Решение Подольского райсуда об отказе ОТП факторинг в обращении взыскания на ипотеку и признании недействительным договора переуступки долга ОТП факторингу


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

8 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   7
  • Нет
   1
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   7
  • Нет
   1
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

Справа № 758/1660/16-ц

Категорія 26

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року

Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді - Богінкевич С. М. ,
при секретарі - Потапьонок К. В., 

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про звернення стягнення на предмет іпотеки та зустрічним позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», третя особа - ОСОБА_2, про визнання договору недійсним, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач за первісним позовом звернувся до суду з вищезазначеним позовом, мотивуючи тим, що 10.07.2006 року між відповідачем ОСОБА_1 та АКБ «Райффайзенбанк Україна» (правонаступником якого за всіма правами та обов'язками є ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є за всіма правами та обов'язками AT «ОТП Банк», правонаступником якого у свою чергу є ТОВ «ОТП Факторинг Україна») було укладено кредитний договір № CNL-007/565/2006, який складається із двох частин, які нероздільно пов'язані між собою, згідно з п.1. частини №1 кредитного договору.

За умовами кредитного договору № CNL-007/565/2006 відповідачу було надано кредит в розмірі 98 000 доларів США на підставі кредитної заявки останнього від 10.07.2006 року, шляхом перерахування кредитних коштів в повній сумі з кредитного рахунку на його поточний рахунок, відкритий у банку, із сплатою фіксованої процентної ставки у розмірі 14% річних.

Вказує, що відповідач за вищезазначеним договором зобов'язався прийняти, належним чином використати та повернути зазначені кредитні кошти у строки, передбачені кредитним договором (п.2 частини №1), а також у строки, передбачені кредитним договором, зобов'язався здійснювати повернення суми кредиту та сплачувати відсотки у валюті, що відповідає валюті кредиту(згідно з п.1.11.1. частини №2).

Звертає увагу суду на те, що у порушення вимог п.1.1.1., 1.5.1., 1.5.1.1. частини №2 кредитного договору № CNL-007/565/2006 відповідач порушив взяті на себе зобов'язання щодо своєчасного та повного повернення кредиту, процентів за користування кредитом.

Крім того, вказує, що за порушення строків повернення кредиту, відсотків за користування кредитом, відповідач зобов'язався сплатити пеню у розмірі 1% від суми несвоєчасно виконаних боргових зобов'язань за кожний день прострочки, що передбачено п.4.1.1. частини № 2 кредитного договору.

У зв'язку з вищевикладеним станом на 04.07.2014 року у відповідача за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року утворилась заборгованість перед банком в розмірі 68 136,64 доларів США, що еквівалентно 806 813,38 гривням за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості та 2 944 868,89 гривень, що складається з: залишку заборгованості за кредитом у сумі 62 827,70 доларів США, що еквівалентно 743 949,64 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості; заборгованості по відсоткам у розмірі 5308,94 доларів США, що еквівалентно 62 863,73 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості; пені за прострочення виконання зобов'язань в розмірі 2 944 868,89 гривень.

Зазначає, що 12.11.2015 року Колегією суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва було ухвалено рішення в цивільній справі № 758/9033/14-ц (22- д 796/7976/2015) за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10 липня 2006 року, яким позовні вимоги задоволено в розмірі 68 136,64 доларів США, що еквівалентно 806 813,38 гривням за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості та 500 000 гривень пені, однак, станом на дату звернення до суду з даним позовом не було погашено зазначену заборгованість.

У зв'язку вищевикладеним, станом на 15.01.2016 року заборгованість за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року становить 68 136,64 доларів США, що еквівалентно 1 631 925,20 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку, пені за прострочення виконання зобов'язань у розмірі 5 956 527,07 гривень, з яких: залишок заборгованості за кредитом у сумі 62 827,70 доларів США, що еквівалентно 1 504 771,98 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку; заборгованість по відсоткам у розмірі 5 308,94 доларів США, що еквівалентно 127 153,22 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку; пеня за прострочення виконання зобов'язань в розмірі 5 956 527,07 гривень.

Крім того, зазначає, що з метою забезпечення виконання зобов'язання за вищезазначеним кредитним договором від 10.07.2006 року між банком та ОСОБА_1, відповідачем ОСОБА_2 було укладено договір іпотеки (майнової поруки) № PCL-007/565/2006/l від 10.07.2006 року, за умовами якого, а саме п. 1.1 для забезпечення повного і своєчасного виконання боржником боргових зобов'язань, іпотекодавці надають іпотеко держателю в іпотеку нерухоме майно - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Також, за умовами договору іпотеки, а саме п. 2.1. іпотека забезпечує вимоги іпотекодержателя щодо сплати боржником кожного і всіх його боргових зобов'язань за кредитним договором у такому розмірі, у такій валюті, у такий строк і в такому порядку, як встановлено в кредитному договорі, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом терміну його дії.

У зв'язку з вищевикладеним, враховуючи ту обставину, що відповідач ОСОБА_1 як позичальник порушив вимоги умов кредитного договору та договору іпотеки (майнової поруки), не виконує взятих на себе зобов'язань змушений був звернутись до суду з даним позовом та просить звернути стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки (майнової поруки) № PCL- 007/565/2006/1 від 10.07.2006 року - нерухоме майно - трьохкімнатну квартиру АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 шляхом проведення прилюдних торгів, встановивши початкову ціну на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, на підставі оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності/незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження", в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року, яка станом на 15.01.2016 р. складає: залишок заборгованості за кредитом у сумі 62 827,70 доларів США, що еквівалентно 1 504 771,98 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості; сума несплачених відсотків за користування кредитом - 5 308,94 доларів США, що еквівалентно 127 153,22 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості; пеня за прострочення виконання зобов'язань за період з 15.01.2015 року по 15.01.2016 року в розмірі 5 956 527,07 гривень, що разом становить 7 588 452,27 гривень, на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

Відповідач за первісним позовом ОСОБА_1 заявив зустрічний позов до ТОВ «ОТП Факторинг Україна», третя особа - ОСОБА_2 про визнання недійсним договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 27.04.2012 року, який був укладений між AT «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» в частині передачі прав вимоги за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року.

Вказує, що 10.07.2006 року між АКБ «Райффайзенбанк Україна», як кредитором та ОСОБА_1, як позичальником, був укладений кредитний договір №CNL-007/565/2006, згідно з яким банк надав йому кредит у розмірі 98 000 дол. США, зі сплатою процентів у розмірі 14% річних строком з 10.07.2006 року до 11.07.2016 року.

Зазначає, що з метою забезпечення виконання ним зобов'язань за вищезазначеним кредитним договором 10.07.2006 року між ним, ОСОБА_2 та банком було укладено договір іпотеки № PCL-007/565/2006/l, відповідно до умов якого вони передали в іпотеку належне їм на праві власності майно: квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 27.04.2012 року ПАТ «ОТП Банк» відступило, а ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло право вимоги за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року укладеним між ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1, а 27.04.2012 року між AT «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» було укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до якого банк передав та відступив фактору сукупність прав за договорами забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, правом звертати стягнення на заставлене майно, у зв'язку з чим до ТОВ «ОТП Факторинг Україна» перейшли всі права ПАТ «ОТП Банк» щодо права вимоги до нього та ОСОБА_2 за договором іпотеки (майнової поруки) № PCL-007/565/2006/l.

Вказує, що ТОВ «ОТП Факторинг Україна» не мало права на укладення договору купівлі-продажу кредитного портфелю (факторингу) від 27 квітня 2012 року з ПАТ «ОТП Банк», у зв'язку з чим змушений був звернутись до суду з даним позовом та просить визнати вищезазначений договір недійсним.

В судове засідання представник позивача за первісним позовом не з'явився, як вбачається з матеріалів справи, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, у якій первісний позов підтримав та просив його задоволити повністю з підстав викладених у ньому, зустрічний позов не визнав та просив у його задоволенні відмовити, мотивуючи тим, що він необґрунтований та безпідставно заявлений.

В судове засідання відповідачі за первісним позовом - ОСОБА_1, ОСОБА_2 та його представники не з'явились, як вбачається з матеріалів справи, про час та місце судового розгляду були повідомлені належним чином, однак один з його представників подав до суду заяву, у якій первісний позов не визнав та просив в його задоволенні відмовити повністю, посилаючись на його безпідставність та у зв'язку зі спливом трирічного строку позовної давності, зустрічний позов підтримав та просив його задоволити повністю з підстав викладених у ньому.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд, керуючись ст.ст.169,224 ЦПК України, ухвалив, справу розглянути без участі сторін на підставі наявних доказів.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що первісний позов є обґрунтованим на підставі ст.526 ЦК України, яка передбачає, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу та ст.1054 ч.1 ЦК України, яка передбачає, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Наряду з цим первісний позов задоволенню не підлягає, з урахуванням вимог ст.257 ЦК України, яка передбачає, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три року та ст.261 ч.1 ЦК України, яка передбачає, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права та на підставі ст.267 ч.3,4 ЦК України, яка передбачає, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленого до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Судом встановлено, що 10.07.2006 року між ОСОБА_1 та АКБ «Райффайзенбанк Україна» (правонаступником якого за всіма правами та обов'язками є ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є за всіма правами та обов'язками AT «ОТП Банк», правонаступником якого у свою чергу є ТОВ «ОТП Факторинг Україна») було укладено кредитний договір № CNL-007/565/2006, який складається із двох частин, які нероздільно пов'язані між собою, згідно з п.1. частини №1 кредитного договору.

За умовами кредитного договору № CNL-007/565/2006 відповідачу ОСОБА_1 було надано кредит в розмірі 98 000 доларів США на підставі кредитної заявки останнього від 10.07.2006 року, шляхом перерахування кредитних коштів в повній сумі з кредитного рахунку на його поточний рахунок, відкритий у банку, із сплатою фіксованої процентної ставки у розмірі 14% річних.

Відповідач ОСОБА_1 за вищезазначеним договором зобов'язався прийняти, належним чином використати та повернути зазначені кредитні кошти у строки, передбачені кредитним договором (п.2 частини №1), а також у строки, передбачені кредитним договором, зобов'язався здійснювати повернення суми кредиту та сплачувати відсотки у валюті, що відповідає валюті кредиту(згідно з п.1.11.1. частини №2).

Як вбачається з матеріалів справи, 12.11.2015 року Колегією суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва було ухвалено рішення в цивільній справі № 758/9033/14-ц (22- д 796/7976/2015) за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10 липня 2006 року, яким позовні вимоги задоволено в розмірі 68 136,64 доларів США, що еквівалентно 806 813,38 гривням за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості та 500 000 гривень пені, однак, станом на дату звернення до суду з даним позовом не було погашено зазначену заборгованість.

Крім того, з метою забезпечення виконання зобов'язання за вищезазначеним кредитним договором від 10.07.2006 року між банком та ОСОБА_1, ОСОБА_2 було укладено договір іпотеки (майнової поруки) № PCL-007/565/2006/l від 10.07.2006 року, за умовами якого, а саме п. 1.1 для забезпечення повного і своєчасного виконання боржником боргових зобов'язань, іпотекодавці надають іпотеко держателю в іпотеку нерухоме майно - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Сумнівів у правильності зроблених розрахунків не виникає, а тому суд вважає їх вірними, однак, не дивлячись на зроблений судом висновок, позов задоволенню не підлягає по причині спливу строку позовної давності тривалістю у три роки, оскільки, як вбачається з позовної заяви, вона подана до суду 04.02.2016 року

Відповідно до ст. 257 Цивільного кодексу України встановлено загальної позовної давності тривалістю у три роки.

Стаття 256 ЦК України визначає поняття позовної давності - це строк в межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого права або інтересу.

У зобов'язаннях, в яких строк виконання не встановлено або визначено моментом вимоги кредитора, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання.

Відповідно до правового висновку Верховного суду України, викладе в ухвалі суду від 06.11.2013 року під час розгляду справи № 6-116 цс13, початок перебігу строку позовної давності відповідно до ст. 261 ЦК України співпадає з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов.

Отже, перебіг строку позовної давності за вимогою позивача за первісним позовом про стяги суми кредиту, процентів та штрафних санкцій за кредитним договором розпочався в 2012 році, з моменту спливу тридцятиденного строку з моменту отримання відповідачем досудової вимоги про повне дострокове погашення заборгованості за кредитним договором та у зв'язку з тим, що основна та додаткова вимоги можуть подаватися одночасно, у випадку подання позову виключно за основною вимогою, без подання позову за додатковою вимогою, який не перериває перебіг строку позовної давності за додатковою вимогою.

Таким чином, початок перебігу позовної давності необхідно рахувати з 2012 року, а оскільки Банк звернувся до суду з позовом лише 14.01.2015 року, то трирічний строк позовної давності, передбачений ст.257 ЦК України сплинув, що є підставою для відмови у позові.

Що стосується зустрічного позову ОСОБА_1 до ТОВ «ОТП Факторинг Україна», третя особа - ОСОБА_2 про визнання недійсним договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 27.04.2012 року, який був укладений між AT «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» в частині передачі прав вимоги за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року, слід зазначити наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 10.07.2006 року між АКБ «Райффайзенбанк Україна», як кредитором та ОСОБА_1, як позичальником, був укладений кредитний договір №CNL-007/565/2006, згідно з яким банк надав йому кредит у розмірі 98 000 дол. США, зі сплатою процентів у розмірі 14% річних строком з 10.07.2006 року до 11.07.2016 року.

З метою забезпечення виконання ним зобов'язань за вищезазначеним кредитним договором 10.07.2006 року між ним, ОСОБА_2 та банком було укладено договір іпотеки № PCL-007/565/2006/l, відповідно до умов якого вони передали в іпотеку належне їм на праві власності майно: квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 27.04.2012 року ПАТ «ОТП Банк» відступило, а ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло право вимоги за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року укладеним між ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1, а 27.04.2012 року між AT «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» було укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до якого банк передав та відступив фактору сукупність прав за договорами забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, правом звертати стягнення на заставлене майно, у зв'язку з чим до ТОВ «ОТП Факторинг Україна» перейшли всі права ПАТ «ОТП Банк» щодо права вимоги до нього та ОСОБА_2 за договором іпотеки (майнової поруки) № PCL-007/565/2006/l.

Позивач за зустрічним позовом в обґрунтування своїх позовних вимог посилався на те, що відповідно до пункту 1 розпорядження Держфінпослуг від 03.04.2009 року №231 «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2009 року за №373/16389 до фінансової послуги факторингу віднесено сукупність таких операцій фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів): 1) фінансування клієнтів - суб'єктів господарювання, які уклали д якого випливає право грошової вимоги; 2) набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників - суб'єктів господарювання за договором, на якому базується таке відступлення; 3) отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення. Таким чином, розпорядженням передбачено, що фінансова послуга з факторингу, зокрема, полягає у набутті відступленого права грошової вимоги до боржників, які є суб'єктами господарювання.

Кошти за кредитним договором №ML - 006/2060/2008 було надано позичальнику, який є фізичною особою, з метою задоволення власних споживчих потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, у зв'язку з чим укладання небанківською фінансовою установою договору факторингу, яким передбачено набуття фактором права вимоги до боржника - фізичної особи є порушенням вимог підпункту 2 пункту 12 вищезазначеного розпорядження, а тому ТОВ «ОТП Факторинг Україна» не мало права на укладення договору купівлі-продажу кредитного портфелю (факторингу) від 27 квітня 2012 року з ПАТ «ОТП Банк».

У зв'язку з вищевикладеним, суд, оцінюючи належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок в їх сукупності за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженню наявних у справі доказів приходить до висновку про відмову у задоволенні первісного позову про звернення стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки (майнової поруки) № PCL- 007/565/2006/1 від 10.07.2006 року та про задоволення зустрічного позову про визнання недійсним договору купівлі-продажу кредитного портфелю (факторингу) від 27 квітня 2012 року з ПАТ «ОТП Банк».

На підставі викладеного, ст.ст. 16, 512, 514, 525-526, 530, 610-612, 625, 629, 1050, 1054, 1077-1079, 1082, 1084 ЦК України, керуючись ст.ст. 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212, 214-215, 218 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про звернення стягнення на предмет іпотеки - відмовити.

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», третя особа - ОСОБА_2, про визнання договору недійсним - задоволити.

Визнати недійсним договір купівлі-продажу кредитного портфелю від 27 квітня 2012 року, укладений між AT «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» в частині передачі прав вимоги за Кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суд м. Києва, шляхом подачі в десятиденний строк з дня його проголошення апеляційної скарги. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. 

Суддя С. М. Богінкевич

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67769594

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Это наше решение. Отказывая в обращении взыскания на предмет ипотеки суд указал, что пропущен срок исковой давности так как ранее уже было направлено требование о возврате всей суммы долга и даже получено решение суда о взыскании. В то же время, суд признал незаконным переуступку задолженности от ОТП банка ОТП факторингу в связи с нарушением распоряжения Нацфинуслуг 231 которым не предусматривалась возможность передачи по договору факторинга долгов физических лиц.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Годное решение. В реестре не видно отметки о вступлении в силу, за сим надеюсь что  оно устоит в апеляхе, если ОТП-Фак нашел денег и подал жалобу.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 1 month later...

Гм-м-м, решение-то от 23 травня 2017, а где тогда ст. 303-1 ЦПК - протягом 2- місяців з моменту з дня постановлення ухвали про прийняття до розгляду, а где ст. 297 ЦПК  - відкриття провадження протягом 3-х днів після надходження справи до апеляційного... ?

Link to comment
Share on other sites

On 28.09.2017 at 9:58 PM, west11 said:

Гм-м-м, решение-то от 23 травня 2017, а где тогда ст. 303-1 ЦПК - протягом 2- місяців з моменту з дня постановлення ухвали про прийняття до розгляду, а где ст. 297 ЦПК  - відкриття провадження протягом 3-х днів після надходження справи до апеляційного... ?

Апеляция на 05.10.2017 судя из реестра. А в ЦПК много полезного написано, но .... :)

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, studmsymeo сказал:

Апеляция на 05.10.2017 судя из реестра. А в ЦПК много полезного написано, но .... :)

тонко намекаете, что написано много полезного, но пользы от этого мало ? :unsure:

Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, studmsymeo сказал:

Апеляция на 05.10.2017 судя из реестра. А в ЦПК много полезного написано, но .... :)

Что "но"...

Хотя уже завтра узнаем пользу написанного...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, Bolt said:

Что "но"...

Хотя уже завтра узнаем пользу написанного...

Но...  - это значит, что ложили судьи и на ЦПК и на нас.

У меня судья 1 инстанции по 293 ЦПК отказал в апеляции окремої ухвали, дело естественно кредитное. Пока отвод не влупила, процессуально ничего не слышал. Так что сроки на этом фоне выглядят легкой забавой.

Link to comment
Share on other sites

В 05.10.2017 в 15:48, studmsymeo сказал:

Но...  - это значит, что ложили судьи и на ЦПК и на нас.

С этим не поспорить...(((

Link to comment
Share on other sites

В 05.10.2017 в 15:48, studmsymeo сказал:

У меня судья 1 инстанции по 293 ЦПК отказал в апеляции окремої ухвали, дело естественно кредитное. Пока отвод не влупила, процессуально ничего не слышал. Так что сроки на этом фоне выглядят легкой забавой.

Я вообще рекомендую отводы для профилактики заявлять, а то они без этого вообще в дело и в процесс вникать не пробуют даже... Ну и в ЦПКУ тоже...

Link to comment
Share on other sites

В 04.10.2017 в 15:14, studmsymeo сказал:

Апеляция на 05.10.2017 судя из реестра. А в ЦПК много полезного написано, но .... :)

 

В 05.10.2017 в 15:48, studmsymeo сказал:

Хотя уже завтра узнаем пользу написанного...

 

В 05.10.2017 в 15:48, studmsymeo сказал:

Но...  - это значит, что ложили судьи и на ЦПК и на нас.

У меня судья 1 инстанции по 293 ЦПК отказал в апеляции окремої ухвали, дело естественно кредитное. Пока отвод не влупила, процессуально ничего не слышал. Так что сроки на этом фоне выглядят легкой забавой.

Я так и не понял, чем закончилось 05.10.2017

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
Державний герб України

 

 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ  СУД  МІСТА КИЄВА

 

 

Справа № 22-ц/796/7976/2015                  Головуючий у 1-й інстанції - Богінкевич С.М.

                                                                     Доповідач  Рубан  С.М.

 

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

 

12 листопада   2015 року  Колегія суддів судової палати з  цивільних  справ  Апеляційного суду м.  Києва      в складі  :

 

                                       головуючого судді            Рубан  С.М.

                                       суддів                                      ЖелепаО.В., Кабанченко О.А.

                                       при секретарі                     Гарматюк О.Д.

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні  в м. Києві   апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» - Качури Людмили Володимирівни на рішення Подільського районного суду м. Києва від 11 березня 2015 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості,-

                                                           В С Т А Н О В И Л А :

 

Рішенням Подільського районного суду м. Києва від 11 березня 2015 року у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості  - відмовлено.

Не погоджуючись з  рішенням суду, представник позивача подала апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду першої інстанції скасувати, ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права.

В судовому засіданні представник позивача підтримала апеляційну скаргу.

Представник відповідача проти апеляційної скарги заперечив.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення осіб, які з'явились в судове засідання, доводи апеляційної скарги, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду та матеріали справи в межах апеляційного оскарження, дійшла наступного висновку.

Позивач звернувся до суду з вищезазначеним позовом, мотивуючи позовні вимоги тим, що 10.07.2006 року між відповідачем ОСОБА_3 та АКБ «Райффайзенбанк Україна» (правонаступником якого за всіма правами та обов'язками є ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого  за всіма правами та обов'язками АТ «ОТП Банк», правонаступником якого у свою чергу є ТОВ «ОТП Факторинг Україна») було укладено кредитний договір № CNL-007/565/2006, який складається із двох частин, які нероздільно пов'язані між собою, згідно з п. 1. частини №1 кредитного договору.

За умовами кредитного договору № CNL-007/565/2006 відповідачу було надано кредит в розмірі 98 000 доларів США на підставі кредитної заявки останнього від 10.07.2006 року, шляхом перерахування кредитних коштів в повній сумі з кредитного рахунку на його поточний рахунок, відкритий у банку, із сплатою фіксованої процентної ставки у розмірі 14% річних.

  Відповідач   зобов'язався прийняти, належним чином використати та повернути зазначені кредитні кошти у строки, передбачені кредитним договором ( п.2 частини №1), а також у строки, передбачені кредитним договором, зобов'язався здійснювати повернення суми кредиту та сплачувати відсотки у валюті, що відповідає валюті кредиту(згідно з п .1.11.1. частини №2).

Посилається на те, що у порушення вимог п.1.1.1., 1.5.1., 1.5.1.1. частини №2 кредитного договору № CNL-007/565/2006 відповідач порушив взяті на себе зобов'язання щодо своєчасного та повного повернення кредиту, процентів за користування кредитом.

Крім того, вказує, що за  порушення  строків повернення кредиту, відсотків за користування кредитом, відповідач зобов'язався сплатити пеню у розмірі 1% від суми несвоєчасно виконаних боргових зобов'язань за кожний день прострочки, що передбачено п.4.1.1. частини № 2 кредитного договору.

У зв'язку з вищевикладеним, станом на 04.07.2014 року у відповідача за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року утворилась заборгованість перед банком в розмірі 68 136,64 доларів США, що еквівалентно 806 813,38 гривням за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості та 2 944 868,89 гривень, що складається з: залишку заборгованості за кредитом у сумі 62 827,70 доларів США, що еквівалентно 743 949,64 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості; заборгованості по відсоткам у розмірі 5308,94 доларів США, що еквівалентно 62 863,73 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості; пені за прострочення виконання зобов'язань в розмірі 2 944 868,89 гривень.

Крім того, 10.07.2006 року між відповідачем та АКБ «Райффайзенбанк Україна» було укладено договір № 007/1406/05/1 про кредитування поточного рахунку (овердрафт), відповідно до якого відповідачу було відкрито картковий рахунок і здійснено кредитування поточного рахунку НОМЕР_1 в розмірі ліміту овердрафта, який становить 48 900 гривень із сплатою відсотків у розмірі 36 % річних з розрахунку 365 днів у році за користування простроченим до повернення кредиту позичальнику.

Відповідно до вищезазначеного договору № 007/1406/05/1 кошти призначені для здійснення відповідачем чи за його дорученням банком для безготівкових платежів з поточного рахунку для виконання позичальником своїх зобов'язань перед страховиком щодо сплати страхових премій (платежів) за договорами страхування; погашення відсотків за користування непростроченим кредитом; сплати комісій банку згідно затверджених тарифів за виконання операцій. Позичальник, у свою чергу, зобов'язався прийняти, належним чином використати та повернути вказані кредитні кошти у строки, визначені договором, а також сплатити платню за користування ним в порядку та на умовах, що визначені п.1.1 договору.

Вказує, що відповідачем не було дотримано зазначених вище умов договору  № 007 1406/05/1, у зв'язку з чим відповідно до п.8.1 останній має достроково виконати зобов'язання в цілому або у визначеній частині, оскільки станом на 04.07.2014 року заборгованість складає: 7 044, 48 гривень, а саме: залишку заборгованості за кредитом у сумі 4 414,59 гривень; суми несплачених відсотків за користування кредитом 2 629,89 гривень.

Крім того, зазначив, що згідно з умовами договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 27.04.2012 року, а також у відповідності до ст. ст. 512, 514, 1077, 1078, 1079, 1082, 1084 ЦК України ПАТ «ОТП Банк» передало, а ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло право вимоги за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року укладеним між АКБ «Райффайзенбанк Україна» та відповідачем.

Згідно з умовами Договору факторингу від 27.04.2012 року та у відповідності до ст. ст. 512, 514, 1077, 1078, 1079, 1082, 1084 ЦК України ПАТ «ОТП Банк» відступило, а ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло право грошової вимоги також за договором № 007/1406/05/1 від 10.07.2006 року (овердрафт), укладеним між АКБ «Райффайзенбанк Україна» та відповідачем.

У зв'язку з вищевикладеним, оскільки до ТОВ «ОТП Факторинг Україна» перейшли всі права ПАТ «ОТП Банк» щодо права вимоги до відповідача за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року та договором № 007/1406/05/1 від 10.07.2006 року звернувся до суду з цим позовом та просить стягнути з відповідача суму заборгованості за кредитним договором № CNL-007/565/2006 у розмірі 68 136,64 доларів США, що еквівалентно 806 813,38 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості та 2 944 868,89 гривень, що разом складає 3 751 682, 27 гривні, суму заборгованості за кредитним договором № 007/1406/05/1 від 10.07.2006 (овердрафт) від 10.07.2006 року всього у розмірі 7 044,48 гривень.

Відмовляючи у задоволенні позову суд першої інстанції виходив з наступного.

Судом встановлено, що  10.07.2006 року між відповідачем ОСОБА_3 та АКБ «Райффайзенбанк Україна» було укладено кредитний договір № CNL-007/565/2006, який складається із двох частин, які нероздільно пов'язані між собою, згідно п.1 ч. 1 кредитного договору (а.с.7-8,9-16).

За умовами кредитного договору № CNL-007/565/2006 відповідачу було надано кредит в розмірі 98 000 доларів США на підставі кредитної заявки останнього від 10.07.2006 року (а.с.17), шляхом перерахування кредитних коштів в повній сумі з кредитного рахунку на його поточний рахунок, відкритий у банку, із сплатою фіксованої процентної ставки у розмірі 14% річних.

Відповідно до вищезазначеного договору відповідач зобов'язався прийняти, належним чином використати та повернути зазначені кредитні кошти у строки, передбачені кредитним договором (п.2 частини №1), а також у строки, передбачені кредитним договором, зобов'язався сплачувати відсотки у валюті, що відповідає валюті кредиту (згідно з п.1.11.1. частини №2). Погашення кредиту та нарахованих відсотків повинно було здійснюватись щомісяця відповідно до графіку, що є додатком №1 (а.с.18-20).

Відповідно до вимог п.4.1.1. частини № 2 кредитного договору за порушення строків повернення кредиту, відсотків за користування кредитом, відповідач зобов'язався сплатити пеню у розмірі 1% від суми несвоєчасно виконаних боргових зобов'язань за кожний день прострочки.

Відповідно до ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), згідно ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Згідно з умовами договору купівлі - продажу кредитного портфелю від 27.04.2012 року (а.с.36-43) ПАТ «ОТП Банк» передало, а ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло право вимоги за кредитними договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року, укладеним між АКБ «Райффайзенбанк Україна» та відповідачем, у підтвердження чого позивачем було надано витяг з додатку 1 до договору                 купівлі-продажу кредитного портфелю від 27.04.2012 року (а.с.44). Згідно з умовами договору факторингу від 27.04.2012 року (а.с.45-48) ПАТ «ОТП Банк» відступило, а ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло право грошової вимоги за та договором № 007/1406/05/1 від 10.07.2006 року (овердрафт), укладеним між АКБ «Райффайзенбанк Україна» та відповідачем, у підтвердження чого позивачем було надано витяг з додатку до договору факторингу № 007/1406/05/1 від 27.04.2012 року (а.с.49). У зв'язку з чим до позивача перейшли всі права ПАТ «ОТП Банк» щодо права вимоги до відповідача за кредитним договором № CNL.-007/565/2006 від 10.07.2006 року та договором № 007/1406/05/1 від 10.07.2006 (овердрафт).

Відмовляючи в задоволенні позову суд виходив з того, що позивач   посилаючись на ті обставини, що відповідач у порушення умов вищезазначеного договору, взяті на себе зобов'язання щодо повернення коштів не виконав, у зв'язку з чим станом на 04.07.2014 року за кредитним договором № CNL-007/565/2006 утворилась заборгованість перед банком всього у розмірі 3 751 682,27  гривень, у підтвердження  чого  надав  розрахунок заборгованості від 04.07.2014 року (а.с.21); за договором №007/1406/05/1 заборгованість складає 7 044,48 гривень, у підтвердження чого було надано розрахунок заборгованості від 04.07.2014 року (а.с.27), які  не можуть бути прийняті до уваги як належний та допустимий доказ факту порушення відповідачем своїх зобов'язань за договором та наявності у останнього заборгованості у розумінні ст.57-60 ЦПК України, у зв'язку з тим, що не містять посилань на умови договору, виписку по особовому рахунку та/або інших первинних  фінансово-бухгалтерських документів.

Колегія суддів не погоджується з висновком суду виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст. 525, 526, 530 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороннязміна його умов не допускається, при чому зобов'язання має виконуватися належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору.

Згідно ст. ст.610, 612 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом. Боржник, який прострочив зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливості виконання, що випадково настала після прострочення.

            Відповідно до ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.  Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три процентирічних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договоромабо законом.

              Суд першої інстанції не дослідив та не дав належної оцінки розрахунку заборгованості за Кредитним договором CNL-007/565/2006  та Договором № 007/1406/05/1  станом на 17.10.2014 року, дані документи складено та підписано Директором з операційної діяльності ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та економістом ТОВ «ОТП Факторинг Україна», на розрахунках заборгованості міститься печатка ТОВ «ОТП Факторинг Україна», що  є доказом наявної заборгованості ОСОБА_3 перед ТОВ «ОТП Факторинг Україна» за Кредитним договором №CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 та Договором № 007/1406/05/1 про кредитування поточного рахунку (овердрафт) від 10 липня 2006.

           Із Розрахунку заборгованості до Кредитного договору №CNL-007/565/2006 від  10.07.2006 року   вбачається:  

           заборгованість по тілу кредиту - 62827,70 доларів США, та сплачені суми за період з 10.08.2006 року   по 10.11.2011 року в розмірі 35172,30 доларів США.,

заборгованість по відсоткам за період з 01.10.2011 року по 27.04.2012 року на суму 62827,70 доларів США з процентною ставкою 18,00%, із кількістю 2009 днів - 5308,94 доларів США, та сплачену суми в розмірі 1256,55 доларів США  

 

нарахована пеня за порушення виконання зобов'язань за кредитним договором за період 04.07.2013 року по 04.07.2014 року, 365 днів, яка нарахована на суму простроченого тіла 62827,70 доларів США та 5308,94 доларів США - всього сума боргу пені складає 248698,74 доларів США, що еквівалентно станом на 04.07.2014 року по курсу НБУ 11,841109 - 2  944 868,89 грн.

 

           Зазначений розрахунок заборгованості здійснено відповідно до умов Договору  № 007/1406/05/1 про кредитування поточного рахунку (овердрафт) від 10 липня 2006 року п.4.1.1 п. 4.1.2. (Банк здійснив кредитування поточного рахунку НОМЕР_1 в розмірі Ліміту Овердрафта, який становить 48900,00 (сорок вісім тисяч дев'ятсот, 00) гривень зі сплатою відсотків у розмірі 21,00 % річних з розрахунку 365 днів у році за користування простроченим Кредитом та 36,00 % річних з розрахунку 365 днів у році за користування простроченим до повернення Кредиту Позичальнику).

           ТОВ «ОТП Факторинг Україна» є фінансовою установою зареєстрованою у визначеному законом порядку, що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи (копія даного свідоцтва наявна в матеріалах справи).

                 Відповідно до п. 1.9.1 Кредитного договору №CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року  невиконання Позичальником умов Кредитного договору дає право Банку достроково вимагати виконання боргових зобов'язань за кредитом у Позичальника. Тому,02.07.2014 року  на адресу Відповідача, було направлено досудову вимогу №200133335 від 12.06.2014 року по Кредитному договору№CNL-007/565/2006   та досудову вимогу №200133908 від 18.06.2014 по   Договору № 007/1406/05/1  , які містять розмір заборгованості.  

              Суд першої інстанції не дослідив виписку по рахунку боржника, яка в свою чергу містить усі дані щодо   видачі та внесення Відповідачем коштів в рахунок погашення кредиту та розподілення даних коштів на погашення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами.

           Відповідно до умов Кредитного договору №CNL-007/565/2006 від 10/07/2006 року , а саме п. 1.5.1., розрахунки за вказаним договором відображені на поточному рахунку №2620 3 701567339 Відповідача, та у довідці про погашення заборгованості на стороні ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

         Виписка по поточному рахунку №2620 3 701567339 за період з 01.07.2006 року по  02.12.2014 року   та довідка про погашення заборгованості на стороні ТОВ «ОТП Факторинг Україна»,   підтверджує факт видачі коштів 10.07.2006 року в сумі 98000,00 доларів США, періодичність, системність внесення платежів в рахунок погашення кредиту №CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року.

           Щодо Договору №007/1406/05/1 про кредитування поточного рахунку (овердрафт) від 10.07.2006 року.

               виписка по рахунку №9129379156339 (позабалансовий рахунок-обліковується Овердрафт) за період з 01.12.2008 року по 02.12.2014року відображає Ліміт Овердрафту станом на 10.07.2006 року в розмірі 48900,00 гривень;

             виписка по рахунку НОМЕР_1 (поточний рахунок - виплата) за період з 01.07.2010 року  по 02.12.2014 року: відображає 27.07.2010 року суму 1888,01 гривень - оплату страхування згідно з умовами Договору добровільного страхування від нещасних випадків №101.0004464 від 13.07.2009 року за період страхування з 10.07.2010 року по 09.07.2011 року, Платіжна вимога №846 від 15.07.2010 року; сума 2440,34 гривень відображає оплату страхування згідно з умовами Договору добровільного страхування іпотечного майна №211.0004463 від 15.07.2010 року за період страхування з 10.07.2010 року по 09.07.2011року на підставі Платіжної вимоги №845 від 15.07.2010 року;   30.07.2010 року сума 12,44 грн. відображає нараховані проценти за 5 днів-21% та  31.08.2010 року  суму 77,36 гривень нараховані відсотки за 31 день-21%;

           виписка по рахунку НОМЕР_2 (рахунок, який відображає відсотки на прострочене тіло) за період 01.09.2010 року  по 27.04.2012 року   становить 2629,89 гривень.

           Відповідач в суді апеляційної інстанції визнав суму заборгованості за кредитним договором №CNL-007/565/2006  від 10 липня 2006 року  в розмірі 32 607 74 доларів США та 68,51 гривня відповідно до висновку експертного дослідження від 26 серпня 2015 року  складеного спеціалістом-економістом ОСОБА_5 на замовлення відповідача та наданого апеляційному суду.

           Вказаний висновок колегія суддів не приймає до уваги,  як належний доказ  на підтвердження заборгованості відповідача в розмірі 32 607, 74 доларів США та 68, 51 гривень, оскільки як встановлено в апеляційному суді висновок складено лише виходячи з розрахункових документів наявних у відповідача, та крім того, у висновку не враховано необхідність сплати заборгованості по кредитному договору №007/1406/05/1 від 10 липня 2006 року (овердрафт), наявність якого  відповідач заперечує. Однак, як встановлено судом,  договір 007/1406/05/1  відповідачем підписано, в судовому порядку не оскаржено, тому договір є чинним та погашення платежів має відбуватися  по двом кредитним договорам.

          Заперечення відповідача про те, що позов подано передчасно, так як в суді першої інстанції, на думку  відповідача,  позивач не підтвердив право вимоги   до відповідача  та належне повідомлення  відповідача  про відступлення права  вимоги, колегія суддів  не приймає до уваги, оскільки  судом  першої інстанції вірно встановлено, що ПАТ «ОТП Банк» передало,  а ТОВ «ОТП Факторинг Україна»  прийняло право  вимоги за кредитними договорами , де позичальником є відповідач, у зв'язку з чим до позивача  перейшли   всі права ПАТ «ОТП Банк» щодо права вимоги  до відповідача за кредитними договорами, а відповідачем рішення суду не оскаржено, а тому колегією суддів в цій частині не перевіряється, виходячи з положень ч. 1 статті 303 ЦПК України.

              Виходячи з наведеного, колегія суддів вважає встановленим, що станом   на 04 липня 2014 року у Позичальника за Кредитним договором № СNL-007/565/2006 від 10 липня 2006 року існує заборгованість перед Банком у розмірі 68136,64 доларів США, що еквівалентно 806 813, 38 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості та 2 944 868, 89 гривень, що складається з:

           залишку заборгованості за кредитом у сумі 62 827,70 доларів США, що еквівалентно 743 949, 64 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості;

          заборгованості по відсоткам у розмірі 5308,94 доларів США, що еквівалентно 62 863, 73 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості;  

         пені за прострочення виконання зобов'язань в розмірі 2 944 868, 89 гривень  

         та станом на 04.07.2014 року заборгованість відповідача по кредиту за Договором № 007/1406/05/1 від 10 липня 2006 року  складає: 7044,48 гривень, що складається з: залишку заборгованості за кредитом у сумі 4414,59 гривень;   суми несплачених відсотків за користування кредитом 2629,89 гривень, яка підлягає стягненню з відповідача.

          Враховуючи, що розмір неустойки  2 944 868, 89 гривень,    є значно більшим  ніж загальний розмір простроченої заборгованості  та враховуючи всі обставини справи , а також виходячи з принципів розумності та справедливості , колегія суддів вважає необхідним застосувати ч. 3 статті 551 ЦК України та зменшити розмір пені до 500 000 гривень.

         З підстав наведеного, рішення суду підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення  про задоволення позову частково.

        Судові витрати належить розподілити відповідно до статті 88 ЦПК України.

Керуючись ст.ст.303,304,307,309,313-315,316 ЦПК України, колегія  суддів, -

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» - Качури Людмили Володимирівни - задовольнити частково.

Рішення Подільського районного суду м. Києва від 11 березня 2015 року - скасувати та ухвалити нове рішення яким позовні вимоги ТОВ «ОТП Факторинг Україна» - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» суму заборгованості за кредитним договором № СNL -007/565/2006 від 10 липня 2006 року в розмірі 68 136, 64  дол. США (шістдесят вісім тисяч сто тридцять шість доларів США 64 центи), що еквівалентно 806 813 (вісімсот  шість тисяч вісімсот тринадцять) грн. 38 коп.  за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості та 500 000 ( п'ятсот  тисяч ) грн. пені.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» суму заборгованості за кредитним договором № 007/1406/05/1  від 10 липня 2006 року (овердрафт ) в розмірі 7 044 (сім тисяч сорок чотири ) грн. 48 коп.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» судовий збір в розмірі 3 654 гривні.

Рішення  набирає законної сили з моменту  проголошення,  може  бути оскаржено   в  касаційному  порядку  до  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з  розгляду  цивільних  і  кримінальних справ  протягом  20  днів.

 

Головуючий

 

Судді

Link to comment
Share on other sites

Только что, flame сказал:
Державний герб України

 

 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ  СУД  МІСТА КИЄВА

 

 

Справа № 22-ц/796/7976/2015                  Головуючий у 1-й інстанції - Богінкевич С.М.

                                                                     Доповідач  Рубан  С.М.

 

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

 

12 листопада   2015 року  Колегія суддів судової палати з  цивільних  справ  Апеляційного суду м.  Києва      в складі  :

 

                                       головуючого судді            Рубан  С.М.

                                       суддів                                      ЖелепаО.В., Кабанченко О.А.

                                       при секретарі                     Гарматюк О.Д.

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні  в м. Києві   апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» - Качури Людмили Володимирівни на рішення Подільського районного суду м. Києва від 11 березня 2015 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості,-

                                                           В С Т А Н О В И Л А :

 

Рішенням Подільського районного суду м. Києва від 11 березня 2015 року у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості  - відмовлено.

Не погоджуючись з  рішенням суду, представник позивача подала апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду першої інстанції скасувати, ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права.

В судовому засіданні представник позивача підтримала апеляційну скаргу.

Представник відповідача проти апеляційної скарги заперечив.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення осіб, які з'явились в судове засідання, доводи апеляційної скарги, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду та матеріали справи в межах апеляційного оскарження, дійшла наступного висновку.

Позивач звернувся до суду з вищезазначеним позовом, мотивуючи позовні вимоги тим, що 10.07.2006 року між відповідачем ОСОБА_3 та АКБ «Райффайзенбанк Україна» (правонаступником якого за всіма правами та обов'язками є ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого  за всіма правами та обов'язками АТ «ОТП Банк», правонаступником якого у свою чергу є ТОВ «ОТП Факторинг Україна») було укладено кредитний договір № CNL-007/565/2006, який складається із двох частин, які нероздільно пов'язані між собою, згідно з п. 1. частини №1 кредитного договору.

За умовами кредитного договору № CNL-007/565/2006 відповідачу було надано кредит в розмірі 98 000 доларів США на підставі кредитної заявки останнього від 10.07.2006 року, шляхом перерахування кредитних коштів в повній сумі з кредитного рахунку на його поточний рахунок, відкритий у банку, із сплатою фіксованої процентної ставки у розмірі 14% річних.

  Відповідач   зобов'язався прийняти, належним чином використати та повернути зазначені кредитні кошти у строки, передбачені кредитним договором ( п.2 частини №1), а також у строки, передбачені кредитним договором, зобов'язався здійснювати повернення суми кредиту та сплачувати відсотки у валюті, що відповідає валюті кредиту(згідно з п .1.11.1. частини №2).

Посилається на те, що у порушення вимог п.1.1.1., 1.5.1., 1.5.1.1. частини №2 кредитного договору № CNL-007/565/2006 відповідач порушив взяті на себе зобов'язання щодо своєчасного та повного повернення кредиту, процентів за користування кредитом.

Крім того, вказує, що за  порушення  строків повернення кредиту, відсотків за користування кредитом, відповідач зобов'язався сплатити пеню у розмірі 1% від суми несвоєчасно виконаних боргових зобов'язань за кожний день прострочки, що передбачено п.4.1.1. частини № 2 кредитного договору.

У зв'язку з вищевикладеним, станом на 04.07.2014 року у відповідача за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року утворилась заборгованість перед банком в розмірі 68 136,64 доларів США, що еквівалентно 806 813,38 гривням за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості та 2 944 868,89 гривень, що складається з: залишку заборгованості за кредитом у сумі 62 827,70 доларів США, що еквівалентно 743 949,64 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості; заборгованості по відсоткам у розмірі 5308,94 доларів США, що еквівалентно 62 863,73 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості; пені за прострочення виконання зобов'язань в розмірі 2 944 868,89 гривень.

Крім того, 10.07.2006 року між відповідачем та АКБ «Райффайзенбанк Україна» було укладено договір № 007/1406/05/1 про кредитування поточного рахунку (овердрафт), відповідно до якого відповідачу було відкрито картковий рахунок і здійснено кредитування поточного рахунку НОМЕР_1 в розмірі ліміту овердрафта, який становить 48 900 гривень із сплатою відсотків у розмірі 36 % річних з розрахунку 365 днів у році за користування простроченим до повернення кредиту позичальнику.

Відповідно до вищезазначеного договору № 007/1406/05/1 кошти призначені для здійснення відповідачем чи за його дорученням банком для безготівкових платежів з поточного рахунку для виконання позичальником своїх зобов'язань перед страховиком щодо сплати страхових премій (платежів) за договорами страхування; погашення відсотків за користування непростроченим кредитом; сплати комісій банку згідно затверджених тарифів за виконання операцій. Позичальник, у свою чергу, зобов'язався прийняти, належним чином використати та повернути вказані кредитні кошти у строки, визначені договором, а також сплатити платню за користування ним в порядку та на умовах, що визначені п.1.1 договору.

Вказує, що відповідачем не було дотримано зазначених вище умов договору  № 007 1406/05/1, у зв'язку з чим відповідно до п.8.1 останній має достроково виконати зобов'язання в цілому або у визначеній частині, оскільки станом на 04.07.2014 року заборгованість складає: 7 044, 48 гривень, а саме: залишку заборгованості за кредитом у сумі 4 414,59 гривень; суми несплачених відсотків за користування кредитом 2 629,89 гривень.

Крім того, зазначив, що згідно з умовами договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 27.04.2012 року, а також у відповідності до ст. ст. 512, 514, 1077, 1078, 1079, 1082, 1084 ЦК України ПАТ «ОТП Банк» передало, а ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло право вимоги за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року укладеним між АКБ «Райффайзенбанк Україна» та відповідачем.

Згідно з умовами Договору факторингу від 27.04.2012 року та у відповідності до ст. ст. 512, 514, 1077, 1078, 1079, 1082, 1084 ЦК України ПАТ «ОТП Банк» відступило, а ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло право грошової вимоги також за договором № 007/1406/05/1 від 10.07.2006 року (овердрафт), укладеним між АКБ «Райффайзенбанк Україна» та відповідачем.

У зв'язку з вищевикладеним, оскільки до ТОВ «ОТП Факторинг Україна» перейшли всі права ПАТ «ОТП Банк» щодо права вимоги до відповідача за кредитним договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року та договором № 007/1406/05/1 від 10.07.2006 року звернувся до суду з цим позовом та просить стягнути з відповідача суму заборгованості за кредитним договором № CNL-007/565/2006 у розмірі 68 136,64 доларів США, що еквівалентно 806 813,38 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості та 2 944 868,89 гривень, що разом складає 3 751 682, 27 гривні, суму заборгованості за кредитним договором № 007/1406/05/1 від 10.07.2006 (овердрафт) від 10.07.2006 року всього у розмірі 7 044,48 гривень.

Відмовляючи у задоволенні позову суд першої інстанції виходив з наступного.

Судом встановлено, що  10.07.2006 року між відповідачем ОСОБА_3 та АКБ «Райффайзенбанк Україна» було укладено кредитний договір № CNL-007/565/2006, який складається із двох частин, які нероздільно пов'язані між собою, згідно п.1 ч. 1 кредитного договору (а.с.7-8,9-16).

За умовами кредитного договору № CNL-007/565/2006 відповідачу було надано кредит в розмірі 98 000 доларів США на підставі кредитної заявки останнього від 10.07.2006 року (а.с.17), шляхом перерахування кредитних коштів в повній сумі з кредитного рахунку на його поточний рахунок, відкритий у банку, із сплатою фіксованої процентної ставки у розмірі 14% річних.

Відповідно до вищезазначеного договору відповідач зобов'язався прийняти, належним чином використати та повернути зазначені кредитні кошти у строки, передбачені кредитним договором (п.2 частини №1), а також у строки, передбачені кредитним договором, зобов'язався сплачувати відсотки у валюті, що відповідає валюті кредиту (згідно з п.1.11.1. частини №2). Погашення кредиту та нарахованих відсотків повинно було здійснюватись щомісяця відповідно до графіку, що є додатком №1 (а.с.18-20).

Відповідно до вимог п.4.1.1. частини № 2 кредитного договору за порушення строків повернення кредиту, відсотків за користування кредитом, відповідач зобов'язався сплатити пеню у розмірі 1% від суми несвоєчасно виконаних боргових зобов'язань за кожний день прострочки.

Відповідно до ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), згідно ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Згідно з умовами договору купівлі - продажу кредитного портфелю від 27.04.2012 року (а.с.36-43) ПАТ «ОТП Банк» передало, а ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло право вимоги за кредитними договором № CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року, укладеним між АКБ «Райффайзенбанк Україна» та відповідачем, у підтвердження чого позивачем було надано витяг з додатку 1 до договору                 купівлі-продажу кредитного портфелю від 27.04.2012 року (а.с.44). Згідно з умовами договору факторингу від 27.04.2012 року (а.с.45-48) ПАТ «ОТП Банк» відступило, а ТОВ «ОТП Факторинг Україна» прийняло право грошової вимоги за та договором № 007/1406/05/1 від 10.07.2006 року (овердрафт), укладеним між АКБ «Райффайзенбанк Україна» та відповідачем, у підтвердження чого позивачем було надано витяг з додатку до договору факторингу № 007/1406/05/1 від 27.04.2012 року (а.с.49). У зв'язку з чим до позивача перейшли всі права ПАТ «ОТП Банк» щодо права вимоги до відповідача за кредитним договором № CNL.-007/565/2006 від 10.07.2006 року та договором № 007/1406/05/1 від 10.07.2006 (овердрафт).

Відмовляючи в задоволенні позову суд виходив з того, що позивач   посилаючись на ті обставини, що відповідач у порушення умов вищезазначеного договору, взяті на себе зобов'язання щодо повернення коштів не виконав, у зв'язку з чим станом на 04.07.2014 року за кредитним договором № CNL-007/565/2006 утворилась заборгованість перед банком всього у розмірі 3 751 682,27  гривень, у підтвердження  чого  надав  розрахунок заборгованості від 04.07.2014 року (а.с.21); за договором №007/1406/05/1 заборгованість складає 7 044,48 гривень, у підтвердження чого було надано розрахунок заборгованості від 04.07.2014 року (а.с.27), які  не можуть бути прийняті до уваги як належний та допустимий доказ факту порушення відповідачем своїх зобов'язань за договором та наявності у останнього заборгованості у розумінні ст.57-60 ЦПК України, у зв'язку з тим, що не містять посилань на умови договору, виписку по особовому рахунку та/або інших первинних  фінансово-бухгалтерських документів.

Колегія суддів не погоджується з висновком суду виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст. 525, 526, 530 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороннязміна його умов не допускається, при чому зобов'язання має виконуватися належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору.

Згідно ст. ст.610, 612 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом. Боржник, який прострочив зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливості виконання, що випадково настала після прострочення.

            Відповідно до ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.  Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три процентирічних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договоромабо законом.

              Суд першої інстанції не дослідив та не дав належної оцінки розрахунку заборгованості за Кредитним договором CNL-007/565/2006  та Договором № 007/1406/05/1  станом на 17.10.2014 року, дані документи складено та підписано Директором з операційної діяльності ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та економістом ТОВ «ОТП Факторинг Україна», на розрахунках заборгованості міститься печатка ТОВ «ОТП Факторинг Україна», що  є доказом наявної заборгованості ОСОБА_3 перед ТОВ «ОТП Факторинг Україна» за Кредитним договором №CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 та Договором № 007/1406/05/1 про кредитування поточного рахунку (овердрафт) від 10 липня 2006.

           Із Розрахунку заборгованості до Кредитного договору №CNL-007/565/2006 від  10.07.2006 року   вбачається:  

           заборгованість по тілу кредиту - 62827,70 доларів США, та сплачені суми за період з 10.08.2006 року   по 10.11.2011 року в розмірі 35172,30 доларів США.,

заборгованість по відсоткам за період з 01.10.2011 року по 27.04.2012 року на суму 62827,70 доларів США з процентною ставкою 18,00%, із кількістю 2009 днів - 5308,94 доларів США, та сплачену суми в розмірі 1256,55 доларів США  

 

нарахована пеня за порушення виконання зобов'язань за кредитним договором за період 04.07.2013 року по 04.07.2014 року, 365 днів, яка нарахована на суму простроченого тіла 62827,70 доларів США та 5308,94 доларів США - всього сума боргу пені складає 248698,74 доларів США, що еквівалентно станом на 04.07.2014 року по курсу НБУ 11,841109 - 2  944 868,89 грн.

 

           Зазначений розрахунок заборгованості здійснено відповідно до умов Договору  № 007/1406/05/1 про кредитування поточного рахунку (овердрафт) від 10 липня 2006 року п.4.1.1 п. 4.1.2. (Банк здійснив кредитування поточного рахунку НОМЕР_1 в розмірі Ліміту Овердрафта, який становить 48900,00 (сорок вісім тисяч дев'ятсот, 00) гривень зі сплатою відсотків у розмірі 21,00 % річних з розрахунку 365 днів у році за користування простроченим Кредитом та 36,00 % річних з розрахунку 365 днів у році за користування простроченим до повернення Кредиту Позичальнику).

           ТОВ «ОТП Факторинг Україна» є фінансовою установою зареєстрованою у визначеному законом порядку, що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи (копія даного свідоцтва наявна в матеріалах справи).

                 Відповідно до п. 1.9.1 Кредитного договору №CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року  невиконання Позичальником умов Кредитного договору дає право Банку достроково вимагати виконання боргових зобов'язань за кредитом у Позичальника. Тому,02.07.2014 року  на адресу Відповідача, було направлено досудову вимогу №200133335 від 12.06.2014 року по Кредитному договору№CNL-007/565/2006   та досудову вимогу №200133908 від 18.06.2014 по   Договору № 007/1406/05/1  , які містять розмір заборгованості.  

              Суд першої інстанції не дослідив виписку по рахунку боржника, яка в свою чергу містить усі дані щодо   видачі та внесення Відповідачем коштів в рахунок погашення кредиту та розподілення даних коштів на погашення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами.

           Відповідно до умов Кредитного договору №CNL-007/565/2006 від 10/07/2006 року , а саме п. 1.5.1., розрахунки за вказаним договором відображені на поточному рахунку №2620 3 701567339 Відповідача, та у довідці про погашення заборгованості на стороні ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

         Виписка по поточному рахунку №2620 3 701567339 за період з 01.07.2006 року по  02.12.2014 року   та довідка про погашення заборгованості на стороні ТОВ «ОТП Факторинг Україна»,   підтверджує факт видачі коштів 10.07.2006 року в сумі 98000,00 доларів США, періодичність, системність внесення платежів в рахунок погашення кредиту №CNL-007/565/2006 від 10.07.2006 року.

           Щодо Договору №007/1406/05/1 про кредитування поточного рахунку (овердрафт) від 10.07.2006 року.

               виписка по рахунку №9129379156339 (позабалансовий рахунок-обліковується Овердрафт) за період з 01.12.2008 року по 02.12.2014року відображає Ліміт Овердрафту станом на 10.07.2006 року в розмірі 48900,00 гривень;

             виписка по рахунку НОМЕР_1 (поточний рахунок - виплата) за період з 01.07.2010 року  по 02.12.2014 року: відображає 27.07.2010 року суму 1888,01 гривень - оплату страхування згідно з умовами Договору добровільного страхування від нещасних випадків №101.0004464 від 13.07.2009 року за період страхування з 10.07.2010 року по 09.07.2011 року, Платіжна вимога №846 від 15.07.2010 року; сума 2440,34 гривень відображає оплату страхування згідно з умовами Договору добровільного страхування іпотечного майна №211.0004463 від 15.07.2010 року за період страхування з 10.07.2010 року по 09.07.2011року на підставі Платіжної вимоги №845 від 15.07.2010 року;   30.07.2010 року сума 12,44 грн. відображає нараховані проценти за 5 днів-21% та  31.08.2010 року  суму 77,36 гривень нараховані відсотки за 31 день-21%;

           виписка по рахунку НОМЕР_2 (рахунок, який відображає відсотки на прострочене тіло) за період 01.09.2010 року  по 27.04.2012 року   становить 2629,89 гривень.

           Відповідач в суді апеляційної інстанції визнав суму заборгованості за кредитним договором №CNL-007/565/2006  від 10 липня 2006 року  в розмірі 32 607 74 доларів США та 68,51 гривня відповідно до висновку експертного дослідження від 26 серпня 2015 року  складеного спеціалістом-економістом ОСОБА_5 на замовлення відповідача та наданого апеляційному суду.

           Вказаний висновок колегія суддів не приймає до уваги,  як належний доказ  на підтвердження заборгованості відповідача в розмірі 32 607, 74 доларів США та 68, 51 гривень, оскільки як встановлено в апеляційному суді висновок складено лише виходячи з розрахункових документів наявних у відповідача, та крім того, у висновку не враховано необхідність сплати заборгованості по кредитному договору №007/1406/05/1 від 10 липня 2006 року (овердрафт), наявність якого  відповідач заперечує. Однак, як встановлено судом,  договір 007/1406/05/1  відповідачем підписано, в судовому порядку не оскаржено, тому договір є чинним та погашення платежів має відбуватися  по двом кредитним договорам.

          Заперечення відповідача про те, що позов подано передчасно, так як в суді першої інстанції, на думку  відповідача,  позивач не підтвердив право вимоги   до відповідача  та належне повідомлення  відповідача  про відступлення права  вимоги, колегія суддів  не приймає до уваги, оскільки  судом  першої інстанції вірно встановлено, що ПАТ «ОТП Банк» передало,  а ТОВ «ОТП Факторинг Україна»  прийняло право  вимоги за кредитними договорами , де позичальником є відповідач, у зв'язку з чим до позивача  перейшли   всі права ПАТ «ОТП Банк» щодо права вимоги  до відповідача за кредитними договорами, а відповідачем рішення суду не оскаржено, а тому колегією суддів в цій частині не перевіряється, виходячи з положень ч. 1 статті 303 ЦПК України.

              Виходячи з наведеного, колегія суддів вважає встановленим, що станом   на 04 липня 2014 року у Позичальника за Кредитним договором № СNL-007/565/2006 від 10 липня 2006 року існує заборгованість перед Банком у розмірі 68136,64 доларів США, що еквівалентно 806 813, 38 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості та 2 944 868, 89 гривень, що складається з:

           залишку заборгованості за кредитом у сумі 62 827,70 доларів США, що еквівалентно 743 949, 64 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості;

          заборгованості по відсоткам у розмірі 5308,94 доларів США, що еквівалентно 62 863, 73 гривень за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості;  

         пені за прострочення виконання зобов'язань в розмірі 2 944 868, 89 гривень  

         та станом на 04.07.2014 року заборгованість відповідача по кредиту за Договором № 007/1406/05/1 від 10 липня 2006 року  складає: 7044,48 гривень, що складається з: залишку заборгованості за кредитом у сумі 4414,59 гривень;   суми несплачених відсотків за користування кредитом 2629,89 гривень, яка підлягає стягненню з відповідача.

          Враховуючи, що розмір неустойки  2 944 868, 89 гривень,    є значно більшим  ніж загальний розмір простроченої заборгованості  та враховуючи всі обставини справи , а також виходячи з принципів розумності та справедливості , колегія суддів вважає необхідним застосувати ч. 3 статті 551 ЦК України та зменшити розмір пені до 500 000 гривень.

         З підстав наведеного, рішення суду підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення  про задоволення позову частково.

        Судові витрати належить розподілити відповідно до статті 88 ЦПК України.

Керуючись ст.ст.303,304,307,309,313-315,316 ЦПК України, колегія  суддів, -

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» - Качури Людмили Володимирівни - задовольнити частково.

Рішення Подільського районного суду м. Києва від 11 березня 2015 року - скасувати та ухвалити нове рішення яким позовні вимоги ТОВ «ОТП Факторинг Україна» - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» суму заборгованості за кредитним договором № СNL -007/565/2006 від 10 липня 2006 року в розмірі 68 136, 64  дол. США (шістдесят вісім тисяч сто тридцять шість доларів США 64 центи), що еквівалентно 806 813 (вісімсот  шість тисяч вісімсот тринадцять) грн. 38 коп.  за офіційним курсом НБУ на дату проведення розрахунку заборгованості та 500 000 ( п'ятсот  тисяч ) грн. пені.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» суму заборгованості за кредитним договором № 007/1406/05/1  від 10 липня 2006 року (овердрафт ) в розмірі 7 044 (сім тисяч сорок чотири ) грн. 48 коп.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» судовий збір в розмірі 3 654 гривні.

Рішення  набирає законної сили з моменту  проголошення,  може  бути оскаржено   в  касаційному  порядку  до  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з  розгляду  цивільних  і  кримінальних справ  протягом  20  днів.

 

Головуючий

 

Судді

Кому интересно ... решение апелячки устояло в касации...

Link to comment
Share on other sites

52 минуты назад, flame сказал:

 Заперечення відповідача про те, що позов подано передчасно, так як в суді першої інстанції, на думку  відповідача,  позивач не підтвердив право вимоги   до відповідача  та належне повідомлення  відповідача  про відступлення права  вимоги, колегія суддів  не приймає до уваги, оскільки  судом  першої інстанції вірно встановлено, що ПАТ «ОТП Банк» передало,  а ТОВ «ОТП Факторинг Україна»  прийняло право  вимоги за кредитними договорами , де позичальником є відповідач, у зв'язку з чим до позивача  перейшли   всі права ПАТ «ОТП Банк» щодо права вимоги  до відповідача за кредитними договорами, а відповідачем рішення суду не оскаржено, а тому колегією суддів в цій частині не перевіряється, виходячи з положень ч. 1 статті 303 ЦПК України.

А как же ч. 1 ст 1082 ЦКУ: " Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж. " ?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...
В 16.08.2017 в 12:39, west11 сказал:

Может кто-то знает о дальнейшей судьбе такого достойного решения ?

 

В 26.09.2017 в 18:29, goldenman сказал:

подана апеляшка, пока решения нет

 

К сожалению дальнейшая судьба печальная... очень...

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70158126

Но теперь только ВС может спасти ситуацию, пока решение апелляции остановлено...

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73660741

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

22 часа назад, Bolt сказал:

 

 

К сожалению дальнейшая судьба печальная... очень...

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70158126

Но теперь только ВС может спасти ситуацию, пока решение апелляции остановлено...

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73660741

Ну будем держать кулаки за ВС !

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, west11 сказал:

Ну будем держать кулаки за ВС !

Попробуем...))

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...