного договору та в межах даного договору відновлювальну кредитну лінію, графік погашення по вказаній кредитній лінії, а також вирішила звернутися до ТОВ фірма "Габен" про надання ним згоди на виступлення поручителем по зобовязаннях ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" перед АТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2" та надано право Голові Правління товариства ОСОБА_6 підпису необхідних для того документів.

З вказаного протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" № 7-2011 від 4 липня 2011 року вбачається, що товариство мало намір лише звернутися до ТОВ фірма "Габен" з проханням поручитися за зобовязання товариства перед АТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2", а не за зобовязання ТОВ фірма "Габен". Тобто, Голові Правління товариства ОСОБА_6 були надані повноваження лише знайти поручителя (в особі ТОВ фірма "Габен") та отримати від нього відповідне погодження за зобовязаннями ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" перед АТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2", а не право виступати поручителем за зобовязаннями ТОВ фірма "Габен".

Оскільки спірний договір поруки є значним правочином, а Наглядова рада товариства рішення про вчинення значного правочину не приймала, колегія суддів прийшла до висновку, що Голова Правління ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" ОСОБА_6 не мав права підписувати оскаржуваний договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року з ПАТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2", так як згідно вимог ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не отримав на те відповідних повноважень.

В свою чергу, банк, в обгрунтування правомірності укладення договору поруки №12/010/42-0-1/91/2, надав суду копію протоколу засідання наглядової ради товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року (а.с. 41).

Згідно даного протоколу на порядок денний засідання Наглядової ради ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" виносились питання продовження терміну дії Генерального кредитного договору №69 від 22.12.2006 року (далі - ГКД) в сумі 2 900 000,00 дол. США до 21.12.2012 року в т.ч.: відкриття в межах ГКД відновлюваної кредитної лінії в сумі 2 900 000,00 дол. США для фінансування поточної діяльності по якому Товариство виступає/буде виступати поручителем.

Розглянувши дане питання було вирішено "Надати згоду на продовження терміну дії ГКД № 69 від 22.12.2006 року в сумі 2,9 млн. дол. США до 21.12.2012 року в т.ч. відкриття в межах ГКД відновлюваної кредитної лінії в сумі 2,9 млн. дол. США терміном на 360 днів під ставку встановленою AT "ОСОБА_1 ОСОБА_2" + одноразову комісію 0,5% від суми ліміту по якому Товариство виступає/буде виступати поручителем по зобов'язаннях ТзОВ Фірма "Габен".

Також в даному протоколі зазначено, що право підпису усіх необхідних документів, в тому числі договорів, пов'язаних з отриманням кредиту та передачею майна в іпотеку/заставу, договору поруки, надати Голові правління Товариства ОСОБА_6

Розглянувши вищевказаний протокол та надавши останньому юридичну оцінку, колегія суддів не може не погодитись з судом першої інстанції, що копія протоколу засідання наглядової ради Товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року, наданого банком, не може бути належним доказом правомірності укладення договору поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року, як значного правочину, з огляду на таке.

Відповідно до п.8.3.3 Статуту ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" (в редакції на момент засідання наглядової ради Товариства 04.07.2011 року, а.с.108-123) кількісний склад Наглядової ради - 3 особи. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

Пунктом 8.3.5 Статуту встановлено, що на засіданні Наглядової ради кожний член ради має один голос і рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

З вищевикладеного вбачається, що брати участь в засіданнях Наглядової ради ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" станом на 04.07.2011р. мали право лише її члени, і, відповідно, тільки останні були наділені правом складання протоколу засідання та його підпису.

Як встановлено судами обох інстанцій, протокол засідання Наглядової ради Товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року, копія якого надана банком, як секретарем засідання, підписаний ОСОБА_6, який не є членом Наглядової ради ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" так як є Головою правління останнього.

Отже, засідання Наглядової ради Товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року, оформлене протоколом № 7-2011, копія якого надана банком, не може вважатися правомочним, так як його результати оформлені та підписані не членом Наглядової ради ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського".

Відповідно до пункту 5.27. Національного стандарту України Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163-2003), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 року №55, відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. При цьому, засвідчуватись повинна кожна сторінка документа з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

Як встановлено судами обох інстанцій, копія протоколу засідання Наглядової ради Товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року, надана банком, не завірена належним чином, ні особою, яка його приймала, ні самим банком, ні іншим органом, якому надано таке право. Сама по собі відмітка на протоколі "згідно з оригіналом", без зазначення повного найменування особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, не може бути підтвердженням такої відповідності.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо неприйняття копії протоколу (наданого банком) як належного доказу, оскільки банком будь-яким чином не підтверджено відповідність її (копії) оригіналу, а позивачем надано оригінал протоколу засідання Наглядової ради Товариства № 7-2011 від 04.07.2011 року, який за своїм змістом відрізняється від копії, наданої банком (а.с.20).

Також судами обох інстанції встановлено, що від імені поручителя (ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського") спірний договір поруки підписаний заінтересованою у вчиненні правочину особою.

Так, частиною 1 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено, що особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак: 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину; 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину; 3) внаслідок такого правочину придбаває майно; 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами). Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

Зі змісту спірного договору поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року вбачається, що ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" виступило поручителем перед ПАТ ОСОБА_1 ОСОБА_2 за зобов'язаннями ТОВ фірма "Габен" (код ЄДРПОУ 20832731, місцезнаходження: м. Львів, вул. Персенківка, 19), яке є позичальником (боржником) по Генеральному кредитному договору №69 від 22.12.2006 року та Кредитним договором "Відновлювальна кредитна лінія та поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів" №010/42-0-1/91 від 28.07.2011 року до Генерального кредитного договору на загальну суму 2 900 000 (два мільйона дев'ятсот тисяч) доларів США.

Від імені ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" договір поруки підписаний Головою правління ОСОБА_6.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 29.07.2011р., ОСОБА_6 був одним із засновників Товариства з обмеженою відповідальністю - фірма "Габен" (код ЄДРПОУ 20832731, м. Львів, вул. Персенківка, 19), а також був керівником та підписантом зазначеного товариства (а.с.124-126).

Тобто, на момент підписання договору поруки, ОСОБА_6, як Голова Правління ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського", був особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством даного правочину, оскільки одночасно являвся співвласником та керівником боржника за кредитним договором (ТОВ фірма "Габен"), на забезпечення виконання зобов'язань якого і укладався оскаржуваний договір поруки. Про вказані обставини ОСОБА_6 було достеменно відомо.

Разом з тим всупереч вимогам ч.1 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства" Голова Правління ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" ОСОБА_6 протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у нього заінтересованості не поінформував товариство про це.

Порядок дій виконавчого органу акціонерного товариства при отриманні відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, передбачений ч.2 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідно до якої виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів надати наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про: предмет правочину; вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

Таким чином, через неповідомлення Головою Правління ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" ОСОБА_6 про виникнення в останнього заінтересованості щодо вчинення зазначеного правочину, вчинення наглядовою радою товариства вищезазначених дій було неможливим.

Факт настання правових наслідків за спірним договором поруки для ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" підтверджується, зокрема, рішенням Господарського суд Львівської області від 28.03.2013 року у справі №5015/5067/12 за позовом Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 ОСОБА_2" до Товариства з обмеженою відповідальністю-фірма "Габен", Приватного акціонерного товариства Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" про солідарне стягнення 3 223 671,01 доларів США, яким позовні вимоги ПАТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2" задоволено та стягнуто солідарно з Товариства зі обмеженою відповідальністю-фірма "Габен" та Приватного акціонерного товариства Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" на користь позивача заборгованість за кредитним договором №010/42-0-1/91 від 28.07.2011р, укладеним в рамках дії Генерального кредитного договору №69 від 22.12.2006р у розмірі 3 223 671,01 доларів США, що в еквіваленті становить 25 766 802,38 грн. (відповідно до курсу НБУ станом на 14.01.2013р. - 7,9930 грн. за дол. США), у тому числі: 2 900 000,00 дол. США (еквівалент становить 23 179 700,00 грн., відповідно до курсу НБУ станом на 14.01.2013р. - 7,9930 грн. за дол. США) - заборгованість за тілом кредиту; 96 666,67 дол. США (еквівалент становить 772 656,69 грн., відповідно до курсу НБУ станом на 14.01.2013р. - 7,9930 грн., за дол. США) - нараховані відсотки; 227004,34 дол. США (еквівалент становить 1814 445,69 грн. відповідно до курсу НБУ станом на 14.01.2013р. - 7,9930 грн. за дол. США) - нарахована пеня за невиконання зобов'язань, а також 64 380,00 грн. судового збору.

Крім того, слід зазначити, що сам договір поруки та кредитні договори, в забезпечення виконання яких його укладено, зі сторони боржника (ТОВ фірма "Габен") та поручителя (ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського") підписані однією і тією ж особою.

Вищевикладене в сукупності свідчить про те, що договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року, укладений між ПАТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2" та ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського", за умовами якого поручитель зобов'язувався відповідати перед кредитором солідарно з ТОВ фірма "Габен" (позичальник) за кредитними договорами №69 від 22.12.2006 року та №010/42-0-1/91 від 28.07.2011 року на загальну суму 2 900 000 доларів США був укладений з порушеннями вимог статей 70, 71 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вчинення значного правочину та правочину щодо якого є заінтересованість.

Згідно з вимогами статті 63 Закону України "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

Відповідно до ч.2 ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", правочин, вчинений з порушенням вимог статті 71 цього Закону, може бути визнано судом недійсним.

Враховуючи викладене та зважаючи на те, що договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 року був укладений з порушеннями вимог статей 70, 71 Закону України "Про акціонерні товариства", місцевий господарський суд прийшов до правильного висновку про наявність правових підстав для визнання його недійсним.

При цьому, посилання скаржника на те, що при розгляді Господарським судом Львівської області справи № 5015/5067/12 за позовом ПАТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2" до ТзОВ Фірма "Габен", ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" про солідарне стягнення 3 223 671,01 доларів США брав участь Голова правління ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" ОСОБА_6, яким позовні вимоги до ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" були визнані, а оскаржуваний у даній справі договір поруки був фактично прийнятий останнім до виконання, колегією суддів до уваги не беруться, оскільки правовою підставою для визнання недійсним договору поруки, крім відсутності повноважень колишнього Голови правління товариства на укладення вказаного договору, є також вчинення вказаного правочину всупереч вимогам ч.1 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства", зокрема, колишнім Головою Правління ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського", який одночасно являвся співвласником та керівником боржника за кредитним договором (ТОВ фірма "Габен"), на забезпечення виконання зобовязань якого і укладався оскаржуваний договір поруки, про виникнення у нього заінтересованості щодо вчинення зазначеного правочину повідомлено не було.

Також безпідставними є посилання скаржника на лист №40 від 29.07.2011 року, відповідно якого ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" надало згоду на виступлення товариства поручителем по зобов'язанням ТзОВ фірма "Габен" перед ПАТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2", оскільки даний лист виготовлений на бланку ТзОВ фірма "Габен", а відтак не є належним та допустимим доказом в розуміння ст.ст. 33-34 ГПК України.

Щодо комплексної технічної експертизи документів, про призначення якої заявляє апелянт, слід зазначити наступне.

Відповідно до ч.1 ст.41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Згідно п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Як вбачається з вищевказаного клопотання, підставою для призначення судової експертизи є надана відповідачем копія протоколу, яка за змістом не відповідає оригіналу протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" № 7-2011 від 4 липня 2011 року, наданого позивачем.

Розглянувши вказане клопотання відповідача, дослідивши питання, які були поставлені судовому експерту для роз'яснення, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, оскільки протокол, наданий банком, є неналежним доказом, а в протоколі, наданому позивачем, взагалі не йде мова про погодження договору поруки по зобов'язаннях ТзОВ Фірма "Габен" перед ПAT "ОСОБА_1 ОСОБА_2", а відтак дослідження даного протоколу не може вплинути на вирішення спору.

Крім того, оригінал протоколу засідання наглядової ради, з якого була зроблена копія, надана відповідачем, останнім ні суду першої інстанцій, ні апеляційному суду надана не була, а відтак твердження відповідача про наявність двох оригіналів протоколів (різного змісту) посилаючись лише на копію є безпідставними.

Відповідно до ст.33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Натомість, скаржником не подано судовій колегії належних та достатніх доказів, які стали б підставою для скасування рішення місцевого господарського суду. Посилання скаржника, викладені в апеляційній скарзі, колегія суддів вважає безпідставними, документально необґрунтованими, такими, що належним чином досліджені судом першої інстанції при розгляді спору.

Керуючись ст.ст. 99,101,103,105,106 ГПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 ОСОБА_2" в особі Львівської обласної дирекції ПАТ "ОСОБА_1 ОСОБА_2" - залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Рівненської області від 27.10.2015 року - залишити без змін.

2. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку.

Головуюча суддя Коломис В.В.

Суддя Огороднік К.М. 

Суддя Тимошенко О.М. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54128041

Link to comment
Share on other sites

Державний герб України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року

Справа № 918/845/15 

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Самусенко С.С. - головуючого, Плюшка І.А., Татькова В.І.,

розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"на рішення та постановугосподарського суду Рівненської області від 27 жовтня 2015 року Рівненського апеляційного господарського суду від 07 грудня 2015 року

у справі № 918/845/15 господарського судуРівненської області

за позовомПриватного акціонерного товариства Агрофірма "Зоря ім. Плютинського"

до Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Габен"

про визнання недійсним договору поруки

за участю представників: від позивача: Сорокопуда А.О., від відповідача: Грищенко Д.С.

ВСТАНОВИВ:

ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" звернулося до господарського суду із позовом до ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання недійсним договору поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 на підставі ст.ст. 203, 215 ЦК України.

Рішенням господарського суду Рівненської області від 27.10.2015 у справі №918/845/15 (суддя Марач В.В.), залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 07.12.2015 (судді: Коломис В.В. - головуючий, Огороднік К.М., Тимошенко О.М.), позов задоволено, визнано недійсним договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 з посиланням на норми ст. ст. 203, 215 ЦК України та ст.ст. 70, 71 Закону України "Про акціонерні товариства"

Не погоджуючись із судовими рішеннями, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" звернулося до Вищого господарського суду України із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просить їх скасувати, прийняти нове рішення про відмову у позові.

Скаржник стверджує, що перед укладенням спірного договору поруки банку було надано протокол засідання наглядової ради позивача №7-2011 від 04.07.2011, згідно якого надано повноваження голові правління товариства на підписання даного договору. Суди помилково не прийняли до уваги надану відповідачем копію протоколу. У скарзі вказано, що судами не враховано, що чинним законодавством не встановлено обмежень щодо кандидатури секретаря наглядової ради товариства.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 09.02.2016 касаційну скаргу у справі №918/845/15 прийнято до провадження.

У відзиві на касаційну скаргу відповідач вважає її необгрунтованою, а судові рішення у цій справі законними.

Відповідно до вимог статті 1117 Господарського процесуального кодексу України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права.

З дотриманням передбачених законодавством меж перегляду справи в касаційній інстанції, заслухавши суддю-доповідача, представників сторін, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши правильність застосування норм матеріального та процесуального права господарськими судами попередніх інстанцій, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Господарськими судами попередніх інстанцій встановлено, що 29.07.2011 між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" як кредитором та ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" як поручителем укладено договір поруки №12/010/42-0-1/91/2, згідно п.1.1 якого поручитель зобов`язався відповідати перед кредитором солідарно з позичальником - ТОВ фірма "Габен" за кредитними договорами №69 від 22.12.2006 та №010/42-0-1/91 від 28.07.2011 за виконання забезпечених зобов`язань, в тому числі і тих, що виникнуть у майбутньому, які випливають з умов кредитного договору, за умовами якого позичальник зобов`язаний повернути кредит у розмірі 2900000 доларів США.

Згідно ч.1 ст.215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

За ст.203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції на момент укладення договору поруки) рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що спірний договір поруки від 29.07.2011 є значним правочином, оскільки його предмет становить 15,55% від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності (за 2010 рік).

Також судами встановлено, що від імені поручителя договір поруки підписано головою правління товариства ОСОБА_10, який діяв на підставі статуту та рішення наглядової ради ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" № 7-2011 від 04.07.2011.

Зі змісту зазначеного протоколу засідання наглядової ради ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" №7-2011 від 04.07.2011, наданого до суду позивачем, судами не встановлено прийняття наглядовою радою рішень щодо спірного договору поруки. Наглядовою радою прийнято рішення звернутися до ТОВ фірма "Габен" з проханням поручитися за зобов`язання ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" перед АТ "Райффайзен Банк Аваль", а не виступати поручителем за зобов`язання ТОВ фірма "Габен".

Оскільки спірний договір поруки є значним правочином, а наглядова рада товариства рішення про вчинення значного правочину не приймала, господарські суди попередніх інстанцій прийшли до висновку, що голова Правління ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" ОСОБА_10 не мав права підписувати оскаржуваний договір поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", так як згідно вимог ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не отримав на те відповідних повноважень.

Судами не взято до уваги копію наданого відповідачем протоколу засідання наглядової ради товариства № 7-2011 від 04.07.2011 як належного доказу, оскільки банком не підтверджено будь-яким чином відповідність цієї копії оригіналу, а позивачем надано оригінал протоколу засідання наглядової ради товариства № 7-2011 від 04.07.2011, який за своїм змістом відрізняється від копії, наданої банком.

Згідно ч.1 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства" особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається зокрема посадова особа органів товариства, якщо зазначена особа є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов`язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

Зі змісту спірного договору поруки №12/010/42-0-1/91/2 від 29.07.2011 вбачається, що ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" виступило поручителем перед ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за зобов`язаннями ТОВ фірма "Габен", яке є позичальником (боржником) по генеральному кредитному договору №69 від 22.12.2006 та за кредитним договором "Відновлювальна кредитна лінія та поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів" №010/42-0-1/91 від 28.07.2011 до генерального кредитного договору на загальну суму 2 900 000 доларів США.

Встановлено судами, що від імені ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" договір поруки підписаний головою правління ОСОБА_10.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 29.07.2011 ОСОБА_10 був одним із засновників ТОВ - фірма "Габен", а також був керівником та підписантом зазначеного товариства.

Крім того, договір поруки та кредитні договори, в забезпечення виконання яких його укладено, зі сторони боржника ТОВ фірма "Габен" та поручителя ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" підписано однією і тією ж особою.

Тобто, на момент підписання договору поруки ОСОБА_10 як голова правління ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" був особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством даного правочину, оскільки одночасно являвся співвласником та керівником боржника за кредитним договором- ТОВ фірма "Габен", на забезпечення виконання зобов`язань якого і укладався оскаржуваний договір поруки.

Про вказані обставини ОСОБА_10 було достеменно відомо.

Судами встановлено, що ОСОБА_10 всупереч вимогам ч.1 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства" не поінформував про це товариство протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у нього заінтересованості.

Рішенням господарського суд Львівської області від 28.03.2013 у справі №5015/5067/12 за позовом ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" до ТОВ фірма "Габен", ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського" про солідарне стягнення 3 223 671,01 доларів США, яким позов задоволено. Вказаним підтверджується факт настання правових наслідків за спірним договором поруки для ПрАТ Агрофірма "Зоря ім. Плютинського"

Відповідно до ч.2 ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства" правочин, вчинений з порушенням вимог статті 71 цього Закону, може бути визнано судом недійсним.

За частиною другою статті 1117 Господарського процесуального кодексу касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Встановивши, що спірний договір поруки укладено з порушеннями вимог статей 70, 71 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вчинення значного правочину та правочину щодо якого є заінтересованість, господарські суди попередніх інстанцій дійшли правильного та обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для визнання його недійсним.

Доводи скаржника мотивовано спростовано апеляційним господарським судом.

Зважаючи на наведене, колегія суддів касаційної інстанції вважає касаційну скаргу безпідставною та не вбачає підстав для скасування законних рішення місцевого господарського суду та постанови апеляційної інстанції.

Відповідно до ст.1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" залишити без задоволення.

Постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 07.12.2015 у справі №918/845/15 залишити без змін.

Головуючий суддя С. Самусенко
Судді: І. Плюшко
В. Татьков
 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55930373

Link to comment
Share on other sites

Суды признали договор поручительства недействительным в связи с тем, что он подписан связанным с заемщиков лицом о чем в нарушение требований ст. 71 Закона Украины "Об акционерных обществах" не было сообщено. Кроме этого надлежащая копия протокола наблюдательного совета в банке отсутствует. Банк проиграв все три инстанции в результате отозвал свое заявление из ВСУ.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, ANTIRAID сказал:

Банк проиграв все три инстанции в результате отозвал свое заявление из ВСУ.

То есть сдался окончательно, или побоялся установления новой практики...

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, ANTIRAID сказал:

Суды признали договор поручительства недействительным в связи с тем, что он подписан связанным с заемщиков лицом

Связанное с заёмщиком лицо...)) А вот интересно муж и жена, сын и мать, это связанные лица...?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...