Постановление ХОАС оставленное в силе ХААС о неправомерности применения 3-х летнего срока предъявления исполнительного документа выданного ранее


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

3 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   3
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   3
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

Харківський окружний адміністративний суд
61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, [email protected]

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Харків

"23" грудня 2016 р.

№ 820/6376/16 

Харківський окружний адміністративний суд у складі

Головуючого судді Спірідонов М.О. 
за участю секретаря судового засідання Хмелівська Н.М. 

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського окружного адміністративного суду адміністративну справу за позовом

Харківського державного вищого училища фізичної культури № 1 до Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова про визнання протиправним дій та зобов'язання вчинити певні дії ,

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Харківське державне вище училище фізичної культури № 1, звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом, в якому просить суд:

1. Визнати протиправними дії Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (вул. Бакуліна, б. 18, м. Харків, 61166, код ЄДР 37999654) із здійснення безспірного списання коштів на підставі наказу господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12;

2. Зобов'язати Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (вул. Бакуліна, б. 18, м. Харків, 61166, код ЄДР 37999654) на підставі п. 9 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, у зв'язку з пред'явленням до виконання з пропущенням установленого строку, повернути наказ господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12 товариству з обмеженою відповідальністю Буд-Норма (вул. ОСОБА_1 (Котлова), б. 19, м. Харків, 61017, код ЄДР 34390176);

3. Зобов'язати Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (вул. Бакуліна, б. 18, м. Харків, 61166, код ЄДР 37999654) утриматися від вчинення дій, направлених на здійснення безспірного списання коштів на підставі наказу господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12; 

В обґрунтування позову зазначено, що позивачем від відповідача отримано повідомлення про здійснення безспірного списання коштів з рахунків № 05-23/805 від 16.11.2016 на підставі наказу Господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12, при тому, що строк предявлення цього наказу до виконання встановлено судом до 16.04.2015, тобто такий строк на момент предявлення наказу до виконання є пропущеним, що унеможливлює здійснення безспірного списання коштів з рахунків позивача за таким наказом.

Позивач з зазначеним не погоджується, вважає такі дії відповідача незаконними та такими, що порушують його законні права та інтереси.

Представник позивача в судове засідання зявився, позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив суд їх задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав до суду письмові заперечення проти позовних вимог та просив суд розгляд справи провести за його відсутності.

Судом встановлено, що Господарським судом Харківської області 07.05.2014 на виконання рішення господарського суду Харківської області від 01.11.2012 та постанови Вищого господарського суду від 15.04.2014 по справі № 5023/2735/12 видано наказ про стягнення боргу з Харківського державного вищого училища фізичної культури № 1 на користь ТОВ «Буд-Норма», строк предявлення до виконання якого встановлено судом до 16.04.2015, тобто в межах одного року згідно з пунктом 2 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» № 606-XIV від 21.04.1999, редакція якого діяла на момент видачі такого наказу.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 21.06.2016 по справі № 5023/2735/12, залишеною без змін постановами Харківського апеляційного господарського суду від 19.07.2016 та Вищого господарського суду України від 04.10.2016, у задоволені заяви ТОВ «Буд-Норма» про визнання поважними причин пропуску строку предявлення на виконання вказаного наказу та його відновлення відмовлено у повному обсязі.

15.11.2016 відповідачем від ТОВ «Буд-Норма» отримано заяву про виконання наказу Господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12 та розпочате його фактичне виконання шляхом здійснення безспірного списання коштів з рахунків позивача згідно з повідомлення № 05-23/805 від 16.11.2016.

Вислухавши пояснення позивача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає частковому задоволенню.

Суд зазначає, 02.06.2016 Верховною Радою України прийнятий Закон України № 1404-VIII «Про виконавче провадження» (далі Закон України № 1404-VIII), який набрав чинності 05.10.2016, тобто з одночасним набранням чинності Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" № 1403-VIII, відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення».

Згідно з ч. 1 ст. 12 вказаного Закону України № 1404-VIII виконавчі документи предявляються до примусового виконання протягом трьох років.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 зазначеного Закону України № 1404-VIII рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 затверджено Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників.

Відповідно до п. 5 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» вищевказаного Закону виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, предявляються до виконання у строки, встановлені цим Законом, тобто протягом трьох років.

Статтею 58 Конституції України закріплено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно з ч. 3 ст. 5 Цивільного Кодексу України якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

У рішенні Конституційного Суду України від 05.04.2001 по справі № 3-рп/2001 зазначено, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом.

Цим же рішенням Конституційного Суду України встановлено, що закріплення принципу незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів є гарантією безпеки людини і громадянина, довіри до держави. Винятки з цього конституційного принципу, тобто надання закону або іншому нормативно-правовому акту зворотної сили, передбачено частиною першою статті 58 Конституції України, а саме: коли закони або інші нормативно-правові акти пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно з ст. 91 Конституції України Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією.

Статтею 94 Конституції України визначено порядок набрання чинності прийнятими законами України.

Таким чином, на момент початку вчинення оспорюваної дії відповідачем, а саме здійснення безспірного списання коштів з рахунків згідно повідомлення № 05-23/805 від 16.11.2016 на підставі наказу Господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12, строк предявлення до виконання останнього був вже пропущений, а у визнанні поважними причин такого пропущення та відновлення такого строку судом було відмовлено.

Частиною 6 ст. 12 Закон України № 1404-VIII встановлено, що виключно у судовому порядку здійснюється поновлення пропущеного строку для предявлення виконавчого документу до виконання.

Отже, безпідставними є трактування відповідачем у своїх письмових запереченнях застосування пункту 5 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII, на підставі якого ним фактично надається зворотня дія цьому закону, всупереч положень ст. 58 Конституції України.

З тих же підстав судом не береться до уваги субєктивне розуміння відповідачем правової позиції Конституційного Суду України, викладеної у рішенні від 09.02.1999 у справі № 1-рп/99, оскільки у цьому рішенні Конституційний Суд України вирішив, що положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи).

Проте, спірні правовідносини, які є предметом розгляду у справі, не полягають у площині юридичної відповідальності фізичних осіб, що і виключає можливість зворотної дії часу Закону України № 1404-VIII відносно них, адже субєктами таких правовідносин є саме юридичні особи.

Згідно з ст. 1512 Конституції України рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обовязковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Таким чином суд приходить до висновку, що положення Закону України від 02.06.2016 № 1404-VIII «Про виконавче провадження» в частині строків предявлення виконавчих документів до виконання, визначених у ч. 1 ст. 12 цього Закону, в аспекті положень пункту 5 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, розповсюджуються виключно на виконавчі документи видані з дня прийняття цього Закону та до набрання ним чинності, оскільки застосування поняття «набрання чинності законом» у спірних правовідносинах не може зводитись лише до визначення певної календарної дати, а повинно невідємно повязуватись із моментом прийняття відповідного закону при неухильному дотримуванні принципу незворотності дії законів у часі.

Відповідно до ст. 11, 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відповідності до ч. 2 ст. 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Враховуючи викладене вище, суд приходить до висновку, що позовна вимога про визнання протиправними дій відповідача із здійснення безспірного списання коштів на підставі наказу господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12 є такою, що підлягає задоволенню.

Що стосується інших вимог позивача, а саме вимог щодо зобовязань відповідача на підставі п. 9 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, у звязку з пред'явленням до виконання з пропущенням установленого строку, повернути наказ господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12 товариству з обмеженою відповідальністю «Буд-Норма» та зобовязання утриматися від вчинення дій, направлених на здійснення безспірного списання коштів на підставі такого наказу, суд зазначає наступне.

В постанові Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 року за № 13 викладено позицію щодо неможливості суду підміняти собою органи владних повноважень, згідно якої суд не може підміняти державний орган, рішення якого оскаржується, приймаючи замість рішення, яке визнається протиправним, інше рішення, яке б відповідало закону, та давати вказівки, які б свідчили про вирішення питань, які належать до компетенції такого суб'єкта владних повноважень.

Як зазначено Європейським судом з прав людини у рішеннях по справах "Кумпене і Мазере проти Румунії" від 17.12.2004, "Фадєєва проти Росії" від 09.06.2005, завдання суду при здійсненні його контрольної функції полягає не в тому, щоб підміняти органи державної влади.

Пунктом 1 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215 передбачено, що Державна казначейська служба України (Казначейство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів, яка відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII, Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, здійснює виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, а отже повноваження відповідача щодо прийняття виконавчих документів до виконання чи відмову у прийняття та їх повернення належить до виключної компетенції відповідача, а тому суд згідно положень ч. 3 п. 4 ст. 17 КАС України не може підміняти собою відповідача, оскільки дана дія є виключною компетенцією відповідача.

Керуючись ст.ст. 4, 7, 86, ч.1 ст.158, 160-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України Харківський окружний адміністративний суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Харківського державного вищого училища фізичної культури № 1 до Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова про визнання протиправним дій та зобов'язання вчинити певні дії задовольнити частково.

Визнати протиправними дії Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (вул. Бакуліна, б. 18, м. Харків, 61166, код ЄДР 37999654) із здійснення безспірного списання коштів на підставі наказу господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12.

В іншій частині задоволення позовних вимог відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня її проголошення та з дня отримання копії постанови, у разі проголошення постанови суду, яка містить вступну та резолютивну частини, а також прийняття постанови у письмовому провадженні.

Якщо субєкта владних повноважень, у випадках та порядку, передбаченому частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення пятиденного строку з моменту отримання субєктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова у повному обсязі виготовлена 26 грудня 2016 року.

Суддя Спірідонов М.О.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63675777

Link to comment
Share on other sites

Державний герб України

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 р.

Справа № 820/6376/16

Колегія суддів Харківського апеляційного адміністративного суду у складі

Головуючого судді: Зеленського В.В.
Суддів: Чалого І.С. , Пянової Я.В.

за участю секретаря судового засідання Городової А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного адміністративного суду адміністративну справу за апеляційними скаргами Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд-Норма" на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23.12.2016р. по справі № 820/6376/16

за позовом Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 

до Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Буд-Норма" 

про визнання протиправним дій та зобовязання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИЛА:

22 листопада 2016 року Харківське державне вище училище фізичної культури № 1(далі по тексту - позивач) звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (далі по тексту - відповідач), третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Буд-Норма", в якому просило суд:

- визнати протиправними дії Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (вул. Бакуліна, б. 18, м. Харків, 61166, код ЄДР 37999654) із здійснення безспірного списання коштів на підставі наказу господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12;

- зобов'язати Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (вул. Бакуліна, б. 18, м. Харків, 61166, код ЄДР 37999654) на підставі п. 9 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, у зв'язку з пред'явленням до виконання з пропущенням установленого строку, повернути наказ господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12 товариству з обмеженою відповідальністю Буд-Норма (вул. ОСОБА_1 (Котлова), б. 19, м. Харків, 61017, код ЄДР 34390176);

- зобов'язати Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (вул. Бакуліна, б. 18, м. Харків, 61166, код ЄДР 37999654) утриматися від вчинення дій, направлених на здійснення безспірного списання коштів на підставі наказу господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 23.12.2016 року адміністративний позов Харківського державного вищого училища фізичної культури № 1 до Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова про визнання протиправним дій та зобов'язання вчинити певні дії задоволено частково.

Визнано протиправними дії Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (вул. Бакуліна, б. 18, м. Харків, 61166, код ЄДР 37999654) із здійснення безспірного списання коштів на підставі наказу господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12.

В іншій частині задоволення позовних вимог відмовлено.

Позивач, не погодившись з рішенням суду першої інстанції, подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати постановою Харківського окружного адміністративного суду від 23.12.2016 року по справі №820/6376/16 за позовом Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 до Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова про визнання дій протиправними, зобовязання зчинити певні дії, зобовязання утриматися від вчинення певних дій, в частині відмови у задоволенні позовних вимог про зобовязання вчинити певні дії, зобовязання утриматися від вчинення певних дій, прийняти у цій частині нове рішення, яким такі позовні вимоги задовольнити.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги посилається на те, що постанова суду першої інстанції є необґрунтованою, безпідставною, такою, що ухвалена судом першої інстанції із неповним зясуванням обставин справи, що мають значення для справи, із порушенням норм матеріального права та процесуального права, що зумовлює необхідність її скасування судом апеляційної інстанції із ухваленням нового рішення по суті позовних вимог у цій частині.

Третя особа, Товариство з обмеженою відповідальністю "Буд-Норма" також подало апеляційну скаргу, в якій просило, постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23 грудня 2016 року по справі № 820/6376/16 скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову Харківського державного вищого училища фізичної культури № 1 відмовити в повному обсязі.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги посилається на те, що постановою Харківського окружного адміністративного суду від 23.12.2016 року по справі № 820/6376/16 була прийнята з порушення норм матеріального права при неповному зясуванні судом обставин, що мають значення для справи, невідповідності висновків суду обставинам справи, що призвело до неправильного вирішення справи, а тому підлягає скасуванню.

У відповідності до ч. 1 ст. 195 КАС України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 та ч. 1 ст. 41 КАС України фіксування судового засідання 30.03.2017 року за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Колегія суддів, заслухавши суддю-доповідача, перевіривши в межах апеляційної скарги Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 та в межах апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд-Норма" рішення суду першої інстанції, дослідивши матеріали справи, вважає, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено та підтверджено судом апеляційної інстанції, що Господарським судом Харківської області 07.05.2014 року на виконання рішення господарського суду Харківської області від 01.11.2012 року та постанови Вищого господарського суду від 15.04.2014року по справі № 5023/2735/12 видано наказ про стягнення боргу з Харківського державного вищого училища фізичної культури № 1 на користь ТОВ «Буд-Норма», строк предявлення до виконання якого встановлено судом до 16.04.2015 року, тобто в межах одного року згідно з пунктом 2 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» № 606-XIV від 21.04.1999 року, редакція якого діяла на момент видачі такого наказу.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 21.06.2016 року по справі № 5023/2735/12, залишеною без змін постановами Харківського апеляційного господарського суду від 19.07.2016 року та Вищого господарського суду України від 04.10.2016 року, у задоволені заяви ТОВ «Буд-Норма» про визнання поважними причин пропуску строку предявлення на виконання вказаного наказу та його відновлення відмовлено у повному обсязі.

15.11.2016 року відповідачем від ТОВ «Буд-Норма» отримано заяву про виконання наказу Господарського суду Харківської області від 07.05.2014 року по справі № 5023/2735/12 та розпочате його фактичне виконання шляхом здійснення безспірного списання коштів з рахунків позивача згідно з повідомлення № 05-23/805 від 16.11.2016 року.

Позивач, не погодившись з цим, звернувся за захистом своїх прав та законних інтересів до суду.

Приймаючи рішення про часткове задоволення позовних вимог суд першої інстанції виходив з того, що позовна вимога про визнання протиправними дій відповідача із здійснення безспірного списання коштів на підставі наказу господарського суду Харківської області від 07.05.2014 року по справі № 5023/2735/12 є обґрунтованою, оскільки відповідач дія всупереч чинному законодавству. Щодо інших вимог позивача, суд першої інстанції зазначає, що згідно положень ч. 3 п. 4 ст. 17 КАС України суд не може підміняти собою відповідача, оскільки дана дія є виключною компетенцією відповідача.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції виходячи з наступного.

05 жовтня 2016 року набрали чинності Закон України № 1404-VIII «Про виконавче провадження» та Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" № 1403-VIII, відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення».

Відповідно до ч. 1 ст. 12 вказаного Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі документи предявляються до примусового виконання протягом трьох років.

У відповідності до ч. 2 ст. 6 зазначеного Закону України «Про виконавче провадження» рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року № 845 затверджено Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників.

Згідно з п. 5 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» вищевказаного Закону виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, предявляються до виконання у строки, встановлені цим Законом, тобто протягом трьох років.

Відповідно до положень ст. 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно з ч. 3 ст. 5 Цивільного Кодексу України якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

У відповідності до рішення Конституційного Суду України від 05.04.2001 року по справі № 3-рп/2001 зазначено, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом.

При цьому, рішенням Конституційного Суду України від 05.04.2001 року по справі № 3-рп/2001, встановлено, що закріплення принципу незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів є гарантією безпеки людини і громадянина, довіри до держави. Винятки з цього конституційного принципу, тобто надання закону або іншому нормативно-правовому акту зворотної сили, передбачено частиною першою статті 58 Конституції України, а саме: коли закони або інші нормативно-правові акти пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Отже, колегія суддів вважає, що на момент початку вчинення оспорюваної дії відповідачем, а саме здійснення безспірного списання коштів з рахунків згідно повідомлення № 05-23/805 від 16.11.2016 року на підставі наказу Господарського суду Харківської області від 07.05.2014 року по справі № 5023/2735/12, строк предявлення до виконання останнього був вже пропущений, а у визнанні поважними причин такого пропущення та відновлення такого строку судом було відмовлено.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», виключно у судовому порядку здійснюється поновлення пропущеного строку для предявлення виконавчого документу до виконання.

Таким чином колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції, що є безпідставними трактування відповідача у своїх письмових запереченнях застосування пункту 5 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року № 1404-VIII, на підставі якого ним фактично надається зворотня дія цьому закону, всупереч положень ст. 58 Конституції України.

Щодо висновків відповідача про те, що відповідно до правової позиції Конституційного Суду України, викладеної у рішенні від 09.02.1999 р. у справі № 1-рп/99, про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, колегія суддів зазначає, що дана позиція відноситься до людини і громадянина (фізичної особи), а спірні правовідносини, які є предметом розгляду у справі, не полягають у площині юридичної відповідальності фізичних осіб, що і виключає можливість зворотної дії часу Закону України «Про виконавче провадження» відносно них, адже субєктами таких правовідносин є саме юридичні особи.

Згідно з ст. 151-2 Конституції України рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обовязковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Отже, колегія суддів дійшла висновку, що положення Закону України від 02.06.2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» в частині строків предявлення виконавчих документів до виконання, визначених у ч. 1 ст. 12 цього Закону, в аспекті положень пункту 5 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, розповсюджуються виключно на виконавчі документи видані з дня прийняття цього Закону та до набрання ним чинності, оскільки застосування поняття «набрання чинності законом» у спірних правовідносинах не може зводитись лише до визначення певної календарної дати, а повинно невідємно повязуватись із моментом прийняття відповідного закону при неухильному дотримуванні принципу незворотності дії законів у часі.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції , що позовна вимога про визнання протиправними дій відповідача із здійснення безспірного списання коштів на підставі наказу господарського суду Харківської області від 07.05.2014 року по справі № 5023/2735/12 підлягає задоволенню.

Стосовно інших позовних вимог, а саме зобов'язання Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (вул. Бакуліна, б. 18, м. Харків, 61166, код ЄДР 37999654) на підставі п. 9 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. № 845, у зв'язку з пред'явленням до виконання з пропущенням установленого строку, повернути наказ господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12 товариству з обмеженою відповідальністю Буд-Норма (вул. ОСОБА_1 (Котлова), б. 19, м. Харків, 61017, код ЄДР 34390176) та зобов'язання Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Харкова (вул. Бакуліна, б. 18, м. Харків, 61166, код ЄДР 37999654) утриматися від вчинення дій, направлених на здійснення безспірного списання коштів на підставі наказу господарського суду Харківської області від 07.05.2014 по справі № 5023/2735/12, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до положень постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 року за № 13 щодо неможливості суду підміняти собою органи владних повноважень, згідно якої суд не може підміняти державний орган, рішення якого оскаржується, приймаючи замість рішення, яке визнається протиправним, інше рішення, яке б відповідало закону, та давати вказівки, які б свідчили про вирішення питань, які належать до компетенції такого суб'єкта владних повноважень.

Відповідно до рішень Європейського суду з прав людини у рішеннях по справах "Кумпене і Мазере проти Румунії" від 17.12.2004 року та "Фадєєва проти Росії" від 09.06.2005 року, завдання суду при здійсненні його контрольної функції полягає не в тому, щоб підміняти органи державної влади.

У відповідності до п. 1 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 215, Державна казначейська служба України (Казначейство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів, яка відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII, Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. № 845, здійснює виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників.

Отже повноваження відповідача щодо прийняття виконавчих документів до виконання чи відмову у прийняття та їх повернення належить до виключної компетенції відповідача, а тому суд керуючись положеннями ч. 3 п. 4 ст. 17 КАС України не може підміняти собою відповідача, оскільки дана дія є виключною компетенцією відповідача.

Відповідно до ст. 19 Конституції України передбачено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із частиною першою статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

У відповідності до частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до ст. 159 Кодексу адміністративного судочинства України судове рішення повинно бути законним та обґрунтованим.

Колегія суддів вважає, що ухвала Харківського окружного адміністративного суду від 23.12.2016 року по справі №820/6376/16 відповідає вимогам ст. 159 КАС України, а тому відсутні підстави для її скасування та задоволення апеляційних вимог апелянтів.

Відповідно до ст. 200 Кодексу адміністративного судочинства України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

На підставі викладеного колегія суддів, погоджуючись з висновками суду першої інстанції, вважає, що суд дійшов вичерпних юридичних висновків щодо встановлення обставин справи і правильно застосував до спірних правовідносин сторін норми матеріального та процесуального права.

Доводи апеляційних скарг, з наведених вище підстав, висновків суду не спростовують.

Керуючись ст.ст. 160, 167, 195, 196, п.1 ч.1 ст. 198, ст.200, п.1 ч.1 ст.205, ст.ст.206, 209, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд-Норма" залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю "Буд-Норма" залишити без задоволення.

Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23.12.2016р. по справі № 820/6376/16 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня складання ухвали у повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя ОСОБА_2Судді ОСОБА_3 ОСОБА_4 Повний текст ухвали виготовлений 04.04.2017 р.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65742688

Link to comment
Share on other sites

Суды пришли, на мой взгляд, к абсолютно обоснованному выводу, что положения Закона Украины от 02.06.2016 № 1404-VIII "Об исполнительном производстве» в части сроков предъявления исполнительных документов к исполнению, определенных в ч. 1 ст. 12 этого Закона, в аспекте положений пункта 5 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» этого Закона, распространяются исключительно на исполнительные документы выданные со дня принятия этого Закона и до вступления в силу, поскольку применение понятия «вступления в силу закона» в спорных правоотношениях не может сводиться лишь к определению определенной календарной даты, а должно неотъемлемой быть связано с моментом принятия соответствующего закона при неукоснительном соблюдении принципа необратимости действия законов во времени.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Хорошее решение, хорошая практика... Но это ещё не конец к сожалению... Следим за кассацией...

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66271638

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

           24 квітня 2017 року                               м. Київ                                  К/800/13188/17

Суддя Вищого адміністративного суду України Черпак Ю.К., розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд-Норма» на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23 грудня 2016 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 30 березня 2017 року у справі за позовом Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 до Управління державної казначейської служби України в Шевченківському районі м. Харкова, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Норма», про визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити дії,

встановив:

Касаційна скарга відповідає вимогам статті 213 КАС України, перешкод для відкриття касаційного провадження немає.

Керуючись статтями 214, 215 КАС України,

ухвалив:

1. Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд-Норма» на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23 грудня 2016 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 30 березня 2017 року у справі за позовом Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 до Управління державної казначейської служби України в Шевченківському районі м. Харкова, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Норма», про визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити дії.

2.          Витребувати справу №820/6376/16 з Харківського окружного адміністративного суду.

3.          Надіслати копії ухвали про відкриття касаційного провадження особам, які беруть участь у справі, разом з копіями касаційної скарги, інформацією про їх права та обов’язки.

4.          Встановити строк для подачі заперечень на касаційну скаргу до 19 травня             2017 року.

5.          Ухвала оскарженню не підлягає.

          Суддя                                                                                 Ю.К. Черпак

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, ANTIRAID сказал:

Суды пришли, на мой взгляд, к абсолютно обоснованному выводу, что положения Закона Украины от 02.06.2016 № 1404-VIII "Об исполнительном производстве» в части сроков предъявления исполнительных документов к исполнению, определенных в ч. 1 ст. 12 этого Закона, в аспекте положений пункта 5 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» этого Закона, распространяются исключительно на исполнительные документы выданные со дня принятия этого Закона и до вступления в силу, поскольку применение понятия «вступления в силу закона» в спорных правоотношениях не может сводиться лишь к определению определенной календарной даты, а должно неотъемлемой быть связано с моментом принятия соответствующего закона при неукоснительном соблюдении принципа необратимости действия законов во времени.

 

6 часов назад, Bolt сказал:

Хорошее решение, хорошая практика... Но это ещё не конец к сожалению... Следим за кассацией...

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66271638

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

           24 квітня 2017 року                               м. Київ                                  К/800/13188/17

Суддя Вищого адміністративного суду України Черпак Ю.К., розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд-Норма» на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23 грудня 2016 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 30 березня 2017 року у справі за позовом Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 до Управління державної казначейської служби України в Шевченківському районі м. Харкова, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Норма», про визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити дії,

встановив:

Касаційна скарга відповідає вимогам статті 213 КАС України, перешкод для відкриття касаційного провадження немає.

Керуючись статтями 214, 215 КАС України,

ухвалив:

1. Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд-Норма» на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23 грудня 2016 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 30 березня 2017 року у справі за позовом Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 до Управління державної казначейської служби України в Шевченківському районі м. Харкова, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Норма», про визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити дії.

2.          Витребувати справу №820/6376/16 з Харківського окружного адміністративного суду.

3.          Надіслати копії ухвали про відкриття касаційного провадження особам, які беруть участь у справі, разом з копіями касаційної скарги, інформацією про їх права та обов’язки.

4.          Встановити строк для подачі заперечень на касаційну скаргу до 19 травня             2017 року.

5.          Ухвала оскарженню не підлягає.

          Суддя                                                                                 Ю.К. Черпак

Это то, о чем я говорил.

Посмотрим, что скажет ВАСУ.

Практика апелляционного суда, подтвердила  позицию, которую мы обсуждали с Вами и которую, если не ошибаюсь, что по нормам конституции, положения закона не могу распространяться на исполнительные листы, выданные ранее.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

20 минут назад, у.zaporozhskiy сказал:

 

Это то, о чем я говорил.

Посмотрим, что скажет ВАСУ.

Практика апелляционного суда, подтвердила  позицию, которую мы обсуждали с Вами и которую, если не ошибаюсь, что по нормам конституции, положения закона не могу распространяться на исполнительные листы, выданные ранее.

Об этом многие говорили и я в том числе, только от этого пока не легче... Последнее слово за ВАСУ... 

А вообще эта позиция касается много, что происходит в правосудии за многие годы...

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Противоположная практика по этому же вопросу. Апелляция согласилась с первой инстанцией, дело в ВССУ.

   Справа № 640/4782/15-ц

н/п 6/640/142/17

                                УХВАЛА                                    

        ІМЕНЕМ                 УКРАЇНИ          

                  "22" червня 2017 р.  

      Київський районний суд м. Харкова:

головуючий  - суддя                          Золотарьова Л.І.,

за участю секретаря                             Бломберус С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові цивільну справу за заявою ПАТ «Комерційний банк «Надра», зацікавлена особа_____________., про видачу дубліката виконавчого листа, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2017 року ПАТ «КБ «Надра» звернувся до суду з заявою про видачу дублікатів виконавчого листа по справі №640/4782/15-ц за позовом ПАТ «Комерційний банк «Надра» до ______________. про стягнення заборгованості за кредитним договором. В обґрунтування заяви посилається на те, що 22.05.2015 року суд ухвалив рішення про стягнення з _______________ на користь ПАТ «КБ «Надра» кредитної заборгованості. На підставі вказаного рішення суду було видано виконавчий лист. 05.02.2015 року в ПАТ «КБ «Надра» введено тимчасову адміністрацію. 12.02.2015 року внесені зміни до штатного розпису та скорочено чисельність штату працівників. 04.06.2015 року розпочато процедуру ліквідації ПАТ «КБ «Надра» та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра». 28.04.2016 року продовжено строк здійснення процедури ліквідації до 04.06.2018 року включно. Банк перебуває у стані неплатоспроможності та важкого фінансового становища. З введенням тимчасової адміністрації, відбувалося стрімке скорочення персоналу, юридичного департаменту зокрема, у зв'язку з даними обставинами відбувався перерозподіл обов'язків, що призвело до втрати значної кількості документації, зокрема і виконавчого листа по справі №640/4782/15-ц. Банк звертався до Київського ВДВС м. Харків з запитом щодо повідомлення про наявність виконавчого провадження відносно боржника ____________., однак відповіді не надано. Таким чином, на даний час рішення суду не виконується, виконавче провадження не відкривалось, виконавчий лист до органу державної виконавчої служби взагалі не пред'являвся, погашення заборгованості у примусовому порядку не проводиться, виконавчий лист у відношенні боржника втрачено та на примусовому виконанні не перебуває.  

В судовому засіданні представник заявника заяву підтримав, також додатково пояснив, що при здійсненні інвентаризації справ був виявлений безлад з документами, виконавчий лист був втрачений. Строк пред’явлення виконавчого листа до виконання становить 3 роки, рішення набуло законної сили 14.07.2015 року, тому строк пред’явлення листа до виконання не пройшов. Виконавчих проваджень відносно боржника не існує, що також підтверджується відомостями з Єдиного реєстру боржників ______ юстиції України, який перебуває у відкритому доступі.

Представник __________  проти задоволення заяви про видачу дубліката заперечувала, зазначила, що рішення суду від 22.05.2015 p., за якими заявник просить видати дублікат виконавчого листа, набрало законної сили 14.07.2015 p., строк пред’явлення до виконання якого згідно з чинним на той час законодавством становив 1 рік. Тобто строк пред'явлення зазначеного виконавчого листа сплив 15.07.2016 року. Жодних поважних причин неподання виконавчого листа до виконання у передбачений законом строк, заявником не наведено. Звільнення працівників не є поважною причиною пропуску строку пред’явлення. Дублікат не може видаватися, оскільки строк пред’явлення пропущений, а заявник з заявою про поновлення строку не звертався. Також не надано відповідь з Київського ВДВС м. Харкова, чи пред'явлено на даний момент до примусового виконання виконавчий лист чи не пред'явлено.

Суд, вислухавши пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи, вважає, що заява не підлягає задоволенню з таких підстав.

Заочним Рішенням Київського районного суду м. Харкова від 22.05.2015 року (цивільна справа №640/4752/15-ц) стягнуто з ____________ на користь ПАТ «Комерційний банк «Надра» загальну заборгованість за кредитом від____ року у розмірі 194238,26 доларів США, що в еквіваленті становить 4016619 грн. 38 коп., що включає заборгованість за: основною сумою кредиту 108 197,80 доларів США; процентами 37 095,43 доларів США; пенею за несвоєчасне погашення кредиту за один рік 26 015,57 доларів США; пенею за несвоєчасне погашення процентів за один рік 7 122,17 доларів США; штрафом 4 358,79 доларів США; три відсотки річних від простроченої суми кредиту 9 879,94 доларів США; три відсотки річних від простроченої суми процентів 1 568,56 доларів США; стягнуто судовий збір у розмірі 3044 грн. 26 коп. (а.с. 42-43)

Вказане рішення набуло законної сили 14.07.2015 року.

На підставі вказаного рішення суду 09.11.2015 року представнику ПАТ «КБ «Надра» був виданий виконавчий лист №640/4752/15-ц (а.с. 49).

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 22 ЗУ «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року (чинного на час набрання рішенням суду законної сили та видачі виконавчого листа), виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання протягом року, якщо інше не передбачено законом.

Таким чином, строк пред’явлення до виконання виконавчого листа №640/4752/15-ц становив 1 рік, тобто до 14.07.2016 року.

Згідно з ч. 1 ст. 370 ЦПК України замість втраченого оригіналу виконавчого листа або судового наказу суд, який видав виконавчий лист або судовий наказ, має право за заявою стягувача або поданням державного виконавця видати його дублікат.

Відповідно до Інформаційного листа «Про практику розгляду судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах», прийнятого 25 вересня 2015 року на засіданні пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, основними підставами для відмови у задоволенні заяв про видачу дубліката виконавчого листа обґрунтовано слугувало те, що такі виконавчі документи або перебували на виконанні у відповідних органах державної виконавчої служби, або із цими заявами звертались особи, які не були стягувачами за виконавчими провадженнями, або ці заяви надавалися без доказів на підтвердження втрати оригіналу виконавчого листа. Слід відмітити, що із заявою про видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу можна звернутися лише в межах строків пред’явлення їх до виконання. У разі пропуску такого строку одночасно із заявою про видачу дубліката слід подати і заяву про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання (п. 6).

Як зазначив заявник, та що підтверджується відомостями зазначеними в довіреності Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідації ПАТ «КБ «Надра» від 29.03.2017 року (а.с. 63) та Наказу від 12.02.2015 року №175 «Про внесення змін до штатного розпису та скорочення чисельності та штату працівників ПАТ «КБ «Надра» (а.с. 60), 05.02.2015 року в ПАТ «КБ «Надра» було введено тимчасову адміністрацію; відповідно до постанови Правління Національного банку України від 04.06.2015 року № 356 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ «Надра», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 05.06.2015 року № 113 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Надра» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «КБ «Надра» та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра»; Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.04.2016 року № 616 продовжений строк здійснення процедури ліквідації ПАТ КБ «Надра» та повноваження ліквідатора ПАТ КБ «Надра» строком на два роки до 04.06.2018 року включно.

Згідно з ч. 1 ст. 36 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012, наслідками запровадження тимчасової адміністрації є те, що протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених Фондом, керівники банку забезпечують передачу уповноваженій особі Фонду печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку, а також протягом трьох днів - передачу печаток і штампів бухгалтерської та іншої документації банку.

Отже, вбачається, що при проведенні ліквідації банку, звільненні робітників банку, інвентаризації документації кредитних справ, було виявлено втрату оригіналу виконавчого листа №640/4782/15-ц, про що і зазначав представник заявника.

Отже, вказаний виконавчий лист було втрачено при проведенні ліквідації банку, оскільки в іншому випадку, за його наявності у стягувача, останній би не звертався до суду про видачу його дублікату, що позбавляє його можливості отримати присуджені рішенням суду грошові кошти за кредитною заборгованістю.

Вказаний виконавчий лист не пред’являвся для виконання до виконавчої служби та не перебуває на примусовому виконанні, що підтверджується відомостями з Єдиного реєстру боржників ___________. юстиції України, який перебуває у відкритому доступі в мережі Інтернет (http://erb.nais.gov.ua).

При цьому, представником боржника не спростовані обставини щодо не здійснення виконавчого провадження відносно __________ з примусового виконання виконавчого листа №640/4782/15-ц.

З приводу пропуску строку пред’явлення виконавчого листа до виконання суд зазначає наступне.

Виконавчий лист №640/4752/15-ц був виданий стягувачу 09.11.2015 року, а строк пред’явлення його до виконання становив 1 рік, тобто до 14.07.2016 року.

Заявник звернувся до суду з заявою про видачу дублікату виконавчого листа 18.04.2017 року (а.с. 57).

У правовій позиці висловленої Верховним Судом України у постанові від 20 січня 2016 року у справі № 6-711цс15 зазначено, що за змістом положень частин першої, другої статті 22 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)») виконавчий лист, виданий на підставі рішення суду в цивільній справі, може бути пред’явлений до примусового виконання протягом одного року з наступного дня після набрання рішенням законної сили. Зазначення судом у виконавчому листі іншого строку пред’явлення його до виконання не має правового значення, оскільки такий строк встановлено імперативною нормою закону й не може бути змінено судом. За пунктом 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)», який набрав чинності з 9 березня 2011 року, виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, пред’являються до виконання у строки, встановлені на момент їх видачі. Таким чином, поширення дії норм вказаного Закону на правовідносини щодо пред’явлення виконавчого документа до виконання залежить від часу видачі такого документа.

05.10.2016 року набув чинності Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII, а Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року втратив чинність (крім статті 4).

Частинами 1 та 2 ст. 12 вказаного Закону встановлено, що виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох років. Строки, зазначені в частині першій цієї статті, встановлюються для виконання рішення з наступного дня після набрання ним законної сили.

У пункті 5 Розділу XIII «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» вказаного Закону вказано, що виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, пред’являються до виконання у строки, встановлені цим Законом.

Зазначені положення неконституційними у встановленому Законом порядку не визнані.

Отже Законом встановлено, що виконавчі документи, які видані до 05.10.2016 року, пред’являються до виконання протягом трьох років.

Рішення суду від 22.05.2015 року №640/4752/15-ц набуло законної сили 14.07.2015 року, виконавчий лист виданий 09.11.2015 року, тому строк пред’явлення до виконання виконавчого листа становить три роки з наступного дня після набрання рішення законної сили, тобто до 15.07.2018 року.

Посилання представника боржника на те, що на вказаний виконавчий лист не може поширюватися трьохрічний строк пред’явлення до виконання, оскільки Новий закон не має зворотної дії в часі і застосовується до прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності, - суд до уваги не приймає, оскільки надання зворотної дії в часі Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII (щодо трьохрічного строку пред’явлення виконавчого листа до виконання) передбачено шляхом прямої вказівки про це в Законі (в пункті 5 Розділу XIII «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» вказаного Закону).  

Таким чином, стягувач звернувся з заявою про видачу дублікату виконавчого листа в межах строк пред’явлення його до виконання.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

У п. 9 ч. 1 ст. 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено обов'язковість рішень суду.

Отже, виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Відсутність виконавчого документу позбавляє стягувача можливості отримати призначені судовим рішенням суму заборгованості, тому суд вважає необхідним заяву про видачу дублікату виконавчого листа задовольнити.

    Виходячи з викладеного, керуючись ст. 370 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Заяву ПАТ «Комерційний банк «Надра» про видачу дубліката виконавчого листа - задовольнити.

Видати дублікат виконавчого листа №640/4782/15-ц на підставі заочного рішення Київського районного суду м. Харкова від 22.05.2015 року у цивільній справі за позовом ПАТ «Комерційний банк «Надра» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «Надра» до __________. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Харківської області через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги протягом п’яти днів з дня її отримання.

Головуючий                                                                         Л.І.Золотарьова

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
В 09.07.2017 в 21:38, Bolt сказал:

Об этом многие говорили и я в том числе, только от этого пока не легче... Последнее слово за ВАСУ... 

А вообще эта позиция касается много, что происходит в правосудии за многие годы...

Добрый вечер !

Долго искала в реестре "Последнее слово ВАСУ..." - но не нашла. Подскажите,пожалуйста, чем закончилось дело. Заранее, спасибо.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...