Определение ВССУ об отказе ОТП Факторинг во взыскании задолженности


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

6 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   6
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   6
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

Ухвала

 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

2 квітня 2014 року

 

м. Київ

 

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

 

головуючого Кузнєцова В.О.,

суддів: Дербенцевої Т.П., Ізмайлової Т.Л., 

Кадєтової О.В., Мартинюка В.І.,

 

розглянувши у судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором

 

за касаційною скаргою ОСОБА_3 в особі представника на рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 2 липня 2013 року та рішення апеляційного суду Київської області від 5 листопада 2013 року, - 

 

в с т а н о в и л а:

 

У січні 2013 року товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» (далі - ТОВ «ОТП Факторинг Україна») звернулося до суду із позовом до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

 

Позов обґрунтовано тим, що 18 травня 2006 року між ОСОБА_3 та акціонерним комерційним банком «Райффайзенбанк України» (далі - АКБ «Райффайзенбанк України»), правонаступником якого є закрите акціонерне товариство «ОТП Банк» (далі - ЗАТ «ОТП Банк»), правонаступником якого є публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (далі - ПАТ «ОТП Банк»), було укладено кредитний договір, за умовами якого позичальник отримав 200 000 доларів США зі сплатою 11 % річних на строк до 18 травня 2021 року. За договором купівлі-продажу кредитного портфелю від 20 липня 2011 року право вимоги за указаним договором перейшло до ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

 

Посилаючись на те, що внаслідок порушення відповідачем строку та порядку погашення кредиту утворилася заборгованість у розмірі 252 583, 88 доларів США, що еквівалентно 2 018 902, 95 грн за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку, розмір пені становить 7 034 625, 15 грн, позивач просив стягнути указану суму із боржника.

 

Рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області від 2 липня 2013 року позов задоволено. Стягнуто із ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОТП Факторинг» заборгованість за кредитним договором № ML-006/957/2006 від 18 травня 2006 року у розмірі 252 583,88 доларів США, що еквівалентно 2 018 902, 95 грн, пеню за період із 3 червня 2012 року по 3 червня 2013 року у розмірі 7 034 625,15 грн, всього стягнуто 9 053 528,10 грн. Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

 

Рішенням апеляційного суду Київської області від 5 листопада 2013 року рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 2 липня 2013 року змінено у частині стягнення пені за прострочення виконання зобов'язання за період із 3 червня 2012 року по 3 червня 2013 року, зменшено розмір пені із 7 034 625,15 грн до 1 000 000 грн. В іншій частині рішення залишено без змін.

 

У касаційній скарзі ОСОБА_3 в особі представника, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить скасувати рішення суду першої інстанції, рішення апеляційного суду та ухвалити нове рішення про відмову у позові. 

 

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, заслухавши суддю-доповідача, обговоривши доводи скарги та вивчивши обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції, вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав. 

 

Відповідно до вимог ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

 

Згідно ст. 214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин; чи слід позов задовольнити або в позові відмовити; як розподілити між сторонами судові витрати; чи є підстави допустити негайне виконання судового рішення; чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову.

 

Зазначені вимоги закону апеляційним судом враховані не повністю.

 

Згідно ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити.

 

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

 

Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

 

У справі встановлено, що 18 травня 2006 року між ОСОБА_3 та АКБ «Райффайзенбанк України» було укладено кредитний договір, за умовами якого позичальник отримав 200 000 доларів США зі сплатою 11 % річних на строк до 18 травня 2021 року.

 

За договором купівлі-продажу кредитного портфелю від 20 липня 2011 року право вимоги за указаним договором перейшло до ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

 

За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором (ст. 1077 ЦК України).

 

Із матеріалів справи вбачається, що 20 липня 2011 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» було укладено ще один договір - договір комісії, за яким ПАТ «ОТП Банк» як комісіонер зобов'язався вчиняти від свого імені, але за рахунок комітента правочини, пов'язані із обслуговуванням кредитного портфелю згідно договору від 27 травня 2011 року (а. с. 124-129). 

 

Згідно п. 4.1. договору комісії, передача кредитних договорів комісіонеру (на виконання умов договору) підтверджується підписанням відповідного акта передачі документів сторонами цього договору.

 

Кредитний договір від 18 травня 2006 року, укладений із ОСОБА_3, згідно витягу з Додатку І до договору комісії від 20 липня 2011 року увійшов до переліку кредитних договорів, які зобов'язався обслуговувати комісіонер.

 

Апеляційний суд не дав оцінки наведеним обставинам та не встановив, чи виникло у ТОВ «ОТП Факторинг Україна» право вимоги боргу та інших платежів до ОСОБА_3 та на підставі якого правочину: договору комісії чи договору купівлі-продажу кредитного портфелю та від якої дати - 20 липня 2011 року чи від 27 травня 2011 року.

 

Надані позивачем розрахунки кредитної заборгованості не відображають ставок та сум, які бралися за основу при розрахунках, періоду нарахування боргу з урахуванням погашених сум. 

 

Апеляційний суд не перевірив правильність нарахування заборгованості позивачем. Погоджуючись із висновками суду першої інстанції щодо розміру боргу, апеляційний суд не вказав у рішенні, яким доказами підтверджується безспірність заявлених позивачем сум, доводи відповідача щодо неврахування погашених платежів за доданими до матеріалів справи квитанціями (а. с. 191-222) не спростував.

 

В іншій частині доводи касаційної скарги не обґрунтовують неправильність застосування судами норм матеріального права й порушення норм процесуального права та підлягають відхиленню.

 

Доводи боржника про відсутність документів, які свідчать про перехід права вимоги за укладеним із ним кредитним договором від АКБ «Райффайзенбанк України» до ЗАТ «ОТП Банк» та ПАТ «ОТП Банк», не заслуговують на увагу з огляду на те, що згідно статуту ПАТ «ОТП Банк» останній є правонаступником усіх прав та обов'язків ЗАТ «ОТП Банк», який у свою чергу є правонаступником АКБ «Райффайзенбанк України» відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів від 9 жовтня 2006 року та 23 квітня 2009 року (а. с. 16).

 

Крім того, додаткові угоди до кредитного договору від 27 січня 2009 року (а. с. 152), 10 червня 2009 року (а. с. 157) укладалися позичальником із ЗАТ «ОТП Банк», а від 21 серпня 2009 року (а. с. 159, 166), 25 січня 2010 року (а. с. 167), 25 червня 2010 року (а. с. 173, 175) - із ПАТ «ОТП Банк».

 

Дійсність додаткових договорів відповідачем не оспорена, їх дія судовим рішенням не скасована, що свідчить про вільне волевиявлення ОСОБА_3 при їх вчиненні та визнання ЗАТ «ОТП Банк», ПАТ «ОТП Банк» як кредитора.

 

Щодо незастосування судом положень Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» необхідно зазначити, що згідно тлумачення Конституційного Суду України, викладеного у рішенні від 11 липня 2013 року № 7-рп/2013, положення цього закону про обмеження пені у грошових зобов'язаннях подвійною обліковою ставкою Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, поширюється на правовідносини, суб'єктами яких є лише підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності (підприємці).

 

Кредитні зобов'язання у ОСОБА_3 виникли не у зв'язку зі здійсненням підприємницької діяльності. Таким чином, спірні правовідносини Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» не регулюються.

 

Посилання заявника на порушення апеляційним судом ч. 3 ст. 551 ЦК України є безпідставним, оскільки зменшення розміру неустойки за цією нормою є правом суду, а не обов'язком. Крім того, положення ч. 3 ст. 551 ЦК України апеляційним судом було застосовано та зменшено розмір пені із 7 034 625,15 грн до 1 000 000 грн.

 

Враховуючи викладене та керуючись ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, -

 

у х в а л и л а :

 

Касаційну скаргу ОСОБА_3 в особі представника задовольнити частково.

 

Рішення апеляційного суду Київської області від 5 листопада 2013 року скасувати, справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

 

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий В.О. Кузнєцов

Судді: Т.П. Дербенцева

Т.Л. Ізмайлова

О.В. Кадєтова

В.І. Мартинюк

 


Link to comment
Share on other sites

Маленькая, но все же победа.

 

В Вашей "выписке" по счету 2620 в столбцах "Кредит/Credit" и "Кредит в нац.вал./Credit in LCY" записана первая операция - "______ LOAN TO _______".

Вы получали займ (кредит) от нерезидента?

У Вас и у ПАТ "ОТП Банк" нет данного документа с назначением платежа "______ LOAN TO _______" .

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6575&page=5#entry108719

2. «Генеральная банковская» лицензия

Зачем принимать иные законы, если банки получают генеральные банковские лицензии.

Что это за лицензии такие интересные?

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6575&page=3#entry108404

Заява про перегляд судових рішень Верховним Судом України

ухвали Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ від ______ року у справі №_______ , яка перешкоджає провадженню у справі

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=5058&page=89#entry108717

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Маленькая, но все же победа.

 

Мое мнение, даже очень неплохое решение.

 

Згідно п. 4.1. договору комісії, передача кредитних договорів комісіонеру (на виконання умов договору) підтверджується підписанням відповідного акта передачі документів сторонами цього договору.
 
Кредитний договір від 18 травня 2006 року, укладений із ОСОБА_3, згідно витягу з Додатку І до договору комісії від 20 липня 2011 року увійшов до переліку кредитних договорів, які зобов'язався обслуговувати комісіонер.
 

Апеляційний суд не дав оцінки наведеним обставинам та не встановив, чи виникло у ТОВ «ОТП Факторинг Україна» право вимоги боргу та інших платежів до ОСОБА_3 та на підставі якого правочину: договору комісії чи договору купівлі-продажу кредитного портфелю та від якої дати - 20 липня 2011 року чи від 27 травня 2011 року

 

Которое еще раз подтверждает, что заемщикам, поручителям и ипотекодателям нужно обязательно осуществлять комплекс противодействий своим кредиторам в суде.

Кстати, в последние месяца явно заметна тенденция по увеличению количества позитивной практики в пользу заемщиков в борьбе с банками и коллекторскими компаниями.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Мое мнение, даже очень неплохое решение.

 

Згідно п. 4.1. договору комісії, передача кредитних договорів комісіонеру (на виконання умов договору) підтверджується підписанням відповідного акта передачі документів сторонами цього договору.
 
Кредитний договір від 18 травня 2006 року, укладений із ОСОБА_3, згідно витягу з Додатку І до договору комісії від 20 липня 2011 року увійшов до переліку кредитних договорів, які зобов'язався обслуговувати комісіонер.
 

Апеляційний суд не дав оцінки наведеним обставинам та не встановив, чи виникло у ТОВ «ОТП Факторинг Україна» право вимоги боргу та інших платежів до ОСОБА_3 та на підставі якого правочину: договору комісії чи договору купівлі-продажу кредитного портфелю та від якої дати - 20 липня 2011 року чи від 27 травня 2011 року

 

Которое еще раз подтверждает, что заемщикам, поручителям и ипотекодателям нужно обязательно осуществлять комплекс противодействий своим кредиторам в суде.

Кстати, в последние месяца явно заметна тенденция по увеличению количества позитивной практики в пользу заемщиков в борьбе с банками и коллекторскими компаниями.

 

В Вашей "выписке" по счету 2620 в столбцах "Кредит/Credit" и "Кредит в нац.вал./Credit in LCY" записана первая операция - "______ LOAN TO _______".

Вы получали займ (кредит) от нерезидента?

У Вас и у ПАТ "ОТП Банк" нет данного документа с назначением платежа "______ LOAN TO _______" .

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6702#entry108736

У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2014 рокум. КиївКолегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого Наумчука М.І.,

суддів: Ізмайлової Т.Л., Нагорняка В.А.,

Мостової Г.І., Остапчука Д.О.,

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_3 до Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» про захист прав споживачів, за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» на рішення Комсомольського районного суду м. Херсона від 01 листопада 2013 року та ухвалу апеляційного суду Херсонської області від 19 грудня 2013 року,

Згідно з ч. 1 ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Вирішуючи спір, суди попередніх інстанцій належним чином не перевірили, чи виконувала позивачка грошові зобов'язання за додатковою угодою та не надали вказаним обставинам належної оцінки.

Відповідно до ч. 2 ст. 1046 ЦК України договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Суди попередніх інстанції виходити з того, що ОСОБА_3 кредитні кошти за додатковою угодою від 04 серпня 2008 року не отримувала.

З огляду на це, вказаний договір відповідно до положень ст. ст. 1051, 1046 ЦК України є неукладеним.

Договір який є неукладеним не може визнаватись недійсним.

Ураховуючи те, що фактичні обставини, які мають значення для правильного вирішення справи, судами в повному обсязі не встановлені, судові рішення не відповідають вимогам ст. 213 ЦПК України щодо законності й обґрунтованості, що в силу ст. 338 ЦПК України є підставою для їх скасування із передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» задовольнити.

Рішення Комсомольського районного суду м. Херсона від 01 листопада 2013 року та ухвалу апеляційного суду Херсонської області від 19 грудня 2013 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий М.І. Наумчук

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38760325

Цугцванг?

 

Link to comment
Share on other sites

Суди попередніх інстанції виходити з того, що ОСОБА_3 кредитні кошти за додатковою угодою від 04 серпня 2008 року не отримувала.

З огляду на це, вказаний договір відповідно до положень ст. ст. 1051, 1046 ЦК України є неукладеним.

Договір який є неукладеним не може визнаватись недійсним.

Ураховуючи те, що фактичні обставини, які мають значення для правильного вирішення справи, судами в повному обсязі не встановлені, судові рішення не відповідають вимогам ст. 213 ЦПК України щодо законності й обґрунтованості, що в силу ст. 338 ЦПК України є підставою для їх скасування із передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» задовольнити.

Рішення Комсомольського районного суду м. Херсона від 01 листопада 2013 року та ухвалу апеляційного суду Херсонської області від 19 грудня 2013 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий М.І. Наумчук

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38760325

Цугцванг?

 

 

Главное, что бы после этого не вынесли решение, которым забудут установить незаключенность и откажут в удовлетворении исковых требований.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Главное, что бы после этого не вынесли решение, которым забудут установить незаключенность и откажут в удовлетворении исковых требований.

 

 

Цивільний процесуальний кодекс України

Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд

4. Висновки і мотиви, з яких скасовані рішення є обов'язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при новому розгляді справи.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran2214#n2214

 

Link to comment
Share on other sites

Цивільний процесуальний кодекс України

Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд

4. Висновки і мотиви, з яких скасовані рішення є обов'язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при новому розгляді справи.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran2214#n2214

 

НБ Украины, о требованиях ЦПК я знаю, но не однажды в практике встречались случаи, когда даже малейшая размытость в определениях ВССУГУД, использовалась судами предыдущих инстанций или самим же ВССУГУД противоположено тем выводам, которые были в первичных определениях ВССУГУД.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Згідно з ч. 1 ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Вирішуючи спір, суди попередніх інстанцій належним чином не перевірили, чи виконувала позивачка грошові зобов'язання за додатковою угодою та не надали вказаним обставинам належної оцінки.

Відповідно до ч. 2 ст. 1046 ЦК України договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Суди попередніх інстанції виходити з того, що ОСОБА_3 кредитні кошти за додатковою угодою від 04 серпня 2008 року не отримувала.

З огляду на це, вказаний договір відповідно до положень ст. ст. 1051, 1046 ЦК України є неукладеним.

Договір який є неукладеним не може визнаватись недійсним.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38760325

Цугцванг?

 

 До сих пор кредитный договор все суды считали консенсуальным,  отсылая к ст. 1046 этот суд считает КД реальным. Где истина?

Link to comment
Share on other sites

 

Державний герб України
Ухвала
 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
2 квітня 2014 року
 
м. Київ
 
Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:
 
головуючого Кузнєцова В.О.,
суддів: Дербенцевої Т.П., Ізмайлової Т.Л., 
Кадєтової О.В., Мартинюка В.І.,
 
розглянувши у судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором
 
за касаційною скаргою ОСОБА_3 в особі представника на рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 2 липня 2013 року та рішення апеляційного суду Київської області від 5 листопада 2013 року, - 
 
в с т а н о в и л а:
 
 
 
У справі встановлено, що 18 травня 2006 року між ОСОБА_3 та АКБ «Райффайзенбанк України» було укладено кредитний договір, за умовами якого позичальник отримав 200 000 доларів США зі сплатою 11 % річних на строк до 18 травня 2021 року.
 
За договором купівлі-продажу кредитного портфелю від 20 липня 2011 року право вимоги за указаним договором перейшло до ТОВ «ОТП Факторинг Україна».
 
За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором (ст. 1077 ЦК України).
 
Із матеріалів справи вбачається, що 20 липня 2011 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» було укладено ще один договір - договір комісії, за яким ПАТ «ОТП Банк» як комісіонер зобов'язався вчиняти від свого імені, але за рахунок комітента правочини, пов'язані із обслуговуванням кредитного портфелю згідно договору від 27 травня 2011 року (а. с. 124-129). 
 
Згідно п. 4.1. договору комісії, передача кредитних договорів комісіонеру (на виконання умов договору) підтверджується підписанням відповідного акта передачі документів сторонами цього договору.
 
Кредитний договір від 18 травня 2006 року, укладений із ОСОБА_3, згідно витягу з Додатку І до договору комісії від 20 липня 2011 року увійшов до переліку кредитних договорів, які зобов'язався обслуговувати комісіонер.
 
Апеляційний суд не дав оцінки наведеним обставинам та не встановив, чи виникло у ТОВ «ОТП Факторинг Україна» право вимоги боргу та інших платежів до ОСОБА_3 та на підставі якого правочину: договору комісії чи договору купівлі-продажу кредитного портфелю та від якої дати - 20 липня 2011 року чи від 27 травня 2011 року.
 
 
у х в а л и л а :
 
Касаційну скаргу ОСОБА_3 в особі представника задовольнити частково.
 
Рішення апеляційного суду Київської області від 5 листопада 2013 року скасувати, справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
 
Ухвала оскарженню не підлягає.
 
Головуючий В.О. Кузнєцов
Судді: Т.П. Дербенцева
Т.Л. Ізмайлова
О.В. Кадєтова
В.І. Мартинюк
 

 

Ни один суд до сих пор не дал надлежащую оценку таким договорам комиссии, а ведь именно этими договорами (аналогичный "УкрСббанк" и "Кей-Колект") факторы оправдывают отсутствие у них валютных лицензий. Мол они не получают валюту на свои вал. счета, вся поступающая фактору валюта конвертируется обслуживающим банком в гривну, которая зачисляется на гр.счет, а банк имеет валютную лиц. Такие действия и договора не соответствуют ЗУ "Про платіжні системи тапереказ коштів в Україні", и НПА НБУ про открытие и обслуживание счетов, про продажу клиентской инвалюты на межбанке.

 

Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами - членами платіжної системи своїм клієнтам

7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки.

7.1.1. Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору.

7.1.2. Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

 

7.1.3. Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.

Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин у порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі відповідного договору.

7.1.4. Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних), поточних та кореспондентських рахунків визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.

 

7.1.5. Зарахування коштів на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу коштів у безготівковій формі з інших рахунків.  (для валюты только безнал с 2620 на 2650)

22.6. Обслуговуючий платника банк зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунка платника і його коду (ідентифікаційного номера, за його наявності, тощо) та приймати цей документ до виконання тільки у разі їх збігу. Крім цього, обслуговуючий платника банк перевіряє повноту, цілісність та достовірність цього розрахункового документа в порядку, встановленому Національним банком України. У разі недотримання зазначених вимог відповідальність за шкоду, заподіяну платнику, покладається на банк, що обслуговує платника.

Обслуговуючий отримувача банк зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунка отримувача і його коду (ідентифікаційного номера, за його наявності, тощо), що містяться в розрахунковому документі, та зараховувати кошти на рахунок отримувача виключно у разі їх збігу. У противному разі банк, що обслуговує отримувача, має право затримати суму переказу на строк до чотирьох робочих днів для встановлення належного отримувача цих коштів. У разі неможливості встановлення належного отримувача банк, що обслуговує отримувача, зобов'язаний повернути кошти, переказані за цим документом, банку, що обслуговує платника, із зазначенням причини їх повернення. У разі недотримання вищезазначеної вимоги відповідальність за шкоду, заподіяну суб'єктам переказу, покладається на банк, що обслуговує отримувача.

30.1. Переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі. 

 

30.2. Банк отримувача в разі надходження суми переказу протягом операційного дня зобов'язаний її зарахувати на рахунок отримувача або виплатити йому в готівковій формі в той самий день або в день (дата валютування), зазначений платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки.

(Закон, ВР України, від 05.04.2001, № 2346-III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні")

 

Например:

Щодо відсутності у ТОВ «Кей-Колект» індивідуальної валютної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, на що вказує ОСОБА_1 як на підставу для визнання кредитного договору недійсним, то слід заначити наступне.

 

Відповідно до положень Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" валютною операцією є операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності.

 

Між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кей-Колект» укладено Договір про обслуговування платежів від 12.12.2011р., відповідно до умов якого Банк зобов'язується приймати від платників готівкові та безготівкові платежі в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами, право вимоги за яким належать ТОВ «Кей-Колект», у національній валюті та/або в іноземній валюті із наступним перерахуванням коштів на рахунок ТОВ «Кей-Коллект» у національній валюті.

 

Про те, що рахунки для здійснення платежів за кредитними договорами не змінилися, ОСОБА_1 повідомлялася листом від 15 листопада 2011 р. (а.с. 71).

 

Таким чином, грошові кошти в іноземній валюті, які підлягають сплаті ОСОБА_1, спрямовуються на рахунок АТ «УкрСиббанк» з подальшим перерахуванням коштів у національній валюті України на рахунок ТОВ «Кей-Колект».

 

Таким чином, отримувачем валютного платежу за валютною операцією по погашенню Позивачем заборгованості за кредитним договором є не ТОВ «Кей-Колект», а являється АТ «УкрСиббанк».

 

 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/35605321

 

Еще пример

Разом з договорами купівлі-продажу кредитного портфелю від 12 листопада 2010 року та 27 січня 2012 року були укладені договори комісії від 12 листопада 2010 року та 27 січня 2012 року відповідно до умов п. 3.2.1 та п. 3.2.2 яких, комісіонер - ПАТ «ОТП Банк» прийняв зобов'язання приймати платежі за кредитними договорами від боржників/поручителів у національній та іноземній валюті. У разі отримання платежів від боржників /поручителів за кредитними договорами у іноземній валюті, - конвертувати за поточним офіційним курсом в українські гривні та тільки після цього перераховувати їх на користь комітента - ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37172975

Link to comment
Share on other sites

 До сих пор кредитный договор все суды считали консенсуальным,  отсылая к ст. 1046 этот суд считает КД реальным. Где истина?

 

1. Клієнту був відкритий банківський рахунок для надання кредиту.

Позов про визнання недійсним кредитного договору за ч.1 ст.1051 ЦК з метою витребування доказу у вигляді меморіального валютного ордеру. Він обов’язково буде підробленим або фальшивим. Що рибити з підробленими розрахунковими документами Ви знаєте.

В подальшому позов про розірвання кредитного договору, але банк залишає за собою право лише застосувати правові наслідки недійсності нікчемного правочину з кредитування банківського рахунку (надання кредиту в національній валюті).

Найдите разницу между ст.1054 и ст.1069 Гражданского кодекса Украины и поймете суть операции «наперстки» в виде мемориальных ордеров при выдачи псевдовалютных кредитов (зачисление инвалютного кредита – списание для конвертация (продажа на межбанке) – зачисление гривны после продажи инвалюты).

Где Вы в этой цепочке выдаче псевдовалютных кредитов поставите ст.1054 ГК, а где ст.1069 ГК?

И какая реально операция была осуществлена в этой цепочке, и согласно какой статьи Гражданского кодекса Украины? Статьи 1054 или статьи 1069?

Ищите здесь элементы мошенничества и подделки расчетных документов.

Что это за финансовая операция "______ LOAN TO _______" и каким первичным бухгалтерским документом она подтверждается?

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6753&page=2#entry110028

Что это за финансовая операция "______ LOAN REPAY _______" и каким первичным бухгалтерским документом она подтверждается?

Что это за финансовая операция "______ INT DUE _______" и каким первичным бухгалтерским документом она подтверждается?

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6753&page=2#entry109997

2. Клієнту не був відкритий банківський рахунок для надання кредиту.

Позов про визнання недійсним кредитного договору за ч.1 ст.1051 ЦК з метою визнання його неукладеним.

Кредитні договори, які були укладені з 15 березня 2004 року по 1 січня 2013 року, не порушують публічний порядок?

Яким чином до 1 січня 2013 року здійснювалось оподаткування прибутку банків з надання фінансових кредитів, якщо з 15 березня 2004 року правила надання фінансових кредитів не були встановлені Національним банком України?

Банковский (текущий, клиентский) счет – существенное условие в кредитном договоре?

А чим відрізняється картковий рахунок від поточного рахунку відповідно до ст.1066 ЦК України?

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=284#entry109753

 

Link to comment
Share on other sites

 

Ни один суд до сих пор не дал надлежащую оценку таким договорам комиссии, а ведь именно этими договорами (аналогичный "УкрСббанк" и "Кей-Колект") факторы оправдывают отсутствие у них валютных лицензий. Мол они не получают валюту на свои вал. счета, вся поступающая фактору валюта конвертируется обслуживающим банком в гривну, которая зачисляется на гр.счет, а банк имеет валютную лиц. Такие действия и договора не соответствуют ЗУ "Про платіжні системи тапереказ коштів в Україні", и НПА НБУ про открытие и обслуживание счетов, про продажу клиентской инвалюты на межбанке.

 

Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами - членами платіжної системи своїм клієнтам

7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки.

7.1.1. Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору.

7.1.2. Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

 

7.1.3. Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.

Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин у порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі відповідного договору.

7.1.4. Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних), поточних та кореспондентських рахунків визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.

 

7.1.5. Зарахування коштів на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу коштів у безготівковій формі з інших рахунків.  (для валюты только безнал с 2620 на 2650)

22.6. Обслуговуючий платника банк зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунка платника і його коду (ідентифікаційного номера, за його наявності, тощо) та приймати цей документ до виконання тільки у разі їх збігу. Крім цього, обслуговуючий платника банк перевіряє повноту, цілісність та достовірність цього розрахункового документа в порядку, встановленому Національним банком України. У разі недотримання зазначених вимог відповідальність за шкоду, заподіяну платнику, покладається на банк, що обслуговує платника.

Обслуговуючий отримувача банк зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунка отримувача і його коду (ідентифікаційного номера, за його наявності, тощо), що містяться в розрахунковому документі, та зараховувати кошти на рахунок отримувача виключно у разі їх збігу. У противному разі банк, що обслуговує отримувача, має право затримати суму переказу на строк до чотирьох робочих днів для встановлення належного отримувача цих коштів. У разі неможливості встановлення належного отримувача банк, що обслуговує отримувача, зобов'язаний повернути кошти, переказані за цим документом, банку, що обслуговує платника, із зазначенням причини їх повернення. У разі недотримання вищезазначеної вимоги відповідальність за шкоду, заподіяну суб'єктам переказу, покладається на банк, що обслуговує отримувача.

30.1. Переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі. 

 

30.2. Банк отримувача в разі надходження суми переказу протягом операційного дня зобов'язаний її зарахувати на рахунок отримувача або виплатити йому в готівковій формі в той самий день або в день (дата валютування), зазначений платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки.

(Закон, ВР України, від 05.04.2001, № 2346-III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні")

 

Например:

Щодо відсутності у ТОВ «Кей-Колект» індивідуальної валютної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, на що вказує ОСОБА_1 як на підставу для визнання кредитного договору недійсним, то слід заначити наступне.

 

Відповідно до положень Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" валютною операцією є операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності.

 

Між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кей-Колект» укладено Договір про обслуговування платежів від 12.12.2011р., відповідно до умов якого Банк зобов'язується приймати від платників готівкові та безготівкові платежі в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами, право вимоги за яким належать ТОВ «Кей-Колект», у національній валюті та/або в іноземній валюті із наступним перерахуванням коштів на рахунок ТОВ «Кей-Коллект» у національній валюті.

 

Про те, що рахунки для здійснення платежів за кредитними договорами не змінилися, ОСОБА_1 повідомлялася листом від 15 листопада 2011 р. (а.с. 71).

 

Таким чином, грошові кошти в іноземній валюті, які підлягають сплаті ОСОБА_1, спрямовуються на рахунок АТ «УкрСиббанк» з подальшим перерахуванням коштів у національній валюті України на рахунок ТОВ «Кей-Колект».

 

Таким чином, отримувачем валютного платежу за валютною операцією по погашенню Позивачем заборгованості за кредитним договором є не ТОВ «Кей-Колект», а являється АТ «УкрСиббанк».

 

 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/35605321

 

 

Почему продан кредитный портфель, а ТОВ «ОТП Факторинг Украина» и ПАТ «ОТП Банк» подписали договор комиссии о принятии платежей банком от «заемщиков» и «поручителей»?

Конвертационный центр перешел из банка и находится сейчас в факторинговой компании?

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6753&page=2#entry109997

 

Link to comment
Share on other sites

Почему продан кредитный портфель, а ТОВ «ОТП Факторинг Украина» и ПАТ «ОТП Банк» подписали договор комиссии о принятии платежей банком от «заемщиков» и «поручителей»?

Конвертационный центр перешел из банка и находится сейчас в факторинговой компании?

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6753&page=2#entry109997

 

На как бы да, и для этой ситуации предлагаю использовать: ч. 1 ст. 527 ЦК України визначено, що: «Боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок, а кредитор – прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом…». Думаю, что тут уже прийдется Факторингам об"яснять почему не так. 

А еще, раньше я предлагал использовать ст. 511 ЦК України: «Зобов'язання не створює обов'язку  для  третьої  особи», договор комиссии - двухсторонний, поэтому обязателен для выполнения ТОЛЬКО сторонами этого договора (комиссии), а получатель кредита такой стороной не является, отсюда его ( кредитополучателя) требование к ОТП Факторингу - дайте мне реквизиты валютного счета принадлежащего ОТП Факторингу (которого нет и не может быть - нет валютной лицензии) и туда я НЕПОСРЕДСТВЕННО буду оплачивать денежные обязательства по кредиту (конечно же в валюте кредита - СКВ !!!), а до тех пор пока такого валютного счета нет - кредитор считается таким, что прострочил принятие выполнения должником своих (должника) обязательств по кредиту - ст. 613 ЦК Украины. 

 

Link to comment
Share on other sites

На как бы да, и для этой ситуации предлагаю использовать: ч. 1 ст. 527 ЦК України визначено, що: «Боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок, а кредитор – прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом…». Думаю, что тут уже прийдется Факторингам об"яснять почему не так. 

А еще, раньше я предлагал использовать ст. 511 ЦК України: «Зобов'язання не створює обов'язку  для  третьої  особи», договор комиссии - двухсторонний, поэтому обязателен для выполнения ТОЛЬКО сторонами этого договора (комиссии), а получатель кредита такой стороной не является, отсюда его ( кредитополучателя) требование к ОТП Факторингу - дайте мне реквизиты валютного счета принадлежащего ОТП Факторингу (которого нет и не может быть - нет валютной лицензии) и туда я НЕПОСРЕДСТВЕННО буду оплачивать денежные обязательства по кредиту (конечно же в валюте кредита - СКВ !!!), а до тех пор пока такого валютного счета нет - кредитор считается таким, что прострочил принятие выполнения должником своих (должника) обязательств по кредиту - ст. 613 ЦК Украины. 

 

1-я инстанция не приняла во внимание

post-10338-0-95549500-1402374451_thumb.j

Link to comment
Share on other sites

что именно не приняла 1-я инстанция во внимание ? Можете выложить на Форуме решение ?

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38467694

Из решения:

 

Твердження представників відповідачів, про те, що кредитний договір був укладений в іноземній валюті, саме, тому відповідач не однократно намагався сплати заборгованість в іноземній валюті, але позивач кошти в дол.США не приймав, суд оцінює критично, оскільки в судовому засіданні встановлено, відповідно до листа №661 від 26.06.2012р. ТОВ  «ОТП Факторинг Україна», ОСОБА_1 був роз'яснений порядок погашення заборгованості за кредитним договором (згідно п.3.2 Договору Комісії Комісіонер приймає платежі за Кредитним договором від боржників у іноземній валюті та конвертує їх в українську валюту та перераховує їх на користь Комітента.). Отже, доводи відповідача ОСОБА_1, що до сплати виключно в іноземній валюті, суд розцінює як спосіб ухилення від сплати своїх зобов'язань по Кредитному договору.

Згідно з вимогами ст. 524 ЦК України, зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

Відповідно до положень ст. 533 ЦК України, грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Одночасно з цим, якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.  

Таким чином, судом встановлено, що відповідач ОСОБА_1 порушив взяті на себе зобов'язання щодо сплати кредиту та відсотків за користування ним, у зв'язку з чим вимоги позивача про солідарне стягнення з нього та поручителів заборгованості є обґрунтованими і підлягають задоволенню у сумі 49042,12дол. США, що еквівалентно за курсом 7.993 за 1дол.США складає 391993,67грн.

Link to comment
Share on other sites

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38467694

Из решения:

 

Твердження представників відповідачів, про те, що кредитний договір був укладений в іноземній валюті, саме, тому відповідач не однократно намагався сплати заборгованість в іноземній валюті, але позивач кошти в дол.США не приймав, суд оцінює критично, оскільки в судовому засіданні встановлено, відповідно до листа №661 від 26.06.2012р. ТОВ  «ОТП Факторинг Україна», ОСОБА_1 був роз'яснений порядок погашення заборгованості за кредитним договором (згідно п.3.2 Договору Комісії Комісіонер приймає платежі за Кредитним договором від боржників у іноземній валюті та конвертує їх в українську валюту та перераховує їх на користь Комітента.). Отже, доводи відповідача ОСОБА_1, що до сплати виключно в іноземній валюті, суд розцінює як спосіб ухилення від сплати своїх зобов'язань по Кредитному договору.

Згідно з вимогами ст. 524 ЦК України, зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

Відповідно до положень ст. 533 ЦК України, грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Одночасно з цим, якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.  

Таким чином, судом встановлено, що відповідач ОСОБА_1 порушив взяті на себе зобов'язання щодо сплати кредиту та відсотків за користування ним, у зв'язку з чим вимоги позивача про солідарне стягнення з нього та поручителів заборгованості є обґрунтованими і підлягають задоволенню у сумі 49042,12дол. США, що еквівалентно за курсом 7.993 за 1дол.США складає 391993,67грн.

Сочувствую, но ИМХО, решение не стоит и выеденного яйца: "відповідно до листа №661 від 26.06.2012р. ТОВ  «ОТП Факторинг Україна», ОСОБА_1 був роз'яснений порядок погашення заборгованості за кредитним договором (згідно п.3.2 Договору Комісії Комісіонер приймає платежі за Кредитним договором від боржників у іноземній валюті та конвертує їх в українську валюту та перераховує їх на користь Комітента", это с каких таких пор, договорные отношения регулируются (читай - изменяются) письмами. Ну и еще перл судейской мысли:

 "Відповідно до положень ст. 533 ЦК України, грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Одночасно з цим, якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом." - Вагши кредитные обязательства выражены в СКВ, и никакой привязки к еквиваленту там нет, все кредитные договора ОТП Банка содержат типовые условия и там четко указано, что погашение кредита происходит в валюте кредита, т.е. порядок погашение обязательств уже установлен договором. Кроме того, до момента перехода всех прав к "ОТП Факторингу" вы проводили погашение конечно же в валюте кредита  и т.д. Думаю ваши шансы в апеляции достаточно высоки.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Сегодня очередное заседание в апелляции.

Из объяснения поручителя:

 

 

"Частково задовольняючи позовні вимоги ТОВ«ОТПФакторинУкраїна», Деснянський районний суд м.Києва не прийняв до уваги, що на протязі 2008-2013р.р. працівники ЗАТ«ОТПБанк», АТ«ОТПБанк» та ТОВ«ОТПФакторинг» застосовували заборонену Законом нечесну підприємницьку практику, направлену на отримання невиправданого надприбутку у вигляді пені та здійснення протиправних фінансових операцій з іноземною валютою за Кредитним договором №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р., а саме:

1) при укладанні Кредитного договору №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р. працівники ЗАТ «ОТПБанк» ввели в оману і боржника і поручителів щодо вартості кредиту, надавши в графіку платежів недостовірну інформацію про абсолютне  значення подорожчання кредиту в сумі 75045.56 грн. (сімдесят п’ять тисяч сорок п’ять гривень 56 коп.), яку я, на момент укладання договору поруки, не володіючи спеціальними знаннями в сфері кредитування, повіривши працівникам ЗАТ«ОТПБанк», вважала правдивою;

2) зазначені в графіку платежів Кредитного договору №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р. суми щомісячних платежів не відповідають вказаній в графіку ставці 13,49%. Так, щомісячний  платіж, при ставці 13,49%, повинен був дорівнювати 658,57 доларів США в місяць, але в графіку платіж необґрунтовано збільшено на 6,75 доларів США і дорівнює 665,32 доларів США, що також є обманом зі сторони працівників ЗАТ «ОТПБанк» (розрахунок додається);

 3) у 2011р., ще до відступлення права вимоги боргу ТОВ «ОТПФакторинг», я неодноразово зверталась до працівників АТ «ОТПБанк» з метою здійснення платежів за кредитом, як поручитель, однак отримувала відмову в цьому з причин, начебто, неможливості поповнювати поточний рахунок боржника в іноземній валюті №26200901754871 третьою особою, що було обманом з метою необґрунтованого нарахування пені, так як я зверталась не для поповнення поточного рахунку боржника, а для погашення позичкового рахунку №22334901754871 !!!(копія матеріалів про вчинення посадовими особами АТ "ОТПБанк" адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3 КУпАП, направлених до прокуратури Голосіївського району м.Києва,  додається);

4) для отримання платежів від боржника та поручителів в іноземній валюті за Кредитним договором №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р. ЗАТ«ОТПБанк» (АТ«ОТПБанк») повинен був отримати індивідуальні ліцензії НБУ для здійснення таких платежів, однак цього зроблено не було. Тобто, при укладанні Кредитного договору №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р. та договорів поруки, для його забезпечення, працівники АТ «ОТПБанк» умисно спланували та застосували незаконну схему погашення кредиту через поточний рахунок боржника, втягнувши мою сім’ю в схему протиправних фінансових операцій з готівковою іноземною валютою. Так, в Кредитному договорі №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р. зазначено, що ЗАТ «ОТПБанк» отримав плату за розрахунково-касове обслуговування (комісію) в розмірі 750 доларів США. Як встановлено Вищим адміністративним судом України в Постанові №К/9991/81569/12 від 09.07.2013р., на здійснення подібних операцій з іноземною валютою необхідна індивідуальна ліцензія НБУ, якої у ЗАТ «ОТПБанк» не було http://reyestr.court.gov.ua/Review/32477156 (копія додається);

При цьому, в 2007-2008р.р. я безперешкодно здійснювала платежі в доларах США через каси ЗАТ«ОТПБанк» на поточний рахунок Відповідача-2 №26207001752253 навіть без договору поруки, що, як стало відомо, було грубим порушенням законодавства (копії квитанцій додаються);

5)  відступлення права вимоги за Кредитним договором №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р. ТОВ«ОТПФакторингУкраїна» направлене на приховування зазначених вище порушень Закону та незаконну зміну валюти кредиту на гривню. Нікчемність подібних договорів відступлення права вимоги встановлено Рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області №22-ц/774/380/К/14 від 09.04.2014р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/38179717 (копія додається);

6) розрахунок заборгованості, наданий представником ТОВ «ОТПФакторингУкраїна» є обманом та не враховує окремих платежів.

Так, згідно листа №22-2-1/201065 від 14.09.2011р. (копія додається) працівники АТ «ОТПБанк» здійснили погашення прострочених до сплати процентів за кредитом в сумі 33,59 доларів США шляхом договірного списання з вкладу на вимогу Відповідача-1. В розрахунках заборгованості від ТОВ «ОТПФакторингУкраїна» ця фінансова операція не врахована.

Окрім цього, згідно листа №22-2-1/201066 від 15.09.2011р. (копія додається) працівники АТ «ОТПБанк» здійснили погашення прострочених до сплати процентів за кредитом в сумі 19,86 доларів США шляхом договірного списання з вкладу на вимогу Відповідача-1. В розрахунках заборгованості від ТОВ «ОТПФакторингУкраїна» ця фінансова операція також не врахована.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що представник ТОВ «ОТПФакторингУкраїна» надавав суду суперечливі розрахунки з різноманітними сумами заборгованості з відсутністю зазначених вище фінансових операцій; не надав суду виписку з позичкового рахунку №22334901754871, за яким повинен вестися облік наданого кредиту; надав суду неповну виписку з поточного рахунку №26200901754871 в якій відсутній період з 04.08.2009р. по 16.12.2011р.; можна зробити вмотивований висновок, що розрахунки заборгованості за кредитом, надані  суду ТОВ «ОТПФакторингУкраїна», є недостовірними, що не було враховано Деснянським районним судом м.Києва."

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Сегодня очередное заседание в апелляции.

Из объяснения поручителя:

 

 

"Частково задовольняючи позовні вимоги ТОВ«ОТПФакторинУкраїна», Деснянський районний суд м.Києва не прийняв до уваги, що на протязі 2008-2013р.р. працівники ЗАТ«ОТПБанк», АТ«ОТПБанк» та ТОВ«ОТПФакторинг» застосовували заборонену Законом нечесну підприємницьку практику, направлену на отримання невиправданого надприбутку у вигляді пені та здійснення протиправних фінансових операцій з іноземною валютою за Кредитним договором №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р., а саме:

1) при укладанні Кредитного договору №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р. працівники ЗАТ «ОТПБанк» ввели в оману і боржника і поручителів щодо вартості кредиту, надавши в графіку платежів недостовірну інформацію про абсолютне  значення подорожчання кредиту в сумі 75045.56 грн. (сімдесят п’ять тисяч сорок п’ять гривень 56 коп.), яку я, на момент укладання договору поруки, не володіючи спеціальними знаннями в сфері кредитування, повіривши працівникам ЗАТ«ОТПБанк», вважала правдивою;

2) зазначені в графіку платежів Кредитного договору №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р. суми щомісячних платежів не відповідають вказаній в графіку ставці 13,49%. Так, щомісячний  платіж, при ставці 13,49%, повинен був дорівнювати 658,57 доларів США в місяць, але в графіку платіж необґрунтовано збільшено на 6,75 доларів США і дорівнює 665,32 доларів США, що також є обманом зі сторони працівників ЗАТ «ОТПБанк» (розрахунок додається);

 3) у 2011р., ще до відступлення права вимоги боргу ТОВ «ОТПФакторинг», я неодноразово зверталась до працівників АТ «ОТПБанк» з метою здійснення платежів за кредитом, як поручитель, однак отримувала відмову в цьому з причин, начебто, неможливості поповнювати поточний рахунок боржника в іноземній валюті №26200901754871 третьою особою, що було обманом з метою необґрунтованого нарахування пені, так як я зверталась не для поповнення поточного рахунку боржника, а для погашення позичкового рахунку №22334901754871 !!!(копія матеріалів про вчинення посадовими особами АТ "ОТПБанк" адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3 КУпАП, направлених до прокуратури Голосіївського району м.Києва,  додається);

4) для отримання платежів від боржника та поручителів в іноземній валюті за Кредитним договором №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р. ЗАТ«ОТПБанк» (АТ«ОТПБанк») повинен був отримати індивідуальні ліцензії НБУ для здійснення таких платежів, однак цього зроблено не було. Тобто, при укладанні Кредитного договору №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р. та договорів поруки, для його забезпечення, працівники АТ «ОТПБанк» умисно спланували та застосували незаконну схему погашення кредиту через поточний рахунок боржника, втягнувши мою сім’ю в схему протиправних фінансових операцій з готівковою іноземною валютою. Так, в Кредитному договорі №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р. зазначено, що ЗАТ «ОТПБанк» отримав плату за розрахунково-касове обслуговування (комісію) в розмірі 750 доларів США. Як встановлено Вищим адміністративним судом України в Постанові №К/9991/81569/12 від 09.07.2013р., на здійснення подібних операцій з іноземною валютою необхідна індивідуальна ліцензія НБУ, якої у ЗАТ «ОТПБанк» не було http://reyestr.court.gov.ua/Review/32477156 (копія додається);

При цьому, в 2007-2008р.р. я безперешкодно здійснювала платежі в доларах США через каси ЗАТ«ОТПБанк» на поточний рахунок Відповідача-2 №26207001752253 навіть без договору поруки, що, як стало відомо, було грубим порушенням законодавства (копії квитанцій додаються);

5)  відступлення права вимоги за Кредитним договором №ML-009/249/2008 від 10.04.2008р. ТОВ«ОТПФакторингУкраїна» направлене на приховування зазначених вище порушень Закону та незаконну зміну валюти кредиту на гривню. Нікчемність подібних договорів відступлення права вимоги встановлено Рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області №22-ц/774/380/К/14 від 09.04.2014р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/38179717 (копія додається);

6) розрахунок заборгованості, наданий представником ТОВ «ОТПФакторингУкраїна» є обманом та не враховує окремих платежів.

Так, згідно листа №22-2-1/201065 від 14.09.2011р. (копія додається) працівники АТ «ОТПБанк» здійснили погашення прострочених до сплати процентів за кредитом в сумі 33,59 доларів США шляхом договірного списання з вкладу на вимогу Відповідача-1. В розрахунках заборгованості від ТОВ «ОТПФакторингУкраїна» ця фінансова операція не врахована.

Окрім цього, згідно листа №22-2-1/201066 від 15.09.2011р. (копія додається) працівники АТ «ОТПБанк» здійснили погашення прострочених до сплати процентів за кредитом в сумі 19,86 доларів США шляхом договірного списання з вкладу на вимогу Відповідача-1. В розрахунках заборгованості від ТОВ «ОТПФакторингУкраїна» ця фінансова операція також не врахована.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що представник ТОВ «ОТПФакторингУкраїна» надавав суду суперечливі розрахунки з різноманітними сумами заборгованості з відсутністю зазначених вище фінансових операцій; не надав суду виписку з позичкового рахунку №22334901754871, за яким повинен вестися облік наданого кредиту; надав суду неповну виписку з поточного рахунку №26200901754871 в якій відсутній період з 04.08.2009р. по 16.12.2011р.; можна зробити вмотивований висновок, що розрахунки заборгованості за кредитом, надані  суду ТОВ «ОТПФакторингУкраїна», є недостовірними, що не було враховано Деснянським районним судом м.Києва."

И что ? Как с продолжением процесса, ОТП факи дрогнули ?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 2 months later...

как у Вас дела ??? хотелось бы знать подробности.  

Здравствуйте.

Проигрыш.

Есть в реестре.

Подана кассация.

НО: уже повторно (первый раз было в конце сентября), на 26.11.2014г. апелляция вызывает на устранение арифметических ошибок. Счетаки.

Думаю все дойдет до ЕСПЧ.

 

Для тех кто отслеживает о чем идет речь: НБУ прислал ответ о том, что постановление №158 (на которое ссылался и ссылается ОТП Банк как исключающее получение платежей по кредиту в валюте договора от поручителя) не имеет отношения к кругу лиц вносящих платежи по кредиту.  :)

Как-то так.

post-10338-0-69018200-1416413202_thumb.j

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...