Постановление ВСУ по пересмотру о прекращении ипотеки после исполнения решения суда о взыскании задолженности


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

3 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   3
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   3
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 липня 2016 року

м. Київ

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі:

головуючого Сімоненко В.М.
суддів: Гуменюка В.І., Охрімчук Л.І., 
Лященко Н.П., Яреми А.Г., 
 
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Банк Форум» про припинення дії договору іпотеки за заявою ОСОБА_1 про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28 жовтня 2015 року,

в с т а н о в и л а :

У квітні 2015 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до публічного акціонерного товариства «Банк Форум» (далі – ПАТ «Банк Форум»), у якому, посилаючись на те, що виконав перед банком у повному обсязі зобов’язання з погашення кредиту, просив припинити дію договору іпотеки, укладеного на забезпечення належного виконання кредитного договору.

Рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 30 квітня 2015 року позов задоволено. Припинено дію договору іпотеки від 5 серпня 2008 року. Вирішено питання про судові витрати.

Рішенням Апеляційного суду Чернігівської області від 6 серпня 2015 року рішення районного суду скасовано й у задоволенні позову відмовлено.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28 жовтня 2015 року касаційну скаргу ОСОБА_1 відхилено, рішення Апеляційного суду Чернігівської області від 6 серпня 2015 року залишено без змін.

У поданій до Верховного Суду України заяві ОСОБА_1 просить ухвалу суду касаційної інстанції та рішення суду апеляційної інстанції скасувати і залишити в силі рішення суду першої інстанції, з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), – неоднакового застосування судом касаційної інстанції статей 526, 599 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) у поєднанні зі статтею 625 цього Кодексу.

На підтвердження своїх доводів ОСОБА_1 надав ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 січня 2015 року (справа № 6-41128св14) та від 21 січня 2015 року (справа № 6-42315св14).

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши доводи заявника, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що заява підлягає задоволенню частково.

За положеннями пункту 1 частини першої статті 355 ЦПК України підставою для подання заяви про перегляд судових рішень у цивільних справах є неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

Відповідно до змісту статті 3605 ЦПК України Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, були застосовані правильно.

У справі, яка переглядається, судами встановлено, що 5 серпня 2008 року між акціонерним комерційним банком «Форум», правонаступником якого є ПАТ «Банк Форум», та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір НОМЕР_1, згідно з яким позивач отримав кредит на споживчі цілі в розмірі 58 тис. 400 доларів США строком до 4 серпня 2033 року зі сплатою 13 % річних за користування кредитними коштами.

На забезпечення цього договору між сторонами того ж дня було укладено договір іпотеки, за умовами якого позивач передав в іпотеку банку належну йому на праві власності квартиру АДРЕСА_1.

Унаслідок неналежного виконання ОСОБА_1 грошових зобов’язань щодо своєчасного й повного погашення кредиту виникла заборгованість, у зв’язку з якою рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 8 жовтня 2014 року достроково стягнуто всю суму заборгованості за кредитним договором у розмірі 523 тис. 73 грн 91 коп.

Згідно з наданим позивачем розрахунком на теперішній час наявна заборгованість ОСОБА_1 за кредитним договором НОМЕР_1 від 5 серпня 2008 року, яка виникла у зв’язку з тим, що рішення суду про дострокове стягнення всієї суми заборгованості було виконане лише 4 лютого 2015 року. Крім того, стягнута на його виконання грошова сума в національній валюті була зарахована банком по кредиту за курсом Національного банку України (далі – НБУ) у сумі 23 тис. 1906 грн, що призвело до зменшення загальної суми заборгованості.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з того, що зобов’язання за кредитним договором НОМЕР_1 від 5 серпня 2008 року , які існували між ПАТ «Банк Форум» та ОСОБА_1 припинені сплатою позивачем суми заборгованості, визначеної судовим рішенням, унаслідок чого припинено й договір іпотеки, укладений на забезпечення кредитного договору.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи в задоволенні позову, апеляційний суд виходив з того, що наявність судового рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке виконане через певний проміжок часу, не припиняє правовідносин сторін за договором кредиту й відповідно не припиняє дії договору іпотеки.

Переглядаючи справу в касаційному порядку, суд касаційної інстанції погодився з висновками суду апеляційної інстанції, указавши на правильне застосування судом норм матеріального права, зокрема статей 526, 599 ЦК України.

Однак у наданих для порівняння ухвалах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 січня 2015 року (справа № 6-41128св14) та від 21 січня 2015 року (справа № 6-42315св14) суд касаційної інстанції, передаючи справи на новий апеляційний розгляд, зазначив, що з урахуванням положень статей 526, 599, 625 ЦК України у зв’язку з ухваленням судового рішення про дострокове стягнення усієї суми заборгованості строк договору закінчився, а отже, між сторонами після спливу строку договору існують лише невиконані грошові зобов’язання. 

Викладене свідчить про те, що існує неоднакове застосування судом касаційної інстанції у подібних правовідносин одних і тих самих норм статей 599 та 625 ЦК України.

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції зазначеної норми матеріального права, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України виходить з такого.

Відповідно до статей 526, 530, 610, частини першої статті 612 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином, у встановлений термін, відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

За положеннями частини першої статті 1049 ЦК України позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

За змістом статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання процентів від суми позики у розмірі та порядку встановленому договором або на рівні облікової ставки НБУ, якщо інше не встановлено договором.

У разі порушення боржником строків сплати чергових платежів за договором позики відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України кредитор протягом усього часу до спливу встановленого договором строку виконання основного зобов’язання має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. 

Отже, у випадку пред’явлення вимоги про дострокове повне повернення позики та належних кредитору процентів вважається, що строк договору настав і позичальник повинен повернути кредитору позику у повному обсязі та нараховані на час повернення проценти.

Вимога про дострокове повернення позики та належних процентів може бути задоволена шляхом добровільного повернення позичальником заборгованості або її стягнення в судовому порядку за судовим рішенням.

Відсутність такої вимоги не покладає на позичальника будь-яких зобов’язань щодо дострокового повернення будь-яких сум, які, на думку кредитора, підлягають сплаті, крім тих, які підлягають сплаті на час пред’явлення вимоги.

Відповідно до частини третьої статті 1049 ЦК України грошова позика вважається повернутою в момент зарахування грошової суми, що позичалась, на банківський рахунок позикодавця.

При зарахуванні грошової суми, стягнутої за рішенням суду, на банківський рахунок позикодавця грошова позика вважається повернутою.

Разом з тим статтею 599 ЦК України встановлено, що зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином, а тому з часу зарахування на банківський рахунок сум, стягнутих за рішенням суду або добровільно сплачених позичальником на вимогу про дострокове повернення позики ці зобов’язання вважаються припиненими.

За положеннями статті 1 Закону України «Про іпотеку», частини першої статті 572 ЦК України та частини першої статті 575 іпотека – це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до положень статті 17 Закону України «Про іпотеку» іпотека припиняється у разі припинення основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору.

За системним аналізом зазначених норм права іпотека припиняється в разі припинення основного зобов’язання, зокрема, на підставі виконанням.

При цьому законодавство не вимагає від іпотекодавця будь-яких дій, пов’язаних з припиненням іпотеки оскільки іпотека, за відсутності іншої обґрунтованої заборгованості припиняється за фактом припинення виконанням основного зобов’язання.

Отже, за відсутності обґрунтованої заборгованості позичальника та вимог кредитора на момент виконання рішення суду про дострокове стягнення заборгованості та припинення у зв’язку із цим основного зобов’язання іпотека припиняється.

Ураховуючи вищезазначене, суд апеляційної інстанції, з висновком якого погодився й суд касаційної інстанції, дійшов помилкового висновку про відсутність підстав для припинення іпотеки, а тому судові рішення апеляційної та касаційної інстанції підлягають скасуванню із залишенням без змін рішення суду першої інстанції.

Керуючись пунктом 4 частини першої статті 355, пунктом 1 частини першої, частиною третьою статті 3603, частиною першою, пунктом 2 частини другої статті 3604 ЦПК України, Cудова палата у цивільних справах Верховного Суду України 

п о с т а н о в и л а :

Заяву ОСОБА_1 задовольнити частково.

Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28 жовтня 2015 року та рішення Апеляційного суду Чернігівської області від 6 серпня 2015 року скасувати, залишити в силі рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 30 квітня 2015 року. 

Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 3 частини першої статті 355 ЦПК України.

Головуючий В.М. Сімоненко
Судді : В.І. Гуменюк
Н.П. Лященко
Л.І. Охрімчук
А.Г. Ярема 

Постанова від 6 липня 2016 року № 6-118цс16

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/D51DC84E8BE672DBC2257FF4004DF997

Link to comment
Share on other sites

ВСУ в постановлении пришел к выводу, что при исполнении решения суда либо добровольном погашении задолженности ипотека прекращается даже не смотря на то, что решение суда было исполнено не сразу. При этом указывает, что для этого должна отсутствовать обоснованная задолженность заемщика и требования кредитора на момент исполнения решения суда о досрочном взыскании задолженности и прекращения в связи с этим основного обязательства.

В частности ВСУ в постановлении 6-118цс16 указал:

Відповідно до положень статті 17 Закону України «Про іпотеку» іпотека припиняється у разі припинення основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору.

За системним аналізом зазначених норм права іпотека припиняється в разі припинення основного зобов’язання, зокрема, на підставі виконанням.

При цьому законодавство не вимагає від іпотекодавця будь-яких дій, пов’язаних з припиненням іпотеки оскільки іпотека, за відсутності іншої обґрунтованої заборгованості припиняється за фактом припинення виконанням основного зобов’язання.

Отже, за відсутності обґрунтованої заборгованості позичальника та вимог кредитора на момент виконання рішення суду про дострокове стягнення заборгованості та припинення у зв’язку із цим основного зобов’язання іпотека припиняється.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

12 часов назад, ANTIRAID сказал:

 

Отже, у випадку пред’явлення вимоги про дострокове повне повернення позики та належних кредитору процентів вважається, що строк договору настав і позичальник повинен повернути кредитору позику у повному обсязі та нараховані на час повернення проценти.

 

Объясните мне недалёкому, правильно ли я понимаю из этой фразы, что после предъявления Банком Вымоги к заёмщику Банк утратил возможность на дальнейшее нарахування процентов за пользование кредитом? Или в этой фразе заложен какой-то другой смысл?

Link to comment
Share on other sites

51 минуту назад, Алехандро мучачо сказал:

Объясните мне недалёкому, правильно ли я понимаю из этой фразы, что после предъявления Банком Вымоги к заёмщику Банк утратил возможность на дальнейшее нарахування процентов за пользование кредитом? Или в этой фразе заложен какой-то другой смысл?

Немного не так. Тут речь идет исключительно о сроке исполнения обязательств который настал и с которого начинает исчисляться исковая давность.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Если банк после получения решения суда об обращении взыскания на предмет ипотеки (имущественого поручителя) подал в суд на основного заемщика и суд отказал в связи с пропуском исковой давности - ипотека прекратилась?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 23.07.2016 в 20:30, ANTIRAID сказал:

ВСУ в постановлении пришел к выводу, что при исполнении решения суда либо добровольном погашении задолженности ипотека прекращается даже не смотря на то, что решение суда было исполнено не сразу. При этом указывает, что для этого должна отсутствовать обоснованная задолженность заемщика и требования кредитора на момент исполнения решения суда о досрочном взыскании задолженности и прекращения в связи с этим основного обязательства.

В частности ВСУ в постановлении 6-118цс16 указал:

Відповідно до положень статті 17 Закону України «Про іпотеку» іпотека припиняється у разі припинення основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору.

За системним аналізом зазначених норм права іпотека припиняється в разі припинення основного зобов’язання, зокрема, на підставі виконанням.

При цьому законодавство не вимагає від іпотекодавця будь-яких дій, пов’язаних з припиненням іпотеки оскільки іпотека, за відсутності іншої обґрунтованої заборгованості припиняється за фактом припинення виконанням основного зобов’язання.

Отже, за відсутності обґрунтованої заборгованості позичальника та вимог кредитора на момент виконання рішення суду про дострокове стягнення заборгованості та припинення у зв’язку із цим основного зобов’язання іпотека припиняється.

Тобто якщо в мене така сама ситуація як вищенаведеному прикладі, і до закриття боргу у виконавчій залишилась незначна сума - то тоді я можу її погасити і подати в суд на припинення іпотеки  .Цікаво чи суд прийме до уваги дану постанову ВСУ і рішення буде на мою користь(тобто припинять іпотеку?) Чи знову підуть в суд з донарахуванням курсу доллара, відсотків за період у який я погашала борг через виконавчу? Дайте будь-ласка пораду,вже зовсім заплуталась в цих судах і виконавчих...

Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, mamulka7806 сказал:

Цікаво чи суд прийме до уваги дану постанову ВСУ

Вы думаете в Вашем суде судьи революционеры...))

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Bolt сказал:

Вы думаете в Вашем суде судьи революционеры...))

Тобто не приймуть до уваги постанову? я не зрозуміла Ваш коментар....Мабуть з проблемами цими зовсім не розумію гумор....(

Link to comment
Share on other sites

15 минут назад, mamulka7806 сказал:

Тобто не приймуть до уваги постанову?

А они могут разве не учитывать постанову ВСУ при вынесении решения...

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Bolt сказал:

А они могут разве не учитывать постанову ВСУ при вынесении решения...

укрсуди можуть все!правда на користь тих хто вирішує питання шляхом додаткових заохочень...нажаль...

Link to comment
Share on other sites

31 минуту назад, mamulka7806 сказал:

укрсуди можуть все!правда на користь тих хто вирішує питання шляхом додаткових заохочень...нажаль...

Ну это всё полемика, но для того, чтобы отойти от данной нормы им надо хорошо обосновать свою позицию самим... Вы думаете они это будут делать... ради кого и зачем... оно им надо... Или они хотят сделать революционное решение...))

Link to comment
Share on other sites

35 минут назад, mamulka7806 сказал:

укрсуди можуть все!правда на користь тих хто вирішує питання шляхом додаткових заохочень...нажаль...

Стаття 360-7. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України

Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ще одна  палиця в колеса по моїй справі.Виконавча не надає залишок заборгованості по виконавч.листу.Заяву писала щоб надали.Кажуть що це довго- треба їм звірятись з стягувачем.......бо там була реорганізація у виконавчій і вони не знають точні суми.Хоча всі копії проплат я надала у виконавчу......Кормлять  "завтраками мене".Я кажу що хочу все закрити сьогодні, дайте залишок.Випхали просто мене з кабінету і все.....Що робити?Кажуть коли пройде 10 днів від моєї заяви тоді нададуть відповідь по залишку? А за ці 10 днів,  нотар. ҐЧуловський перепише іпотечну квартиру на кк. Вибачте що  тут полеміку веду..... Просто прошу поради...

 

Edited by mamulka7806
дописала питання
Link to comment
Share on other sites

Тут всё понятно. А вот как быть, если суд, в связи с недоказанностью, полностью отказал кредитору в удовлетворении иска о взыскании задолженности, а ипотека всё ещё висит. Получается, что с одной стороны фактически у должника после решения суда исчезло (и отсутствует в дальнейшем) какое-либо денежное обязательство перед кредитором, но присутствует ипотека, которая обеспечивает несуществующее обязательство. С другой стороны, отказ во взыскании долга за недоказанностью не содержит формулировок о недействительности(или прекращении) основного обязательства. Как быть должнику: подавать иск о недействительности ипотеки или иск о прекращении ипотеки?

Link to comment
Share on other sites

В 27.07.2016 в 00:10, Луи Жовер сказал:

Тут всё понятно. А вот как быть, если суд, в связи с недоказанностью, полностью отказал кредитору в удовлетворении иска о взыскании задолженности, а ипотека всё ещё висит. Получается, что с одной стороны фактически у должника после решения суда исчезло (и отсутствует в дальнейшем) какое-либо денежное обязательство перед кредитором, но присутствует ипотека, которая обеспечивает несуществующее обязательство. С другой стороны, отказ во взыскании долга за недоказанностью не содержит формулировок о недействительности(или прекращении) основного обязательства. Как быть должнику: подавать иск о недействительности ипотеки или иск о прекращении ипотеки?

Це питання, нажаль, на даний час не має однозначної відповіді. Якщо договір ще діючий, іпотека буде "висіти".

Link to comment
Share on other sites

В 24.07.2016 в 12:09, Dimon73 сказал:

Если банк после получения решения суда об обращении взыскания на предмет ипотеки (имущественого поручителя) подал в суд на основного заемщика и суд отказал в связи с пропуском исковой давности - ипотека прекратилась?

Нет.

Link to comment
Share on other sites

В 27.07.2016 в 00:10, Луи Жовер сказал:

Тут всё понятно. А вот как быть, если суд, в связи с недоказанностью, полностью отказал кредитору в удовлетворении иска о взыскании задолженности, а ипотека всё ещё висит. Получается, что с одной стороны фактически у должника после решения суда исчезло (и отсутствует в дальнейшем) какое-либо денежное обязательство перед кредитором, но присутствует ипотека, которая обеспечивает несуществующее обязательство. С другой стороны, отказ во взыскании долга за недоказанностью не содержит формулировок о недействительности(или прекращении) основного обязательства. Как быть должнику: подавать иск о недействительности ипотеки или иск о прекращении ипотеки?

Мое мнение, что оснований ни для недействительности, ни для прекращении ипотеки нет.

Что мешает кредитору устранить недоказанность и подать новый иск?:

 

Link to comment
Share on other sites

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43960086

 

Державний герб України

                              Справа № 750/3270/15-ц

Провадження № 2/750/1518/15

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

30 квітня 2015 року                                                                             м.Чернігів

Деснянський районний суд м. Чернігова

у складі головуючого - судді Логвіної Т.В.,

при секретарі Корж Ю.В.,

за участю представників сторін,

      розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства Банк Форум про припинення іпотеки,

в с т а н о в и в:

У квітні 2015 року позивач звернувся до суду з позовом до відповідача та просить припинити іпотеку двохкімнатної квартири № 78 житловою площею 28,3 кв. м, загальною площею 50,6 кв. м, що знаходиться в місті Чернігові по вулиці Богунського в будинку № 40, за іпотечним договором № 0023/08/27/1- Nv від 05.08.2008 року, укладеного між АКБ Форум та ОСОБА_1, посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за реєстровим номером 7708. Свої вимоги обґрунтовує тим, що 05 серпня 2008 року між АКБ Форум, який в подальшому був перейменований у ПАТ Банк Форум та позивачем був укладений договір споживчого кредиту № 0023/08/27/1- 1 Nv, згідно якого позивачу був наданий кредит в сумі 58 400 доларів США, терміном до 04 серпня 2033 року. В забезпечення виконання взятих на себе зобовязань за кредитним договором, 05.08.2008 року був укладений іпотечний договір, який посвідчений приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за реєстровим № 7708, за умовами якого позивач передав в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме: двокімнатну квартиру АДРЕСА_1. Рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 08 жовтня 2014 року з позивача та його поручителів було стягнуто в солідарному порядку суму заборгованості в розмірі 523 073,91 грн. Постановою від 20.01.2015 року про відкриття виконавчого провадження з виконання виконавчого листа виданого на підставі зазначеного рішення боржнику було запропоновано сплатити заборгованість в добровільному порядку. Скориставшись наданим правом, позивач в добровільному порядку сплатив визначену рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 08.10.2014 року суму заборгованості в повному обсязі та в звязку з повним виконанням рішення суду виконавчі провадження були закінчені, про що державним виконавцем були винесені відповідні постанови від 04.02.2015 року, але відповідач протиправно не припиняє іпотеку майна позивача, у звязку з чим вимушений звернутись до суду з даним позовом.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримала.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав посилаючись на те, що кредитний договір між сторонами не розірваний, договірні відносини не припинені та позивачу нараховується заборгованість по кредиту, у звязку з чим іпотека припиненню не підлягає.

Заслухавши пояснення та дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що 05 серпня 2008 року між АКБ Форум, який в подальшому був перейменований у Публічне акціонерне товариство Банк Форум та ОСОБА_1 був укладений договір споживчого кредиту № 0023/08/27/1- 1Nv , згідно якого позивачу був наданий кредит в сумі 58 400,00 доларів США, терміном до 04 серпня 2033 року .

В забезпечення виконання взятих на себе зобовязань за кредитним договором, 05.08.2008 року був укладений іпотечний договір , який посвідчений приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за реєстровим № 7708, за умовами якого ОСОБА_1 передав в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме: двокімнатну квартиру АДРЕСА_1, загальною площею 50,6 кв.м.

Рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 08 жовтня 2014 року зі ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 було стягнуто в солідарному порядку суму заборгованості за кредитним договором в розмірі 523 073,91 грн.

Відповідно до постанови головного державного виконавця Центрального ВДВС ЧМУЮ від 04.02.2015 року виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа від 05.01.2015 року про стягнення з ОСОБА_1 боргу в розмірі 523073, 91 грн. було закінчено у звязку зі сплатою боржником суми боргу в самостійному порядку.

Згідно ст. 599 ЦК України зобовязання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Суд вважає безпідставними посилання відповідача на наявність заборгованості позивача по кредитному договору, оскільки в судовому засіданні така не наведена належними та допустимими доказами та в судовому засіданні встановлено, що рішенням суду від 08 жовтня 2014 року на користь ПАТ Банк Форум зі ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було стягнуто заборгованість за кредитним договором від 05.08.2008 року в повному обсязі, при примусовому виконанні рішення суду позивач повністю сплатив заборгованість за кредитом, а тому зобовязання за кредитним договором від 05.08.2008 року № 0023/08/27/1- Nv суд вважає припиненими.

Статтею 17 Закону України Про іпотеку визначено, що підставами припинення іпотеки є: припинення основного зобовязання або закінчення строку дії іпотечного договору; реалізація предмета іпотеки відповідно до Закону, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, визнання іпотечного договору недійсним; знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її; з інших підстав, передбачених цим Законом.

Відповідно до умов іпотечного договору від 05.08.2008 року іпотека припиняється виконанням забезпеченого нею основного зобовязання, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Таким чином, враховуючи обставини справи, встановлені в судовому засіданні, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог.

     керуючись ст. ст.10, 60, 209, 212, 213 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов задовольнити.

     Припинити іпотеку двохкімнатної квартири № 78 житловою площею 28,3 кв. м, загальною площею 50,6 кв. м, що знаходиться в місті Чернігові по вулиці Богунського в будинку № 40, за іпотечним договором № 0023/08/27/1- Nv від 05.08.2008 року, укладеного між АКБ Форум та ОСОБА_1, посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за реєстровим номером 7708.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства Банк Форум на користь ОСОБА_1 243 грн. 60 коп. у повернення сплаченого судового збору.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Чернігівської області.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня проголошення в порядку ч. 1 ст. 294 ЦПК України.

      

Суддя

              

                                        

 

Link to comment
Share on other sites

14 часов назад, y.voronizhskiy сказал:

Мое мнение, что оснований ни для недействительности, ни для прекращении ипотеки нет.

Что мешает кредитору устранить недоказанность и подать новый иск?:

 

Я тоже думаю, что строго юридически оснований ни для недействительности, ни для прекращении ипотеки нет. Но надо же как-то вывести имущество должника из под ипотеки. Думаю, для надёжности надо дождаться, чтобы у кредитора прошли сроки исковой давности(там осталось 5 месяцев) и потом атаковать кредитора. Или придётся жить с таким парадоксом, когда кредитор ничего не может взыскать, а должник не может избавиться от ипотеки.

Link to comment
Share on other sites

Только что, Луи Жовер сказал:

Я тоже думаю, что строго юридически оснований ни для недействительности, ни для прекращении ипотеки нет. Но надо же как-то вывести имущество должника из под ипотеки. Думаю, для надёжности надо дождаться, чтобы у кредитора прошли сроки исковой давности(там осталось 5 месяцев) и потом атаковать кредитора. Или придётся жить с таким парадоксом, когда кредитор ничего не может взыскать, а должник не может избавиться от ипотеки.

Даже, если прошла исковая давность, то какие основания для прекращения обязательств?

ВСУ нас уже многое изменил, но это окончательно смешает не связанные институты гражданского права.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 06.08.2016 в 15:29, y.voronizhskiy сказал:

Даже, если прошла исковая давность, то какие основания для прекращения обязательств?

ВСУ нас уже многое изменил, но это окончательно смешает не связанные институты гражданского права.

Тогда получается, что для прекращения ипотеки остаётся только ждать, когда закончится срок действия ипотечного договора ? 

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, Луи Жовер сказал:

Тогда получается, что для прекращения ипотеки остаётся только ждать, когда закончится срок действия ипотечного договора ? 

Его в большинстве случаев нет.

Если будет хотя бы одно решение ВССУ, подтверждающее возможность прекращение ипотеки в связи с пропуском исковой давности, тогда можно говорить о возможности прекращении ипотеки на таких основаниях.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...