Рішення ВССУ про відмову "Приватбанку" в позові в зв'язку із пропуском позовної давності


Recommended Posts

Головуючий суду 1 інстанції - Резнік Н.І.

 

Доповідач - Орлов І.В.

 

Справа № 435/1204/14

 

Провадження № 22ц/782/2068/14

 

 

РІШЕННЯ

 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

27 травня 2014 року

 

Колегія суддів судової палати з цивільних справ апеляційного суду Луганської області в складі:

 

головуючого: Орлова І.В.,

 

суддів: Масенка Д.Є., Коротких О.Г.,

 

при секретарі: Соловей А.М.,

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Луганську апеляційну скаргу представника ОСОБА_2 - ОСОБА_3 на рішення Жовтневого районного суду міста Луганська від 26 березня 2014 року у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

 

в с т а н о в и л а:

 

05 лютого 2014 року представник Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (далі - ПАТ КБ «Приватбанк» або позивач) звернувся до ОСОБА_2 (далі - відповідач) з позовом, в якому просив стягнути з відповідача заборгованість, яка виникла станом на 21 січня 2014 року за кредитним договором № DNH4KP27670031 від 27 квітня 2006 року в сумі 19.497,70 гривень та судові витрати в сумі 243,60 гривень.

 

Рішенням Жовтневого районного суду міста Луганська від 26 березня 2014 року позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

 

В апеляційній скарзі представник відповідача - ОСОБА_3, посилаючись на невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення судом норм матеріального та процесуального права, просила: рішення скасувати; ухвалити нове рішення, яки у задоволенні вимог ПАТ КБ «Приватбанк» відмовити.

 

Заслухавши доповідача, перевіривши матеріали справи, законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги та заявлених позовних вимог, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

 

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що відповідач порушив взяті на себе 27 квітня 2006 року договірні зобов'язання, які були викладені у заяві позичальника та Умовах надання споживчого кредиту фізичним особам «Розстрочка» (Стандарт); позивач звернувся до суду в межах визначеного кредитним договором п'ятирічного строку позовної давності; перебіг цього строку переривався, оскільки за даними меморіального ордеру № 1362 від 01 липня 2010 року відповідач на погашення кредитної заборгованості сплатив 200,00 гривень.

 

З вищевказаними висновками суду погодитися неможна з огляду на наступні обставини. Судом першої інстанції встановлено та матеріалами справи підтверджується, що 27 квітня 2006 року між ЗАТ КБ «Приватбанк» (правонаступником якого є ПАТ КБ «Приватбанк») та ОСОБА_2 за технологію кредитування Просто Кредит, на строк до 27 квітня 2008 року був укладений кредитний договір № DNH4KP27670031 (далі Договір).

 

Відповідно до умов Договору відповідач отримав споживчий кредит у розмірі 2.112,50 гривень на строк 24 місяця до 27 квітня 2008 року включно, зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 2,09% на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом. Щомісячне погашення заборгованості (за кредитом, відсотками, комісією, іншими витратами згідно Умов), відповідач мав здійснювати в період з 21 по 28 число кожного місяця, шляхом надання Банку грошових коштів (щомісячний платіж) у сумі 201 гривня 22 копійки.

 

З тексту заяви позичальника вбачається, що ОСОБА_2 ознайомився та був згоден з Умовами надання споживчого кредиту фізичним особам. Своїм підписом відповідач погодився з тим, що Заява позичальника, разом із запропонованими банком Умовами надання споживчого кредиту фізичним особам, Тарифами, складає кредитно-заставний договір.

 

З наданого позивачем розрахунку вбачається, що станом на 21 січня 2014 року за відповідачем рахується заборгованість за Договором у розмірі 19.497,70 гривень, яка складається: 1.144,38 гривень - заборгованість за кредитом; 6.029,08 гривень - заборгованість по процентам за користування кредитом, 10.919,59 гривень - пеня за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором; 500,00 гривень - штраф (фіксована частина); 904,65 гривень - штраф (процентна складова).

 

З даних фотокопій квитанцій вбачається, що на погашення заборгованості за договором відповідач здійснив наступні платежі: у травні 2006 року - 201,22 гривень; у серпні 2006 року - 201,22 гривень; у листопаді 2006 року - 402,44 гривень, у серпні 2008 року - 2.000,00 гривень (а. 78).

 

Між сторонами виник спір з приводу виконання умов кредитного договору. Правовідносини сторін врегульовані нормами цивільного законодавства України.

 

Відповідно до статті 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність згідно статті 257 ЦК України встановлена тривалістю у три роки. Відповідно до частини 1 статті 259 ЦК України позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.

 

Відповідно до пункту 5.5 Умов надання споживчого кредиту фізичним особам («Розстрочка») (Стандарт) - терміни позовної давності по вимогах про стягнення кредиту, відсотків за користування, винагороди, неустойки - пені, штрафів за даним Договором встановлюється сторонами тривалістю 5 років.

 

Строк дії укладеного сторонами договору визначений періодом з 27 квітня 2006 року по 27 квітня 2008 року. З 28 квітня 2008 року у ПАТ КБ «Приватбанк» виникло право для звернення до суду за захистом порушеного цивільного права.

 

Відповідно до частин 1, 3 статті 264 ЦК України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку. Після переривання перебіг позовної давності починається заново.

 

30 серпня 2008 року (після закінчення строку дії договору) відповідач перерахував 2.000,00 гривень на погашення кредитної заборгованості, тобто вчинив дії, що свідчать про визнання боргу. За таких обставин строк позовної давності закінчився 30 серпня 2013 року. Звернувшись до суду з позовом 05 лютого 2014 року (за даними реєстраційного штампу суду), позивач цей строк пропустив. Будь-яких заяв про поновлення пропущеного строку позовної давності ПАТ КБ «Приватбанк» не надавав.

 

Відповідно до положень затвердженої Постановою Національного банку України № 22 від 21.01.2004 року Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, меморіальний ордер - це розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та нормативно-правових актів Національного банку.

 

Висновок суду першої інстанції про переривання строку позивної давності з посиланням на меморіальний ордер № 1362 від 01.07.2010 року (а.с.43) є помилковим. За своєю юридичною природою меморіальний ордер, який складається за ініціативою банку (позивача у справі) для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника, не може розцінюватися як беззаперечний доказ на підтвердження дій фізичної особи (відповідача) про визнання нею свого боргу. Даними розрахунку (а.с.3) здійснення відповідачем виплат на погашення кредитної заборгованості у липні 2010 року не підтверджено. Представник відповідача під час розгляду справи просив застосувати наслідки спливу строку позовної давності (а.с.30-32).

 

Відповідно до частини 4 статті 267 ЦПК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

 

Вирішуючи спір, суд першої інстанції не визначився з нормою права, що підлягає застосуванню та за наявності спливу позовної давності, про застосування якої заявлено стороною, дійшов помилкового висновку про задоволення позовних вимог. За таких обставин рішення Жовтневого районного суду міста Луганська від 14 листопада 2013 року підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову в задоволенні позовних вимог ПАТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_2 у зв'язку з пропуском строку позовної давності.

 

Керуючись статтями 303, 307-308, 313-315, 316, 319, 325 ЦПК України, колегія судів, -

 

в и р і ш и л а:

 

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_2 - ОСОБА_3, - задовольнити.

 

Рішення Жовтневого районного суду міста Луганська від 26 березня 2014 року, - скасувати, постановити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором №DNH4KP27670031 від 27.04.2006 року відмовити за пропуском позовної давності.

 

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржене протягом двадцяти днів в касаційному порядку, шляхом подачі касаційної скарги до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

 

Головуючий:

 

Судді:

 


Link to comment
Share on other sites

  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Мотивировка по мемориальному ордеру отличная. Но почему ответчик не указал,а суд не воспринял,что между сторонами отсутствует договор об увеличение исковой давности?

Link to comment
Share on other sites

Добрый вечер. Случайно нашла ваш форум и почти целый день здесь провела.Очень много полезной и интересной информации я для себя почерпала.Но очень хотелось бы,чтоб подсказали с чего нужно начать.

Кратко опишу свою ситуацию.В ноябре 2005 года мною по просьбе знакомых( мы тогда открывали типа совместный бизнес).был взят потребительский кредит в сумме 2500 грн.Был составлен договор с двумя поручителями и кредит благополучно выдан. Деньги вложились,и на этом "совместный бизнес "распался.Ввиду сложившихся обстоятельств кредит не платился и на данный момент, с уст представителя Приватбанка сумма задолженности составляет более 70 тысяч. В ноябре 2013 года тот же представитель Приватбанка мне любезно предложил погасить мою задолженность одним платежем,который составлял 7 тысяч гривен.Я согласилась,нашла нужную сумму и сообщила ему.Через некоторое время мне позвонил какой то Александр со службы безопасности и сказал,что не 7 тысяч, а 10.300 я должна заплатить,чтоб мне "простили" остальной долг.Такую сумму я найти не смогла. 16 июня сего года истек мой последний срок,когда я должна была внести этот платеж одной суммой ,и решение суда якобы передали в исполнительную службу.Из решения суда,которое принято заочно в Днепропетровске(я проживаю в Донецкой обл г Дзержинск) я поняла,что претензий к поручителям нет и весь долг должны взыскать с меня одной. И вот сегодня тот же представитель Приватбанка явился ко мне на работу(он всегда приходит ко мне на работу,никогда в банк меня не вызывает,хотя у него есть мой номер телефона)и сообщил,что будет подавать в суд на поручителей уже в Дзержинске, мое дело уже в исполнительной службе,но там пока некогда им заниматься,и погашение долга одним платежем еще в силе, плачу 10300 и я им больше ничего не должна.Так вот у меня почему то возникают подозрения, не повесят ли они на меня все эти 70 с лишним тысяч,даже если и  оплачу я эти 10300? И даже если откроется исполнительное производство, его же можно как то приостановить или обжаловать,как это правильнее называется? Со всеми их пенями и штрафами я не согласна,о суде меня никто не оповещал,да и суд был совсем в другой области, что попасть туда было крайне сложно вовремя.Как мне поступить,чтоб попытаться отменить то заочное решение суда и пересмотреть мой долг,как то многовато 70 тысяч из 2500 выплачивать. Заранее спасибо за помощь.

Link to comment
Share on other sites

 

Добрый вечер. Случайно нашла ваш форум и почти целый день здесь провела.Очень много полезной и интересной информации я для себя почерпала.Но очень хотелось бы,чтоб подсказали с чего нужно начать.
Кратко опишу свою ситуацию.В ноябре 2005 года мною по просьбе знакомых( мы тогда открывали типа совместный бизнес).был взят потребительский кредит в сумме 2500 грн.Был составлен договор с двумя поручителями и кредит благополучно выдан. Деньги вложились,и на этом "совместный бизнес "распался.Ввиду сложившихся обстоятельств кредит не платился и на данный момент, с уст представителя Приватбанка сумма задолженности составляет более 70 тысяч. В ноябре 2013 года тот же представитель Приватбанка мне любезно предложил погасить мою задолженность одним платежем,который составлял 7 тысяч гривен.Я согласилась,нашла нужную сумму и сообщила ему.Через некоторое время мне позвонил какой то Александр со службы безопасности и сказал,что не 7 тысяч, а 10.300 я должна заплатить,чтоб мне "простили" остальной долг.Такую сумму я найти не смогла. 16 июня сего года истек мой последний срок,когда я должна была внести этот платеж одной суммой ,и решение суда якобы передали в исполнительную службу.Из решения суда,которое принято заочно в Днепропетровске(я проживаю в Донецкой обл г Дзержинск) я поняла,что претензий к поручителям нет и весь долг должны взыскать с меня одной. И вот сегодня тот же представитель Приватбанка явился ко мне на работу(он всегда приходит ко мне на работу,никогда в банк меня не вызывает,хотя у него есть мой номер телефона)и сообщил,что будет подавать в суд на поручителей уже в Дзержинске, мое дело уже в исполнительной службе,но там пока некогда им заниматься,и погашение долга одним платежем еще в силе, плачу 10300 и я им больше ничего не должна.Так вот у меня почему то возникают подозрения, не повесят ли они на меня все эти 70 с лишним тысяч,даже если и  оплачу я эти 10300? И даже если откроется исполнительное производство, его же можно как то приостановить или обжаловать,как это правильнее называется? Со всеми их пенями и штрафами я не согласна,о суде меня никто не оповещал,да и суд был совсем в другой области, что попасть туда было крайне сложно вовремя.Как мне поступить,чтоб попытаться отменить то заочное решение суда и пересмотреть мой долг,как то многовато 70 тысяч из 2500 выплачивать. Заранее спасибо за помощь.

 

 

Вас просто разводят на деньги.

Добровольно ничего платить не нужно, во всяком случае пока.

 

Когда был последний платеж?

Вы решение суда получали? Если да, то каким образом?

Link to comment
Share on other sites

Вас просто разводят на деньги.

Добровольно ничего платить не нужно, во всяком случае пока.

 

Когда был последний платеж?

Вы решение суда получали? Если да, то каким обр

 

Вас просто разводят на деньги.

Добровольно ничего платить не нужно, во всяком случае пока.

 

Когда был последний платеж?

Вы решение суда получали? Если да, то каким образом?

Ни одного платежа по кредиту не было,он ни разу не платился.Кредит брался на год в ноябре 25 числа 2005 года,до 26.12.2006 года доложен был выплатиться. Решение суда я выпросила у 

того представителя банка,он распечатал его и принес мне на работу,просто отдал в руки,там много мне чего непонятно в этом решении суда,ибо там присутствует еще какой то Акцент-банк и откуда он взялся,вообще непонятно.

Link to comment
Share on other sites

Ни одного платежа по кредиту не было,он ни разу не платился.Кредит брался на год в ноябре 25 числа 2005 года,до 26.12.2006 года доложен был выплатиться. Решение суда я выпросила у 

того представителя банка,он распечатал его и принес мне на работу,просто отдал в руки,там много мне чего непонятно в этом решении суда,ибо там присутствует еще какой то Акцент-банк и откуда он взялся,вообще непонятно.

 

 

 

Акцент-банк - это фиктивный поручитель для изменения подсудности.

В Вашем случае не все плохо, заочное решение можно отменить и выиграть суд у банка.

Link to comment
Share on other sites

Акцент-банк - это фиктивный поручитель для изменения подсудности.

В Вашем случае не все плохо, заочное решение можно отменить и выиграть суд у банка.

Это приятная новость.Тогда подскажите еще,куда мне следует идти, как мне говорят,что мое дело передали в исполнительную службу,но пока им некогда заниматься,а с поручителями будет суд уже в моем городе,если я или поручителя не заплатят 10300.Такое возможно вообще,чтоб на поручителей отдельно в суд подавали ,когда в том решении суда,что мне дали написано.,что весь долг взыскать только с меня?Я бы как то хотела всю ответственность на себя взять.

Link to comment
Share on other sites

Это приятная новость.Тогда подскажите еще,куда мне следует идти, как мне говорят,что мое дело передали в исполнительную службу,но пока им некогда заниматься,а с поручителями будет суд уже в моем городе,если я или поручителя не заплатят 10300.Такое возможно вообще,чтоб на поручителей отдельно в суд подавали ,когда в том решении суда,что мне дали написано.,что весь долг взыскать только с меня?Я бы как то хотела всю ответственность на себя взять.

 

 Очень похоже на то, что, что никакого суда не было и ничего в исполнительную службу не передавали. Исполнительная жестко привязана по времени и должна в любом случае прислать Вам постанову про открытие производства, вне зависимости от того, есть у них время или нет, они иногда задерживаются с отпракой постановы, но не надолго. Похоже на то, что с Вас хочет поиметь денег какой - то аферист, поэтому и в банк не зовет.

 Если получите постанову из исполнительной, то сразу в суд и отменяйте заочное решение, тем более, что о суде Вас не известили. Ну а дальше боритесь согласно Вашим обстоятельствам, скорее всего, что срок исковой давности прошел, но это Вам лучше посмотреть в договоре. Ничего не платите!

Link to comment
Share on other sites

 Очень похоже на то, что, что никакого суда не было и ничего в исполнительную службу не передавали. Исполнительная жестко привязана по времени и должна в любом случае прислать Вам постанову про открытие производства, вне зависимости от того, есть у них время или нет, они иногда задерживаются с отпракой постановы, но не надолго. Похоже на то, что с Вас хочет поиметь денег какой - то аферист, поэтому и в банк не зовет.

 Если получите постанову из исполнительной, то сразу в суд и отменяйте заочное решение, тем более, что о суде Вас не известили. Ну а дальше боритесь согласно Вашим обстоятельствам, скорее всего, что срок исковой давности прошел, но это Вам лучше посмотреть в договоре. Ничего не платите!

Огромное спасибо Вам за внимание и помощь.Тогда пока мне просто надо ждать .В конце недели сказал зайдет ко мне на работу за моим решением на счет денег,хотя в июне я ему сказала,что ничего сейчас платить не буду,передавайте с ГИС. Я уже сама поняла,что ему надо чтобы я во что бы то ни стало отдала ему эти деньги,ибо уже давно бы отдал мое дело в ГИС и пусть бы она со мной разбиралась. А с поручителем как быть,если вдруг и правда в суд на них подаст,потому как заверил меня этот работник банка,что теперь он лично мною заниматься будет.

Link to comment
Share on other sites

Огромное спасибо Вам за внимание и помощь.Тогда пока мне просто надо ждать .В конце недели сказал зайдет ко мне на работу за моим решением на счет денег,хотя в июне я ему сказала,что ничего сейчас платить не буду,передавайте с ГИС. Я уже сама поняла,что ему надо чтобы я во что бы то ни стало отдала ему эти деньги,ибо уже давно бы отдал мое дело в ГИС и пусть бы она со мной разбиралась. А с поручителем как быть,если вдруг и правда в суд на них подаст,потому как заверил меня этот работник банка,что теперь он лично мною заниматься будет.

 

С поручителя они получить ничего не смогут, даже через суд. Так что не переживайте - поручительство прекратилось согласно закона.

Этого "работника" банка гоните как можно дальше, но сперва потребуйте от него служебное удостоверение и запишите все его данные.

На "себя" брать ничего не надо, забудьте про долг, теперь пусть банк переживает.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Огромное спасибо Вам за внимание и помощь.Тогда пока мне просто надо ждать .В конце недели сказал зайдет ко мне на работу за моим решением на счет денег,хотя в июне я ему сказала,что ничего сейчас платить не буду,передавайте с ГИС. Я уже сама поняла,что ему надо чтобы я во что бы то ни стало отдала ему эти деньги,ибо уже давно бы отдал мое дело в ГИС и пусть бы она со мной разбиралась. А с поручителем как быть,если вдруг и правда в суд на них подаст,потому как заверил меня этот работник банка,что теперь он лично мною заниматься будет.

 

 И не забывайте, что срок на оспаривание или отмену решения суда, для Вас начинается только после того, как Вы получите свою копию решения суда, именно из того суда, который принял решение. Какая - то копия сотрудника ничего не значит.

Link to comment
Share on other sites

 И не забывайте, что срок на оспаривание или отмену решения суда, для Вас начинается только после того, как Вы получите свою копию решения суда, именно из того суда, который принял решение. Какая - то копия сотрудника ничего не значит.

Мою копию решения суда как вообще мне должны прислать,на мой же адрес? Не в отделение Приватбанка? А то  утверждает,что копию мою прислали в банк и только почти спустя год мне его показали.

Link to comment
Share on other sites

Мою копию решения суда как вообще мне должны прислать,на мой же адрес? Не в отделение Приватбанка? А то  утверждает,что копию мою прислали в банк и только почти спустя год мне его показали.

Копию решения высылает суд на Ваш адрес. То что Вам дали в банке - это их экземпляр и то что Вы с ним ознакомились не имеет значения для оспаривания. 

Согласно ЦПК срок на подачу заявления о пересмотре заочного решения начинает отсчет с момента получения копии решения. Порядок получения решения суда описан в ЦПК, при этом Вы должны расписаться в получении этого решения.

Решение от какого числа?

Link to comment
Share on other sites

Копию решения высылает суд на Ваш адрес. То что Вам дали в банке - это их экземпляр и то что Вы с ним ознакомились не имеет значения для оспаривания. 

Согласно ЦПК срок на подачу заявления о пересмотре заочного решения начинает отсчет с момента получения копии решения. Порядок получения решения суда описан в ЦПК, при этом Вы должны расписаться в получении этого решения.

Решение от какого числа?

От 9 августа 2013 года.

Link to comment
Share on other sites

Да,есть такое,"Рішення набрало чинності 19.08.2013 року"

Если банк не предъявлял исполнительный лист в ГИС, то на данный час срок предъявления исполнительного листа истек. 

Вам можно ввязаться в спор с банком, пересмотреть заочное решение и получить решение с отказам в иске банку (для полной оценки таких перспектив нужно видеть решение и кредитный договор),

а можно просто забыть про долг и "вспомнить" о нем только тогда, когда официально получите решение суда или постановление гос. исполнителя об открытии исполнительного производства.

Link to comment
Share on other sites

Если банк не предъявлял исполнительный лист в ГИС, то на данный час срок предъявления исполнительного листа истек. 

Вам можно ввязаться в спор с банком, пересмотреть заочное решение и получить решение с отказам в иске банку (для полной оценки таких перспектив нужно видеть решение и кредитный договор),

а можно просто забыть про долг и "вспомнить" о нем только тогда, когда официально получите решение суда или постановление гос. исполнителя об открытии исполнительного производства.

На мой вопрос,буду ли я уведомлена об открытии исполнительного производства,он мне ответил,что возможно и нет, а просто выберут время,заедут за мной и поедут  описывать имущество. Дело мое уже там,но заниматься им некогда, и марок почтовых у них нет, и конвертов тоже,сообщать в общем никто может и не будет.Подскажите пожалуйста,даже если такое и случится,какие документы они обязаны мне предоставить для описи имущества,потому как "товарищу"этому я не доверяю (а исполнительная служба у нас в городе находится в аккурат напротив Приватбанка и я часто вижу его идущим оттуда,так что возможно он "по-дружески" может  туда обратиться дабы произвести впечатление,у нас такое вполне может практиковаться,правды все равно ни от кого не добъешься,особенно сейчас,когда у нас тут на Донбассе война идет).

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

На мой вопрос,буду ли я уведомлена об открытии исполнительного производства,он мне ответил,что возможно и нет, а просто выберут время,заедут за мной и поедут  описывать имущество. Дело мое уже там,но заниматься им некогда, и марок почтовых у них нет, и конвертов тоже,сообщать в общем никто может и не будет.Подскажите пожалуйста,даже если такое и случится,какие документы они обязаны мне предоставить для описи имущества,потому как "товарищу"этому я не доверяю (а исполнительная служба у нас в городе находится в аккурат напротив Приватбанка и я часто вижу его идущим оттуда,так что возможно он "по-дружески" может  туда обратиться дабы произвести впечатление,у нас такое вполне может практиковаться,правды все равно ни от кого не добъешься,особенно сейчас,когда у нас тут на Донбассе война идет).

Если к Вам придут неизвестные люди и захотят описать имущество, Вы имеете право никого не впускать. Если они начинают наглеть и силой врываться в помещение, то сразу вызывайте милицию - их действия не законные.

После того как Вам вручат постановление об открытии исполнительного производства Вы можете начинать процесс пересмотра заочного решения (можно начать и раньше с учетом моего предыдущего поста).

Запомните главное: если Вы сами им ничего не отдадите, то у Вас есть все шансы от них "отбиться". 

И самое главное - перестаньте слушать работников банка. Они Вам расскажут любую сказку лишь бы Вы отдали им свои деньги

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Если к Вам придут неизвестные люди и захотят описать имущество, Вы имеете право никого не впускать. Если они начинают наглеть и силой врываться в помещение, то сразу вызывайте милицию - их действия не законные.

После того как Вам вручат постановление об открытии исполнительного производства Вы можете начинать процесс пересмотра заочного решения (можно начать и раньше с учетом моего предыдущего поста).

Запомните главное: если Вы сами им ничего не отдадите, то у Вас есть все шансы от них "отбиться". 

И самое главное - перестаньте слушать работников банка. Они Вам расскажут любую сказку лишь бы Вы отдали им свои деньги

Спасибо,вы придали мне уверенности.Я подозревала,что его действия незаконны  и выглядят так, как будто ему больше всех надо.прямо обязана я ему,что он подобрал такой альтернативный вариант решения моего вопроса и каждый раз мне отсрочку типа дает ,то до конца месяца,то до конца недели и длится вся эта котовасия уже почти год.Раз такое дело,то был суд,есть решение суда, передали в ГИС и пусть разбирается,так этот мне прохода не дает,все какие то отсрочки выдумывает и главное в банк не вызывает, в устной форме все со мной переговоры ведет.Спасибо вам большое за потраченное на меня время и помощь.В моем городе сейчас практически и обратиться не к кому за квалифицированной помощью,вряд ли кто бы мне помог,как вы,

Link to comment
Share on other sites

Это приятная новость.Тогда подскажите еще,куда мне следует идти, как мне говорят,что мое дело передали в исполнительную службу,но пока им некогда заниматься,а с поручителями будет суд уже в моем городе,если я или поручителя не заплатят 10300.Такое возможно вообще,чтоб на поручителей отдельно в суд подавали ,когда в том решении суда,что мне дали написано.,что весь долг взыскать только с меня?Я бы как то хотела всю ответственность на себя взять.

Сбросьте заочное решение. Оно может быть поддельным. Вы его видели?

Насколько я понял Вы заплатили 7000 грн.когда это было?

Link to comment
Share on other sites

Огромное спасибо Вам за внимание и помощь.Тогда пока мне просто надо ждать .В конце недели сказал зайдет ко мне на работу за моим решением на счет денег,хотя в июне я ему сказала,что ничего сейчас платить не буду,передавайте с ГИС. Я уже сама поняла,что ему надо чтобы я во что бы то ни стало отдала ему эти деньги,ибо уже давно бы отдал мое дело в ГИС и пусть бы она со мной разбиралась. А с поручителем как быть,если вдруг и правда в суд на них подаст,потому как заверил меня этот работник банка,что теперь он лично мною заниматься будет.

не просто ждать решение,а сбросить его,проверить его наличие в реестре.пойти в исполнительную службу и узнать нет ли открытых против Вас исполнительных производств.

С каким поручителем проблемы?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...