ВСЕ основания недействительности кредитных договоров


Recommended Posts

Форум настолько разросся, что пользоваться им уже достаточно сложно. Предлагаю систематизировать основные вопросу. В этой теме предлагаю перечислить все основания недействительности кредитных договоров. К примеру можно кратко описать основание, и сделать ссылку на исковое заявление, или детальное описание этого основания на данном форуме.

1. Признание недействительности на основании Закона о защите прав потребителей - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1626 - Касация

http://grand-insur.com/iskovoe_zayavlenie_...ovora_aval.html

-много исков по разным банкам (смотрите в нижней части странички)

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4262

2. Признание недействительным на основании ст.652 ЦК Украины - "нужна ссылка"

3. Признание недейстительным в связи с отсутствием лицензии на валюту - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...c=1524&st=0 - нижняя вторая часть иска

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2616

4. Признание недействительным при поручителе супруге - детальное описание в следующем сообщении

5. Признание недействительным на основании ст.607 ЦК Украины -"нужна ссылка"

6. Признание недействительным на основании математического обмана банка -http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1563

7. Признание недействительным на основании не законного использования расчетных счетов -http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770

8. Признание недействительным в связи с отсутствием ДОКАЗАТЕЛЬСТВ у банка-

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...amp;#entry60788

9. И многое другое -http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1625

Дополнительные способы защиты:

1. Банки не могут принять валюту от поручителя - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4149

2. Програма расчета пени - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2654

3. Борьба с судьями - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3812

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4077

4. Борьба с виновными за кризис (+деньги не собственность банка) - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3383

Можно добавлять пункты, то есть основания недействительности, подпункты если в самом основании есть разновидности (слышал про что то похожее по валютным лицензиям), а так же ссылки на этот и другие форумы.

Edited by chuvak
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

И в свою очередь готов предложить 4 основание, которо недавно мне подсказал знакомый юрист из Крыма

4. Признание недействительности в случае поручительства супругом/ой -

"Перш за все треба зазначити, що на момент укладення кредитних договорів та забезпечувальних зобов’язань і до теперішнього часу Позивач та 3-я особа – ХХХХХХ перебувають у зареєстрованому шлюбі та проживають однією сім’єю. Кредитні кошти витрачалися на потреби всієї сім'ї, зокрема, придбання товарів народного споживання, проведення ремонту житлового будинку, створення належних умов для утримання спільної дитини і таке інше.

Відповідно до п.2 ст.65 Сімейного кодексу, при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Згідно ч.4 ст.65 Сімейного кодексу договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім’ї. За приписами ч.3 ст.61 Сімейного кодексу, якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші та інше майно, які були одержані за цим договором, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Наявність спільного обов’язку подружжя та виникнення спільної сумісної власності на отримані кредитні кошти вимагає залучити дружину позивача в якості співпозивача у справі, тому що за ст.32 ЦПК процесуальна співучасть виникає у разі, якщо предметом спору є спільні права чи обов’язки кількох осіб.

Таким чином, в силу прямої вказівки шлюбного закону дружина Позивача ХХХХХ теж вважається позичальником у кредитному договорі, що унеможливлювало укладення між нею та відповідачем договору поруки від ХХХХ№ХХХХХ, оскільки за ст.553 ЦКУ поручитель та боржник не повинні збігатися в одній особі. У даному ж випадку 3-я особа ХХХХХХ., будучи поряд із позивачем боржником у кредитному зобов’язанні поручилась сама за себе. Таке порушення закону при укладенні договору поруки є підставою для визнання його недійсним згідно ч.1 ст.215 ЦКУ.

Відповідно до ст.217 ЦКУ недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини. Але, зі змісту п.2.1 кредитного договору від ХХХХХХХ№ХХХХХХ випливає, що умова про забезпечення повернення кредиту шляхом поруки ХХХХХХ є суттєвою умовою кредитного договору, без включення якої до його тексту останній не був би укладений. Забезпечення кредиту є одним з основних принципів кредитування. Згідно ч.5 ст.49 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк зобов’язаний при наданні кредиту перевірити наявність його забезпечення. Положенням про кредитування, затвердженим постановою Правління НБУ від 28.09.1995 №246, термін «кредит» теж визначається як позичковий капітал, який передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості.

У той же час, згідно ст.638 ЦКУ до досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору, до яких законом та спірним кредитним договором віднесено умову про забезпеченість кредиту порукою, такий договір укладеним. Отже, неможливість для 3-ї особи ХХХХХХХ бути поручителем та недійсність з цих підстав укладеного договору поруки тягне відповідно до ст.215, 638 ЦКУ недійсність кредитного договору, за яким порука ХХХХХХзначиться його суттєвою умовою.

Link to comment
Share on other sites

И еще что бы правильно организовать работу предлагаю всем сбрасывать все кто что может. А я буду менять первое сообщение и все это дело груперовать.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Уважаемый Гранд Иншур

Не могли бы Вы помочь мне, заполнить мою тему.

Я мог бы, самостоятельно создать подборку исков, но боюсь выложить устаревший или сырой иск.

Поэтому, прошу Вас, выложить или дать ссылку на проверенное исковое заявления по указанным направлениям. Если же появились новые направланеи, то прошу Вас о них сообщить. Спасибо большее.

С ув.

Link to comment
Share on other sites

И в свою очередь готов предложить 4 основание, которо недавно мне подсказал знакомый юрист из Крыма

4. Признание недействительности в случае поручительства супругом/ой -

Ссылку на решения бы найти по такой постановке вопроса.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Друзья, мне как любителю тяжеловато вести эту тему. Может есть желающие помочь?

Ну очень Вас прошу.

Нутром чую, что тема полезная, для тех кто "не в теме по кредитным вопросам"

Link to comment
Share on other sites

И в свою очередь готов предложить 4 основание, которо недавно мне подсказал знакомый юрист из Крыма

4. Признание недействительности в случае поручительства супругом/ой -

"Перш за все треба зазначити, що на момент укладення кредитних договорів та забезпечувальних зобов’язань і до теперішнього часу Позивач та 3-я особа – ХХХХХХ перебувають у зареєстрованому шлюбі та проживають однією сім’єю. Кредитні кошти витрачалися на потреби всієї сім'ї, зокрема, придбання товарів народного споживання, проведення ремонту житлового будинку, створення належних умов для утримання спільної дитини і таке інше.

Відповідно до п.2 ст.65 Сімейного кодексу, при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Згідно ч.4 ст.65 Сімейного кодексу договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім’ї. За приписами ч.3 ст.61 Сімейного кодексу, якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші та інше майно, які були одержані за цим договором, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Наявність спільного обов’язку подружжя та виникнення спільної сумісної власності на отримані кредитні кошти вимагає залучити дружину позивача в якості співпозивача у справі, тому що за ст.32 ЦПК процесуальна співучасть виникає у разі, якщо предметом спору є спільні права чи обов’язки кількох осіб.

Таким чином, в силу прямої вказівки шлюбного закону дружина Позивача ХХХХХ теж вважається позичальником у кредитному договорі, що унеможливлювало укладення між нею та відповідачем договору поруки від ХХХХ№ХХХХХ, оскільки за ст.553 ЦКУ поручитель та боржник не повинні збігатися в одній особі. У даному ж випадку 3-я особа ХХХХХХ., будучи поряд із позивачем боржником у кредитному зобов’язанні поручилась сама за себе. Таке порушення закону при укладенні договору поруки є підставою для визнання його недійсним згідно ч.1 ст.215 ЦКУ.

Відповідно до ст.217 ЦКУ недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини. Але, зі змісту п.2.1 кредитного договору від ХХХХХХХ№ХХХХХХ випливає, що умова про забезпечення повернення кредиту шляхом поруки ХХХХХХ є суттєвою умовою кредитного договору, без включення якої до його тексту останній не був би укладений. Забезпечення кредиту є одним з основних принципів кредитування. Згідно ч.5 ст.49 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк зобов’язаний при наданні кредиту перевірити наявність його забезпечення. Положенням про кредитування, затвердженим постановою Правління НБУ від 28.09.1995 №246, термін «кредит» теж визначається як позичковий капітал, який передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості.

У той же час, згідно ст.638 ЦКУ до досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору, до яких законом та спірним кредитним договором віднесено умову про забезпеченість кредиту порукою, такий договір укладеним. Отже, неможливість для 3-ї особи ХХХХХХХ бути поручителем та недійсність з цих підстав укладеного договору поруки тягне відповідно до ст.215, 638 ЦКУ недійсність кредитного договору, за яким порука ХХХХХХзначиться його суттєвою умовою.

Никому об этом больше не рассказывайте. В апеляции такое вряд ли устоит, а за то банки могут вцепиться за второй абзац даже там, где договора поручительства с второым из супругов не заключались (а таких случаев достаточно много).
Link to comment
Share on other sites

4. Признание недействительности в случае поручительства супругом/ой -

Постанова ВССУ "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин"

п. 25. При оспорюванні кредитного договору чи договору поруки, застави/іпотеки іншим із подружжя суди мають виходити з такого.

Положення статті 65 Сімейного кодексу України (далі – СК) щодо порядку розпорядження майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, регулюють відносини, які стосуються розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності подружжя, і не стосуються права одного із подружжя на отримання кредиту, оскільки кредитний договір є правочином щодо отримання у власність грошових коштів.

Порука є способом забезпечення виконання зобов’язання (стаття 553 ЦК), договір поруки не створює обов’язків для будь-яких інших осіб, крім сторін за договором.

Исходя из этого такая постановка вопроса не актуальна, хотя пробовать можно.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Очень хорошая попытка все обобщить!

Модераторы могли бы эту тему перенести в !Важно и разместить в самом верху, постоянно обновляя общими усилиями.

То же самое можно сделать и по договорам ипотеки, залога и поручительства.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

ПОМОГИТЕ !!!!! Были ли приценденты по такому судебному разберательству??????

В ноябре 2008 году получена новая кредитная карта, на новых условиях, новая подписанная заява(как рассказывает Приватбанк, что это Договор). С новой кредитной карты снимаетсяПриватбанком, без согласия клиента, сумма денег для погашения долга по предыдущей кредитной карточке.

Но новая кредитка-это новый личный счет, и получается, что Банк списывает без каких-либо оснований (моего согласия) определенную сумму денег для закрытия старого личного счета. В их Заяве ничего не говорится о том, что они имеют право списывать какие либо суммы для погашения предыдущего кредита.

ПОДАЁМ ИСКЫ О НЕ ПРАВОМЕРНОМ СПИСАНИИ ДЕНЕГ С НАШИХ ЛИЧНЫХ СЧЕТОВ А ТАКЖЕ ЧТО-БЫ ВЕРНУЛИ ДЕНЬГИ НА НАШИ ЛИЧНЫЕ СЧЕТА, И НАЧИСЛИЛИ НАМ ПРОЦЕНТЫ О ТОМ ЧТО ПОЛЬЗОВАЛИСЬ НАШИМИ НЕПРАВОМЕРНО СПИСАННЫМИ ДЕНЬГАМИ !!!!!!

ст 1071 ГК Украины, п.1 ст 1212 ГК Украины, п.1 ст 1214 ГК Украины

Link to comment
Share on other sites

Увидел статью, в которой перечислены некоторые пункты, по которым договора могут быть признаны недействительными (в контексте предложений относительно внесения изменений в законодательство для уменьшения случаев невыполнения обязательств по кредитным договорам):

- нормы Гражданского кодекса относительно осуществления сделок представителями заемщиков-юрлиц с превышением полномочий (ст. 241), поскольку они часто пользуются тем, что в существующей редакции все риски возложены на финансовые учреждения.

- требование о письменном оповещении относительно изменяемой процентной ставки

http://maanimo.com/news/events/63481-banki...vu-na-doljnikov

Link to comment
Share on other sites

Увидел статью, в которой перечислены некоторые пункты, по которым договора могут быть признаны недействительными (в контексте предложений относительно внесения изменений в законодательство для уменьшения случаев невыполнения обязательств по кредитным договорам):

- нормы Гражданского кодекса относительно осуществления сделок представителями заемщиков-юрлиц с превышением полномочий (ст. 241), поскольку они часто пользуются тем, что в существующей редакции все риски возложены на финансовые учреждения.

Я выкладывал решения ВГСУ по данной тематике недели 2 назад.

Постанова ВССУ "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин"

Порука є способом забезпечення виконання зобов’язання (стаття 553 ЦК), договір поруки не створює обов’язків для будь-яких інших осіб, крім сторін за договором.

Исходя из этого такая постановка вопроса не актуальна, хотя пробовать можно.

Вы правы можно использовать, но только для затягивания время.
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Никому об этом больше не рассказывайте. В апеляции такое вряд ли устоит, а за то банки могут вцепиться за второй абзац даже там, где договора поручительства с второым из супругов не заключались (а таких случаев достаточно много).

Ярик УДИВИЛ!! :):o

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Форум настолько разросся, что пользоваться им уже достаточно сложно. Предлагаю систематизировать основные вопросу. В этой теме предлагаю перечислить все основания недействительности кредитных договоров. К примеру можно кратко описать основание, и сделать ссылку на исковое заявление, или детальное описание этого основания на данном форуме.

1. Признание недействительности на основании Закона о защите прав потребителей - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1626 - Касация

http://grand-insur.com/iskovoe_zayavlenie_...ovora_aval.html

-много исков по разным банкам (смотрите в нижней части странички)

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4262

2. Признание недействительным на основании ст.652 ЦК Украины - "нужна ссылка"

3. Признание недейстительным в связи с отсутствием лицензии на валюту - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...c=1524&st=0 - нижняя вторая часть иска

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2616

4. Признание недействительным при поручителе супруге - детальное описание в следующем сообщении

5. Признание недействительным на основании ст.607 ЦК Украины -"нужна ссылка"

6. Признание недействительным на основании математического обмана банка -http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1563

7. Признание недействительным на основании не законного использования расчетных счетов -http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770

Дополнительные способы защиты:

1. Банки не могут принять валюту от поручителя - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4149

2. Програма расчета пени - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2654

3. Борьба с судьями - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3812

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4077

4. Борьба с виновными за кризис (+деньги не собственность банка) - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3383

Можно добавлять пункты, то есть основания недействительности, подпункты если в самом основании есть разновидности (слышал про что то похожее по валютным лицензиям), а так же ссылки на этот и другие форумы.

а есть ли какие-то решения по делам о признании недействительным кредитного договора по пунктам ЗУ "О защите прав потребителя",имею ввиду решения на иск приведенный выше по ссылкам (особенно интересуют по Укрсоцбанку и ОТП банку)

Link to comment
Share on other sites

Форум настолько разросся, что пользоваться им уже достаточно сложно. Предлагаю систематизировать основные вопросу. В этой теме предлагаю перечислить все основания недействительности кредитных договоров. К примеру можно кратко описать основание, и сделать ссылку на исковое заявление, или детальное описание этого основания на данном форуме.

1. Признание недействительности на основании Закона о защите прав потребителей - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1626 - Касация

http://grand-insur.com/iskovoe_zayavlenie_...ovora_aval.html

-много исков по разным банкам (смотрите в нижней части странички)

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4262

2. Признание недействительным на основании ст.652 ЦК Украины - "нужна ссылка"

3. Признание недейстительным в связи с отсутствием лицензии на валюту - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...c=1524&st=0 - нижняя вторая часть иска

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2616

4. Признание недействительным при поручителе супруге - детальное описание в следующем сообщении

5. Признание недействительным на основании ст.607 ЦК Украины -"нужна ссылка"

6. Признание недействительным на основании математического обмана банка -http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1563

7. Признание недействительным на основании не законного использования расчетных счетов -http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770

Дополнительные способы защиты:

1. Банки не могут принять валюту от поручителя - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4149

2. Програма расчета пени - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2654

3. Борьба с судьями - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3812

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4077

4. Борьба с виновными за кризис (+деньги не собственность банка) - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3383

Можно добавлять пункты, то есть основания недействительности, подпункты если в самом основании есть разновидности (слышал про что то похожее по валютным лицензиям), а так же ссылки на этот и другие форумы.

а есть ли какие-то решения по делам о признании недействительным кредитного договора по пунктам ЗУ "О защите прав потребителя",имею ввиду решения на иск приведенный выше по ссылкам (особенно интересуют по Укрсоцбанку и ОТП банку)

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Уважаемый Гранд Иншур

Не могли бы Вы помочь мне, заполнить мою тему.

Я мог бы, самостоятельно создать подборку исков, но боюсь выложить устаревший или сырой иск.

Поэтому, прошу Вас, выложить или дать ссылку на проверенное исковое заявления по указанным направлениям. Если же появились новые направланеи, то прошу Вас о них сообщить. Спасибо большее.

С ув.

Я прочитал это сообщение только сегодня. Можно сказать - не прошло и полгода... :) Помогу - после выборов, т.к. сейчас сосредоточен на политике, а не на праве...

Link to comment
Share on other sites

Форум настолько разросся, что пользоваться им уже достаточно сложно. Предлагаю систематизировать основные вопросу. В этой теме предлагаю перечислить все основания недействительности кредитных договоров. К примеру можно кратко описать основание, и сделать ссылку на исковое заявление, или детальное описание этого основания на данном форуме.

1. Признание недействительности на основании Закона о защите прав потребителей - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1626 - Касация

http://grand-insur.com/iskovoe_zayavlenie_...ovora_aval.html

-много исков по разным банкам (смотрите в нижней части странички)

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4262

2. Признание недействительным на основании ст.652 ЦК Украины - "нужна ссылка"

3. Признание недейстительным в связи с отсутствием лицензии на валюту - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...c=1524&st=0 - нижняя вторая часть иска

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2616

4. Признание недействительным при поручителе супруге - детальное описание в следующем сообщении

5. Признание недействительным на основании ст.607 ЦК Украины -"нужна ссылка"

6. Признание недействительным на основании математического обмана банка -http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1563

7. Признание недействительным на основании не законного использования расчетных счетов -http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770

Дополнительные способы защиты:

1. Банки не могут принять валюту от поручителя - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4149

2. Програма расчета пени - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2654

3. Борьба с судьями - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3812

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4077

4. Борьба с виновными за кризис (+деньги не собственность банка) - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3383

Можно добавлять пункты, то есть основания недействительности, подпункты если в самом основании есть разновидности (слышал про что то похожее по валютным лицензиям), а так же ссылки на этот и другие форумы.

а я бы начал не с того что искал повод признания недействительности или неукладенности !!!!

А ИСКАТЬ ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ТОГО ЧТО ДОГОВОР СОСТОЯЛСЯ !!!

БАНК ВЫПОЛНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО !!!

И СООТВЕТСТВЕННО ИМЕЕТ ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНУЮ ФИН УСЛУГУ !!!

ИМЕННО ОТСУТСТВИЕ ЭТИХ ОСНОВАНИЙ И ПРИСУТСТВИЕ НАРУШЕНИЙ КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ РАСМОТРЕНИЮ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ И ДАЮТ ПОВОД ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И НЕУКЛАДЕННОСТИ

тоесть к выше написаннонному

ВСЕ СВОДИТСЯ К ТОМУ ЧТО ПЕРВИЧНО НАДО ОПРЕДЕЛИТЬ С ПОСТАНОВКОЙ ГАЛОЧЕК --

ЧТО БАНК ВЫПОЛНИЛ

ЧТО БАНК НАРУШИЛ -- СООТВЕТСТВЕННО ЭТО УЖЕ НЕ УСЛУГА А СТ УПКУ И ДОЛЖНА РАСМАТРИВАТСЯ НЕ В ЦИВ СУДЕ !!

И НА ЧТО МОЖЕТ БАНК ПРЕДЬЯВИТЬ ПРАВО ВЫМОГИ ИСХОДЯ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ПЕРВЫЙ ЭТАП СХВАТКИ ЭТО ДОКАЗЫ --ТОЧНЕЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЕ !!!!

И УЧТИТЕ РЕШЕНИЕ СУДА КОТОРОЕ НЕ ОПИРАЕТСЯ НА ДОКАЗЫ --ЭТО ВЫМЫСЕЛ .СЛЕДОВАТЕЛЬНО НЕПРАВОМЕРНО И САМ СУД -СУДЬЯ!!! СОУЧАСТНИК ПРЕСТУПЛЕНИЯ!!!!

ПЕРВЫЙ ШАГ КАЖДОЙ СХВАТКИ -- http://antiraid.com.ua/forum/index.php?s=&...ost&p=60788

тело заявы ярослава -- я перчинку вставил :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Кто писал иск о признании договора поручительства недействительным на основании ст.65 Семейного кодекса?Поделитесь образцом (можно на эл.почту [email protected]) Иск подается от жены???(если муж поручтель)??А есть какие-то положительные решения суда?

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Спасибо. Добавил 8 пункт.

а я бы начал не с того что искал повод признания недействительности или неукладенности !!!!

А ИСКАТЬ ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ТОГО ЧТО ДОГОВОР СОСТОЯЛСЯ !!!

БАНК ВЫПОЛНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО !!!

И СООТВЕТСТВЕННО ИМЕЕТ ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНУЮ ФИН УСЛУГУ !!!

ИМЕННО ОТСУТСТВИЕ ЭТИХ ОСНОВАНИЙ И ПРИСУТСТВИЕ НАРУШЕНИЙ КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ РАСМОТРЕНИЮ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ И ДАЮТ ПОВОД ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И НЕУКЛАДЕННОСТИ

тоесть к выше написаннонному

ВСЕ СВОДИТСЯ К ТОМУ ЧТО ПЕРВИЧНО НАДО ОПРЕДЕЛИТЬ С ПОСТАНОВКОЙ ГАЛОЧЕК --

ЧТО БАНК ВЫПОЛНИЛ

ЧТО БАНК НАРУШИЛ -- СООТВЕТСТВЕННО ЭТО УЖЕ НЕ УСЛУГА А СТ УПКУ И ДОЛЖНА РАСМАТРИВАТСЯ НЕ В ЦИВ СУДЕ !!

И НА ЧТО МОЖЕТ БАНК ПРЕДЬЯВИТЬ ПРАВО ВЫМОГИ ИСХОДЯ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ПЕРВЫЙ ЭТАП СХВАТКИ ЭТО ДОКАЗЫ --ТОЧНЕЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЕ !!!!

И УЧТИТЕ РЕШЕНИЕ СУДА КОТОРОЕ НЕ ОПИРАЕТСЯ НА ДОКАЗЫ --ЭТО ВЫМЫСЕЛ .СЛЕДОВАТЕЛЬНО НЕПРАВОМЕРНО И САМ СУД -СУДЬЯ!!! СОУЧАСТНИК ПРЕСТУПЛЕНИЯ!!!!

ПЕРВЫЙ ШАГ КАЖДОЙ СХВАТКИ -- http://antiraid.com.ua/forum/index.php?s=&...ost&p=60788

тело заявы ярослава -- я перчинку вставил :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Друзья, я к сожалению не являюсь специалистом в этих вопросах, а как раз наоборот. И тема эта, именно для удобства таких как я пользователей.

По Вашему вопросу мне кажеться можно было бы перейти по ссылке соотвествующего основание и там попробовать по задавать эти вопросы.

а есть ли какие-то решения по делам о признании недействительным кредитного договора по пунктам ЗУ "О защите прав потребителя",имею ввиду решения на иск приведенный выше по ссылкам (особенно интересуют по Укрсоцбанку и ОТП банку)

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Друзья, мне как любителю тяжеловато вести эту тему. Может есть желающие помочь? Ну очень Вас прошу. Нутром чую, что тема полезная, для тех кто "не в теме по кредитным вопросам"

 

Да,Да.Поддерживаю человека.Помогите ему .Дело ведь святое.Тема-Архиинтересная.

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

И в свою очередь готов предложить 4 основание, которо недавно мне подсказал знакомый юрист из Крыма 4. Признание недействительности в случае поручительства супругом/ой - "Перш за все треба зазначити, що на момент укладення кредитних договорів та забезпечувальних зобов’язань і до теперішнього часу Позивач та 3-я особа – ХХХХХХ перебувають у зареєстрованому шлюбі та проживають однією сім’єю. Кредитні кошти витрачалися на потреби всієї сім'ї, зокрема, придбання товарів народного споживання, проведення ремонту житлового будинку, створення належних умов для утримання спільної дитини і таке інше. Відповідно до п.2 ст.65 Сімейного кодексу, при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Згідно ч.4 ст.65 Сімейного кодексу договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім’ї. За приписами ч.3 ст.61 Сімейного кодексу, якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші та інше майно, які були одержані за цим договором, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Наявність спільного обов’язку подружжя та виникнення спільної сумісної власності на отримані кредитні кошти вимагає залучити дружину позивача в якості співпозивача у справі, тому що за ст.32 ЦПК процесуальна співучасть виникає у разі, якщо предметом спору є спільні права чи обов’язки кількох осіб. Таким чином, в силу прямої вказівки шлюбного закону дружина Позивача ХХХХХ теж вважається позичальником у кредитному договорі, що унеможливлювало укладення між нею та відповідачем договору поруки від ХХХХ№ХХХХХ, оскільки за ст.553 ЦКУ поручитель та боржник не повинні збігатися в одній особі. У даному ж випадку 3-я особа ХХХХХХ., будучи поряд із позивачем боржником у кредитному зобов’язанні поручилась сама за себе. Таке порушення закону при укладенні договору поруки є підставою для визнання його недійсним згідно ч.1 ст.215 ЦКУ. Відповідно до ст.217 ЦКУ недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини. Але, зі змісту п.2.1 кредитного договору від ХХХХХХХ№ХХХХХХ випливає, що умова про забезпечення повернення кредиту шляхом поруки ХХХХХХ є суттєвою умовою кредитного договору, без включення якої до його тексту останній не був би укладений. Забезпечення кредиту є одним з основних принципів кредитування. Згідно ч.5 ст.49 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк зобов’язаний при наданні кредиту перевірити наявність його забезпечення. Положенням про кредитування, затвердженим постановою Правління НБУ від 28.09.1995 №246, термін «кредит» теж визначається як позичковий капітал, який передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості. У той же час, згідно ст.638 ЦКУ до досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору, до яких законом та спірним кредитним договором віднесено умову про забезпеченість кредиту порукою, такий договір укладеним. Отже, неможливість для 3-ї особи ХХХХХХХ бути поручителем та недійсність з цих підстав укладеного договору поруки тягне відповідно до ст.215, 638 ЦКУ недійсність кредитного договору, за яким порука ХХХХХХзначиться його суттєвою умовою.

А ЕСЛИ ПОРУЧИТЕЛЬ ОТЕЦ? ТОЖЕ ГОДИТЬСЯ?

Link to comment
Share on other sites

А ЕСЛИ ПОРУЧИТЕЛЬ ОТЕЦ? ТОЖЕ ГОДИТЬСЯ?

Вы хотите признать недействительным кредитный договор на том основании, что Ваш отец поручился за него?

это маловероятно.

Если же хотите прекратить поручительства отца, то нужно искать другие основания.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

підкиньте зразок позову по ст. 607 ЦК

вже подали позов по захисту прав споживачів, треба ще один

або підкажіть, будь ласка, як можна прикопатися до договору про переведення боргу (брався іпотечний кредит на одну особу, а друга особа його взяла на себе разом з іпотечним майном - відбулася заміна боржника в зобовязанні, а разом з тим - і заміна іпотекодержателя)

 

чекаю ваших бомбезних ідей))))

дякую)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show