НАЦКОМФІНПОСЛУГ вказав що в ТОВ "Кредитні ініціативи" та ТОВ" ФК"Вектор плюс" відсутня ліцензія на залучення фінансових активів (право вимоги)юридичних осіб із забов'язанням щодо наступного їх повернення.


Recommended Posts

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,

ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(НАЦКОМФІНПОСЛУГ) 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3; тел. 234-02-24, факс 235-77-51, код ЄДРПОУ 38062828

14.12.16 №8024/16-12

                                               ОСОБА 1

АДРЕСА

Про результати розгляду звернення

Шановний Дмитро Івановичу!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула Ваше звернення від 25.11.2016 (вх. від 02.12.2016 №4-5042) щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» (код за ЄДРПОУ 35326253), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 38004195) та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до інформації, внесеної до Державного реєстру фінансових установ, який веде Нацкомфінпослуг, статус фінансової установи мають:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» (код за ЄДРПОУ 35326253, місцезнаходження: 04655, місто Київ, вулиця Вікентія Хвойки, будинок 21) (далі - Товариство) отримало свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 214 від 22.09.2008 та додаток до нього з правом надання фінансових послуг: надання гарантій; надання поручительств; факторинг; фінансовий лізинг; надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 38004195, місцезнаходження: проспект Московський, буд. 28А, м. Київ, 04073) (далі - Товариство), отримало свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 357 від 16.11.2012 та додаток до нього з правом надання фінансових послуг: факторинг, надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів.

Інформуємо, що відповідно до вимог розділу XI Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 №41, зареєстрованого Міністерством юстиції України 11.09,2003 за № 797/8118 у разі внесення фінансової компанії до Державного реєстру фінансових установ Нацкомфінпослуг оформлює та видає заявнику додаток до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, до якого відповідно до встановлених законодавством обмежень на суміщення діяльності з надання певних видів фінансових послуг Нацкомфінпослуг вносить такі види фінансових послуг: надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів; фінансовий лізинг; факторинг; надання поручительств; надання гарантій; надання позик; залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів.

Після отримання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатка до нього фінансова компанія має право надавати виключно ті фінансові послуги, які зазначені в додатку до свідоцтва та надання яких не потребує отримання відповідного дозволу/ліцензії.

Товариства ліцензії на надання фінансових послуг у Нацкомфінпослуг не отримувало. Інформація про ліцензії, що видані іншими, ніж Держфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування, відсутня.

Додатково інформуємо, інформуємо, що 28.06.2015 набрав чинності Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон), згідно пункту 2 частини першої статті 7 якого надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) є видом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Згідно з частиною другою статті 20 Закону, у разі відсутності ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, відповідальність за провадження такої господарської діяльності без ліцензії не застосовується.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07,12.2016 № 913 (далі - Постанова) затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (набрала чинності 10,12.2016),

Згідно із абзацом третім частини другої Постанови, ліцензійні умови у частині, що стосується суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами та внесені до дня набрання чинності цією постановою до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, застосовуються через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою.

 

 


 

 

О. Залєтов

З повагою

Член Нацкомфінпослуг

Оборська 235-2058

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Интересно... Значит кроме Свидетельства о статусе Фин установы нужен додаток, который конкретизирует какие именно Фин услуги может предоставлять эта компания...?

Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, west11 сказал:

Интересно... Значит кроме Свидетельства о статусе Фин установы нужен додаток, который конкретизирует какие именно Фин услуги может предоставлять эта компания...?

Хороший вопрос, из которого следует, что разрешенная деятельность фин.установы регламентируется именно этим документом, а не агульно, что у  фин.установы есть свидотцтво и все в щоколаде!
 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Кстати, это может быть нововыявленными обстоятельствами для подачи иска, или я, ограниченный в юристпруденции, по феншую должен был знать это априори?
 

Link to comment
Share on other sites

12 часов назад, ais сказал:

или я, ограниченный в юристпруденции, по феншую должен был знать это априори

Думаю, что не должны были это знать... А вот обязанность факторинговорй компании довести до вашего сведения эту инфу, которую они фактически скрыли от Вас ...и тут действительно интересно становится :)

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...