Решение Деснянского райсуда об отказе Альфа-банку во взыскании задолженности


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

2 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

2/754/2810/13

 

Справа № 754/6138/13-ц

 

РІШЕННЯ

Іменем України

 

28.08.2013 року

 

Деснянський районний суд м. Києва в складі:

 

головуючого судді - Ярошенко С.В.,

при секретарі - Ткаченко Т.І.,

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

 

ВСТАНОВИВ:

 

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів, в якому просив солідарно стягнути заборгованість за кредитним договором в сумі 707 478,61 грн., мотивуючи свої вимоги тим, що 06.05.08 року між ЗАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 490065958 про надання кредиту терміном до 06.05.15 року на суму 49 970,30 доларів США зі сплатою 14,5 % річних. Банк свої зобов'язання виконав, кредит надав, але відповідач свої зобов'язання належним чином не виконує, кредит та відсотки не сплачує. В подальшому позивач зменшив ціну позову на 94 521,20 грн., яка складається з відсотків та пені за період з 06.06.12 року по 06.02.13 року.

 

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги. Представник відповідачів в судовому засіданні проти задоволення позову заперечувала.

 

Заслухавши пояснення представника позивача, відповідачів, вивчивши письмові матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов не підлягає задоволенню з наступних підстав.

 

В судовому засіданні встановлено, що 06.05.08 року між ЗАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 490065958 про надання кредиту терміном до 06.05.15 року на суму 49 970,30 доларів США зі сплатою 14,5 % річних.

 

06.05.08 року між ЗАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_3 укладено договір поруки № 490065958-П, за умовами якого останній взяв на себе зобов'язання відповідати за виконання боржником зобов'язань за вказаним кредитним договором у повному обсязі.

 

Згідно ст. 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

 

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

 

Відповідно до ст.ст. 625, 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, три проценти річних від простроченої суми та сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу.

 

У зв'язку з неналежним виконанням зобов'язань за кредитним договором, позивач, використавши своє право на судовий захист своїх законних прав та інтересів, звернувся з заявою про видачу судового наказу про стягнення боргу за кредитом до Шахтарського міськрайонного суду Донецької області.

 

Шахтарським міськрайонним судом Донецької області 07 жовтня 2009 року видано судовий наказ № 2н-244, згідно з яким стягнуто з ОСОБА_1 заборгованість за кредитом у розмірі 372 885,37 грн., % - 19 953,80 грн., пеня - 13 207,99 грн., всього - 406 047,16 грн. та звернено стягнення на предмет застави - транспортний засіб.

 

Відповідно до судового наказу за заявою позивача було відкрито виконавче провадження.

 

У зв'язку з виконанням рішення суду - судового наказу, ВДВС Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві 10.06.11 року винесено постанову про закінчення виконавчого провадження, а кошти з продажу транспортного засобу були перераховані позивачу згідно з платіжним дорученням 13923 від 23.05.11 року.

 

Постанова про закінчення виконавчого провадження не оскаржувалася.

 

Виходячи з наведеного, позивач відповідно до ст. 589, ст. 590 ЦК скористався своїм правом, а саме задовольнив вимоги за кредитними зобов'язаннями відповідача.

 

Так, відповідно, порушується ст. 61 Конституції України про неприпустимість притягнення до відповідальності за одне й те саме правопорушення більше одного разу, а також порушується ст. 589 ЦК, а саме те, що у випадку задоволення заставодержателем його вимог за рахунок предмета застави повністю або частково, подальше задоволення вимог стягувача про стягнення з боржника та поручителя в судовому порядку повної суми боргу, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку з пред'явленням вимоги, є неможливим.

 

Таким чином, аналізуючи зібрані по справі докази, суд не знаходить підстав для задоволення позову про стягнення заборгованості за кредитним договором

 

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:

 

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

 

2) повернення заяви або скарги;

 

3) відмови у відкритті провадження у справі;

 

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);

 

5) закриття провадження у справі.

 

Враховуючи зазначене, та те, що наведені обставини дійсно мали місце, судовий збір підлягає поверненню.

 

На підставі викладеного, керуючись ст. 10, 11, 15, 60, 88, 209, 212-215 ЦПК України,

 

ВИРІШИВ: 

 

У задоволенні позову публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором відмовити.

 

Зобов'язати Державне казначейство України повернути ПАТ «Альфа- Банк» сплачений ним судовій збір у розмірі 2 495,79 грн., що внесений за меморіальним ордером № 7051 від 22.03.13 року, банк одержувача: ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, р/р 31217206700004. 

 

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду міста Києва через Деснянський районний суд м. Києва протягом 10 днів з дня проголошення рішення. 

 

Головуючий:

 


Link to comment
Share on other sites

Очень свежее решение, посмотрим, что скажет апелляция.

Так, відповідно, порушується ст. 61 Конституції України про неприпустимість притягнення до відповідальності за одне й те саме правопорушення більше одного разу, а також порушується ст. 589 ЦК, а саме те, що у випадку задоволення заставодержателем його вимог за рахунок предмета застави повністю або частково, подальше задоволення вимог стягувача про стягнення з боржника та поручителя в судовому порядку повної суми боргу, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку з пред'явленням вимоги, є неможливим.

 

Мотивировочная часть слабовато расписана.

 

ч.1 ст. 61 КУ, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Неужели право кредитора требовать досрочный возврат кредита является юридической ответственностью?

Я бы ссылался в таком случае на другие статьи, а именно, касающиеся нарушенных прав и способов их защиты.

Одно и тоже нарушенное право не может быть защищено дважды.

Свое время была хорошая практика ВСУ и ВССУГУД в случаях, когда кредиторы защитили свои права на досрочное взыскание кредита путем осуществления исполнительной написи нотариуса и подали иск в суд о взыскании кредита, так вот этой практикой кредитору было отказано во взыскании тела, процентов и пени, которые были указаны в исполнительной написи нотариуса, а также указано, что кредитор имеет право на взыскание лишь разницы, которая образовалась с момента осуществления исполнительной написи нотариуса.

Link to comment
Share on other sites

 Что- то до мне, блондинке, так и не понятно, на каком основании вернули суд. сбор? И почему ВССУ, когда отказывает в рассмотрении, суд. сбор не возвращает?

Тоже не знаю, почему решили вернуть судебный сбор.

В той практики, о которой я говорю, судебный сбор не возвращали.

Link to comment
Share on other sites

Походу день независимости праздновали всем судом на морях.

Решение никакое.

Еслиб банк забрал авто себе - тогда никаких претензий к должнику. 

Если авто продано с торгов, деньги идут в погашение. 

Все что не погасилось, погашается за счет другого имущества.

Если нет имущества и дохода, ИЛ возвращается банку.

 

Но КД не расторгну, сумма долга не погашена, и банк имеет право опять подать иск на взыскание % и проч за прошедший период.

 

Резюме - Банк попросил войти войти в одну и ту же реку дважды. Суд сказал - в реку вам уже ходить нельзя вообще.

"Яке йшло, такого й здибало" :)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Уважаемые, у меня похожее дело.

Помогите, пожалуйста, советом.

 

Брал беззалоговый кредит в Универсал Банке в 2008 году (100 000 грн.).

В скором времени перестал платить.

 

В 2010 году банк подал в суд и суд выдал Судовий Наказ на 129 000 грн.

Следом последовало открытие Исполнительного производства.

 

После этого с банком была достигнута устная договоренность платить по 1000 грн. в месяц и они не пускают в оборот Наказ и Исполнительное пр-во.

 

В течении года я платил по этой договорённости, потом перестал.

 

В октябре 2013 года банк опять подал иск в суд на взыскание задолженности 197 000 грн., включив в расчет сумму, которая фигурировала в Судовом Наказе за 2010 год.

 

У меня вопросы:

1) возможно ли здесь подать Заперечення до позову с указанием на "двойное взыскание"?

2) считается ли сумма по Судовому Наказу от 2010 года уже взысканной с прошедшим сроком давности. (узнавал в исполнительной службе - на мне открытых дел нет)?

 

я не юрист, поэтому прошу отнестись с пониманием и помочь дельным советом или ссылками

заранее благодарен.

Link to comment
Share on other sites

 

 

я не юрист, поэтому прошу отнестись с пониманием и помочь дельным советом или ссылками

заранее благодарен.

Или скидывать с себя авто + недвигу, и узбагоитса...

Или нанимать профильного юриста.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

У меня вопросы:

1) возможно ли здесь подать Заперечення до позову с указанием на "двойное взыскание"?

2) считается ли сумма по Судовому Наказу от 2010 года уже взысканной с прошедшим сроком давности. (узнавал в исполнительной службе - на мне открытых дел нет)?

 

я не юрист, поэтому прошу отнестись с пониманием и помочь дельным советом или ссылками

заранее благодарен.

 

Пробовать однозначно нужно.

1)Когда именно был судебный приказ?

2) банк сейчас имеет право обратиться за взыскание доначисленных процентов и пени.

Нужно готовить грамотное возражение.

У Вас есть другое имущество?

Судебный приказ в исполнительную они подать не могут, так как прошло больше 3 лет.

А найти чудесные основания для восстановления сроков не так и просто.

 

Link to comment
Share on other sites

Пробовать однозначно нужно.

1)Когда именно был судебный приказ?

2) банк сейчас имеет право обратиться за взыскание доначисленных процентов и пени.

Нужно готовить грамотное возражение.

У Вас есть другое имущество?

Судебный приказ в исполнительную они подать не могут, так как прошло больше 3 лет.

А найти чудесные основания для восстановления сроков не так и просто.

 

Судебный приказ от 19.03.2010.

Имущества нет, что было переоформил...

 

Сначала хочу подать клопотання про витребування доказив, а потом Возражение и встречный иск.

Благодаря этому форуму увидел ляпы банка, за которые можно ухватиться....

 

Ещё раз, если я правильно вас понял, то сумма, которая фигурировала в судебном приказе за 2010 год уже не может быть повторно заявлена банком и в тоже время не может быть взыскана по прошествию срока давности???

 

единственное что меня смущает в судебном приказе - это описка в моей фамилии и годе рождения. Это существенно?

Link to comment
Share on other sites

Судебный приказ от 19.03.2010.

Имущества нет, что было переоформил...

 

Сначала хочу подать клопотання про витребування доказив, а потом Возражение и встречный иск.

Благодаря этому форуму увидел ляпы банка, за которые можно ухватиться....

 

2) Ещё раз, если я правильно вас понял, то сумма, которая фигурировала в судебном приказе за 2010 год уже не может быть повторно заявлена банком и в тоже время не может быть взыскана по прошествию срока давности???

 

единственное что меня смущает в судебном приказе - это описка в моей фамилии и годе рождения. Это существенно?

Это несущественно, главное, что бы у Вас существовало заявление о выдаче судебного приказа, определение об открытии приказного производства.

 

В этих документах фамилия указана правильно?

2) думаю да, но для более дельного совета нужно ознакомиться с Вашими документами.

Я думаю, что в Вашем случае достаточно подать качественные возражения.

 

Link to comment
Share on other sites

Очень свежее решение, посмотрим, что скажет апелляция.

Так, відповідно, порушується ст. 61 Конституції України про неприпустимість притягнення до відповідальності за одне й те саме правопорушення більше одного разу, а також порушується ст. 589 ЦК, а саме те, що у випадку задоволення заставодержателем його вимог за рахунок предмета застави повністю або частково, подальше задоволення вимог стягувача про стягнення з боржника та поручителя в судовому порядку повної суми боргу, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку з пред'явленням вимоги, є неможливим.

 

Мотивировочная часть слабовато расписана.

 

ч.1 ст. 61 КУ, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Неужели право кредитора требовать досрочный возврат кредита является юридической ответственностью?

Я бы ссылался в таком случае на другие статьи, а именно, касающиеся нарушенных прав и способов их защиты.

Одно и тоже нарушенное право не может быть защищено дважды.

Свое время была хорошая практика ВСУ и ВССУГУД в случаях, когда кредиторы защитили свои права на досрочное взыскание кредита путем осуществления исполнительной написи нотариуса и подали иск в суд о взыскании кредита, так вот этой практикой кредитору было отказано во взыскании тела, процентов и пени, которые были указаны в исполнительной написи нотариуса, а также указано, что кредитор имеет право на взыскание лишь разницы, которая образовалась с момента осуществления исполнительной написи нотариуса.

 

 

А ссылки на эти решения не припомните?

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...