Порівняльна таблиця змін до Закону України "Про виконавче провадження" що наберуть чинності з 05.10.2016


Recommended Posts

Спеціалісти Адвокатської компанії «Кравець і партнери» підготували порівняльну таблицю змін до Закону України "Про виконавче провадження" що наберуть чинності с 05.10.2016.

 

Діюча редакція Нова редакція Примітки
Ст. 18. Вимоги до виконавчого документа  …а також 
інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав 
виконавчий документ
, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження 
боржника
 та його місце роботи (для фізичних осіб)
Ст. 4. Вимоги до виконавчого документа 
…повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи
Дата народження фізичної особи-боржника стала обов’язковим реквізитом виконавчого документа
Ст. 18. Вимоги до виконавчого документа … індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб - платників 
податків),… а також інші дані, якщо вони відомі суду    
Ст. 4. Вимоги до виконавчого документа 
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності)… У виконавчому документіможуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків
Ідентифікаційний номер боржника фізичної особи - необов’язковий реквізит виконавчого документа
Ст. 26.Відмова у відкритті виконавчого провадження   Ст. 4. Вимоги до виконавчого документа 
Виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення, якщо… Ст. 28. … повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, які надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення
Державний виконавець тепер не буде відмовляти у відкритті ВП, буде повертативиконавчий документ стягувачу Постанова надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення
Ст. 26. Відмова у відкритті виконавчого провадження Вилучено:Державний виконавець відмовляє, якщо не закінчилася відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення Ст. 4. Вимоги до виконавчого документа
Додано:
Виконавчий документ повертається, якщо: 
4) Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;
7) виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень;
8) стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов’язковим;
9) виконавчий документ не підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем.
 
Ст. 2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії Примусове виконання рішень покладається надержавну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства 
юстиції України.
Ст. 5. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання рішень
Примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".
З’явився інститут приватних виконавців
П. 2 ст. 5 встановлює перелік рішень, які не може виконувати приватний виконавець
П. 5 ст. 5. За заявою стягувача виконавчий документ може бути передано від одного приватного виконавця іншому або відповідному органу державної виконавчої служби, або від органу державної виконавчої служби - приватному виконавцю. Про передачу (прийняття до виконання) виконавчого документа виконавець виносить постанову.
  Ст. 7. Добровільне виконання рішень про стягнення періодичних платежів
Додано: 
Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів може бути самостійно надісланий стягувачембезпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю, фізичній особі, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.
Передбачено право стягувача самостійно направляти виконавчий документ про стягнення періодичних платежів до підприємства, установи, організації
  Ст. 9. Єдиний реєстр боржників
Додано:
1. Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.
Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.
3. Нотаріуси, органи, що здійснюють реєстрацію майна, державні реєстратори речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, до яких з метою вчинення правочину щодо відчуження у будь-який спосіб майна звернувся боржник, внесений на день звернення до Єдиного реєстру боржників, у разі відсутності у них інформації про накладення арешту виконавцем на кошти або майно боржниказобов’язані відмовити у вчиненні реєстраційних дій та в день звернення боржника повідомити зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця про майно, щодо відчуження якого звернувся боржник.
4. Укладення протягом строку, зазначеного в частині третій цієї статті, правочину щодо майна боржника, який призвів до неможливості задовольнити вимоги стягувача за рахунок такого майна, є підставою для визнання такого правочину недійсним.
З’явиться Єдиний реєстр боржників
Державний реєстратор відмовляє у вчиненні реєстраційних дій, якщо боржник внесений до Реєстру
Ст. 22. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання Виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання в такі строки: 1) посвідчення комісій по трудових спорах, постанови судів у справах про адміністративні правопорушення та постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про 
адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців; 2) інші виконавчі документи -протягом року, якщо інше не 
передбачено законом.
Ст. 12. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання.
Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.
Строк пред’явлення виконавчих документів до виконання змінився з 1 року на 3 роки
Ст. 23. Переривання строку давності пред'явлення виконавчого документа до виконання   1. Строки пред'явлення виконавчого документа до виконання 
перериваються: 1) пред'явленням виконавчого документа до виконання; 2)частковим виконанням рішення боржником - вилучено; 3) наданням судом, який видав виконавчий документ, відстрочки або розстрочки виконання рішення.
Ст. 12. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання.
Строки пред’явлення виконавчого документа до виконання перериваються у разі:
1) пред’явлення виконавчого документа до виконання;
2) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки або розстрочки виконання рішення.
 
  Ст. 13. Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій
Опис та арешт майна здійснюються не пізніш як на п’ятий робочий день з дня отримання інформації про його місцезнаходження.
Встановлені нові строки опису та арешту майна
  Ст. 25. Особливості підвідомчості виконавчих проваджень органам державної виконавчої служби та утворення виконавчих груп
Додано:
За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення (у разі якщо виконавчі провадження про стягнення коштів з одного боржника відкрито у кількох органах державної виконавчої служби, якщо боржник та його майно перебувають на території адміністративно-територіальних одиниць, віднесених до підвідомчості різних органів державної виконавчої служби, тощо), або у разі виконання зведеного виконавчого провадження в органах державної виконавчої служби можуть утворюватися виконавчі групи
Передбачено утворення виконавчих груп
  Стаття 26. Початок примусового виконання рішення
Додано:
До заяви про примусове виконання рішеннястягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру - у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника - фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи.
Виконавче провадження відкривається лише при сплаті авансового внеску стягувачем, крім виключень
Ст. 25. Прийняття виконавчого документа до виконання 2. Державний виконавецьпротягом трьох робочих днів з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про 
відкриття виконавчого провадження.  
Ст. 26. Початок примусового виконання рішення
Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.
Змінився строк для винесення постанови про відкриття ВП
Додано обов’язок боржника надати декларацію про доходи
Ст. 28. Виконавчий збір …з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, 
що підлягає стягненню чи поверненню, або вартості майна боржника, 

що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом.
Ст. 27. Виконавчий збір
Виконавчий збір стягується державним виконавцем у розмірі 10 відсотків суми, що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.
… Виконавчий збір стягується з боржника до Державного бюджету України.
 
Ст. 36. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення Питання про відстрочку або розстрочку виконання, 
встановлення чи зміну способу і порядку виконання розглядається 
судом у встановлений законом строк. Відповідне рішення може бути 
оскаржене у встановленому законом порядку.
Ст. 33. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення
За заявою стягувача виконавець може відстрочити або розстрочити виконання рішення (крім судового рішення), за наявності обставин, передбачених частиною першою цієї статті, про що виносить відповідну постанову.
З’явилось право виконавця відстрочити виконання рішення, крім судового
Ст. 37. Обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження Вилучено: У випадку 1) смерті, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника, або припинення юридичної особи, якщо встановлені судом правовідносини допускають правонаступництво; 2) визнання стягувача або боржника недієздатним; 5) прийняття судом до розгляду скарги на постанову органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справи про 
адміністративні правопорушення. 17) прийняття рішення про приватизацію вугледобувних 
підприємств відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" протягом трьох років з моменту завершення приватизації.
  Частина підстав для обов’язкового зупинення в новій редакції не передбачена. Стаття 38. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження вилучена  
  Ст. 37. Повернення виконавчого документа стягувачу
Додано:
10) відсутня його згода на заміщення приватного виконавця у випадках, передбачених Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів";
11) запроваджено тимчасову адміністрацію банку-боржника, крім рішень немайнового характеру.
Додані підстави для повернення ВД стягувачу
  Ст. 39. Закінчення виконавчого провадження
Додано:
14) якщо стягнені з боржника в повному обсязі кошти не витребувані стягувачем протягом року та у зв’язку з цим перераховані до Державного бюджету України;
15) якщо коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна (за виконавчим документом про звернення стягнення на заставлене майно), недостатньо для задоволення вимог стягувача - заставодержателя, а також якщо майно, яке є предметом іпотеки, передано іпотекодержателю або придбано ним відповідно до вимог Закону України "Про іпотеку" за виконавчим документом про звернення стягнення на майно, яке є предметом іпотеки.
Додані підстави для закінчення ВП
Ст. 51. Відновлення виконавчого провадження У разі відновлення виконавчого провадження стягувач, суд або орган (посадова особа), якому повернуто виконавчий документ, зобов'язаний у тримісячний строк з дня надходження відповідної 
постанови пред'явити його до виконання.
Ст. 41. Відновлення виконавчого провадження
У разі відновлення виконавчого провадження стягувач, суд або орган (посадова особа), яким повернуто виконавчий документ, зобов’язані у місячний строк з дня надходження постанови про відновлення виконавчого провадження пред’явити його до виконання.
Змінено строки для подання виконавчого документу до виконання після поновлення виконавчого провадження
Ст. 44. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів …у п'яту чергу задовольняються вимоги щодоподатків та інших платежів до бюджету,вимоги органів страхування з обов'язкового страхування (крім вимог щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування)   Ст. 46. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення вимог стягувачів
…у четверту чергу задовольняються вимоги стягувачів за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, вимоги щодо збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та вимоги щодо податків та інших платежів до бюджету
Змінилась черговість повернення окремих платежів у разі якщо під час розподілу грошових сум у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої статті 45 цього Закону, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами.
Ст. 52. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника …7. У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищуєдесятирозмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється. Ст. 48. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника
…7. У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує20розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється.
Збільшено суму стягнення, при якій можливо звертати стягнення на єдине житло боржника
  Ст. 50. Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна фізичної особи
Додано:
У разі якщо право власності на нерухоме майно боржника не зареєстровано в установленому законом порядку, виконавець звертається до суду із заявою про вирішення питання про звернення стягнення на таке майно.
5. У разі відсутності технічної документаціїна майно, у зв’язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення такої документації здійснюється за зверненням виконавця в установленому законодавством порядку за рахунок додаткового авансування стягувача. У разі якщо стягувач протягом 10 робочих днів з дня одержання відповідного повідомлення виконавця не авансує витрати, пов’язані з підготовкою технічної документації на майно, виконавчий документ повертається стягувачу, за умови що відсутнє інше майно у боржника, на яке можливо звернути стягнення.
 
Ст. 54. Звернення стягнення на заставлене майно 
Для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернуто у разі: 
1) виникнення права застави після винесення судом рішення про стягнення з боржника коштів; 
2) якщо вартість предмета застави перевищує розмір 
заборгованості боржника заставодержателю.
Ст. 51. Звернення стягнення на заставлене майно
1. Для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернено у разі, якщо:
1) право застави виникло після ухвалення судом рішення про стягнення з боржника коштів;
2) вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю;
3) наявна письмова згода заставодержателя - додано.
 
  Ст. 54. Порядок виявлення дебіторської заборгованості боржника - юридичної особи, фізичної особи – підприємця
Додано:
Виконавець має право звернутися за інформацією про дебіторську заборгованість боржника до органів доходів і зборів.
 
Ст. 57. Арешт і вилучення майна боржника Під час прийняття державним виконавцем 
постанови про арешт майна боржника арешт поширюється на усі поточні рахунки боржника, у тому числі ті, що будуть відкриті боржником після винесення державним виконавцем постанови про арешт 
майна - вилучено
Ст. 56. Арешт і вилучення майна (коштів) боржника
3. Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафівта основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі.
У ст. 56 також зазначені обов’язкові реквізити постанови про опис та арешт майна
Стаття 58. Визначення вартості, оцінка майна боржника
У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки, вони мають право подати державному виконавцю заперечення в десятиденний строк з дня надходження повідомлення.
Стаття 57. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника
У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки майна, вони мають право оскаржити їх у судовому порядку в 10-денний строк з дня отримання відповідного повідомлення.
Відмінено поняття рецензування. Оскаржити можливо лише у судовому порядку.
  Додано:
Ст. 57. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника
Якщо строк дійсності звіту про оцінку майна закінчився після передачі майна на реалізацію, повторна оцінка такого майнане проводиться.
Не потрібно повторно робити оцінку майна, якщо воно вже передано на реалізацію
  Ст. 57. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника
Додано:
Визначення вартості майна боржника здійснюється за взаємною згодою сторонами виконавчого провадження.
2. У разі якщо сторони виконавчого провадження, а також заставодержатель у 10-денний строк з дня винесення виконавцем постанови про арешт майна боржника не досягли згоди щодо вартості майна та письмово не повідомили виконавця про визначену ними вартість майна,виконавець самостійно визначає вартість майна боржника.
Передбачена можливість визначення оцінки за згодою сторін
  У ст. 59 Зняття арешту з майна
деталізовані випадки зняття арешту з майна
 
Ст. 62. Реалізація майна, на яке звернено стягнення
…Реалізація арештованого майна, крім майна, вилученого з обігу згідно із законом, та майна, зазначеного в частині восьмій 
статті 57 цього Закону, здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах.
Ст. 61. Реалізація майна, на яке звернено стягнення 
…Реалізація арештованого майна (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 цього Закону) здійснюється шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною.
Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 50 мінімальних розмірів заробітної плати.
Введено поняття продажу за фіксованою ціною, вилучено продаж на комісійних умовах.
Ст. 62. Реалізація майна, на яке звернено стягнення …5. Не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах протягом двох місяців(вилучено) майно підлягає уцінці державним виконавцем, що проводиться в десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або 
закінчення двомісячного строку реалізації майна на комісійних умовах. Майно може бути уцінене не більш як на 30 відсотків. У разі нереалізації майна в місячний строк з дня проведення уцінки воно повторно уцінюється в такому самому порядку, але не більш як на 50 відсотків початкової вартості майна.
Ст. 61. Реалізація майна, на яке звернено стягнення
…5. Не реалізоване на електронних торгах нерухоме майно виставляється на повторні електронні торги за ціною, що становить 85 відсотків, а рухоме майно - 75 відсотківйого вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 цього Закону.
У разі повторної нереалізації майна нерухоме майно виставляється на треті електронні торги за ціною, що становить 70 відсотків, а рухоме майно - 50відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 цього Закону.
Змінений відсоток уцінки майна
Ст. 62. Реалізація майна, на яке звернено стягнення 
7. У разі якщо стягувач у п'ятнадцятиденнийстрок з дня отримання повідомлення державного виконавця письмово не заявив про своє бажання залишити за собою нереалізоване майно, арешт з майна знімається і воно повертається боржникові.
9. Майно передається стягувачу за ціною, що дорівнює початковій вартості майна, за якою воно передавалося на 
реалізацію.
Вилучено - 12. Витрати, пов'язані з організацією та проведенням прилюдних торгів, аукціонів або реалізації майна боржника на комісійних умовах, не повинні перевищувати п'яти відсотків вартості реалізації майна.
Ст. 61. Реалізація майна, на яке звернено стягнення
7. У разі якщо стягувач протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення виконавця письмово не заявив про своє бажання залишити за собою нереалізоване майно, арешт з майна знімається і воно повертається боржникові.
9. Майно передається стягувачу за ціною третіх електронних торгів або за фіксованою ціною.
Змінилися строки вирішення питання про залишення майна стягувачем, також змінилась ціна, за якою таке майно передається.
Стаття 68. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника 
1. Стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі 
належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів та стягнення на суму, що не перевищує трьох мінімальних розмірів заробітної плати. 
2. За іншими виконавчими документами державний виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового 
звернення стягнення на майно боржника за письмовою заявою стягувача.
Стаття 68. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника 
2. За іншими виконавчими документами виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника - за письмовою заявою стягувача або за виконавчими документами, сума стягнення за якими не перевищує п’яти мінімальних розмірів заробітної плати.
Змінився максимальний розмір стягнення, при якому можливо звертати стягнення на заробітну плату – з 3-х мінімальних зарплат до 5-ти
Стаття 89. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов'язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі 
1. У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника 
виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фізичну особу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;
 на посадових осіб - від двадцяти до сорока 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
; на боржника - юридичну особу -від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання.
Стаття 75. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі
1. У разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фізичну особу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на боржника - юридичну особу - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання.
Зросли штрафи за невиконання вимог державного виконавця.
  Перехідні положення
5. Виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, пред’являються до виконання у строки, встановлені цим Законом.
7. Виконавчі дії, здійснення яких розпочато до набрання чинності цим Законом, завершуються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом. Після набрання чинності цим Законом виконавчі дії здійснюються відповідно до цього Закону.
8. Майно, передане на реалізацію до набрання чинності цим Законом, продовжує реалізовуватися у порядку (у тому числі за вартістю), що діяв до набрання чинності цим Законом. Якщо оцінка (уцінка) арештованого майна не проведена до набрання чинності цим Законом, вона проводиться впорядку, визначеному цим Законом.
10. Скарги на рішення, дії або бездіяльність органів державної виконавчої служби, подані в установленому законом порядку до набрання чинності цим Законом, розглядаються у строки та порядку, що діяли до набрання чинності цим Законом.
 
  Розширено перелік майна, на яке не можна звертати стягнення  

Таблиця підготовлена юристом Адвокатської компанії «Кравець і партнери» Вікторією Омельченко

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Есть конечно и положительные моменты в новом законе, сейчас никто не знает как оно будет на самом деле, но что то мне подсказывает, что ничего хорошего из этого не будет тоже, как и из всего остального...

Link to comment
Share on other sites

Что-то я положительного ничего не встретил.

Вот пример, ст. 51 в новой редакции. Просто замечательно. Теперь залогодержатель может будучи в сговоре с 3-10 сторонами уступить право взыскания. Проще говоря, 25-я сторона имеет претензии и исполнительный документ на сумму 25-50 тыс., а  залогодержатель не имеет претензий ибо кредит практически погашен или как это сегодня есть на самом деле как безнадёжный давно списан. Стоимость залога приблизительно 200 тыс. Дальше вроде все понятно. Должник все сбережения потратил на погашения кредита и будучи уверенным в завтрашнем дне спокойно себе гуляет пока залог не заберут, оценят в 60 тыс. и передадут на ответхранение, а потом на торги. Оспаривать оценку через суд (весьма проблематично), оспаривать торги через суд (весьма проблематично) , оспаривать действия частного исполнителя вообще непонятно каким образом ибо нет законного механизма с четким указанием на нормы закона. Короче приехали. Уверен, что все подобные действия будут устраивать именно частные исполнители – действия оспорить законным способом пока невозможно, нет такого способа.

Начнутся мытарства и накатывание практики и пока все это будет устаканиваться масса народа будет просто облапошена.

Link to comment
Share on other sites

18 часов назад, babaika сказал:

Что-то я положительного ничего не встретил.

А как же 20 минзарплат вместо 10 минзарплат, а как же теперь список вещей которые нельзя взыскивать...

Link to comment
Share on other sites

14 часов назад, Евгений Южный сказал:

А что потом с уплаченным авансом?

Его тоже будут взыскивать с должника в пользу стягувача... Так само как сейчас исполнительный сбор взыскивают в пользу государства...

Link to comment
Share on other sites

"Оскарження рішень, дій та бездіяльності приватного виконавцяРішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законом." (ст.36 ЗУ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1403-19/page )

Любопытно, что законом такой порядок не установлен.

Проанализировав законодательство на предмет оспаривания действий ЧИ прихожу к выводу, что прямой нормы закона регламентирующей порядок оспаривания таких действий не существует, за исключением внесённых изменений в ст. 121-2 КАС о жалобе на действия ЧИ при исполнении решений хозяйственных судов.

Опять непонятно почему жалоба если должно быть исковое производство.

Все остальные наказания исключительно дисциплинарные на основании решения Министерства  юстиции Украины.

"Приватний виконавець є суб’єктом незалежної професійної діяльності."  (ст.16 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1403-19/page ).

 

Уткните меня носом и укажите каким образом оспаривать действия ЧИ по действиям/бездействию при взыскании по нот/надписи, при взыскании по решению суда (кроме хозяйственного), по любым действиям в ИП..

 

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, Bolt сказал:

А как же 20 минзарплат вместо 10 минзарплат, а как же теперь список вещей которые нельзя взыскивать...

20 мин/зарплат это порядка 1 тыс. долларов. С учетом обнищания населения, многократного повышения тарифов на ЖКХ такая задолженность может «набежать» за полгода неуплаты за коммунальных услуг. Большого положительного начала не наблюдаю.

Link to comment
Share on other sites

21 минуту назад, babaika сказал:

Опять непонятно почему жалоба если должно быть исковое производство.

Полностью согласен... В КАСУ нет никаких жалоб, только иски... Админсуд не будет никакую жалобу рассматривать... даже если на это указывает ВСУ... уже пройдено к сожалению...

Link to comment
Share on other sites

18 минут назад, babaika сказал:

20 мин/зарплат это порядка 1 тыс. долларов. С учетом обнищания населения, многократного повышения тарифов на ЖКХ такая задолженность может «набежать» за полгода неуплаты за коммунальных услуг. Большого положительного начала не наблюдаю.

Ну это всё полемика... Вы же не будете спорить, что 10 больше, чем 20.... и о том, что минзарплата, тоже не имеет постоянного значения, а постоянно меняется в большую сторону... За полгода столько не набежит...)) Но это уже второй вопрос...

А что по поводу второй части скажете... Тоже ничего особенного... Теперь последние деньги у людей забирать нельзя, разве это плохо...

Link to comment
Share on other sites

9 минут назад, Bolt сказал:

Полностью согласен... В КАСУ нет никаких жалоб, только иски... Админсуд не будет никакую жалобу рассматривать... даже если на это указывает ВСУ... уже пройдено к сожалению...

Вот именно.

Более того, все действия ГИ должником оспариваются в суд который выдал ИЛ, действия ГИ в ИП по ННН оспариваются в окружных админсудах (обычным не подведомственно) в исковом производстве.

Но каким образом оспаривать эти же действия ЧИ ни каким актом не предусмотрено.

Link to comment
Share on other sites

19 минут назад, Bolt сказал:

А что по поводу второй части скажете... Тоже ничего особенного... Теперь последние деньги у людей забирать нельзя, разве это плохо...

Объясните, каким образом можно определить «последние деньги» у должника или у него есть кубышка?  Не забывайте, что осмотр места нахождения должника и обыск это разные вещи.)))))

Link to comment
Share on other sites

26 минут назад, babaika сказал:

Объясните, каким образом можно определить «последние деньги» у должника или у него есть кубышка?  Не забывайте, что осмотр места нахождения должника и обыск это разные вещи.)))))

Ну причём здесь это, кубышки и обыски осмотры... Я ведь просто о законе говорю в котором теперь не предусмотрено практически вообще наличку изымать, если конечно не чемодан увидят с ней... А также нельзя забирать телевизоры, компьютеры, телефоны, совершенно  теперь нельзя забирать одежду, обувь, постельное, посуду и вообще ничего нельзя забирать чем человек пользуется, а не так как раньше одни ботинки, одно пальто....

То есть у среднестатистического гражданина вообще теперь практически ничего забрать нельзя...

Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, Bolt сказал:

Ну причём здесь это, кубышки и обыски осмотры... Я ведь просто о законе говорю в котором теперь не предусмотрено практически вообще наличку изымать, если конечно не чемодан увидят с ней... А также нельзя забирать телевизоры, компьютеры, телефоны, совершенно  теперь нельзя забирать одежду, обувь, постельное, посуду и вообще ничего нельзя забирать чем человек пользуется, а не так как раньше одни ботинки, одно пальто....

То есть у среднестатистического гражданина вообще теперь практически ничего забрать нельзя...

Начнем с того (этим и окончим), что у среднестатистического и так ничего не забирали…))) Может быть в какой-то зачухайловке и забирали старые портянки и допотопные сковородки у должников, но что-то не припомню, чтоб такое было.

Link to comment
Share on other sites

Для взыскателей в лице кредиторов очень неприятная редакция ст.26 указанного закона. Теперь необходимо к заявлению подложить квитанцию об оплате 2% от суммы подлежащей взысканию. Системным кредиторам понадававшим на лево и на право кредиты это будет весьма накладно. Да собственно любому кредитору это будет накладно, особенно где суммы под миллион и выше.

Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, babaika сказал:

Вот именно.

Более того, все действия ГИ должником оспариваются в суд который выдал ИЛ, действия ГИ в ИП по ННН оспариваются в окружных админсудах (обычным не подведомственно) в исковом производстве.

Но каким образом оспаривать эти же действия ЧИ ни каким актом не предусмотрено.

Ну что тут непонятного? Новым законом не предусмотрено обжаловать действия ЧИ как таковые. И системный анализ тут не нужен. Нове життя - воно таке.:(

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, babaika сказал:

Для взыскателей в лице кредиторов очень неприятная редакция ст.26 указанного закона. Теперь необходимо к заявлению подложить квитанцию об оплате 2% от суммы подлежащей взысканию. Системным кредиторам понадававшим на лево и на право кредиты это будет весьма накладно. Да собственно любому кредитору это будет накладно, особенно где суммы под миллион и выше.

То есть это Вы тоже не считаете положительным моментом в новом законе...

Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, babaika сказал:

Начнем с того (этим и окончим), что у среднестатистического и так ничего не забирали…))) Может быть в какой-то зачухайловке и забирали старые портянки и допотопные сковородки у должников, но что-то не припомню, чтоб такое было.

Зачем с этого начинать, когда мы обсуждаем положительные моменты нового закона, то есть законные теперь основания ничего не забирать... То есть Вы считаете, что не является ни коим образом положительным моментом... Это плохо по Вашему...

И зачем Вы употребляете при обсуждении данного закона такие просторечивые обороты речи не понимаю как "старые портянки", то есть не просто портянки, а даже старые портянки , "допотопные сковородки", то есть не просто сковородки, а именно допотопные, ну и само собой "зачухайловке", как будто ДВС есть только в зачухайловке и только в зачухайловке есть, что брать у людей...

А почему нельзя просто поговорить без эпитетов о той же самой одежде, посуде и я уверен, что таки они есть у многих и даже у жителей Киева я думаю бывает и одежда и посуда... И у некоторых бывает много одежды и даже вовсе не старой, и посуда у многих имеется и я думаю не только допотопная...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, Bolt сказал:

Зачем с этого начинать, когда мы обсуждаем положительные моменты нового закона, то есть законные теперь основания ничего не забирать... То есть Вы считаете, что не является ни коим образом положительным моментом... Это плохо по Вашему...

И зачем Вы употребляете при обсуждении данного закона такие просторечивые обороты речи не понимаю как "старые портянки", то есть не просто портянки, а даже старые портянки , "допотопные сковородки", то есть не просто сковородки, а именно допотопные, ну и само собой "зачухайловке", как будто ДВС есть только в зачухайловке и только в зачухайловке есть, что брать у людей...

А почему нельзя просто поговорить без эпитетов о той же самой одежде, посуде и я уверен, что таки они есть у многих и даже у жителей Киева я думаю бывает и одежда и посуда... И у некоторых бывает много одежды и даже вовсе не старой, и посуда у многих имеется и я думаю не только допотопная...

Вас напрягает и волнует то о чем пишите в этом топике? Это очень важные наблюдения...))))

По сути можно что либо выразить/выродить ?

Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, Bolt сказал:

То есть это Вы тоже не считаете положительным моментом в новом законе...

Скажем так, не скажу что это положительный аспект. Если рассуждать с позиции должника - это не плохо , но не столь значимо. С позиции взыскателя - весьма печально. За иск заплати, за взыскание заплати и так далее. Не забываете, что и должники бывают взыскателями...

Link to comment
Share on other sites

45 минут назад, babaika сказал:

Вас напрягает и волнует то о чем пишите в этом топике? Это очень важные наблюдения...))))

По сути можно что либо выразить/выродить ?

Не понял, Вы о чём, о каких волнениях и наблюдениях... Насколько я понимаю, то этот топик сравнительная характеристика различных похожих двух законов... Я описываю положительные моменты, чтобы люди их знали, так как отрицательные уже только ленивый не описал...

Тем более не понял, по какой сути...

Link to comment
Share on other sites

45 минут назад, babaika сказал:

Скажем так, не скажу что это положительный аспект. Если рассуждать с позиции должника - это не плохо , но не столь значимо. С позиции взыскателя - весьма печально. За иск заплати, за взыскание заплати и так далее. Не забываете, что и должники бывают взыскателями...

Ну вот какраз моя деятельность заключается в том, что я рассуждаю именно с позиции должников и поэтому меня не сильно беспокоят проблемы взыскателей...))) Так уж сложилось, уж извините...

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...