Лист ВССУ від 16.01.2013 Про окремі питання застосування строків позовної давності


Recommended Posts

№ 10-70/0/4-13 від 16.01.2013

Головам апеляційних судів областей,

міст Києва та Севастополя,

Апеляційного суду Автономної Республіки Крим

Про окремі питання застосування строків позовної давності

Розглянувши лист заступника голови Апеляційного суду Сумської області щодо деяких спірних питань судової практики розгляду спорів у кредитних правовідносинах та застосування строку позовної давності, судова палата у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначає таке.

Пунктом 31 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» судам роз’яснено, що у спорах щодо споживчого кредитування кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув. У зв’язку із цим позовна давність за позовом про повернення споживчого кредиту застосовується незалежно від наявності заяви сторони у спорі.

Оскільки зі спливом строків позовної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги (стягнення неустойки, накладення стягнення на заставлене майно тощо), зазначене вище правило застосовується й до додаткових вимог банку (іншої фінансової установи).

Зазначене роз’яснення стосується і позасудового порядку вирішення спорів, і в разі звернення з відповідним позовом до суду.

Офіційне тлумачення статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» надано також і в Рішенні Конституційного Суду України від 10 листопада 2011 року № 15-рп/2011(справа про захист прав споживачів кредитних послуг).

Стосовно застосування положень частини третьої статті 267 ЦК України слід зазначити наступне.

Відповідно до частин третьої і четвертої статті 267 ЦК України позовна давність застосовується лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови в позові.

Оскільки рішення по суті спору ухвалюється судом першої інстанції, а на стадії апеляційного провадження здійснюється лише перевірка законності й обґрунтованості рішення суду (стаття 303 ЦПК України), то заява про застосування позовної давності може бути розглянута, якщо вона подана під час розгляду справи в суді першої інстанції.

Заява позивача про поновлення строку позовної давності (частина п’ята статті 267 ЦК України) не означає, що подана заява (відповідачем) про застосування позовної давності, тобто про сплив позовної давності, є наслідком відмови в позові, якщо він обґрунтований.

У разі, якщо відповідач подав заперечення проти позову, пославшись на сплив позовної давності, то зазначена заява є підтвердженням того, що відповідач зробив заяву про застосування позовної давності.

Цей інформаційний лист погоджено суддями судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Заступник Голови М. Й. Вільгушинський

http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files//%D...D1%82%D1%96.doc

Link to comment
Share on other sites

Та да, та да...Только еслиб они еще четко написали с какого момента идет отсчет этой самой исковой давности...

с момента, когда банк узнал о нарушении его права кредитора - т.е. с момента непоступления средств согласно установленного графика?

или с момента направления банком требования о досрочном погашении?

или с момента окончания срока действия КД?

;)

Link to comment
Share on other sites

Та да, та да...Только еслиб они еще четко написали с какого момента идет отсчет этой самой исковой давности...

с момента, когда банк узнал о нарушении его права кредитора - т.е. с момента непоступления средств согласно установленного графика?

или с момента направления банком требования о досрочном погашении?

или с момента окончания срока действия КД?

;)

Тут по моему все ясно:

1. Исковая давность о возвращении "натиканых" процентов наступает с момента не поступления средств. То есть, требования процентов за месяц, который перевалил за три года давности - фига.

2. В отношении тела - надо читать договор - есть договора, в которых есть условие "всю суму тела кредита должник должен вернуть в соответствии с графиком фозвращения ТЕЛА, но не позднее такой - то ДАТЫ. Тоесть, с момента окончания договора.

3. А вот если банк в соответствии с условиями договора направил требование о досрочном погашении - то конечно - три года с момента такого направления - установлена новая дата возвращения всего кредита(проверенно апелляцией).

Меня вот какой вопрос интересует - решение о взыскании задолженности - "Заочное" (заявление о пересмотре заочном - рассматривалось заочно). Заявление в суде первой инстанции о применении сроков исковой давности не заявлялось (так как Ответчика - не было - правильно). Суде апелляционной инстанции какое решение примет - если такое заявление будет подано?!

Вот Вам и Лист ВССУ - пишут под конкретное решение - а не под все возможные варианты.

К тому же остается не урегулированный до конца вопрос применения исковой давности и ч.2 ст. 625 ГК Украины.

Например, решение суда о взыскании задолженности есть. Исполнительное производство тянется 4-и года (есть имущество, но оно в розыске). То есть задолженность существует. Может ли банк требовать за 4-и года инфляционные и три % годовых. Позиция ВСУ ВХС и ВССУ о том, что это не пеня - факт! Поэтому остается вопрос за какой период требовать инфляционные и 3% годовых и возможно ли применить заявление о применении сроков исковой давности?

Link to comment
Share on other sites

Тут по моему все ясно:

1. Исковая давность о возвращении "натиканых" процентов наступает с момента не поступления средств. То есть, требования процентов за месяц, который перевалил за три года давности - фига.

2. В отношении тела - надо читать договор - есть договора, в которых есть условие "всю суму тела кредита должник должен вернуть в соответствии с графиком фозвращения ТЕЛА, но не позднее такой - то ДАТЫ. Тоесть, с момента окончания договора.

3. А вот если банк в соответствии с условиями договора направил требование о досрочном погашении - то конечно - три года с момента такого направления - установлена новая дата возвращения всего кредита(проверенно апелляцией).

Меня вот какой вопрос интересует - решение о взыскании задолженности - "Заочное" (заявление о пересмотре заочном - рассматривалось заочно). Заявление в суде первой инстанции о применении сроков исковой давности не заявлялось (так как Ответчика - не было - правильно). Суде апелляционной инстанции какое решение примет - если такое заявление будет подано?!

Вот Вам и Лист ВССУ - пишут под конкретное решение - а не под все возможные варианты.

К тому же остается не урегулированный до конца вопрос применения исковой давности и ч.2 ст. 625 ГК Украины.

Например, решение суда о взыскании задолженности есть. Исполнительное производство тянется 4-и года (есть имущество, но оно в розыске). То есть задолженность существует. Может ли банк требовать за 4-и года инфляционные и три % годовых. Позиция ВСУ ВХС и ВССУ о том, что это не пеня - факт! Поэтому остается вопрос за какой период требовать инфляционные и 3% годовых и возможно ли применить заявление о применении сроков исковой давности?

1. якщо кредит споживчий, то суд сам повинен застосувати давність. щодо заочного рішення, то у разі його скасування ви можете подати таку заяву. у разі залишенні його в силі, ухвалою про відмову у скасуванні заочного рішення констатується факт зловживання Вами своїми процесуальними обов'язками (повторна неявка без поважних причин) й ви втрачаєте таке право.

2.таку заяву подати можна й строк буде застосовано.на мою думку строк давності починає текти у такому випадку з 8-го дня після отримання постанови про відркиття виконавчого провадження

Link to comment
Share on other sites

Тут по моему все ясно:

1. Исковая давность о возвращении "натиканых" процентов наступает с момента не поступления средств. То есть, требования процентов за месяц, который перевалил за три года давности - фига.

2. В отношении тела - надо читать договор - есть договора, в которых есть условие "всю суму тела кредита должник должен вернуть в соответствии с графиком фозвращения ТЕЛА, но не позднее такой - то ДАТЫ. Тоесть, с момента окончания договора.

3. А вот если банк в соответствии с условиями договора направил требование о досрочном погашении - то конечно - три года с момента такого направления - установлена новая дата возвращения всего кредита(проверенно апелляцией).

Меня вот какой вопрос интересует - решение о взыскании задолженности - "Заочное" (заявление о пересмотре заочном - рассматривалось заочно). Заявление в суде первой инстанции о применении сроков исковой давности не заявлялось (так как Ответчика - не было - правильно). Суде апелляционной инстанции какое решение примет - если такое заявление будет подано?!

Вот Вам и Лист ВССУ - пишут под конкретное решение - а не под все возможные варианты.

К тому же остается не урегулированный до конца вопрос применения исковой давности и ч.2 ст. 625 ГК Украины.

Например, решение суда о взыскании задолженности есть. Исполнительное производство тянется 4-и года (есть имущество, но оно в розыске). То есть задолженность существует. Может ли банк требовать за 4-и года инфляционные и три % годовых. Позиция ВСУ ВХС и ВССУ о том, что это не пеня - факт! Поэтому остается вопрос за какой период требовать инфляционные и 3% годовых и возможно ли применить заявление о применении сроков исковой давности?

1-Вместе с натикаными процентами платиться и тело кредита. Таким образом непоступление по графику тела и % может свидетельствовать о нарушении права кредитора.

2-Как правило, возврат тела отдельно не производится. В 95% КД есть график погашения, где сумма платежа содержит тело и % ( в разных пропорциях)

3-Тут не спорю...хоть тут в виден свет в конце туннеля :)

Link to comment
Share on other sites

1-Вместе с натикаными процентами платиться и тело кредита. Таким образом непоступление по графику тела и % может свидетельствовать о нарушении права кредитора.

2-Как правило, возврат тела отдельно не производится. В 95% КД есть график погашения, где сумма платежа содержит тело и % ( в разных пропорциях)

3-Тут не спорю...хоть тут в виден свет в конце туннеля :)

Частично не согласен, так как написал, что есть договора, где указанно, что вся сума кредита должна быть возвращена согласно графика - но не позднее даты окончания кредита. На мое усмотрение в таком графике присущие элементы договора о сдвиге исковой давности на более чем три года. Конечно же если такого нету - то зуськи!! Банкстеры не имеют права требовать и ТЕЛО - если график четкий и никаких здвигов в нем нету.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

№ 10-70/0/4-13 від 16.01.2013

що у спорах щодо споживчого кредитування кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув.

подскажите, пожалуйста, что означает "строк давності споживчого кредиту"?

Link to comment
Share on other sites

подскажите, пожалуйста, что означает "строк давності споживчого кредиту"?

Есть срок действия договора по которому получен кредит. Например Вам выдали кредит сроком до 01.01.2010 года. Так вот срок давности заканчивается через три года т.е. 02.01.2013.
Link to comment
Share on other sites

Есть срок действия договора по которому получен кредит. Например Вам выдали кредит сроком до 01.01.2010 года. Так вот срок давности заканчивается через три года т.е. 02.01.2013.

И, если я правильно понял, при наличии требования банка о досрочном погашении кредита, например от 15.09.2009, то срок исковой давности - до 16.09.2012г.

Ибо своим досрочным требованием банк установил новую дату окончания кредитного договора.

Link to comment
Share on other sites

И, если я правильно понял, при наличии требования банка о досрочном погашении кредита, например от 15.09.2009, то срок исковой давности - до 16.09.2012г.

Ибо своим досрочным требованием банк установил новую дату окончания кредитного договора.

Можно и так считать, однако лично я такое мнение не разделяю.
Link to comment
Share on other sites

Здраствуйте. Обьясните, мне, непонятливой, как же тогда в моем случае:

- в августе 2008 г. был подписан кредитный договор,

- договор в валюте и срок указан в нем - до августа 2028 г.,

- в 2010 г. банк подает на меня в суд и хочет получить все вместе с пеней, штрафами, телом и процентами до 2028 г.,

- в 2011 г. иск банка оставлен без рассмотрения,

- графика погашения задолженности при заключении договора мне не дали, может потому банк в суд и не являлся, так как я требовала в суде что бы те его предоставили,

- в декабре 2012 г. узнаю о принятом судом заочном решении о стягненни с меня задолженности по повторному иску банка в котором он конечно же пересчитал и увеличил пеню, просит всю сумму в гривне до 2028 г. и уже по теперешнему курсу доллара (хотя договор строго в валюте, платежи тоже, а в додатке № 2 проценты указаны в гривне),

- в январе 2013 г. заочное решение отменено, сейчас рассматривается в общем порядке.

И где же у меня здесь срок позовной давности ? на тело, проценты, пеню? запуталась.....

Link to comment
Share on other sites

Здраствуйте. Обьясните, мне, непонятливой, как же тогда в моем случае:

- в августе 2008 г. был подписан кредитный договор,

- договор в валюте и срок указан в нем - до августа 2028 г.,

- в 2010 г. банк подает на меня в суд и хочет получить все вместе с пеней, штрафами, телом и процентами до 2028 г.,

- в 2011 г. иск банка оставлен без рассмотрения,

- графика погашения задолженности при заключении договора мне не дали, может потому банк в суд и не являлся, так как я требовала в суде что бы те его предоставили,

- в декабре 2012 г. узнаю о принятом судом заочном решении о стягненни с меня задолженности по повторному иску банка в котором он конечно же пересчитал и увеличил пеню, просит всю сумму в гривне до 2028 г. и уже по теперешнему курсу доллара (хотя договор строго в валюте, платежи тоже, а в додатке № 2 проценты указаны в гривне),

- в январе 2013 г. заочное решение отменено, сейчас рассматривается в общем порядке.

И где же у меня здесь срок позовной давности ? на тело, проценты, пеню? запуталась.....

Опять же исключительно по моему мнению. Тело могут взыскивать, т.к. срок действия договора до 2028 года, проценты могут взыскивать только на момент предъявления иска, а не до 2028 года, пеню могут взыскивать только за последний год, как по телу так и по процентам.
Link to comment
Share on other sites

Можно и так считать, однако лично я такое мнение не разделяю.

по аналогии с поручительством по КД...т.к. тема ИД иска к поручителю тесно переплетена с ч.4 ст. 559 ЦК, то этот вопрос освещен в постановлении пленума от 30.03.

А там четко прописано - или дата окончания КД, или дата досрочного требования...и от нее отсчет 6 мес.

Тело могут взыскивать, т.к. срок действия договора да 2028 года, проценты могут взыскивать только на момент предъявления иска, а не до 2028 года, пеню могут взыскивать только за последний год, как по телу так и по процентам.

+1. тело оно и есть тело. А проценты - только за фактическое время пользования кредитными ресурсами. Все остальное - из области недополученной прибыли.
Link to comment
Share on other sites

Есть срок действия договора по которому получен кредит. Например Вам выдали кредит сроком до 01.01.2010 года. Так вот срок давности заканчивается через три года т.е. 02.01.2013.

я бы добавил ещё некий нюанс относительно сроков давности, точнее его расширил бы на две составляющие - понятий срок действия Договора кредита и срок выполнения обязательств по договору кредита. Так вот, банки эти два понятия обединяют в одно и на мой взгляд, незаконно после истечения срока действия договора продолжают начислять проценты и пени. Ответственно пока не могу утверждать, практику нарабатываю. Кто может с этим сталкивался прошу поделиться мнениями.
Link to comment
Share on other sites

я бы добавил ещё некий нюанс относительно сроков давности, точнее его расширил бы на две составляющие - понятий срок действия Договора кредита и срок выполнения обязательств по договору кредита. Так вот, банки эти два понятия обединяют в одно и на мой взгляд, незаконно после истечения срока действия договора продолжают начислять проценты и пени.

В какой-то из веток, по-моему о Сведбанке я выкладывал точно такое же мнение. Но не только банки объединяют, а и судьи проглатывают.

Срок выполнения обязательств - применяется общая исковая давность, срок действия кредита - специальная исковая давность.

Link to comment
Share on other sites

В какой-то из веток, по-моему о Сведбанке я выкладывал точно такое же мнение. Но не только банки объединяют, а и судьи проглатывают.

Срок выполнения обязательств - применяется общая исковая давность, срок действия кредита - специальная исковая давность.

якщо за споживчим кредитом не було отримано вимоги про дострокове погашення, то строк давності щодо стягнення поточної заборгованості (оскільки кредитор не набуває право на дострокове стягнення усієї) починає текти з дня, наступного за граничним днем сплати чергового платежу згідно графіка;

у разі, коли така вимога була отримана, то строк давності починає текти з 31 дня з дня отримання позичальником такої вимоги (якщо споживча іпотека - з 61);

у разі, коли сплив строк дії договору й відсутні письмові вимоги кредитора, строк давності щодо стягнення всєї (тіло, відсотки, пеня - за останній рік в межах строку давності за основною вимогою) заборгованості починає текти з дня, наступного за останнім днем строку договору. зазвичай таке зустрічається у разі уклаедння короткострокових договорів (1-3 роки), оскільки за більшістю довгострокових кредитори почали стягнення до закінчення відповідних строків.

Link to comment
Share on other sites

якщо за споживчим кредитом не було отримано вимоги про дострокове погашення, то строк давності щодо стягнення поточної заборгованості (оскільки кредитор не набуває право на дострокове стягнення усієї) починає текти з дня, наступного за граничним днем сплати чергового платежу згідно графіка;

у разі, коли така вимога була отримана, то строк давності починає текти з 31 дня з дня отримання позичальником такої вимоги (якщо споживча іпотека - з 61);

у разі, коли сплив строк дії договору й відсутні письмові вимоги кредитора, строк давності щодо стягнення всєї (тіло, відсотки, пеня - за останній рік в межах строку давності за основною вимогою) заборгованості починає текти з дня, наступного за останнім днем строку договору. зазвичай таке зустрічається у разі уклаедння короткострокових договорів (1-3 роки), оскільки за більшістю довгострокових кредитори почали стягнення до закінчення відповідних строків.

Вы всё смешали в кучу. Срок давности по телу и % - 3 года со дня окончания срока выполнения договора ( последняя дата в графике платежей ). Неустойка - 1 год со дня, когда кредитор узнал о нарушении своих прав ( последний платёж + месяц и один день).

Всё. Не надо путать срок окончания договора и срок действия договора.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Можно и так считать, однако лично я такое мнение не разделяю.

Опять же исключительно по моему мнению. Тело могут взыскивать, т.к. срок действия договора до 2028 года, проценты могут взыскивать только на момент предъявления иска, а не до 2028 года, пеню могут взыскивать только за последний год, как по телу так и по процентам.

а в цій темі Ви маєте протилежну думку http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...ic=5185&hl=

По моему мнению, исковая давность начинается с момента, когда кредитор предъявил требование о досрочном возврате всей суммы, если другое не указано в договоре.

позовна давність це строк протягом якого кредитор має право звернутися до суду за захистом свого порушеного права.

в разі пред"явлення вимоги про дострокове повернення коштів зобов"язання з часткового повернення змінюється на зобов"язання достроково повернути. після пред"явлення цієї вимоги та її не виконання строку повернення кредиту наприклад до 2028 року вже не існує. є лише одне порушене право кредитор вимагати дострокового повернення коштів.

Link to comment
Share on other sites

позовна давність це строк протягом якого кредитор має право звернутися до суду за захистом свого порушеного права.

в разі пред"явлення вимоги про дострокове повернення коштів зобов"язання з часткового повернення змінюється на зобов"язання достроково повернути. після пред"явлення цієї вимоги та її не виконання строку повернення кредиту наприклад до 2028 року вже не існує. є лише одне порушене право кредитор вимагати дострокового повернення коштів.

Безусловно, но взыскать % ( и если есть пеня ) на момент предъявления требования, а дальше до 2028 г. только тело, т.к. проценты - это вознаграждение банку ( прибыль ) за пользование кредитом, которое истекает в 2028 г. А покуда банк решил досрочно вернуть деньги, то и пользование кредитом заёмщиком прекращается.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

прошу поради

Есть срок действия договора по которому получен кредит. Например Вам выдали кредит сроком до 01.01.2010 года. Так вот срок давности заканчивается через три года т.е. 02.01.2013.

а якщо така ситуація.

видали кредит до 01.01.2010

01.01.2011 банк подав в суд, де рішенням суду стягненуто заборгованость по кредитному договору. Згодом, допустимо суди (апеляція, касація) тривала до 01.01.2013.

А 01.04.2013 банк подав позов про звернення стягнення на заставне майно. Чи закінчився строк позовної давності? Чи переривається строк позовної давності через те що були суди по "стягненню заборгованості по кредитному договору", якщо так то на підстві якої статті ЦПК... ЦК.?

Link to comment
Share on other sites

Здраствуйте. Обьясните, мне, непонятливой, как же тогда в моем случае:

- в августе 2008 г. был подписан кредитный договор,

- договор в валюте и срок указан в нем - до августа 2028 г.,

- в 2010 г. банк подает на меня в суд и хочет получить все вместе с пеней, штрафами, телом и процентами до 2028 г.,

- в 2011 г. иск банка оставлен без рассмотрения,

- графика погашения задолженности при заключении договора мне не дали, может потому банк в суд и не являлся, так как я требовала в суде что бы те его предоставили,

- в декабре 2012 г. узнаю о принятом судом заочном решении о стягненни с меня задолженности по повторному иску банка в котором он конечно же пересчитал и увеличил пеню, просит всю сумму в гривне до 2028 г. и уже по теперешнему курсу доллара (хотя договор строго в валюте, платежи тоже, а в додатке № 2 проценты указаны в гривне),

- в январе 2013 г. заочное решение отменено, сейчас рассматривается в общем порядке.

И где же у меня здесь срок позовной давности ? на тело, проценты, пеню? запуталась.....

Надо учитівать, что ст 22 ЗУ ОБ исп.пр-ве изменена и вместо 3лет решение может біть пред явлено к исполнению в течении года. Срок исковой давности начинается не с момента претензии банка или договора переуступки а с момента начала Ваших неплатежей (нарушения прав кредитора) , а прерівается только подачей искового заявления или платежами Вашими, признанием Вами долга. Успехов Вам, требуйте лицензии банка , проверяйте ее в ЄРЛ , признавайте договор никчемним.

Link to comment
Share on other sites

Надо учитівать, что ст 22 ЗУ ОБ исп.пр-ве изменена и вместо 3лет решение может біть пред явлено к исполнению в течении года. Срок исковой давности начинается не с момента претензии банка или договора переуступки а с момента начала Ваших неплатежей (нарушения прав кредитора) , а прерівается только подачей искового заявления или платежами Вашими, признанием Вами долга. Успехов Вам, требуйте лицензии банка , проверяйте ее в ЄРЛ , признавайте договор никчемним.

а при чем тут закон про исполнительное производство до исковой давности?
Link to comment
Share on other sites

прошу поради

а якщо така ситуація.

видали кредит до 01.01.2010

01.01.2011 банк подав в суд, де рішенням суду стягненуто заборгованость по кредитному договору. Згодом, допустимо суди (апеляція, касація) тривала до 01.01.2013.

А 01.04.2013 банк подав позов про звернення стягнення на заставне майно. Чи закінчився строк позовної давності? Чи переривається строк позовної давності через те що були суди по "стягненню заборгованості по кредитному договору", якщо так то на підстві якої статті ЦПК... ЦК.?

up
Link to comment
Share on other sites

прошу поради

а якщо така ситуація.

видали кредит до 01.01.2010

01.01.2011 банк подав в суд, де рішенням суду стягненуто заборгованость по кредитному договору. Згодом, допустимо суди (апеляція, касація) тривала до 01.01.2013.

А 01.04.2013 банк подав позов про звернення стягнення на заставне майно. Чи закінчився строк позовної давності? Чи переривається строк позовної давності через те що були суди по "стягненню заборгованості по кредитному договору", якщо так то на підстві якої статті ЦПК... ЦК.?

Нужно видеть весь кредитный договор в совокупности.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...