Recommended Posts

Здравствуйте, я являюсь "счастливым" обладателем карты Приват "Универсальная".
В ноябре 2013 снял сумму 3800 с этой карты, собирался в течение месяца закрыть задолженность, да заказчик кинул.  
В декабре и январе выплачивал деньги на карту, потом совсем туго стало, в феврале,марте и апреле снимались штрафы, даже смс приходили.
Вот сегодня пришло письмо с повесткой и досудовой вимогой:
" В связи с систематическими нарушениями условий кредитного договора приват просит вас явиться для урегулирования данного вопроса в "направление по возврату проблемной задолженности".
общая задолженность составляет 3 918,81грн (в т.ч. простроченная задолженность 3 910грн)"
В случае игнорирования грозятся ст.190, изъятием имущества моего и моей семьи ссылаясь на ст. 11 закону Украины "Про виконавче впровадження" от 9 марта 2011.
И предлагают оплатить долг в течении 7 дней.

Сейчас нету возможности выплатить такую сумму.
Какая вероятность самого плохого сценария?
Думаю следует зайти "направление по возврату проблемной задолженности".

Буду благодарен за советы!

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, я являюсь "счастливым" обладателем карты Приват "Универсальная".

В ноябре 2013 снял сумму 3800 с этой карты, собирался в течение месяца закрыть задолженность, да заказчик кинул.  

В декабре и январе выплачивал деньги на карту, потом совсем туго стало, в феврале,марте и апреле снимались штрафы, даже смс приходили.

Вот сегодня пришло письмо с повесткой и досудовой вимогой:

" В связи с систематическими нарушениями условий кредитного договора приват просит вас явиться для урегулирования данного вопроса в "направление по возврату проблемной задолженности".

общая задолженность составляет 3 918,81грн (в т.ч. простроченная задолженность 3 910грн)"

В случае игнорирования грозятся ст.190, изъятием имущества моего и моей семьи ссылаясь на ст. 11 закону Украины "Про виконавче впровадження" от 9 марта 2011.

И предлагают оплатить долг в течении 7 дней.

Сейчас нету возможности выплатить такую сумму.

Какая вероятность самого плохого сценария?

Думаю следует зайти "направление по возврату проблемной задолженности".

Буду благодарен за советы!

 

Забудьте... А Вы что такая бедная семья... что у Вас и всей Вашей семьи имущества только на 3900 грн...)))

 

В общем пугают они просто Вас... Давят на человеские слабости... Ничего у Вас и тем более у семьи не заберут... Ибо нет такого закона!!! Да и до ИП ещё надо им добраться... Путь длинный...

Link to comment
Share on other sites

Ну а Вы читали эту статью, что в ней страшного и что Вас там так или чем ВАс там так напугали они...

 

 

 

 

Стаття 11. Обов'язки і права державних виконавців.

1. Державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

2. Державний виконавець:

здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі - виконавчий документ), у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом;

надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження;

розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження і їхні клопотання;

заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом;

роз'яснює сторонам їхні права і обов'язки.

3. Державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право:

1) проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону;

2) здійснювати перевірку виконання юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників;

3) з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від органів, установ, організацій, посадових осіб, сторін та учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, у тому числі конфіденційну;

4) безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що належать боржникам або зайняті ними, проводити огляд зазначених приміщень і сховищ, у разі необхідності примусово відкривати та опечатувати такі приміщення і сховища;

5) накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;

6) накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають на рахунках і вкладах у банках, інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;

7) за згодою власника використовувати приміщення, у тому числі комунальної власності, для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника для перевезення майна;

8) звертатися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення рішення, про видачу дубліката виконавчого документа, про встановлення чи зміну порядку і способу виконання, про відстрочку та розстрочку виконання рішення;

9) звертатися до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, про роз'яснення змісту документа;

10) звертатися до суду з поданням про розшук боржника - фізичної особи або дитини чи про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання;

11) викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, що знаходяться у виконавчому провадженні, а в разі неявки боржника без поважних причин виносити постанову про його привід через органи внутрішніх справ;

12) залучати у встановленому порядку до провадження виконавчих дій понятих, працівників органів внутрішніх справ, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання;

13) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом;

14) застосовувати під час провадження виконавчих дій відеозапис, фото- і кінозйомку;

15) у процесі виконання рішень за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників органів внутрішніх справ, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке за законом можливо звернути стягнення;

16) вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників - юридичних осіб або від боржників - фізичних осіб надання пояснень за фактами невиконання рішень або законних вимог державного виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження;

17) з метою профілактичного впливу повідомляти органам державної влади, громадським об'єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання або роботи особи про факти порушення нею вимог законодавства про виконавче провадження;

18) у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов'язань за рішенням;

19) у разі необхідності залучати до проведення чи організації виконавчих дій суб'єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача;

20) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, я являюсь "счастливым" обладателем карты Приват "Универсальная".

В ноябре 2013 снял сумму 3800 с этой карты, собирался в течение месяца закрыть задолженность, да заказчик кинул.  

В декабре и январе выплачивал деньги на карту, потом совсем туго стало, в феврале,марте и апреле снимались штрафы, даже смс приходили.

Вот сегодня пришло письмо с повесткой и досудовой вимогой:

" В связи с систематическими нарушениями условий кредитного договора приват просит вас явиться для урегулирования данного вопроса в "направление по возврату проблемной задолженности".

общая задолженность составляет 3 918,81грн (в т.ч. простроченная задолженность 3 910грн)"

В случае игнорирования грозятся ст.190, изъятием имущества моего и моей семьи ссылаясь на ст. 11 закону Украины "Про виконавче впровадження" от 9 марта 2011.

И предлагают оплатить долг в течении 7 дней.

Сейчас нету возможности выплатить такую сумму.

Какая вероятность самого плохого сценария?

Думаю следует зайти "направление по возврату проблемной задолженности".

Буду благодарен за советы!

Идти никуда не нужно.

Вы не хотите закрыть такую задолженность?

Главная цель для Вас: насобирать деньги и закрыть кредит.

Link to comment
Share on other sites

Идти никуда не нужно.

Вы не хотите закрыть такую задолженность?

Главная цель для Вас: насобирать деньги и закрыть кредит.

Конечно хочу. Вот только по времени даже не представляю когда это случиться.

Собственно не хочу тягомотины с судами и тому подобное.

Link to comment
Share on other sites

Ну а Вы читали эту статью, что в ней страшного и что Вас там так или чем ВАс там так напугали они...

 

 

 

 

Стаття 11. Обов'язки і права державних виконавців.

1. Державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

2. Державний виконавець:

здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі - виконавчий документ), у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом;

надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження;

розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження і їхні клопотання;

заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом;

роз'яснює сторонам їхні права і обов'язки.

3. Державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право:

1) проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону;

2) здійснювати перевірку виконання юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників;

3) з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від органів, установ, організацій, посадових осіб, сторін та учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, у тому числі конфіденційну;

4) безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що належать боржникам або зайняті ними, проводити огляд зазначених приміщень і сховищ, у разі необхідності примусово відкривати та опечатувати такі приміщення і сховища;

5) накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;

6) накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають на рахунках і вкладах у банках, інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;

7) за згодою власника використовувати приміщення, у тому числі комунальної власності, для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника для перевезення майна;

8) звертатися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення рішення, про видачу дубліката виконавчого документа, про встановлення чи зміну порядку і способу виконання, про відстрочку та розстрочку виконання рішення;

9) звертатися до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, про роз'яснення змісту документа;

10) звертатися до суду з поданням про розшук боржника - фізичної особи або дитини чи про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання;

11) викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, що знаходяться у виконавчому провадженні, а в разі неявки боржника без поважних причин виносити постанову про його привід через органи внутрішніх справ;

12) залучати у встановленому порядку до провадження виконавчих дій понятих, працівників органів внутрішніх справ, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання;

13) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом;

14) застосовувати під час провадження виконавчих дій відеозапис, фото- і кінозйомку;

15) у процесі виконання рішень за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників органів внутрішніх справ, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке за законом можливо звернути стягнення;

16) вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників - юридичних осіб або від боржників - фізичних осіб надання пояснень за фактами невиконання рішень або законних вимог державного виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження;

17) з метою профілактичного впливу повідомляти органам державної влади, громадським об'єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання або роботи особи про факти порушення нею вимог законодавства про виконавче провадження;

18) у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов'язань за рішенням;

19) у разі необхідності залучати до проведення чи організації виконавчих дій суб'єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача;

20) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами.

Да, читал, страшного ничего нету, вот только с репутацией привата можно ожидать чего угодно или я ошибаюсь? 

Link to comment
Share on other sites

Забудьте... А Вы что такая бедная семья... что у Вас и всей Вашей семьи имущества только на 3900 грн...)))

 

В общем пугают они просто Вас... Давят на человеские слабости... Ничего у Вас и тем более у семьи не заберут... Ибо нет такого закона!!! Да и до ИП ещё надо им добраться... Путь длинный...

Это обнадеживает)))...главное что бы не доставали, а долг я отдам в ближайшие месяца...

Link to comment
Share on other sites

Да, читал, страшного ничего нету, вот только с репутацией привата можно ожидать чего угодно или я ошибаюсь? 

Да какая там репутация...

 

То есть Вы считаете, что Приват сам напишет новую статью и исполнит...)))

Link to comment
Share on other sites

главное что бы не доставали, а долг я отдам в ближайшие месяца...

 

Ну то уже такое, работа у них такая доставать... А долг Вы имеете право отдать тогда когда захотите или сможете, и никто не имеет права Вас к этому принуждать...

Link to comment
Share on other sites

Конечно хочу. Вот только по времени даже не представляю когда это случиться.

Собственно не хочу тягомотины с судами и тому подобное.

Если в ближайшее время не насобираете нужную сумму, то суд понадобится.

Без него никак.

Link to comment
Share on other sites

Если в ближайшее время не насобираете нужную сумму, то суд понадобится.

Без него никак.

 

Но не факт, что суд состоится скоро... У них таких миллионы...

Link to comment
Share on other sites

Если в ближайшее время не насобираете нужную сумму, то суд понадобится.

Без него никак.

 

 

Но не факт, что суд состоится скоро... У них таких миллионы...

А отсрочки они не дадут? Неделю где то?

Link to comment
Share on other sites

А отсрочки они не дадут? Неделю где то?

 

Нет... максимум пару часов...

Link to comment
Share on other sites

Печально...

 

Ну это ж Приват... Он по другому не может...

Link to comment
Share on other sites

и потом в лес... в багажнике...кусками...

 

Это уже после того как всё семейное имущество которого на 3900 грн. отнимут и будет мало...

Link to comment
Share on other sites

и потом в лес... в багажнике...кусками...

БДСМ ок, а вот кусками излишне хД

 

Это уже после того как всё семейное имущество которого на 3900 грн. отнимут и будет мало...

)))

Всем спасибо!)

Link to comment
Share on other sites

Это обнадеживает)))...главное что бы не доставали, а долг я отдам в ближайшие месяца...

Отдай нам.

Мы тебе хоть спасибо скажем.

А Приват...

Есть чуйка, что ты денег принесешь, а окажешься еще больше должен :)

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Отдай нам.

Мы тебе хоть спасибо скажем.

А Приват...

Есть чуйка, что ты денег принесешь, а окажешься еще больше должен :)

 

Так он извращенец, ему это в кайф... БДСМ любитель... Тем более через недельку деньги будут... Тут вопрос оказывается поднялся из-за одной недельки проблемы...

Link to comment
Share on other sites

Но не факт, что суд состоится скоро... У них таких миллионы...

Кстати, свое время, обсуждался вопрос закрытия кредита с Приватом, в случае, если Приват не хочет давать справку об отсутствии задолженности и закрытии кредита.

Кто-то сталкивался?

как закрывали вопрос?

 

п.с. для т.с.

к Вам не приходили досудебное требование и повестка.Это утверждение, так что не делайте глупостей.

Link to comment
Share on other sites

Кстати, свое время, обсуждался вопрос закрытия кредита с Приватом, в случае, если Приват не хочет давать справку об отсутствии задолженности и закрытии кредита.

Кто-то сталкивался?

как закрывали вопрос?

 

п.с. для т.с.

к Вам не приходили досудебное требование и повестка.Это утверждение, так что не делайте глупостей.

Я понимаю, так и сделаем, спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Да, счас "недельки" дне с огнем не сыщешь... Не то что 20 лет назад :)

Это ты щаз про что?

Про газету, труханы или колечко? ;)

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Дааааааа, если спать то с королевой, а украсть так миллион!  Вы главное не нервничайте, Обелиск  и Болт плохого не посоветуют, расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни, ведь жизнь это игра, Голыми пришли, голыми и уйдем. У страха глаза велики. Волков боятся в лес не ходить. Сколько живу убеждаюсь, СТРАХ РУЛИТ

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...