Постановление ВСУ по пересмотру о прекращении поручительства на основании ч.4 ст. 559 ГК Украины


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

7 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   7
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   7
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 листопада 2017 року

м. Київ

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі:

головуючого Гуменюка В.І., 
суддів Лященко Н.П., Романюка Я.М.,
Охрімчук Л.І., Сімоненко В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором за заявою ОСОБА_2 про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 вересня 2016 року, рішення Апеляційного суду Черкаської області від 21 липня 2016 року та заочного рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 червня 2014 року,

в с т а н о в и л а:

У березні 2014 року Публічне акціонерне товариство «Український інноваційний банк» (далі – ПАТ «Укрінбанк») звернулося до суду із зазначеним позовом, мотивуючи вимоги тим, що 30 листопада 2006 року між ним та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір НОМЕР_1, доповнений додатковим договором від 18 травня 2010 року НОМЕР_2, на підставі якого позичальник отримав кредит у розмірі 200 тис. грн зі строком повернення до 1 квітня 2011 року. З метою забезпечення належного виконання зобов’язань за кредитним договором 18 травня 2010 року між ПАТ «Укрінбанк» та ОСОБА_2 укладено договір поруки, за умовами якого останній поручився нести солідарну відповідальність перед банком у тому ж обсязі, що й боржник.

Посилаючись на зазначені обставини й неналежне виконання ОСОБА_1 зобов’язань за вказаним договором, унаслідок чого станом на 28 березня 2014 року утворилася заборгованість у сумі 309 тис. 821 грн 45 коп., позивач просив стягнути зазначену суму заборгованості з відповідачів.

Придніпровський районний суд м. Черкаси заочним рішенням від 26 червня 2014 року позов ПАТ «Укрінбанк» задовольнив: стягнув на його користь з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заборгованість за кредитним договором у розмірі 309 тис. 821 грн 45 коп.; вирішив питання про розподіл судових витрат.

Апеляційний суд Черкаської області рішенням від 21 липня 2016 року заочне рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 червня 2014 року змінив у частині визначення порядку стягнення заборгованості за кредитним договором і стягнув солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ «Укрінбанк» заборгованість за кредитним договором у розмірі 309 тис. 821 грн 45 коп.; в іншій частині заочне рішення суду першої інстанції залишив без змін; вирішив питання про розподіл судових витрат.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалою від 1 вересня 2016 року відмовив ОСОБА_2 у відкритті касаційного провадження на підставі пункту 5 частини четвертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України (далі –ЦПК України).

У жовтні 2016 року до Верховного Суду України звернувся ОСОБА_2 із заявою про перегляд ухвалених у справі рішень в частині стягнення з нього заборгованості за кредитним договором, посилаючись на невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права, а саме статей 251, 252, 267, 598, 599 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Обґрунтовуючи свої доводи, заявник посилається на постанови Верховного Суду України від 24 вересня 2014 року (№ 6-106цс14), 29 жовтня 2014 року (№ 6-169цс16), 3 червня 2015 року (№ 6-31цс15), 29 червня 2016 року (№ 6-272цс16).

У зв’язку із цим ОСОБА_2 просить скасувати заочне рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 червня 2014 року, рішення Апеляційного суду Черкаської області від 21 липня 2016 року та ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 вересня 2016 року в частині стягнення з нього коштів, а справу в цій частині передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши наведені в заяві доводи, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України вважає, що заява підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до статті 353 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) Верховний Суд України переглядає судові рішення у цивільних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 355 ЦПК України заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана з підстави невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.

За змістом статті 3604 ЦПК України Верховний Суд України задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 355 цього Кодексу. 

Суди першої та апеляційної інстанцій установили, що 30 листопада 2006 року між ПАТ «Укрінбанк» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір, доповнений додатковим договором від 18 травня 2010 року НОМЕР_2, за умовами якого банк надав позичальнику 200 тис. грн зі ставкою 24,0 % річних та кінцевим терміном повернення до 1 квітня 2011 року (а. с. 8–11).

З метою забезпечення належного виконання зобов’язання за кредитним договором 18 травня 2010 року між ПАТ «Укрінбанк» (банком) та ОСОБА_3 (поручителем) укладено договір поруки, за умовами якого остання поручилася відповідати в повному обсязі за виконання ОСОБА_1 (позичальником) зобов’язань щодо погашення кредиту, сплати процентів, неустойки (штрафу, пені) за кредитним договором та додатковими договорами до нього, в тому числі й такими, що будуть укладені пізніше. Відповідальність поручителя та позичальника є солідарною.

Суди також установили, що з метою забезпечення належного виконання зобов’язань ОСОБА_1 за цим кредитним договором 18 травня 2010 року між ПАТ «Укрінбанк» та ОСОБА_2 укладено договір поруки.

24 листопада 2010 року ПАТ «Укрінбанк» надіслало ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 претензію про сплату боргу за кредитом, а також сплату процентів та пені в порядку статті 6 кредитного договору.

28 березня 2014 року ПАТ «Укрінбанк» звернулося до суду з позовом про стягнення солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором, яка станом на 28 березня 2014 року складала 309 тис. 821 грн 45 коп. (а.с. 2–7).

Задовольняючи позовні вимоги ПАТ «Укрінбанк», суд першої інстанції, з висновками якого погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, виходив з того, що боржник належним чином не виконував умов кредитного договору, унаслідок чого утворилась заборгованість, яка підлягає стягненню з боржника і поручителя відповідно до статей 526, 543, 554, 1048, 1054 ЦК України.

Змінюючи рішення місцевого суду, апеляційний суд виходив з того, що договором поруки передбачено солідарну відповідальність поручителя і боржника за порушення зобов’язань за кредитним договором, тому суд помилково не вказав у резолютивній частині рішення про солідарне стягнення заборгованості з відповідачів.

У наданих для порівняння постановах Верховного Суду України містяться висновки про те, що: 

- у разі неналежного виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором позовна давність за вимогами кредитора про повернення кредитних коштів та процентів за користування кредитом, повернення яких відповідно до умов договору визначене періодичними щомісячними платежами, повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення чергового платежу (від 29 жовтня 2014 року № 6-169цс14; від 3 червня 2015 року № 6-31цс15);

- у разі пред’явлення банком вимог до поручителя більше ніж через шість місяців після настання строку для виконання відповідної частини основного зобов’язання в силу положень частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється в частині певних щомісячних зобов’язань щодо повернення грошових коштів поза межами цього строку (від 29 червня 2016 року № 6-272цс16);

- у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань за основним договором строк пред’явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів повинен обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов’язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов’язання або у зв’язку із застосуванням права на дострокове повернення кредиту за умови пред’явлення банком боржнику й поручителю такої вимоги, змінюється в односторонньому порядку строк виконання основного зобов’язання й порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить вимоги до поручителя протягом шести місяців від зміненої дати виконання основного зобов’язання (від 24 вересня 2014 року (№ 6-106цс14).

Наведене свідчить про те, що існує невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права, а саме статті 559 ЦК України.

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції зазначеної норми матеріального права, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України виходить з такого.

Зобов'язання виникають з підстав, передбачених статтею 11 ЦК України, зокрема договорів.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником (частина перша статті 553 ЦК України).

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. 

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки (частини перша, друга статті 554 ЦК України).

Припинення поруки пов’язане, зокрема, із закінченням строку її чинності.

За змістом частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Отже, порука – це строкове зобов’язання, і незалежно від того, встановлений строк її дії договором чи законом, його сплив припиняє суб’єктивне право кредитора.

Відповідно до вимог частини другої статті 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати відсотків.

У справі, яка переглядається, сторони в кредитному договорі узгодили дострокове повернення кредиту, сплату процентів, комісії та інших платежів, у тому числі у випадках, коли позичальник не сплатив банку в строк будь-яку суму, належну до сплати, не зміг виконати будь-яке зобов’язання за цим договором тощо. Про необхідність дострокового повернення кредиту, сплати процентів, комісій та інших платежів банк письмово повідомляє позичальника (підпункт 3.6.2 пункту 3.6 статті ІІІ, пункту 6.1 статті VI кредитного договору).

При цьому сторони передбачили, що дострокове повернення кредиту, сплата процентів, комісій та інших платежів, передбачених цим договором, у випадках, установлених підпунктом 3.6.2 цього договору, повинне бути здійснено протягом 1 (одного) робочого дня з часу отримання від банку письмового повідомлення про дострокове повернення кредиту, сплату процентів, комісій та інших платежів, передбачених цим договором. У разі порушення зазначеного строку сплати банк має право вчиняти будь-які дії щодо примусового стягнення боргу відповідно до чинного законодавства, у тому числі звернути стягнення на заставлене майно, тощо (підпункт 3.6.3 пункту 3.6 статті ІІІ).

Отже, перебіг позовної давності щодо повернення кредиту в цілому обчислюється з дня настання строку виконання основного зобов'язання, тобто строку виконання зобов'язання в повному обсязі (кінцевий строк) або у зв'язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково.

Таким чином, пред'явлення вимоги про повне дострокове погашення заборгованості за кредитом змінює строк виконання зобов'язання та зумовлює перебіг позовної давності.

Унаслідок порушення боржником виконання зобов’язань за кредитним договором ПАТ «Укрінбанк» надіслало ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 претензію про сплату боргу за кредитом, а також сплату процентів та пені в порядку статті 6 кредитного договору. У цій претензії банк просив погасити прострочену заборгованість за кредитним договором та достроково повернути отриманий кредит у залишковій сумі протягом 30 календарних днів з моменту одержання цієї претензії (повідомлення) (а.с. 16–17).

Згідно рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення зазначену претензію ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 отримали 25 листопада 2010 року (а.с. 17, зворот).

Пред’явивши вимогу про повне дострокове погашення заборгованості за кредитом, сплату відсотків за його користування та пені, кредитор відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України змінив строк виконання основного зобов’язання.

У разі зміни кредитором на підставі частини другої статті 1050 ЦК України строку виконання основного зобов’язання передбачений частиною четвертою статті 559 цього Кодексу шестимісячний строк підлягає обчисленню від цієї дати.

У справі, яка переглядається, ПАТ «Укрінбанк» звернулось з позовними вимогами до ОСОБА_2 28 березня 2014 року, тобто з пропуском шестимісячного строку, передбаченого частиною четвертою статті 559 ЦК України.

Установивши у справі, яка переглядається, що ПАТ «Укрінбанк», відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України змінило строк виконання основного зобов’язання та звернулося з позовними вимогами до ОСОБА_2 через три роки після цього строку, суди дійшли помилкового висновку про наявність передбачених законом підстав для стягнення з ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором.

За таких обставин згідно з підпунктом «а» пункту 2 частини другої статті 3604 ЦПК України ухвалені у справі рішення судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій у частині стягнення з ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором підлягають скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову в задоволенні позовних вимог ПАТ «Укрінбанк».

Керуючись статтями 355, 3603, 3604 ЦПК України, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України

п о с т а н о в и л а:

Заяву ОСОБА_2 задовольнити частково.

Заочне рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 червня 2014 року, рішення Апеляційного суду Черкаської області від 21 липня 2016 року та ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 вересня 2016 року в частині задоволення позовних вимог Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором скасувати.

У задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором відмовити.

Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 355 ЦПК України.

Головуючий В.І. Гуменюк
Судді: Н.П. Лященко
Л.І. Охрімчук
Я.М. Романюк
В.М. Сімоненко

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
у справі за № 6-2615цс16

За змістом частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Відповідно до вимог частини другої статті 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати відсотків.

Перебіг позовної давності щодо повернення кредиту в цілому обчислюється з дня настання строку виконання основного зобов'язання, тобто строку виконання зобов'язання в повному обсязі (кінцевий строк) або у зв'язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково.

У разі зміни кредитором на підставі частини другої статті 1050 ЦК України строку виконання основного зобов’язання передбачений частиною четвертою статті 559 цього Кодексу шестимісячний строк підлягає обчисленню від цієї дати.

Суддя Верховного Суду України В.І. Гуменюк

Постанова від 1 листопада 2017 року № 6-2615цс16

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/F6034201C37FE28BC22581D9004AF1A9

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

ВСУ в очередной раз указал, что в случае изменения кредитором на основании части второй статьи 1050 ГК Украины срока исполнения основного обязательства предусмотренное частью четвертой статьи 559 настоящего Кодекса шестимесячный срок подлежит исчислению от этой даты.

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, ANTIRAID сказал:

ВСУ в очередной раз указал, что в случае изменения кредитором на основании части второй статьи 1050 ГК Украины срока исполнения основного обязательства предусмотренное частью четвертой статьи 559 настоящего Кодекса шестимесячный срок подлежит исчислению от этой даты.

 

Эта практика уже устоялась собственно говоря. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 19.11.2017 в 17:29, babaika сказал:

Эта практика уже устоялась собственно говоря. 

Устояться-то она устоялась, но некоторые суды упорно делают своё "грязное" дело- не замечают её и несут всякий бред по поводу сроков предъявления претензии к поручителю. Хорошая свеженькая практика, объеденившая в себе все, что нужно по поруке :)

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, veronyka сказал:

Устояться-то она устоялась, но некоторые суды упорно делают своё "грязное" дело- не замечают её и несут всякий бред по поводу сроков предъявления претензии к поручителю. Хорошая свеженькая практика, объеденившая в себе все, что нужно по поруке :)

Бред суда это понятие относительное. Очень часто суды несут бред благодаря стороне поручителя. Суду нужны доказательства которые почему то очень часто никто не предъявляет (о стороне поручителя). Допустим истец утверждает что направил требование в установленный срок и прилагает почтовое уведомление о получении и отправке. Суд необходимо убедить в обратном, если разумеется есть основания. Что значит убедить? Это значит, что необходимо предоставить доказательства опровергающие позицию истца, т.е. доказательства должны быть убедительными и ко всему эти доказательства ещё необходимо отстоять.

О том какие конкретно могут быть такие доказательства, простите, но я писать не стану :)

...пи...си... очень часто ответчик (поручитель) подает такие возражения  суду в контексте получал/не получал, что только за само возражение (описательная часть) уже возникает желание влепить 10 лет каторги....:)

 • Like 2
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, veronyka сказал:

Устояться-то она устоялась, но некоторые суды упорно делают своё "грязное" дело- не замечают её и несут всякий бред по поводу сроков предъявления претензии к поручителю. Хорошая свеженькая практика, объеденившая в себе все, что нужно по поруке :)

Абсолютно верно, вот я неделю назад и столкнулся с таким вот судом, для которого практика ВСУ оказалась неважна... Поэтому я бы не утверждал о какой то там устоявшейся практике, такого просто нет, так как кто как хочет так и воспринимает её...

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, babaika сказал:

Бред суда это понятие относительное. Очень часто суды несут бред благодаря стороне поручителя. Суду нужны доказательства которые почему то очень часто никто не предъявляет (о стороне поручителя). Допустим истец утверждает что направил требование в установленный срок и прилагает почтовое уведомление о получении и отправке. Суд необходимо убедить в обратном, если разумеется есть основания. Что значит убедить? Это значит, что необходимо предоставить доказательства опровергающие позицию истца, т.е. доказательства должны быть убедительными и ко всему эти доказательства ещё необходимо отстоять.

О том какие конкретно могут быть такие доказательства, простите, но я писать не стану :)

...пи...си... очень часто ответчик (поручитель) подает такие возражения  суду в контексте получал/не получал, что только за само возражение (описательная часть) уже возникает желание влепить 10 лет каторги....:)

Я примерно догадываюсь, о чем вы говорите ;) но, у меня пока случаи, где мне приходится отстаивать поручителя :)

Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, veronyka сказал:

Я примерно догадываюсь, о чем вы говорите ;) но, у меня пока случаи, где мне приходится отстаивать поручителя :)

Даже не предполагаю о чем вы догадываетесь.....

Такой случай я и имел в виду. Доказательства подготовьте и в перед.

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, veronyka сказал:

Я примерно догадываюсь, о чем вы говорите ;) но, у меня пока случаи, где мне приходится отстаивать поручителя :)

Приходится или удаётся...?

Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, babaika сказал:

Даже не предполагаю о чем вы догадываетесь.....

Такой случай я и имел в виду. Доказательства подготовьте и в перед.

))))))) 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, veronyka сказал:

Сначала приходится, а потом удается )))

Всегда удаётся...?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

12 часов назад, veronyka сказал:

приходится отстаивать поручителя

А вообще поручителя отстаивать бывает не просто, мне вот в крайний раз к сожалению не удалось...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 минут назад, Bolt сказал:

Всегда удаётся...?

Так как у нас суды затягиваются обжалованием банка, то вот скоро 3 года, как стараюсь, чтоб получилось )) скоро и доверенность закончится, а суд все идет ) а так как вссу "уходит на покой", то когда всу назначит и главное, когда рассмотрит- много еще воды утечет... я уже ранее высказывала опасение, как бы за это время чего нового в практике не произошло того, что не в пользу нам.

Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, veronyka сказал:

Так как у нас суды затягиваются обжалованием банка, то вот скоро 3 года, как стараюсь, чтоб получилось )) скоро и доверенность закончится, а суд все идет ) а так как вссу "уходит на покой", то когда всу назначит и главное, когда рассмотрит- много еще воды утечет... я уже ранее высказывала опасение, как бы за это время чего нового в практике не произошло того, что не в пользу нам.

У Вас одно дело по поруке всего...

Link to comment
Share on other sites

В 21.11.2017 в 00:43, babaika сказал:

Бред суда это понятие относительное. Очень часто суды несут бред благодаря стороне поручителя. Суду нужны доказательства которые почему то очень часто никто не предъявляет (о стороне поручителя).

100 процентов такое есть и многие считают что достаточно заявление написать с кривыми ссылками на постановления высших судов

Link to comment
Share on other sites

В 21.11.2017 в 00:43, babaika сказал:

..пи...си... очень часто ответчик (поручитель) подает такие возражения  суду в контексте получал/не получал, что только за само возражение (описательная часть) уже возникает желание влепить 10 лет каторги....:)

10 лет каторги это жестко но спаведливо )))))

Link to comment
Share on other sites

В 21.11.2017 в 22:10, Bolt сказал:

У Вас одно дело по поруке всего...

Знаете, за 3 года столько всего сделано, что такое ощущение, что это не одно дело, а 10 ))) 

Link to comment
Share on other sites

51 минуту назад, veronyka сказал:

Знаете, за 3 года столько всего сделано, что такое ощущение, что это не одно дело, а 10 ))) 

Понятно...))

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
В 19.11.2017 в 17:29, babaika сказал:

Эта практика уже устоялась собственно говоря. 

но некоторые суды несмотря на это ссылаются на: https://forum.antiraid.com.ua/topic/9418-postanovlenie-vsu-po-peresmotru-o-vozmozhnosti-vzyskaniya-s-poruchitelya-v-predelah-shestimesyachnogo-sroka-po-kazhdomu-platezhu/?tab=comments#comment-184503

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Будьте добры ,а в случае если поручительство прекращено по 559,но поручитель ещё давал в ипотеку своё имущество, кредитор ничего не погашает ,банк вправе взыскать   задолженность с ипотечного майна?Ипотека не прекращается?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Вопрос в следующем. Приват в 2008 году прислал двух поручителям досрочное требование о погашении. В 2011 году в суд. В 2016 году решение суда о взыскании но только с заемщика и одного поручителя, так как второй подал встречку по 559.  Решение вступило в силу.  Но первый ничего не знал, и поэтому не возражал. Узнал только от исполнителей.  Но и досудебное требование от 2008  не сохранил. Может и он воспользоваться требованием , что у второго поручителя.?

И еще , можно ли обращаться в суд о прекращении поруки, после решения суда о взыскании с поручителя, если этот поручитель не знал о суде и решении?

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, izmailka сказал:

Вопрос в следующем. Приват в 2008 году прислал двух поручителям досрочное требование о погашении. В 2011 году в суд. В 2016 году решение суда о взыскании но только с заемщика и одного поручителя, так как второй подал встречку по 559.  Решение вступило в силу.  Но первый ничего не знал, и поэтому не возражал. Узнал только от исполнителей.  Но и досудебное требование от 2008  не сохранил. Может и он воспользоваться требованием , что у второго поручителя.?

Конечно может, если он в суде не участвовал... Я так и не понял он участвовал в суде...

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, izmailka сказал:

И еще , можно ли обращаться в суд о прекращении поруки, после решения суда о взыскании с поручителя, если этот поручитель не знал о суде и решении?

Конечно можно, если этот вопрос не рассматривался при первом рассмотрении... Так вот я только не понял не знал или не возражал...??

Link to comment
Share on other sites

он не знал. он сменил место жительства и вся корреспонденция возвращалась в суд обратно. рассматривался вопрос в отношении другого поручителя и в пользу поручителя. Если подадим иск о признании поруки прекращенной, то как быть с решение суда о взыскании с него, оно то вступило в силу.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...