у юристов Приватбанка отсутствуют полномочия на ведения дел


Recommended Posts

Поделюсь своей практикой борьбы с Прихватбанком, который настолько уже распоясался, что из задолженность в 4 000,00 грн. планирует взыскать за 5 лет!!!! просрочки все 80 000,00 грн.

    В судебном заседании (предварительном было установлено, что юрист, который подал иск и ходит в суд отсутствует компетенция, т.к. его доверенность не соответствует форме и содержанию, а именно (приведу выдержки из ходатайства):

 

1) относительно формы доверенности:

Відповідно до ст. 119 ЦПК України якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

            Згідно із ст. 245 ЦК України форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою цієї статті.           

Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012  № 296/5, довіреність, яка видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, у якій застережено право на передоручення, або після подання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність. На основній довіреності робиться відмітка про передоручення. Посвідчені нотаріусами довіреності підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей у порядку, встановленому Положенням про Єдиний реєстр довіреностей, що затверджене наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 р. N 111/5.

            Також згідно до вищезазначеного Порядку у довіреності, виданій в порядку передоручення, не допускається передання повіреній особі права на передоручення; така довіреність не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю; строк її дії не може перевищувати строку дії основної довіреності; в цій довіреності мають бути вказані час і місце посвідчення основної довіреності, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видана основна довіреність, і особи, якій вона передоручає свої повноваження, а в необхідних випадках і їх службове становище.

Як вбачається із матеріалів судової справи довіреність №ХХХХХХХ р., яка видана на ххххххххх, складена у простій письмовій формі та підписана Секретарем правління банку Єрикаловою І.О., яка діє на підставі нотаріально складеної довіреності.

Стаття 219 ЦК України передбачає, що у разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину такий правочин є нікчемним.

Таким чином, довіреність №ххххххх р., що видана у порядку передоручення,  за неналежною формою - є нікчемною довіреністю, тобто такою яка не укладена та не породжує настання процесуальних прав, у тому числі на підписання і подання позовної заяви.

Тому позовна заява про стягнення заборгованості за кредитним договором подана і підписана особою (хххххххххх), яка не має повноважень (недієздатна) на ведення справи, також не має повноваження на ведення справи і у осіб, які ходять у судове засідання від імені Позивача, тому що не є належними представниками.

 

2) что касается содержания судья по этому поводу вынес определение, но не учел форму доверенности - дело http://reyestr.court.gov.ua/Review/32306403

 

 

Ситенко А. І.

Номер провадження2/268/178/13

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МАКІЇВКИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Провадження № 2/268/178/13 Справа № 0526/3865/2012У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


19 червня 2013 року м. Макіївка


Кіровський районний суд міста Макіївки Донецької області у складі:


головуючий суддя Ситенко А.І.

при секретарі Рудій С.Е.

за участю сторін:

представника позивача Утушкіна О.М.

відповідача ОСОБА_3

представника відповідача ОСОБА_4розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні місцевого суду в місті Макіївка справу за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором,


У С Т А Н О В И В:


11 вересня 2012 року публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» звернулось до суду з позовом до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, мотивуючи заявлені вимоги невиконанням відповідачем взятих на себе зобов'язань за правочином.

В судовому засіданні представником відповідача ОСОБА_3 - ОСОБА_4, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності фізичної особи, заявлено клопотання про залишення позовної заяви без розгляду, оскільки її було подано особою, яка не має будь - яких повноважень на ведення справи, а саме довіреність на звернення до суду з позовом на ім'я представника банку ОСОБА_5 було видано особою, яка не мала на це відповідних повноважень. Крім того, вказана довіреність не була посвідчена нотаріально, тому вона, як договір є нікчемною.

Вислухавши думку відповідача, який підтримав зазначене клопотання, представника позивача, який заперечував проти його задоволення, посилаючись на його безпідставність, суд установив наступне.

11 вересня 2012 року до Кіровського районного суду міста Макіївки надійшла позовна заява публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення з ОСОБА_3 заборгованості за кредитним договором. Вказана позовна заява підписана представником публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» ОСОБА_5

До позовної заяви додана довіреність № 7607627-О від 13 жовтня 2011 року, з тексту якої убачається, що публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» в особі секретаря правління ОСОБА_8, яка діє на підставі статуту підприємства, протоколу № 14 від 08 грудня 2009 року засідання наглядової ради ПАТ КБ «Приватбанк» та довіреності № 45 від 26 травня 2011 року, виданою главою правління банку і посвідченою приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округа, уповноважує менеджера філії «Донецьке регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 представляти інтереси банку у загальних судах всіх інстанцій, з наданням прав, передбачених законодавством для: позивача, заявника, стягувача, заінтересованої особи, включаючи перелік відповідних прав, у тому числі подавати, підписувати, представляти та підтримувати позови.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 38 ЦПК України юридичних осіб представляють їхні органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх представники.

За правилами статті 244 ЦК України представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи (ст. 246 ЦК України).

Зі змісту нотаріально посвідченої довіреності від 26 травня 2011 року № 45, на яку є посилання в спірній довіреності, убачається, що публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» в особі секретаря голови правління ОСОБА_7 уповноважує секретаря правління банку ОСОБА_6 бути представником ПАТ КБ «Приватбанк» перед будь - якими юридичними особами незалежно від організаційно - правової форми; форми власності; галузевої належності, підпорядкування; самозайнятими особами - платниками податків України, які є фізичними особами - підприємцями або провадять незалежну професійну діяльність; іншими фізичними особами, з переліком прав на вирішення відповідних питань.

Таким чином, секретар правління публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» ОСОБА_6 є представником банківської установи перед третіми особами за довіреністю.

Вже від свого імені, як представника ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 видала довіреність представнику філії ОСОБА_5 представляти інтереси банку в судах з правом, зокрема подавати, підписувати, представляти та підтримувати позови.

Довіреність, складена від імені юридичної особи, підпорядковується загальним положенням про довіреності та її обов'язкові реквізити (ст. ст. 245, 247 ЦК України).

Представник у відповідності до вимог частини 1 статті 240 ЦК України зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати свої повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє.

З наведених норм закону випливає, що право на передоручення виникає на підставах, передбачених договором або законом, тому службовці, яким довіреність видана від юридичної особи, мають право передавати надані їй повноваження шляхом видачі нової довіреності іншим суб'єктам лише у випадках, коли таке право передбачено в договорі - їх довіреності, на якому ґрунтуються їхні представницькі повноваження.

У тексті довіреності № 45 від 26 травня 2011 року, виданої юридичною особою ПАТ КБ «Приватбанк» секретарю правління банку ОСОБА_6, повноваження вести будь - які справи в судах в інтересах банку з усіма правами наданими законодавством для позивача, відсутні. Крім того, дана довіреність видана без права передовіри іншим особам, та є чинною до її скасування особою, яка її видала.

Приймаючи до уваги відсутність права секретаря правління банку ОСОБА_6 на ведення в інтересах юридичної особи справ в судах, суд дійшов висновку, що видана нею 13 жовтня 2011 року довіреність № 7607627-О на ім'я представника банку ОСОБА_5 з наданням йому відповідних прав, передбачених законодавством для позивача, у тому числі право на звернення до суду з позовною заявою, виходило за межі її повноважень, наданих головою правління банку за довіреністю № 45 від 26 травня 2011 року.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 207 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи.

Проаналізувавши викладені обставини суд визнає клопотання представника відповідача про залишення позовної заяви без розгляду обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.


На підставі вищевикладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 207 ЦПК України суд,


У Х В А Л И В:


Позовну заяву публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, залишити без розгляду.


Апеляційну скаргу на ухвалу суду може бути подано Апеляційному суду Донецької області через Кіровський районний суд м. Макіївки протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення - протягом п'яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.


Суддя: А.І. Ситенко

 

 

Боритесь - и поборите. Т.Г. Шевченко

 

ЖДУ КОММЕНТОВ.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

У меня в деле есть доверенность от секретаря правления Ерикаловай от 21.03.2011,  с таким же номером протокола заседания !4 , но в доверенности отсутствует  ссылка и номер на нотариальную доверенность на ее имя, т. е. она действует только на основании протокола № 14 , но  самого протокола где можно былоб увидеть полномочия этой Ериколовой нет(( как быть в таком случае?

Link to comment
Share on other sites

У меня в деле есть доверенность от секретаря правления Ерикаловай от 21.03.2011,  с таким же номером протокола заседания !4 , но в доверенности отсутствует  ссылка и номер на нотариальную доверенность на ее имя, т. е. она действует только на основании протокола № 14 , но  самого протокола где можно былоб увидеть полномочия этой Ериколовой нет(( как быть в таком случае?

сама  себе же и отвечаю))))

 

 

Дата документу 16.07.2013

ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 636/2847/13-ц

2/636/1183/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2013 року м. Чугуїв

Суддя Чугуївського міського суду Харківської області Білінська О.В., розглянувши позовну заяву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості,

Встановив:

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» звернулось до суду з вищезазначеною позовною заявою, яка підлягає залишенню без руху, оскільки подана з порушенням вимог ст. 119, ст. 120 ЦПК України. Так, відповідно до вимог ст. 119, 120 ЦПК України позовна заява повинна містити зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування; позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Однак, позивачем не надано копії всіх документів, доданих до позову, а саме, відсутня копія довіреності, квитанції про сплату судового збору. Згідно ч. 8 ст. 119 ЦПК України, якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження. Позов підписано представником позивача Боровець В.П. Однак, до позову додана копія довіреності, завірена представником на ім'я якого вона видана. Вказана копія довіреності містить підпис особи - секретаря голови правління, повноваження якої не підтверджено належним чином, оскільки відсутні копії відповідних документів, якими можуть бути, наприклад, рішення загальних зборів щодо обрання секретаря правління банку, копії установчих документів, наказ про призначення секретаря правління банку тощо.

Згідно змісту довіреності, її дія припиняється у разі припинення трудових відносин між представником та банком, зміни посади представника. Однак, дані щодо посади представника, перебування ним на цій посаді на час підписання позову від імені позивача, тобто наявності у представника повноважень на пред'явлення позову від імені позивача відсутні.

У зв'язку з вищевикладеним, оскільки позовна заява подана без додержання вимог, викладених у ст. 119 ЦПК України, суд залишає позовну заяву без руху і надає позивачу строк для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст. 119, ст. 121 ЦПК України,

Ухвалив:

Позовну заяву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості залишити без руху, надати позивачу строк для усунення недоліків - п'ять днів з дня отримання позивачем копії ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

 

Link to comment
Share on other sites

сейчас подана апелляция - пишут, что Ерикалова и местные юристы работники банка, а значит и доверенность выдана правильно - печать и подпись работника банка есть. Однако норма ст. 246 ГКУ является общей, по отношению к специальной норме - 245 ГКУ, которую еще никто не отменял: если доверенность выдана в порядке передоверия - пожалуйста к нотариусу.

Что касается доверенности на Ерикалову от марта 2011 - то в ней отсутствуют процесуальные полномочия на иных представителей по выдаче доверенности + доверенность выдана без права передоверия (смотри ухвалу).

 

Прошу отписаться по данному тезису.

Link to comment
Share on other sites

на первый взгляд риторический, мы выиграли апеляцию, однаком мотивировочную часть еще не видел, однако суды избегают (просто игнорируют) рассматривать по сути вопрос по нарушению Прихватбанком закона по форме доверенности (ничтожности одностороннего правочина) и в заседание допустили юриста с простой письменной доверенностью. Жду полный текст Ухвалы апелляции. Выложу на форуме.

Link to comment
Share on other sites

в чем проблема? тезис риторический, по моему глубочайшему ИМХОу)))

на первый взгляд риторический, мы выиграли апеляцию, однаком мотивировочную часть еще не видел, однако суды избегают (просто игнорируют) рассматривать по сути вопрос по нарушению Прихватбанком закона по форме доверенности (ничтожности одностороннего правочина) и в заседание допустили юриста с простой письменной доверенностью. Жду полный текст Ухвалы апелляции. Выложу на форуме.

Link to comment
Share on other sites

на первый взгляд риторический, мы выиграли апеляцию, однаком мотивировочную часть еще не видел, однако суды избегают (просто игнорируют) рассматривать по сути вопрос по нарушению Прихватбанком закона по форме доверенности (ничтожности одностороннего правочина) и в заседание допустили юриста с простой письменной доверенностью. Жду полный текст Ухвалы апелляции. Выложу на форуме.

ждем-с...

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Было бы хорошо получить копию доверенности Ерикаловой, на которую ссылается суд.

У тексті довіреності № 45 від 26 травня 2011 року, виданої юридичною особою ПАТ КБ «Приватбанк» секретарю правління банку ОСОБА_6, повноваження вести будь - які справи в судах в інтересах банку з усіма правами наданими законодавством для позивача, відсутні. Крім того, дана довіреність видана без права передовіри іншим особам, та є чинною до її скасування особою, яка її видала.

 

Но если данный факт (отсутствие полномочий) установлен судом, то это уже что-то.

Link to comment
Share on other sites

сама  себе же и отвечаю))))

 

 

Дата документу 16.07.2013

ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 636/2847/13-ц

2/636/1183/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2013 року м. Чугуїв

Суддя Чугуївського міського суду Харківської області Білінська О.В., розглянувши позовну заяву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості,

Встановив:

Згідно змісту довіреності, її дія припиняється у разі припинення трудових відносин між представником та банком, зміни посади представника. Однак, дані щодо посади представника, перебування ним на цій посаді на час підписання позову від імені позивача, тобто наявності у представника повноважень на пред'явлення позову від імені позивача відсутні.

У зв'язку з вищевикладеним, оскільки позовна заява подана без додержання вимог, викладених у ст. 119 ЦПК України, суд залишає позовну заяву без руху і надає позивачу строк для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст. 119, ст. 121 ЦПК України,

Ухвалив:

Позовну заяву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості залишити без руху, надати позивачу строк для усунення недоліків - п'ять днів з дня отримання позивачем копії ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

 

 

Добросовестная судья попалась, что является большой редкостью.

Я думаю, что вряд ли Приват оставлял дело у этой судьи.

На позитивное решение могли бы и не надеяться.

Link to comment
Share on other sites

Копия самой доверки на имя Ерикаловой в материалах дела была? Суд вроде ее читал...

А как бы получить ее себе на мыло uran235@ukr.net...?

Хочу Привату скрутить мелкую фигу :)

Link to comment
Share on other sites

на первый взгляд риторический, мы выиграли апеляцию, однаком мотивировочную часть еще не видел, однако суды избегают (просто игнорируют) рассматривать по сути вопрос по нарушению Прихватбанком закона по форме доверенности (ничтожности одностороннего правочина) и в заседание допустили юриста с простой письменной доверенностью. Жду полный текст Ухвалы апелляции. Выложу на форуме.

Cогласен ,я на всех заседаниях судов заявляю ,что представитель  Прихватбанка  не есть  законным представителем .поскольку нет доверенности нотариально заверенной + к доверенности нет данных ,что представитель находится на посаде в банке. ...Но ...судьи не хотят этого слышать и слушать ,начинают рассматривать дело. Я про это заявлял на заседаниях ВССУ .Но тем пофиг. Судьи заявили : Мы ж допустили дело к рассматрению ...Хотя заявлять об этом надо. Вообще надо проверять доверенности представителей банков,поскольку там можно обнаружить такое...! Судьи не проверяют. Мы вообще хотели прикольнутся : подать позов на Азарова или Арбузова или Янычара  про стягнення боргу  с них от имени Прихватбанка в их Жовтневий или же Индустриальный суд Днепра. Я думаю ,что суд удовлетворил бы такой иск. В позове можно поставить закорлючку типа : Янсон расписался,заплатить самим в Привате судовой сбор и подать  по приколу. написать ,чтоб справу рассмотрели за выдсутныстю представника Позивача,не заперечуэмо проти заочного рышення. 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Нужно не заявлять-а апеляционные жалобы писать на открытие производства по делу! и в апеляции проверять- а есть ли вообще основания для открытия производства?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

сейчас подана апелляция - пишут, что Ерикалова и местные юристы работники банка, а значит и доверенность выдана правильно - печать и подпись работника банка есть. Однако норма ст. 246 ГКУ является общей, по отношению к специальной норме - 245 ГКУ, которую еще никто не отменял: если доверенность выдана в порядке передоверия - пожалуйста к нотариусу.

Что касается доверенности на Ерикалову от марта 2011 - то в ней отсутствуют процесуальные полномочия на иных представителей по выдаче доверенности + доверенность выдана без права передоверия (смотри ухвалу).

 

Прошу отписаться по данному тезису.

Ну вот ещё одна доверенность Привата, где у Ерикалловой уже другая доверенность:

 

d5299108c091.jpg[/url]

 

 

Ну а подписи Дубилета и Ерикаловой где ?  Где нотариальная заверение, как передовереность ?  Где срок доверенности ?

Link to comment
Share on other sites

Мне давеча доверку завернули по 42-й  ЦПК заверенной ЖЭКом

Никогда с места работы или из ЖЭКа не заворачивали, а тут судья сказала, что

"Я ваще не знаю шо это за ЖЭК и реально ли люди там проживают...А принесите мне справочку о составе семьи подписанную этим же ЖЭКом и с такой же печатью"

- я канешна начал грить, что ЦПК не предусматривает никаких подтверждающих документов к доверке...Но судья улыбалась и вежливо, но настойчиво просила...Аргументируя кроме всего тем, что и на рабочие доверки от ЮЛ она просит документ, подтверждающий что чел. работает на этом предприятии.

Я залупаться не стал, она уже вынесла положительное решение по подобному иску, сейчас в слушании второе...Так что пообещал принести...цена вопроса 20 грн.

 

Так вот, нам бы еще с Привата справочку попросить, что г-н Тильный действительно оформлен на должность зам. директора...и что есть такая филия (не указанная), и что есть такое направление...и это не написанная от балды должность ;)

Думаю, и тут будут нестыкухи....

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Мне давеча доверку завернули по 42-й  ЦПК заверенной ЖЭКом

Никогда с места работы или из ЖЭКа не заворачивали, а тут судья сказала, что

"Я ваще не знаю шо это за ЖЭК и реально ли люди там проживают...А принесите мне справочку о составе семьи подписанную этим же ЖЭКом и с такой же печатью"

- я канешна начал грить, что ЦПК не предусматривает никаких подтверждающих документов к доверке...Но судья улыбалась и вежливо, но настойчиво просила...Аргументируя кроме всего тем, что и на рабочие доверки от ЮЛ она просит документ, подтверждающий что чел. работает на этом предприятии.

Я залупаться не стал, она уже вынесла положительное решение по подобному иску, сейчас в слушании второе...Так что пообещал принести...цена вопроса 20 грн.

 

Так вот, нам бы еще с Привата справочку попросить, что г-н Тильный действительно оформлен на должность зам. директора...и что есть такая филия (не указанная), и что есть такое направление...и это не написанная от балды должность ;)

Думаю, и тут будут нестыкухи....

Уверен в этом. А вот если в суд явиться другой представитель (не барское это дело заступнику директора в суды ходить) с нормальной заверенной доверенностью, вот и будет повод прямо в заседании доверенности и сравнить.  Вот и доказ, что иск подан ненадлежащим представителем, отсюда и иск ненадлежащий. 

Link to comment
Share on other sites

Тильный подписует иски...а в суд ходят девачки и мальчики...с такими же доверками.

Так что есть повод и не  допусть представителя к заседанию...и вернуть исковое взад Привату.

 

ЗЫ - неправильные доверки - это не мелочь. Приват знает, что делает. На такой поверхностной фигне он не прокалывается. Но это - мина управляемого взрыва, заложенная сразу в каждое решение.

ПРиват может снести практически любое решение в ВССУ, т.к.  всегда может написать, что иск подан неуполномоченным лицом, на заседание ходил непонятно кто без доверки, так что решение как минимум заочное, а как максимум - неправосудное.

И фффсё :)

Link to comment
Share on other sites

Тильный подписует иски...а в суд ходят девачки и мальчики...с такими же доверками.

Так что есть повод и не  допусть представителя к заседанию...и вернуть исковое взад Привату.

 

ЗЫ - неправильные доверки - это не мелочь. Приват знает, что делает. На такой поверхностной фигне он не прокалывается. Но это - мина управляемого взрыва, заложенная сразу в каждое решение.

ПРиват может снести практически любое решение в ВССУ, т.к.  всегда может написать, что иск подан неуполномоченным лицом, на заседание ходил непонятно кто без доверки, так что решение как минимум заочное, а как максимум - неправосудное.

И фффсё :)

А какие основания Примат при повторном обращении в суд придумает, если суд откажет? 

Link to comment
Share on other sites

Те же :)

Решения нет.

Можно подать новый ис по тем же основаниям, т.к. спор не решен.

И подадут уже в другой суд...другому судье...Который примет правильное решение :)

ЗЫ - Я так думаю.

ЗЗЫ - Во всяком случае, когда я в конце заседания заявил, что у меня (как оказалось ;)) закончилась доверка  еще три месяца назад , судья Слюсар орала так, что все вороны в округе улетели на Карлаганку :) Там было тише :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Те же :)

Решения нет.

Можно подать новый ис по тем же основаниям, т.к. спор не решен.

И подадут уже в другой суд...другому судье...Который примет правильное решение :)

ЗЫ - Я так думаю.

ЗЗЫ - Во всяком случае, когда я в конце заседания заявил, что у меня (как оказалось ;)) закончилась доверка  еще три месяца назад , судья Слюсар орала так, что все вороны в округе улетели на Карлаганку :) Там было тише :)

Это от АНД или Индустриального ?  :)

А в случае, если суд откажет из-за пропуска ИД?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...