Закон України Про люстрацію


Люстрація в Україні  

33 members have voted

 1. 1. Чи підтримуєте Ви люстрацію в Україні?

  • Так
  • Ні
  • Важко відповісти
   0


Recommended Posts

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про люстрацію

 

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей,

 

виражаючи суверенну волю народу,

 

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,

 

дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,

 

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,

 

прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,

 

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,

 

з метою повернення до конституційного ладу, встановлення верховенства права в Україні з врахуванням загальновизнаних принципів і норм щодо попередження злочинів, направлених проти держави, тероризму, злочинів проти основ безпеки держави, ефективного застосування норм законодавства України з врахуванням сучасних підходів і зміцнення національної безпеки, здійснення превентивних заходів проти розповсюдження злочинності та корупції цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення люстрації щодо громадян України, які є посадовими особами в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронних органах Україні.

 

Розділ І. Загальні положення

 

Стаття 1. Поняття люстрації

 

1. Під люстрацією в цьому Законі розуміється процес, спрямований на припинення злочинів стосовно основ національної безпеки України, які були вчинені, вчиняються або можуть бути вчиненими посадовими особами в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронних органах України, інших органах, закладах чи установах, визначених у статті 2 цього Закону, щодо їх діяльності та виконання безпосередніх обов’язків які покладені на них відповідно до законодавства.

 

Стаття 2. Об’єкти люстрації

 

1.     Об’єктами люстрації є:

1) Президент України;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет міністрів України;

4) Міністерства України, включаючи відомства та управління, а також інші підрозділи;

5) Центральні органи виконавчої влади в тому числі зі спеціальним статусом;

6) Органи місцевого самоврядування;

7) Органи влади Автономної Республіки Крим;

8) Збройні Сили України;

9) Служба безпеки України;

10) Служба зовнішньої розвідки України;

11) Правоохоронні органи;

12) Конституційний суд України;

13) Суди загальної юрисдикції.

 

Стаття 3. Суб’єкти люстрації

 

1. Суб’єктами люстрації є особи, які є:

1) Президентом України;

2) народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатами обласних, міських, районних, сільських, селищних рад, рад міста Києва чи Севастополя;

3) головами чи їх заступниками, обласних, міських, районних, сільських, селищних рад, керівниками чи заступниками керівників виконавчих органів цих рад;

4) державними службовцями;

5) військовослужбовцями у чині полковника або капітана І рангу та вище, Збройних сил України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, інших військових формувань України;

6) суддями;

7) посадовими особами правоохоронних органів ;

8) іншими особами, уповноваженими на виконання функцій держави;

9) громадянами України, які обіймають інші керівні посади в об’єктах люстрації;

10) громадянами України, які претендують на зайняття посад, передбачених пунктами 1-9 цієї статті.

 

Стаття 4. Межі дії Закону

 

1. Цей Закон встановлює умови щодо осіб які перебували або перебувають на посадах в об’єктах люстрації визначених статтею 2 цього Закону та неможливість перебування в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронних органах України, інших органах, закладах чи установах, визначених у статті 2 цього Закону, до 01 січня 2055 року включно.

 

Стаття 5. Порядок подання заяви про проведення люстрації

 

1. Особи які перебувають на посадах в об’єктах люстрації, визначених статтею 2 цього Закону подають заяви про складання повноважень, звільнення, тощо з направленням копії до Міністерства Юстиції України протягом 10 робочих днів з моменту набрання чинності цим Законом.

 

2. Неподання або несвоєчасне подання особою без поважних причин заяви у визначений частиною першою цієї статті термін тягне за автоматичне усунення від займаної посади та притягнення до відповідальності відповідно до цього Закону.

 

3. Суб’єкти люстрації які на час вступу в силу цього Закону не знаходяться на посадах в об’єктах люстрації добровільно подають заяви до Міністерства Юстиції України.

 

Стаття 6. Підстави застосування люстрації

 

1. Підставою застосування люстрації є те що особа яка є суб’єктом люстрації відповідно до статті 3 цього Закону:

1) співпрацювала з оперативними працівниками колишнього КДБ при Раді міністрів СРСР, КДБ СРСР до 1991 року в якості агента, резидента чи іншого негласного нештатного співробітника або помічника в оперативному отриманні інформації;

2) приховувала факт співпраці із спецслужбами колишнього СРСР та після повідомлення про таку співпрацю згідно з частиною другою цієї статті Комісією встановлено, що дії цієї особи під час співпраці з спецслужбами колишнього СРСР не містили ознак злочину передбачених чинним законодавством України;

3) співпрацювала (не співпрацює з 1991 року) із спецслужбами інших держав в якості таємного інформатора чи помічника в оперативному отриманні інформації;

4) закликала публічно до сепаратизму, насильницького (військового) розв’язання політичного конфлікту, порушення територіальної цілісності та суверенітету України, насильницького повалення існуючого конституційного ладу під час масових акцій протесту;

5) вчиняла кримінальні злочини проти основ національної безпеки України; проти життя та здоров'я особи крім злочинів скоєних при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, а також з необережності; проти волі, честі та гідності особи; проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; проти власності; злочини у сфері господарської діяльності; злочини проти громадської безпеки; злочини проти громадського порядку та моральності; злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення; злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян; злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку; злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; проти правосуддя; проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини); проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

6) робила заяви та інші публічні дії, які містять ознаки расової, соціальної, культурної, релігійної нетерпимості щодо представників української нації та представників інших народів, що проживають на території України;

7) допускала порушення даної нею Присяги, встановленої законом;

8) причетна до організації політичних переслідувань учасників національно-визвольного руху часів Другої світової війни та післявоєнного часу;

9) була народним депутатом України;

10) була членом Центральної виборчої комісії в період з 2002 по 2014 рік включно;

11) була членом Вищої ради Юстиції в період з 2002 по 2014 рік включно;

12) була суддею Конституційного суду в період з 2002 по 2014 рік включно;

13) була головою або заступником голови суду загальної юрисдикції в період з 2002 по 2014 рік включно;

14) була переведена протягом 2010 -2014 років включно до судів що знаходяться у м. Києві з Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Херсонської, Запорізької, Харківської, Полтавської, Миколаївської, Одеської областей або Автономної республіки Крим а також обласних центрів зазначених областей та м. Севастополь;

15) була членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

16) була членом Кабінету міністрів України в період з 2002 по 2014 рік включно;

17) була керівником або заступником керівника Міністерств, центральних органів виконавчої влади у тому числі зі спеціальним статусом, а також їх відомств та управлінь, інші підрозділи в період з 2002 по 2014 рік включно;

18) була керівником або заступником керівника обласного, міського, районного відділу Міністерства внутрішніх справ України в період з 2002 по 2014 рік включно;

19) входила до складу апарату Ради національної безпеки і оборони України;

20) працювала на керівній посаді вище начальника відділу в Адміністрації Президента України в період з 2002 по 2014 рік включно;

21) була Генеральним Прокурором України або заступником Генерального прокурора України, прокурором або заступником прокурора області, прокурором або заступником прокурора м. Києва, прокурором або заступником прокурора м. Севастополя, прокурором або заступником прокурора Автономної республіки Крим, прокурором або заступником прокурора Дніпровська екологічна прокуратура (на правах обласної спеціалізованої), прокурором або заступником прокурора  Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, прокурором або заступником прокурора Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, прокурором або заступником прокурора Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, прокурором або заступником прокурора Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

 

2. Питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за протиправні діяння вирішується відповідно до закону.

 

 

Стаття 7. Зберігання і використання заяв та інших матеріалів з люстрації

 

1. Державні органи забезпечують зберігання заяв поданих відповідно до цього Закону та інших матеріалів з люстрації і нерозголошення наведених у них відомостей, окрім відомостей, які згідно із законом підлягають оприлюдненню.

 

2. У випадках, передбачених законом, заяви та інші матеріали з люстрації, видаються на письмову вимогу суду, а також за письмовою заявою копії цих документів - особі, що подала цю заяву.

 

Стаття 8. Державний реєстр суб’єктів люстрації

 

1. З метою ведення державного обліку осіб, які пройшли процедуру люстрації, та забезпечення загального відкритого цілодобового доступу до цієї інформації Міністерство юстиції України веде Державний реєстр осіб, які пройшли процедуру люстрації (надалі - Реєстр). Підставою для включення інформації про особу до Реєстру є заява подана суб’єктом люстрації відповідно до статті 5 цього Закону або заяви слідчого правоохоронного органу що здійснює, досудове слідство відповідно до частини другої статті 5 цього Закону.

 

2. Включення відомостей до Реєстру здійснюється за наступними розділами:

1) “Суб’єкти які не мають права обіймати посади”;

2) “Суб’єкти які не подали самостійно заяву про складання повноважень, звільнення тощо”.

 

3. Виключення з Реєстру інформації про особу можливе:

1) за рішенням суду, що вступило в законну силу, про помилкове включення в реєстр;

2) у разі смерті особи, інформацію про яку внесено до Реєстру.

 

4. Міністерство Юстиції України на протязі місяця з моменту набрання чинності цим законом, не залежно від надходження заяв, самостійно формує та вносить до Реєстру дані про осіб які підпадають під дію цього Закону.

 

5. Порядок ведення Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 9. Обов’язки керівників органів законодавчої, виконавчої, судової влади та інших об’єктів люстрації

 

1. Керівники органів законодавчої, виконавчої, судової влади та інших об’єктів люстрації зобов’язані при прийнятті на роботу, призначенні, обранні, тощо перевіряти дані щодо кандидатів на ці посади у Реєстрі. Наявність даних про особу у Реєстрі є підставою для обов’язкової відмови в прийнятті на роботу, призначенні, обранні, тощо.

 

Стаття 10. Відповідальність посадових осіб

 

1. За ненадання, умисне затримування, надання недостовірної чи неповної інформації до Реєстру, винна особа негайно відсторонюється від займаної посади та притягується до кримінальної відповідальності у зв’язку з державною зрадою.

 

Стаття 11. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного оприлюднення.

 

Голова Верховної Ради України  О. Турчинов

Закон про люстрацію - Україна.doc

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

А я согласен. Не может свинья, которая валяется в грязи несколько лет стать резко чистой.

Пусть пройдет санэпидем контроль.

 

Другое дело, а судьи кто? Кто будет проводить этот санэпидем контроль?

Но это больше относится к механизму проведения, однако этот фактор никак не может быть препятствием его проведения.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Я так понял, это "законопроэкт" от ANTIRAID"а ;):)

 

@ logoped : (23-02-2014 - 14:19:04)
Ростислав Кравец 4 ч. назад · отредактировано Обращаюсь ко всем знакомым и друзьям: Украине, как воздух сейчас необходим Закон о Люстрации. В этой связи прошу всех, кто может помочь найти аналогичные законы принятые в других странах направить их мне. Можно и на языке оригинала. Это нужно сделать как можно скорее. Переводчиков думаю найдем. Адрес электронной почты: [email protected] Репост приветствуется.

@ y.voronizhskiy : (23-02-2014 - 14:53:06)
Если вопрос люстрации еще актуален, то нужны форумчане со знанием польского, словацкого, венгерского, чешского, хорватского, румынского языков. Что бы зайти на сайт законодательства соотвтетствующий сайт и найти там законы о люстрации.

@ y.voronizhskiy : (23-02-2014 - 14:53:26)
Вот ссылка, что бы ориентироваться, где были соответствующие законы
@ y.voronizhskiy : (23-02-2014 - 14:54:07)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http://aurmonas.home.mruni.eu/wp-content/uploads/2009/05/d0bbd18ed181d182d180d0b0d186d0b8d18f-d0b2-d186d0b5d0bdd182d180d0b0d0bbd18cd0bdd0bed0b9-d0b8-d0b2d0bed181d182d0bed187d0bdd0bed0b9-d0b5.doc&ei=Hu8JU46pOKLU4wSp_IGoDA&usg=AFQjCNFZuLBX7uNM5jSt2e5_3ZLdLDyelA&sig2=z77rMCJ5-KRpPP2wnb8VDQ&bvm=bv.61725948,d.bGE&cad=rja

@ logoped : (23-02-2014 - 14:55:16)
@ y.voronizhskiy, это запрос Ростислава, я сделал перепост.

@ y.voronizhskiy : (23-02-2014 - 14:56:29)
Я понимаю, вот и попросил, что бы откликнулись люди со знанием этих языков.

@ y.voronizhskiy : (23-02-2014 - 14:57:11)
Последний закон о люстрации был принят в Грузии, но самого текста в интернете нет. Единственный правильный способ, как я написал выше.

@ Вася111 : (23-02-2014 - 15:25:20)
обсуждение по люстрации давайте в отдельную тему!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

Но еще я так понял, что нам нужно срочно (пока "наши" у власти) поменять конституцию, например 93 статью:

Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, форуму http://antiraid.com.ua, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Согласен с чем? С тем,что непойми кто и непонятно по какой процедуре будет проводить проверку? Если так,то весьма предсказуемы результаты ........., наша песня хороша начинай с начала.

Я ж говорю это к механизму относится, но не к идее в общем.

Если так рассуждать, то и Куликовская битва это не понятно какая процедура....

 

Sravnenie-Kulikovskoy-bitvyi-i-maydana.j

Link to comment
Share on other sites

Міст Києва ТА Севастополя (ст.3 п 1.2 )

голови АБО заступника... керівника АБО заступника (ст.3 п 1.3)

 

 

И еще : НОТАРИУСЫ = они не должностные лица, не госслужащие, но не последнюю роль играют в рейдерстве и в коррумпированы не меньше судей... такие типа как Ковальчук СП ...
Думаю перечень субъектов люстрации можно подсмотреть и дополнить из закона про протыдию коррупции... 

И люстрация в государственных органах это хорошо, а образование и здравоохранение вы хотите оставить за бортом, а там ведь злоупотреблений не меньше, но держслужбой они не являются. 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Это ужас. Не ужас-ужас-ужас, но еще работать и работать.

1. Не знаю, как в юриспруденции, но т.к. люстрация проводится относительно лиц (запрет им на занятие должности), то объектами должны быть именно лица, которым запрещается занимать должности, субъектом же может быть народ Украины, или ВР или спец. комиссия. Самолюстрация - странноле понятие, котрое к тому же, вносит путаницу и двойственность интерпретации ниже в тексте (опишу).

2. Неплохо бы исключить из текста противоречащие друг другу (и здравому смыслу) такие части текста: а) "закликала публічно до сепаратизму", б) "робила заяви та інші публічні дії, які містять ознаки ... культурної, релігійної нетерпимості" - расовую оставить, естественно, насчет социальной - растолковать, что имеется в виду. Это все противоречит: "проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина". (Право на самоопределение и свобода слова). Также убрать " щодо представників української нації та представників інших народів, що проживають на території України" - это означает, что остальных можно чморить невозбранно, да?  "Получите, евреи-геи-мусульмане-негры-католики-и-т.д., если вы не живете в Украине"?

2.1 "злочини ... проти авторитету органів державної влади" - это чтобы не было новых майданов, да? или чтобы участники майдана не претендовали на освободившиеся должности?

2.2 Ст.6.п.14 - "була переведена протягом 2010 -2014 років включно до судів що знаходяться у м. Києві з ..." - не надо создавать напряжености, пожалуйста, там, где ее нет. Найдите нормальные основания для отстранения конкретных личностей, без обобщения. Исключить весь пункт.

3. Ст.8. можно проинтерпретировать так, что пункт 1 не относится к лицам из п.2

4. Не понятно, что именно из заявлений должно храниться в тайне (ст.7), а что - вноситься в реестр (ст.8). К черту тайны - максимальная прозрачность!

5. Основание - заявление следователя? o`rly? И сколько из них будет ошибочных?

6. Где вообще сам механизм? Кто рассматривает заявления? Министерство - крупноватая организация, как мне кажется, нет? В какие СРОКИ? Какой механизм обжалования заявлений, принятых от следователя? Какой механизм отстранения от должности?

7. Ст.9 - "ці посади" - это какие? прописать, что относится к списку из ст.1, а не к списку из ст.9 же, или получится, что сами себя на работу принимают и сами себя проверяют

8. Ст.10 тоже весьма двусмысленна - относится ли она к лицам из ст.9? "Негайно" - это какая-то истерика, особенно, если учитывать возможность п3. ст.8 "Виключення з Реєстру інформації про особу". Определить сроки и методы апелляции. 

9. "2. Питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за протиправні діяння вирішується відповідно до закону." - какой закон имется в виду? этот не определяет мер наказания, а если ссылка на законы КК, УК и прочие, так это самоочевидно - закон про люстрацию не заменяет конституцию, в которой это и так указано.

10. Неплохо бы сюда сразу вписать Беркут, независимо от того, расформируют ли его и осудят ли виновных. 

 

Ну и по мелочам: не "на протязі", а "протягом", "незалежно" пишется слитно, и, главное: "Верховна Рада України ... цей Закон визначає правові та організаційні засади" - или уберите "закон", или допишите, что делает Рада с законом и разделите предложение на 2 части, например: "ВР _приймає_ Закон, _що_ визначає..."

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Стаття 3. Суб’єкти люстрації


 


1. Суб’єктами люстрації є особи, які є:


1) Президентом України;


2) народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатами обласних, міських, районних, сільських, селищних рад, рад міста Києва чи Севастополя;


3) головами чи їх заступниками, обласних, міських, районних, сільських, селищних рад, керівниками чи заступниками керівників виконавчих органів цих рад;


 


Мое мнение, что эти пункты не пройдут по определению, т.к. эти должности избираемые народом.


Следовательно только народ может определить кого снимать а кого ставить.


Законом снимать кого-то можно, но в особых случаях (например, совершил преступление). Но, в большинстве своем, может быть неконституционным положение о люстрации лиц (скорее всего так и будет), которые избираются народом. Иначе надо вносить изменения в КУ, а потом применять люстрацию к ним. 


 


Вывод:  пункты о люстарции избираемых народом должностей сомнительны и противоречивы (не согласованы) с иным законодательством, например с Конституцией. 


Link to comment
Share on other sites

 

Стаття 3. Суб’єкти люстрації

 

1. Суб’єктами люстрації є особи, які є:

1) Президентом України;

2) народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатами обласних, міських, районних, сільських, селищних рад, рад міста Києва чи Севастополя;

3) головами чи їх заступниками, обласних, міських, районних, сільських, селищних рад, керівниками чи заступниками керівників виконавчих органів цих рад;

 

Мое мнение, что эти пункты не пройдут по определению, т.к. эти должности избираемые народом.

Следовательно только народ может определить кого снимать а кого ставить.

Законом снимать кого-то можно, но в особых случаях (например, совершил преступление). Но, в большинстве своем, может быть неконституционным положение о люстрации лиц (скорее всего так и будет), которые избираются народом. Иначе надо вносить изменения в КУ, а потом применять люстрацию к ним. 

 

Вывод:  пункты о люстарции избираемых народом должностей сомнительны и противоречивы (не согласованы) с иным законодательством, например с Конституцией. 

 

Может в выборном законодательстве ввести ограничение на выдвижение себя/его/её кандидатом на выборные должности, только прошедших процедуру люстрации, т.е. если под люстрацию не попадает, может выдвигаться, остальных в сад... А здесь субъектами определить КАНДИДАТОВ на выборные должности. Как-то так.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Присылайте конкретные предложения по сути.

Пункт 14. А почему только  из этих областей? Т.е. если судья переведен в Куев из Львова или Тернополя, то он охренитительно честный? Типа Зварыча? Или судьи из Запукрии будут люстрацию проводить?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

...10. Неплохо бы сюда сразу вписать Беркут, независимо от того, расформируют ли его и осудят ли виновных. 

...

Уже расформировала ВРУ

Link to comment
Share on other sites

Стаття 3. Суб’єкти люстрації

 

1. До суб’єктів люстрації належать особи, які були, є чи претендують бути:...

10) громадянами України, які претендують на зайняття посад, передбачених пунктами 1-9 цієї статті.

 

Как можно люстрировать (очищать) лицо которое не есть СВП?

Link to comment
Share on other sites

Уже расформировала ВРУ

 

Да вроде не ВРУ, а МВД в лице Авакова... Но он заявил, что будет создан обязательно новый спецотряд с теми же самыми функциями по охране общественного порядка... Я так понимаю название просто многое напоминает, поэтому будет Беркут просто тупо переименован...

Link to comment
Share on other sites

Феодально-партійна система не змінилася!! ПОКИ НЕ ПІЗНО - СЛІД ЙТИ ДО "НОВОЇ ВЛАДИ" ТА ПІД ЗАГРОЗОЮ РОЗВІШУВАННЯ ЇХ НА ТЕЛЕГРАФНИХ СТОВПАХ ЗА ЗАДНЮ НОГУ ВИМАГАТИ ПОВІДОМЛЮВАЛЬНЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ ПАРТІЙ, ЗНЯТТЯ ПРОХІДНОГО БАР'ЄРУ, ВІДКРИТИХ СПИСКІВ ТА НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ БАЛОТУВАННЯ ДЛЯ САМОВИСУВАНЦІВ. Краще трьохметрові бюлетені, ніж відсутність БУДЬ-ЯКИХ шансів для нових облич, чи не так?
Більше читайте тут: http://tsn.ua/blogi/themes/law/pro-diysno-nevidkladne-336780.html

Link to comment
Share on other sites

ПРЕКРАСНЫЙ ОПЫТ (взять за основу и переработать):

 

 

 

 

 

Коррупция, это раковая опухоль на теле любого государства. Коррупция, это самое страшное что может произойти с обществом. Коррупция рождает не эффективную экономику, рост цен, преступность, бунты и даже революцию.

Для того чтобы чиновник смог произвести действия коррупционного характера, ему нужны подельники, заместители, бизнесмены, прокуратура, прикрытие от вышестоящих госслужащих. И вот мы уже наблюдаем мафиозную группу, которая повязана друг с другом преступлением, которая обладает административным ресурсом и чувствует себя абсолютно безнаказанно. Они могут совершать и другие преступления ибо знают, что в случае чего, поддельники их прикроют.

Если гражданин или бизнесмен пострадавший от коррупции попытается наказать коррупционера-чиновника с помощью закона, у него это не получится, полиция не примет заявление, а суды не будут принимать обвинительное заключение. Более того на гражданина или бизнесмена может начаться банальная травля со стороны проверяющих органов или даже могут против него сфабриковать дело и отправить под суд. Газеты и телевидение не расскажут о коррупционных делах, ибо они подконтрольны административному ресурсу.

Коррупционер является потенциальным предателем и изменником родины, любая спецслужба проведя небольшие оперативные работы, может запросто выяснить о коррупционных связях чиновника и шантажировать его. Если коррупционер не будет выполнять приказы иностранных спецслужб, то в западной прессе появятся обличительные статьи о махинациях чиновника, чиновник попадёт в черный список стран америки и европы, все его счета в западных банках будут заморожены.

Можно сколько угодно рассуждать о пути развития государства, о борьбе с бедностью и преступностью, о прорыве экономики и т.д., но пока не будет уничтожена коррупция, любые начинания о развитии будут безрезультатны.

Сегодня я хочу вам рассказать как победили коррупцию в одном государстве под названием Сингапур. На самом деле как бы страшна не была коррупция на первый взгляд, она очень уязвима, самое главное чтобы был чист и честен всего один человек - руководитель государства.Как победили коррупцию в Сингапуре

Борьба с коррупцией как приоритет

Сингапур - страна, победившая коррупцию буквально за 40 с небольшим лет. При этом удалось не только избежать массовых расстрелов чиновников, как в Китае, но и даже обойтись без особо жестких репрессий.

Когда британцы в середине 50-х годов покинули свою колонию - Сингапур, гражданам Сингапура досталась очень слабая законодательная база, практически необразованное население, низкие зарплаты, непрозрачная экономика, повсеместная коррупция. И крайне смутные перспективы. Ли Куан Ю вместе со своей партией "Народное действие" выиграл выборы и стал премьер-министром, именно он стал символом борьбы с коррупцией, лозунгом которого был: "Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решётку своих друзей и родственников.".

Как вы уже поняли, одной из первых задач, которой занялась команда Ли Куан Ю, стало уничтожение коррупции и повышения доверия и уважения к государству среди населения.

Антикоррупционная кампания состояла из четырех элементов, первым из которых стало создание мощной независимой службы по борьбе с коррупцией. От британского колониального правительства осталось Бюро по расследованию коррупции - БРК, но его полномочия были крайне путаны, и занимались его сотрудники очень
мелкими делами в нижних и средних эшелонах полиции, среди инспекторов, контролировавших лоточную торговлю, инспекторов по землеустройству и т.д. Ли Куан Ю значительно усилил БРК, переподчинил его премьеру Сингапура и наделил поистине безграничными полномочиями.

Лишить чиновников неприкосновенности

Параллельно всех чиновников и их семьи лишили неприкосновенности. Агенты БРК получили право проверять банковские счета, имущество не только самих чиновников, но и их детей, жен, родственников и даже друзей! Если клерк и его семья живут не по средствам, бюро автоматически, не дожидаясь команды сверху, начинает расследование. Расследования БРК были сосредоточены на крупных взяточниках в высших эшелонах власти. С мелкими чиновниками-жуликами
боролись путем упрощения процедур принятия решений и удаления всякой двусмысленности в законах, вплоть до отмены разрешений и лицензирования в менее важных сферах общественной жизни. Параллельно судам было предоставлено право конфисковывать доходы, полученные в результате коррупции.

В 1989 г. максимальную сумму штрафа за коррупционные действия увеличили с 10 до 100 тысяч сингапурских долларов. Дача ложных показаний БРК или введение следствия в заблуждение стало нарушением, каравшимся тюремным заключением и штрафом до 10 тысяч сингапурских долларов. Причем БРК не раз проводило расследования и в адрес самого Ли Куан Ю, и в адрес его семьи, но результатов они не имели. За время деятельности БРК было посажено несколько федеральных министров, глав профсоюзов, общественных деятелей, топ-менеджеров государственных компаний.

Без компромиссов

Вот один из эпизодов, как власти Сингапура призывали к ответу высокопоставленных чиновников. Ви Тун Бун был министром министерства охраны окружающей среды в 1975 году, когда он совершил поездку в Индонезию со своей семьей. Поездка была оплачена подрядчиком, строившим жилье, интересы которого он представлял
перед государственными служащими. Он также получил от этого подрядчика особняк стоимостью 500 тысяч сингапурских долларов, а также два кредита на имя его отца на общую сумму 300 тысяч сингапурских долларов для спекуляций на фондовом рынке, которые были выданы под гарантии этого подрядчика. Он был обвинен, осужден и приговорен к четырем годам и шести месяцам тюрьмы. Он обжаловал приговор, но обвинение было оставлено в силе, хотя срок заключения
и был уменьшен до 18 месяцев.

Жить по средствам

Второй элемент антикоррупционной программы: в Сингапуре была фактически введена презумпция виновности агента правительства, любого государственного ведомства или государственной общественной организации. В 1960 г. был принят закон, который позволял считать доказательством взятки то, что обвиняемый жил не по средствам или располагал объектами собственности, которые он не мог приобрести на свои доходы, как подтверждение того, что обвиняемый получал коррупционные доходы.

Любое вознаграждение, полученное чиновником от лица, искавшего связи с правительством, будет считаться заплаченным коррупционным путем в качестве стимула или награды, пока не доказано обратное. Это фактически переносит бремя доказывания своей невиновности на служащего, который должен убедить суд, что вознаграждение не было получено в рамках коррупционной схемы. В случае, если вина чиновника доказана, то его имущество подлежит конфискации, чиновник платит огромный штраф, садится в тюрьму на достаточно приличный срок. При этом его семья считается опозоренной, и никто из членов семьи хорошую работу в Сингапуре найти не сможет.

Большая зарплата как залог порядочности

Третий элемент - были радикально повышены зарплаты чиновников. Ли Куан Ю утверждал, что госслужащим стоит платить самые большие зарплаты потому, что они заслужили это, представляя собой порядочное и честное правительство. Если им недоплачивать, они могут поддаться соблазну и вовлечься в коррупционные действия.

Повышение зарплат привело к тому, что в государственный сектор перешли лучшие специалисты. Когда в стране начался быстрый экономический подъем, заработная плата чиновников начала расти пропорционально доходам частного сектора. Госслужащим и судьям, занимающим ответственные посты, были подняты зарплаты до уровня топ-менеджеров частных корпораций. Первоначально заработная плата была установлена фиксировано на высоком уровне.

Ли Куан Ю посчитал эту систему неэффективной и предложил новую, согласно которой пересмотр жалованья министров, судей и высших государственных служащих стал бы автоматическим, привязанным к сумме налогов на доходы, уплачиваемых частным сектором. Сама формула расчета заработной платы, которая работает до сих пор, выглядит так: уровень оплаты труда чиновника определялся как 2/3 дохода работников частного сектора сопоставимого ранга, показанного ими в налоговых декларациях.

Фактор СМИ

Четвертый элемент - формирование независимых, объективных СМИ, освещавших все найденные факты коррупции. Чиновник, пойманный на чрезмерных расходах, взятке, сразу же становится "героем" первых полос.

Вот кратко об основных шагах к успеху в борьбе с коррупцией.

 

 

http://black-vates.livejournal.com/7114.html

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Какой бы "золотой" закон о люстрации не был бы принят сегодня, он первый.

У нас нет опыта люстрации (и я не уверен, что он будет в ближайшем будущем  :)), поэтому на основе реальных действий закон будет дополняться, изменяться много раз.

Американцы 230 лет тому приняли Конституцию, и до сих пор вносят в нее поправки.

Сейчас  нужно взять основу, базис...т.с. "кости", на которые со временем нарастет "мясо" опыта и поправок.

Главное чтоб базис был здоровым и крепким :)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Сама идея о люстрации вполне разумная и своевременная, но механизм это собственно и есть решение проблемы, а самого механизма пока нет.

 

Процедура проведения Куликовской битвы пускай остаётса на рассмотрение историкам  :)

приховувала факт співпраці із спецслужбами колишнього СРСР та після повідомлення про таку співпрацю згідно з частиною другою цієї статті Комісією встановлено, що дії цієї особи під час співпраці з спецслужбами колишнього СРСР не містили ознак злочину передбачених чинним законодавством України;

Не реально установить.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show